Σέ δυσαρμονία μέ τόν κόσμο τῆς ναυτιλίας ἡ ἡγεσία τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν

Αἰδήμων σιωπή ἀπό τό Προεδρεῖο της γιά τίς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου Κορυφῆς, ὅταν πέντε κορυφαῖοι ἐφοπλιστές τονίζουν ὅτι «μέ τέτοιες κυρώσεις πυροβολοῦμε τά πόδια μας» – Ἡγεσία σημαίνει νά δρᾶς πρῶτος

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ἕνα χρόνο καί κάτι, στίς 22 Μαΐου 2021, εἷς ἐκ τῶν κορυφαίων ἐφοπλιστῶν τῆς χώρας ἀπαξίωσε τόν ρόλο πού μπορεῖ νά ἔχει ὁ ἑκάστοτε Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος στήν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων τῆς ναυτιλίας. Ὁμιλῶν σέ μεγάλο ξένο εἰδησεογραφικό δίκτυο ὁ συγκεκριμένος ἐφοπλιστής, ἡ οἰκογένεια τοῦ ὁποίου ἀνήκει στόν κύκλο τῶν ὑποστηρικτῶν τοῦ κυρίου Μητσοτάκη (στό ξενοδοχεῖο Hayatt, συμφερόντων της, θά διεξαχθεῖ ἡ σύνοδος τῶν χωρῶν τῆς Βαλκανικῆς στήν Θεσσαλονίκη τήν Παρασκευή) δήλωσε τά ἑξῆς: «Οἱ ἐφοπλιστές δέν χρειάζονται τήν κυβέρνηση, τό ὑπουργεῖο τόν ΙΜΟ (International Maritime Organisation) καί τόν Πρωθυπουργό».

Προσέθεσε δέ τό ἑξῆς: «Γι’ αὐτούς δέν ἔχει καμμία χρησιμότητα ὁ πρωθυπουργός. Γιατί; Ἐπειδή ἡ ναυτιλία δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τήν Ἑλλάδα. Δέν ὑπάρχει κάτι πού μπορεῖ νά κερδίσει ἕνας πλοιοκτήτης στήν Ἑλλάδα. Δέν ὑπάρχουν φορτία, δέν ὑπάρχουν ναυλοσύμφωνα, τίποτα στήν Ἑλλάδα».

Ὁ κορυφαῖος ἐφοπλιστής κατέληξε λέγοντας ὅτι: «Μόνο τά γραφεῖα τῶν πλοιοκτητῶν εἶναι στήν Ἑλλάδα. Τό 80% τῶν πλοίων τους ἔχουν ξένη σημαία. Δέν τούς νοιάζει ἡ ἑλληνική σημαία».

Ἡ δήλωσις αὐτή γιά τό περιεχόμενο τῆς ὁποίας ξέσπασε σάλος καί ἐδοκιμάσθησαν οἱ σχέσεις τοῦ συγκεκριμένου ἐφοπλιστοῦ μέ τό Μέγαρο Μαξίμου, ξεπεράσθηκε ἀπό τίς ἐξελίξεις. Ἀπό τά γεγονότα. Ἐκ τῶν πραγμάτων. Ὁ πόλεμος μᾶς ἔδωσε ἕναν νέο κανόνα. Οἱ ἐθνικές κυβερνήσεις στό μέτρο πού μετέχουν σέ διεθνεῖς ἀποφάσεις πού πλήττουν τά συμφέροντα τῆς ναυτιλίας (ἀπόφασις Συνόδου Κορυφῆς γιά τό ἐμπάργκο στό ρωσσικό πετρέλαιο) ἤ στό μέτρο πού ἐφαρμόζουν ἀποφάσεις τρίτων χωρῶν οἱ ὁποῖες ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα νά δέχεται ἀντίποινα ξένων χωρῶν ἡ ἑλληνική ναυτιλία, ἔχουν πλέον «χρησιμότητα» γιά τούς Ἕλληνες ἐφοπλιστές. Καί μάλιστα μεγάλη «χρησιμότητα». Δύο ἑλληνικά τάνκερ εἶναι δεσμευμένα σήμερα σέ λιμάνι τοῦ Περσικοῦ Κόλπου ἀπό τήν ἰρανική κυβέρνηση καί τό φορτίο τους ἀξίας 200 ἑκατομμυρίων εὐρώ κατεσχέθη ἀπό τό καθεστώς τῆς Τεχεράνης. Ἄλλα 17 πλοῖα ἑλληνικῶν συμφερόντων διστάζουν νά διαπλεύσουν τήν περιοχή ἀπό τόν φόβο μήν ὑποστοῦν καί αὐτά τά ἀντίποινα τῶν Φρουρῶν τῆς Ἐπαναστάσεως. Καί ὅλα αὐτά γιατί; Διότι ἡ ἑλληνική Δικαιοσύνη ὑπό τήν ὑψηλή ἐποπτεία τῆς Πολιτείας κατέσχε ἰρανικό πετρέλαιο μετά ἀπό αἴτημα δικαστικῆς συνδρομῆς τῶν ΗΠΑ πού ἰσχυρίζοντο ὅτι μέ τά ἔσοδα ἀπό τήν πώλησή του θά χρηματοδοτηθοῦν τρομοκρατικές δράσεις.

Κορυφαῖοι Ἕλληνες ἐφοπλιστές οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν τόν λόγο στό ἐξαιρετικό συνέδριο τῆς Capital Links τῆς κυρίας Μπορνόζη στό πλαίσιο τῶν «Ποσειδωνίων» ὅπως οἱ κύριοι Προκοπίου, Τσάκος, Κούστας καί Παππᾶς, κατήγγειλαν ὅτι «μέ τέτοιες κυρώσεις πυροβολοῦμε τά πόδια μας.» Ἰδού λοιπόν γιατί ἡ προσέγγισις τοῦ κορυφαίου ἐφοπλιστοῦ μας ξεπεράσθηκε ἀπό τά πράγματα καί ἰδού γιατί οἱ κυβερνήσεις καί οἱ πρωθυπουργοί χωρῶν πού εἶναι μέλη ἰσχυρῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν ἔχουν χρησιμότητα.

Χρησιμότητα ὅμως ἔχουν στούς νέους καιρούς καί οἱ ἡγεσίες τῆς ναυτιλίας. Ἐν προκειμένῳ ἡ Ἕνωσις Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν. Ἡ ἡγεσία τῆς ὁποίας μάλιστα διαθέτει καί ἰσχυρή νωπή ἐντολή μετά τίς τελευταῖες ἀρχαιρεσίες καί προώρισται νά ἐκφράζει τίς ἀπόψεις τῶν μελῶν καί νά τίς διατυπώνει δυνατά δημοσίως σέ ἐκδηλώσεις, πόσῳ μᾶλλον ὅταν σέ αὐτές παρίσταται ὁ Πρωθυπουργός τῆς χώρας. Μέ λύπη ὅμως διαπιστώνουμε αὐτές τίς ἡμέρες τήν ἀνυπαρξία τῆς νέας ἡγεσίας τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν. Ἡ νέα ἡγεσία μέ τίς ἕως σήμερα παρεμβάσεις της εὑρίσκεται σέ προφανῆ δυσαρμονία μέ τίς ἀπόψεις τῶν κορυφαίων τῆς ἑλληνικῆς ναυτιλίας. Σέ γενικές γραμμές σιωπᾶ γιά τά δύσκολα καί τά κρίσιμα.

Ἡγεσία ὅμως σημαίνει νά δρᾶς πρῶτος ἐσύ. Νά ἐκφράζεις τόν κλάδο ἐσύ. Νά μιλᾶς γιά λογαριασμό ὅλων ἐσύ. Νά μπαίνεις μπροστά ἐσύ. Ἡγεσία δέν σημαίνει νωχελικότητα, δημόσιες σχέσεις, κορδέλλες ἐγκαινίων, στρογγυλές φράσεις. Καί τέλος: ὅσο ψηλότερα στέκεται κανείς δέν πρέπει νά ξεχνᾶ ποτέ ὅτι δίδει λόγο στούς ἐντολεῖς του, ὄχι στίς πάσης φύσεως ἐξουσίες. Ἡ ἡγεσία τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν εἶναι ξεχωριστό ἀξίωμα, ἑλληνικό καί διεθνές. Καί ὡς γνωστόν τά ἀξιώματα ἔχουν …ἀξιώσεις. Ἐπισημαίνουμε καλόπιστα ὅσα παρατηροῦμε καί θά ἐπανέλθουμε. Ἐλπίζουμε μέ καλύτερη ἀφορμή.

Κεντρικό θέμα