Σέ περιδίνηση οἱ ΗΠΑ ἐπιχειροῦν νά καθυστερήσουν τήν ἧττα

Αριστερά: Ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ. Δεξιά: Ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος.

Ἡ ἀμνησία Μπάιντεν σύμφωνα μέ ἔκθεση εἰσαγγελέως, ἡ ἀγωνιώδης ἔκκλησις στρατηγῶν τοῦ ΝΑΤΟ γιά ἐνίσχυση στήν Οὐκρανία ἐν ὄψει ἐαρινῆς ἐπιθέσεως τῆς Ρωσσίας – Ἡ καρατόμησις τοῦ στρατηγοῦ τοῦ Ζελένσκυ καί οἱ ἀσκήσεις ψυχολογικοῦ πολέμου τοῦ Πούτιν, μέ συνέντευξη σέ ἀμερικανικό ΜΜΕ – Σενάρια ἀντικαταστάσεως τοῦ ὑποψηφίου τῶν Δημοκρατικῶν μετά τήν προέλαση Τράμπ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΪΝΤΕΝ ξεχνάει. Ἡ ἀπόφασις δέ τοῦ εἰδικοῦ εἰσαγγελέως Ρόμπερτ Χούρ νά μήν τοῦ ἀσκήσει δίωξη γιά τόν ἀνεύθυνο τρόπο χειρισμοῦ ἀπορρήτων ἐγγράφων, τοῦ ἀναγνωρίζει, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, τό ἀκαταλόγιστο. «Συμπαθῆ ἡλικιωμένο μέ κακή μνήμη» τόν ἐχαρακτήρισε, καί ἐνῷ ὁ ἴδιος ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος ἐξανέστη, ἀμέσως μετά ἐπιβεβαίωσε τήν ἄποψη τοῦ εἰσαγγελέως, ὅταν ἀναφερόμενος στήν Γάζα προεκάλεσε σύχγυση ἀποκαλῶντας τόν Πρόεδρο τῆς Αἰγύπτου Πρόεδρο τοῦ Μεξικοῦ! Εἶπε ἀπευθυνόμενος σέ δημοσιογράφους: «Νομίζω, ὅπως θά ξέρετε, ὅτι ἀρχικά ὁ Πρόεδρος τοῦ Μεξικοῦ Ἔλ Σίσι δέν ἤθελε νά ἀνοίξει τήν πύλη [στά σύνορα Αἰγύπτου – Λωρίδας τῆς Γάζας στήν Ράφα] γιά νά περάσει ἀνθρωπιστική βοήθεια. Τοῦ μίλησα. Τόν ἔπεισα νά ἀνοίξει τήν πύλη».

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος αὐτός εὑρίσκεται στό τιμόνι τῆς ἡγέτιδος δυνάμεως τοῦ δυτικοῦ κόσμου, ἀντιμετωπίζοντας μάλιστα πόλεμο στήν Οὐκρανία καί ἀπειλή πλήρους καταρρεύσεως στήν Μέση Ἀνατολή, τά πράγματα γίνονται ἐπικίνδυνα. Ἰδιαίτερα στήν Οὐκρανία, ὅπου ἡ ἐμπλοκή τῶν ΗΠΑ εἶναι ἄμεση. Χωρίς τήν βοήθειά τους καί χωρίς τήν ὑποστήριξη τῶν συμμάχων τοῦ ΝΑΤΟ, τό Κίεβο θά εἶχε πρό πολλοῦ καταρρεύσει. Ἡ ἀπειλή εἶναι καί τώρα ὁρατή, ἐπισημαίνεται δέ ἀπό τούς ἐπιτελεῖς τῶν στρατηγείων τῆς Ἀτλαντικῆς Συμμαχίας, οἱ ὁποῖοι βλέπουν μέ αἰσθήματα ἐντεινομένης ἀνησυχίας τήν ἀπροθυμία τῶν συμμαχικῶν κρατῶν νά συνεχίσουν νά στηρίζουν τό καθεστώς Ζελένσκυ. Οἱ στρατιωτικοί γνωρίζουν τά ἀποθέματα καί τίς δυνατότητες τῆς Ρωσσίας καί, ὡς ἐκ τούτου, εἶναι βέβαιοι πώς μιά ἐαρινή ἐπίθεσις, μόλις οἱ καιρικές συνθῆκες βελτιωθοῦν, εἶναι ἀναπόφευκτη. Καί χωρίς ἀμέριστη δυτική στήριξη ἡ Οὐκρανία δέν ἀντέχει. Χαρακτηριστικό εἶναι ἄλλως τε ὅτι ἤδη ὁ Πρόεδρος Ζελένσκυ, σέ μία ἀπό τίς συνήθεις σπασμωδικές ἀντιδράσεις του, καρατόμησε τόν ἀρχηγό τῶν χερσαίων δυνάμεών της, στρατηγό Βαλέρυ Ζαλούζνυ. Σέ κάποιον πρέπει νά χρεωθεῖ ἡ ἧττα…

Ὑπό τίς συνθῆκες αὐτές, εἶναι προφανές ὅτι συνεχίζεται ἕνας πόλεμος στόν ὁποῖο οἱ ΗΠΑ ἀποτυγχάνουν νά ἐπιτύχουν τούς σκοπούς τους καί βεβαίως ἡ κατάστασις τῆς ὑγείας καί οἱ συνεχεῖς ἀμνησίες τοῦ Προέδρου Μπάιντεν ἐπιδεινώνουν τά πράγματα. Ὑπό φυσιολογικάς συνθήκας ἤδη θά εἶχε κινηθεῖ διαδικασία ἀντικαταστάσεώς του ἀπό τήν ἀντιπρόεδρο. Ὅταν ὅμως ἡ Καμάλα Χάρρις ἐμπνέει πολύ περισσότερες ἀνησυχίες, μέ τήν συμπεριφορά καί τήν παντελῆ ἀνυπαρξία πολιτικοῦ αἰσθητηρίου, τό μόνο πού μένει νά κάνουν οἱ ἰθύνοντες τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος εἶναι νά φροντίσουν νά μήν εἶναι καί πάλι ὑποψήφιος ὁ σημερινός Πρόεδρος.

Πόσῳ μᾶλλον πού τήν ἴδια στιγμή, στό ἀντίπαλο στρατόπεδο, τῶν Ρεπουμπλικανῶν, ὁ Ντόναλντ Τράμπ κερδίζει τήν μία Πολιτεία μετά τήν ἄλλη καθιστῶντας νομοτελιακή τήν ἐπικράτησή του. Ἰδιαίτερα, ἐάν ἀντίπαλο ἔχει τόν ἐξασθενημένο Μπάιντεν, ὁ ὁποῖος βαδίζει ἀπό τήν μία γκάφα στήν ἄλλη… Ἀκόμη καί τό ὄνομα τῆς Μισέλ Ὀμπάμα ἔχει συζητηθεῖ, ἄν καί ἐγκαίρως οἱ σύμβουλοι τοῦ Τράμπ ἐφρόντισαν νά τό ἀναδείξουν καί νά τό «κάψουν», ἐνῷ καί ἡ ἴδια ἡ πρώην Πρώτη Κυρία δέν δείχνει διατεθειμένη νά ἀκολουθήσει τά βήματα τῆς Χίλλαρυ Κλίντον καί νά ἐμπλακεῖ σέ πολιτικές περιπέτειες.

Καί τήν ἴδια στιγμή, στήν Μόσχα, ὁ Πρόεδρος Πούτιν «παίζει» τίς ΗΠΑ μέσα «στό γήπεδό τους». Αὐτό τῆς ἐπικοινωνίας καί τῶν ψυχολογικῶν ἐπιχειρήσεων. Ἐπικρίνεται στίς ΗΠΑ ὁ δημοσιογράφος Τάκερ Κάρλσον, ὅτι παίρνοντας συνέντευξη ἀπό τόν Βλαντιμήρ Πούτιν τόν ἄφησε νά ἁλωνίζει λέγοντας ὅ,τι θέλει. Μά ὁ σκοπός τῶν συνεντεύξεων αὐτός εἶναι νά διατυπώσει ὁ ὁμιλητής τίς θέσεις του. Καί δουλειά τοῦ δημοσιογράφου εἶναι νά τίς ἐκμαιεύσει. Τώρα, ἄν αὐτό δέν ἀρέσει στό «βαθύ κράτος» τῶν Δημοκρατικῶν τῆς Οὐάσιγκτων, εἶναι ἄλλο θέμα καί μᾶλλον ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Πούτιν ἐπέτυχε τούς ἐπικοινωνιακούς καί ψυχολογικούς σκοπούς του. Δέν τούς ἄρεσε ἀσφαλῶς πού τόν ἄκουσαν νά ἐγκωμιάζει τόν Ντόναλντ Τράμπ καί τόν Τζώρτζ Μπούς (τόν νεώτερο) οὔτε πού «ἀποκαθήλωσε» τήν «ἱερή ἀγελάδα» πού ἀκούει στό ὄνομα Μπίλλ Κλίντον.

Ἀκόμη χειρότερα, ὁ Πούτιν διαβεβαιώνοντας εὐθέως καί ἀνεπιφυλάκτως ὅτι δέν ἔχει καμμία πρόθεση νά ἐπιτεθεῖ καί σέ ἄλλες χῶρες, ὅπως ἡ Πολωνία ἤ ἡ Λεττονία, καταστρέφει ἕνα ἀπό τά ἀφηγήματα στά ὁποῖα οἱ μᾶλλον ἀνερμάτιστοι διαμορφωτές τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς, προσπαθοῦν νά στηρίξουν τήν συνοχή μιᾶς συμμαχίας προθύμων νά στηρίξουν τήν Οὐκρανία. Ὅλα αὐτά εἶναι σημεῖα ἐπικειμένης ἥττας. Τά βλέπουμε ἐμεῖς, ὅπως τά βλέπουν καί ὅλοι οἱ ψύχραιμοι (καί ἀνεπηρέαστοι) πολιτικοί ἀναλυτές στίς πρωτεύουσες τοῦ κόσμου.

Φαίνεται δέ πώς κάποιοι στήν Οὐάσιγκτων ἁπλῶς κερδίζουν χρόνο. Περιμένουν τίς ἐκλογές καί τήν νίκη τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, ἀπό τόν ὁποῖο προσδοκοῦν νά ἐξεύρει μιάν ἀξιοπρεπῆ ὁδό διαφυγῆς ἀπό τό ἀδιέξοδο τῆς Οὐκρανίας.

Κεντρικό θέμα