Σέ τουρκικά χωρικά ὕδατα πνίγηκαν τά νεογνά, κ. Ἐρντογάν

Σπρώχνατε πρός τήν ἑλληνική ἐπικράτεια πάνω ἀπό 30.000 μετανάστες καί μικρά παιδιά χωρίς σωσίβια καί ζητᾶτε τά ρέστα ἀπό τό βῆμα τοῦ ΟΗΕ; – Ἑλληνοτουρκικός πόλεμος στά Ἡνωμένα Ἔθνη – Ἀθλιότητες κατά τῆς χώρας μας – Τήν κατηγόρησε γιά ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρωπότητος – Δένδιας: Ἀσύστολα ψέματα, δέν δικαιοῦται νά ὁμιλεῖ

ΞΕΠΕΡΑΣΕ τόν ἑαυτό του! Δέν ὑπάρχει προηγούμενο τέτοιας ἀθλιότητος στό βῆμα τοῦ ΟΗΕ ἀπό καταβολῆς τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ! Ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν δέν ἐξαπέλυσε ἁπλῶς κατηγορίες κατά τῆς Ἑλλάδος. Ἐξέμεσε ψεύδη καί ἀνυπόστατες κατηγορίες! Ἀκόμη καί γιά «ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρωπότητος» κατηγόρησε τήν χώρα μας. Ποιός; Ὁ κληρονόμος τοῦ Ἀττίλα. Ὁ συνεχιστής τοῦ ἔργου τῶν γενοκτονιῶν στήν Μικρά Ἀσία καί τόν Πόντο. Ὁ διώκτης τῶν Κούρδων ἀλλά καί τοῦ ἰδίου τοῦ λαοῦ του, τοὐλάχιστον ὅσων διαφωνοῦν μέ τήν πολιτική του. Ὁ Ἐντρογάν, οἱ ὑπηρεσίες τοῦ ὁποίου ἐξωθοῦν τούς μετανάστες πρός τήν θάλασσα, πρός τούς φράκτες ἤ ἀκόμη χειρότερα πρός τήν Βουλγαρία πού τούς ἐπιστρέφει γυμνούς καί δαρμένους, στρέφεται κατά τῆς Ἑλλάδος καί σηκώνει στό βῆμα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν φωτογραφίες νεκρῶν βρεφῶν, πού οὐδείς γνωρίζει ποῦ, πότε καί πῶς ἔχουν ληφθεῖ. Πρόσφατο εἶναι τό περιστατικό στόν Ἕβρο κατά τό ὁποῖο κατεδείχθησαν τά ψεύδη τῆς Τουρκίας. Ὅμως ὁ ἐνορχηστρωτής αὐτῆς τῆς προπαγάνδας ἐπιμένει. Καί ξεπερνᾶ τά ἐσκαμμένα!

Ἐπέδειξε φωτογραφίες νεκρῶν νεογνῶν ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος γιά νά κατηγορήσει τήν Ἑλλάδα ὅτι ἔχει μετατρέψει τό Αἰγαῖο σέ νεκροταφεῖο γιά πρόσφυγες! «Βλέπουμε ὅτι οἱ καταπιεστικές πολιτικές τῆς Ἑλλάδος ἔναντι τῶν παράτυπων μεταναστῶν ἔχουν αὐξηθεῖ. Ἐνῶ ἡ Τουρκία προσπαθεῖ νά ἀποτρέψει θανάτους μεταναστῶν, ἡ Ἑλλάς συνεχίζει νά τούς ἀπωθεῖ (pushback)» εἶπε. Ὅμως οἱ φωτογραφίες πού ἐπεδείκνυε ἦσαν φωτογραφίες νεογνῶν πού εἶχαν πνιγεῖ σέ τουρκικά χωρικά ὕδατα. Πού τούς ἐξώθησαν οἱ Τοῦρκοι μέ push forward (λέξις πού ξεχνᾶ ὁ κ. Ἐρντογάν) νά πέσουν στήν θάλασσα χωρίς σωσίβια. Μετανάστες κάθε ἡλικίας, μικρά παιδιά καί βρέφη.

Θύματα τῆς τουρκικῆς θηριωδίας πού γίνονται ἐργαλεῖα τῆς προπαγάνδας τοῦ Ἐρντογάν. Τριπλασιάσθηκαν σχεδόν οἱ ροές μεταναστῶν στήν θάλασσα ἀπό πέρυσι. Διεθνεῖς ὀργανισμοί ἐπισημαίνουν ὅτι ἀπό 10.000 πρό ἔτους, ὑπερβαίνουν τίς 30.000 τώρα. Μέ ὑπαιτιότητα βεβαίως τῆς Τουρκίας.

Ὅμως ὁ Ἐρντογάν τήν Ἑλλάδα κατηγορεῖ γιά «ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρωπότητος.» Καί ζητεῖ παρέμβαση ἀπό τήν Εὐρώπη καί τόν ΟΗΕ. Σέ ἕνα ἄνευ προηγουμένου παραλήρημα, εἶπε: «Βλέπουμε ὅτι οἱ ἀπωθήσεις τῶν μεταναστῶν αὐξάνονται στό Αἰγαῖο καί τήν Ἀνατολική Μεσόγειο. Ἐνῶ ἐμεῖς, ὡς Τουρκία, ἀγωνιζόμαστε γιά νά μήν ξεβραστοῦν κι ἄλλα σώματα μωρῶν ὅπως τοῦ Ἀϊλάν, ἡ Ἑλλάς μετατρέπει τό Αἰγαῖο σέ νεκροταφεῖο προσφύγων μέ τίς παράνομες καί ἀπερίσκεπτες ἀπωθήσεις της. Τήν περασμένη ἑβδομάδα, τό 9 μηνῶν μωρό Asım καί ὁ 4χρονος Abdülvahap πέθαναν μέ τίς οἰκογένειές τους ὡς ἀποτέλεσμα τῆς βυθίσεως τῶν σκαφῶν τους ἀπό τήν ἑλληνική ἀκτοφυλακή. Εἶναι πλέον καιρός ἡ Εὐρώπη καί οἱ ὑπηρεσίες τοῦ ΟΗΕ νά βάλουν τέλος στίς φρικαλεότητες πού συνιστοῦν ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρωπότητος». Πράγματι, ἡ Εὐρώπη καί ὁ ΟΗΕ πρέπει νά βάλουν τέλος στά ἐγκλήματα τῆς Τουρκίας. Γιατί αὐτή εὐθύνεται γιά ὅλα ὅσα ὁμιλεῖ ὁ Ἐρντογάν.

Δέν ἔλειψαν καί ψευδεῖς ἀναφορές σέ «καταπιεστικές πολιτικές κατά τῆς μουσουλμανικῆς τουρκικῆς μειονότητος», ἐνῶ ἐκάλεσε ἐπίσης τήν διεθνῆ κοινότητα νά βάλει τέλος «στίς διώξεις τῶν Τουρκοκυπρίων καί νά ἀναγνωρίσει ἐπίσημα τήν Τουρκική Δημοκρατία τῆς Βόρειας Κύπρου τό συντομότερο δυνατόν.»

Ἄμεσος ἦταν ἡ ἀπάντησις τῆς Ἑλλάδος, διά στόματος τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Νίκου Δένδια:

«Οἱ τοποθετήσεις τῆς Τουρκίας, κάθε φορά, διευρύνουν τά πλαίσια τά ὁποῖα καλεῖται νά ἀντιμετωπίσει ἡ ἀνθρώπινη λογική. Ἡ χώρα, ἡ ὁποία ἐργαλειοποιεῖ τό μεταναστευτικό θέτοντας σέ κίνδυνο δεκάδες χιλιάδες ἀνθρώπινες ζωές, ἔρχεται νά κατηγορήσει τήν Ἑλλάδα ἀκόμα καί γιά ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρωπότητας. Χρησιμοποιῶντας, μάλιστα, ψευδῆ στοιχεῖα, τά ὁποῖα ἔχουν ἀπαντηθεῖ ἐδῶ καί δέκα ἡμέρες.

»Ἡ χώρα ἡ ὁποία εὐθέως ἀπειλεῖ μέ πόλεμο. Ἡ χώρα ἡ ὁποία ἔχει ἐκδώσει casus belli. Ἡ χώρα, ἡ ὁποία ἀμφισβητεῖ τήν ἑλληνική κυριαρχία στά νησιά τοῦ Αἰγαίου, ἔρχεται νά μιλήσει γιά σχέσεις καλῆς γειτονίας.

»Ἡ χώρα, ἡ ὁποία κατέχει ἐδάφη ξένων χωρῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ἔρχεται νά μιλήσει γιά συνθῆκες ἀσφάλειας καί συνεννόησης στήν Ἀνατολική Μεσόγειο.

»Αὐτό πού ἔχουμε νά ἀπαντήσουμε εἶναι ὅτι καλά θά κάνει ἡ Τουρκία νά σέβεται τό Διεθνές Δίκαιο καί νά ἐπανέλθει τό συντομότερο τοὐλάχιστον στόν χῶρο τῆς λογικῆς.

»Οἱ συγκεκριμένοι ἰσχυρισμοί τῆς τουρκικῆς πλευρᾶς ἔχουν ἀκουστεῖ καί ἀπαντηθεῖ πολλές φορές. Κατ’ ἀρχάς ἡ Ἑλλάδα εἶναι μιά εὐρωπαϊκή χώρα ἡ ὁποία σέβεται ἀπολύτως τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί, βεβαίως, τά δικαιώματα τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας. Ἄλλωστε αὐτό τό ἀποδεικνύουν οἱ ἀριθμοί. Ἡ μουσουλμανική μειονότητα στήν Ἑλλάδα μεγαλώνει, διευρύνεται καί εὐημερεῖ. Θά ἦταν καλό ἡ Τουρκία νά ἀπαντήσει τί συνέβη στήν ἑλληνική μειονότητα στήν Κωνσταντινούπολη καί πῶς ἡ ἀκμάζουσα ἄνω τῶν 100.000 κάποτε μειονότητα σήμερα ἔχει περιοριστεῖ σέ λιγότερο ἀπό 5.000 ἀνθρώπους. Ἤ ὅπως κάποτε λεγόταν ἡ Τουρκία δέν δικαιοῦται διά νά ὁμιλεῖ».

Κεντρικό θέμα