Σέ Τούρκους ἡ σφραγίδα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

120.000 ψῆφοι στόν ΣΥΡΙΖΑ γιά παραχώρηση ἐθνικῆς κυριαρχίας!

Η ΜΟΥΦΤΕΙΑ Κομοτηνῆς εἶναι ἕνα μικρό καί ἀξιοπρεπές κτίριο τό ὁποῖο εὑρίσκεται μέσα στήν παλαιά πόλη τῆς πρωτευούσης τῆς Θράκης. Ὡστόσο παρά τό σχετικά μικρό μέγεθός της ἡ κατάληψίς της ἀπό ἐντολοδόχους τῆς τουρκικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ἀποτελεῖ μύχιο πόθο τῆς Ἀγκύρας.

Παρά τό γεγονός ὅτι τό τουρκικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ὑπονομεύει τό ἔργο τῶν διορισμένων μουφτήδων τῆς περιοχῆς μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι δέν εἶναι ἐκλεγμένοι ἀπό τήν μειονότητα, καί παρά τό γεγονός ὅτι ἐπί σχεδόν τριάντα χρόνια τά ὄργανα αὐτοῦ, οἱ ψευτομουφτῆδες Ξάνθης καί Κομοτηνῆς Μεχμέτ Μετέ καί Ἰμπραήμ Σερίφ ἀσκοῦν ἀντιποίηση ἀρχῆς (ἔχοντας καταδικασθεῖ μάλιστα), ἐν τούτοις τό μικρό γραφειάκι τοῦ Μέτσο Τσεμαλῆ (Μουφτῆ Ροδόπης) καί Ἐμίν Σινίκογλου (Ξάνθης), νῦν νομίμων μουφτήδων, ἀποτελεῖ τόν διακαῆ του πόθο.

Ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα ἐν μέρει σωστά ἐν μέρει ὄχι ἀπεφάσισε νά τερματίσει προώρως τήν θητεία τῶν νομίμων μουφτήδων πού ἔληγε τό 2021 καί νά τούς ἀντικαταστήσει μέ τοποτηρητές σέ ἐφαρμογή νόμου τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τό 1991.

Ἐν μέρει σωστά, διότι ἡ θητεία τοῦ Μουφτῆ Ξάνθης εἶχε οἰκονομικές σκιές οἱ ὁποῖες εἶχαν καταγγελθεῖ καί τόν ἐξέθεταν στούς πιστούς καί νομοταγεῖς μουσουλμάνους, ἐν μέρει λάθος, διότι ἡ θητεία τοῦ Τσεμαλῆ στήν γειτονική Ροδόπη ἦταν ἀνεπίληπτος καί κανείς δέν μποροῦσε νά τοῦ χρεώσει τίποτε.

Ὡστόσο αὐτό πού ἔπαιξε τόν καταλυτικό ρόλο γιά τήν ἀντικατάσταση τῶν διορισμένων μουφτήδων μέ νέους προσωρινούς τοποτηρητές (στήν Ἑλλάδα ὡς γνωστόν οὐδέν μονιμώτερον τοῦ προσωρινοῦ), εἶναι ἡ δέσμευσις πού ἀνέλαβε ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας ἔναντι τοῦ Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ἐρντογάν στήν τελευταία συνάντησή τους στίς Βρυξέλλες.

Ὁ Ἐρντογάν ἀπεκάλυψε μετά τό πέρας αὐτῆς ὅτι ὁ κ. Τσίπρας ἄφησε ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο νά ἀλλάξει τόν νόμο γιά τήν τοποθέτηση Μουφτήδων υἱοθετώντας τήν πάγια τουρκική θέση περί ἐκλογῆς.

Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος διέψευσε κατηγορηματικά αὐτό τό ἐνδεχόμενο, ἀλλά μέ τήν τροπή πού λαμβάνουν οἱ ἐξελίξεις εὑρισκόμεθα μπροστά σέ ἕνα νέο δεδομένο:

Οἱ Τοῦρκοι θέλουν νά ἁρπάξουν τήν σφραγίδα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας τήν ὁποία θέτουν οἱ μουφτῆδες στά δημόσια ἔγγραφα μέ τά ὁποῖα ἐκδίδουν ἀποφάσεις γιά ὑποθέσεις μουσουλμάνων σέ ἐφαρμογή τῆς Σαρίας.

Οἱ Τοῦρκοι θέλουν νά ἁρπάξουν τήν καρέκλα τῶν διορισμένων μουφτήδων τοποθετώντας ἐκεῖ δικούς τους ἀνθρώπους.

Μέ δεδομένο μάλιστα ὅτι ἐπίκειται ἡ ἔκδοσις τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος Γαβρόγλου μέ τό ὁποῖο ὁρίζονται οἱ νέοι δικονομικοί κανόνες προσφυγῆς στούς κανόνες τοῦ Κορανίου, τό ἐπιθυμοῦν διπλά καί τριπλά.

Οἱ Μουφτεῖες εἶναι σημαντικώτερες καί ἀπό τό Προξενεῖο γιά τόν ἔλεγχο τῆς μειονότητος ἀπό τό τουρκικό κράτος. Ὁ τοποτηρητής πού θά διορισθεῖ μέ ἀπόφαση τῆς Κυβερνήσεως Τσίπρα θά ἔχει μεγαλύτερη ἰσχύ καί ἀπό τόν Πρόξενο. Ἄν εἶναι φιλικός πρός τήν Ἄγκυρα τότε ἐκείνη θά θέσει ὑπό τόν ἔλεγχό της ὅλα τά τζαμιά τῆς Θράκης καί ὅλους τούς ἱεροδιδασκάλους πού τοποθέτησε τό Ὑπουργεῖο Παιδείας στά μειονοτικά σχολεῖα καί τά τεμένη.

Στήν πραγματικότητα λοιπόν αὐτή εἶναι ἡ μεγάλη μπλόφα τῆς τουρκικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς στήν ὁποία θά ὑποκύψει ἡ Κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ ἄν δεχθεῖ πρόσωπο τῆς ἐπιλογῆς τοῦ Ἐρντογάν.

Οἱ Τοῦρκοι νοιάζονται ποιά πρόσωπα θά ἀναλάβουν τίς μουφτεῖες καί ὄχι ὁ τρόπος πού θά τοποθετηθοῦν μέ διορισμό ἤ μέ ἐκλογή. Δικά τους νά εἶναι καί ἄς μήν εἶναι μέ ἐκλογή. Ἄλλωστε γνωρίζουν πολύ καλά ὅτι ἀκόμη καί ἄν ἡ Κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ ἐπιθυμοῦσε αὐτή τήν στιγμή νά νομοθετήσει τήν ἐκλογή, δεδομένης τῆς πολιτικῆς ἀτμόσφαιρας πού ἐπικρατεῖ στήν χώρα, τό νομοσχέδιο δέν θά περνοῦσε ἀπό τήν Βουλή: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΑΝΕΛ, ΚΚΕ δέν ἐπρόκειτο νά ψηφίσουν.

Ἡ ἐξέλιξις αὐτή εὐνοεῖ καί τόν ΣΥΡΙΖΑ στό παζάρι πού κάνει γιά τήν ἐξασφάλιση τῶν 120.000 ψήφων τῆς μειονότητος. Θά μπορεῖ ἄνετα νά διορίσει πρόσωπο φιλικό πρός τήν Ἄγκυρα χωρίς νά κατηγορηθεῖ ὅτι ἄλλαξε τόν νόμο καί υἱοθέτησε τήν ἀπαράδεκτη τουρκική θέση περί ἐκλογῆς. Τόν μόνο πού δέν εὐνοεῖ ἡ ἐξέλιξις αὐτή εἶναι τά μακροπρόθεσμα συμφέροντα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Τυχόν διορισμός φιλικοῦ πρός τόν Ἐρντογάν νόμιμου Μουφτῆ ἀποτελεῖ ἕνα τεράστιο βῆμα ὀπισθοχωρήσεως τῆς ἑλληνικῆς διοικήσεως στήν ἑλληνική Θράκη! Οἱ Τοῦρκοι ἐπαναλαμβάνουμε θέλουν νά ἀποκτήσουν ἀναίμακτα ὡς λάφυρο τήν σφραγίδα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας! Τάζουν στόν ΣΥΡΙΖΑ 120.000 ψήφους ἔναντι παραχωρήσεως ἐθνικῆς μας κυριαρχίας!

Κεντρικό θέμα