Σχέδιο ἀποδυναμώσεως τοῦ ΠΑΣΟΚ μέ μετεγγραφές «ἀεροδρομίου»

Τήν προσχώρηση τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Ἀνδρέα Λοβέρδου, Σπύρου Καρανικόλα, στήν ΝΔ ἀνεκοίνωσε χθές ὁ Πρωθυπουργός – Ποιοί ἕπονται – Οἱ «διψασμένοι γιά ἐξουσία» καί οἱ ἀνοικτές ἀγκάλες τῆς ΝΔ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ἐφωτογραφήθη χθές, χαμογελῶντας ἐπιχαρίτως μέ τόν ἐκ ΠΑΣΟΚ προερχόμενο Σπῦρο Καρανικόλα, ὁ ὁποῖος προσεχώρησε στήν Νέα Δημοκρατία. Τό ἐρώτημα πού ἀμέσως προκύπτει εἶναι ἐάν καί κατά πόσον ἐνισχύεται τό κυβερνῶν κόμμα ἀπό τήν ἔνταξη τοῦ Σπύρου Καρανικόλα. Πόσες ψήφους δηλαδή μπορεῖ νά φέρνει, ὥστε νά δικαιολογοῦνται τά φαρδιά χαμόγελα τοῦ κ. Μητσοτάκη; Γιά τήν ἱστορία, θά ἀναφέρουμε ἐν συντομίᾳ τήν πολιτική διαδρομή του. Μετά τό ΠΑΣΟΚ καί ἐν ἔτει 2012, ὑπῆρξε ὑποψήφιος βουλευτής τῆς Κοινωνικῆς Συμφωνίας τῆς Λούκας Κατσέλη. Ἀκολούθως, καί ἐν ἔτει 2015, ἦταν ὑποψήφιος βουλευτής τοῦ ΚΙΔΗΣΟ τοῦ Γιώργου Παπανδρέου. Τό 2017 ἐπανέκαμψε στό ΠΑΣΟΚ πού ἤδη εἶχε μεταστοιχειωθεῖ σέ ΚΙΝΑΛ, καί ἦταν ὑποστηρικτής τῆς Φώφης Γεννηματᾶ στίς ἐσωκομματικές ἐκλογές τίς ὁποῖες ἡ τελευταία ἐκέρδισε. Τότε ἔγινε καί ἀναπληρωτής ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ κόμματος. Ἐν συνεχείᾳ κατεγράφη ὡς ὑποστηρικτής τοῦ Ἀνδρέα Λοβέρδου, τοῦ ὁποίου ἦταν ἐκπρόσωπος τό 2021, καί ἀφοῦ εἶχε ἤδη ἀποχωρήσει ἀπό τήν στενή ὁμάδα τῆς Φώφης Γεννηματᾶ πρίν ἀπό τήν ἀνακοίνωση τῆς ἀσθενείας της.

Ἕνας πολιτευτής μέ τέτοιο ὁμολογουμένως πλούσιο βιογραφικό ὀβιδιακῶν μεταμορφώσεων δέν μπορεῖ νά βαρύνει καθοριστικά τήν πλάστιγγα τῆς ἐκλογικῆς ἀναμετρήσεως. Συνεπῶς δέν εἶναι ἡ πρόθεσις τοῦ κ. Μητσοτάκη τόσον νά ἐνισχυθεῖ ἡ ΝΔ ὅσο νά ἀποδυναμωθεῖ τό ΠΑΣΟΚ. Σέ μία τέτοια μόνον λογική μπορεῖ νά ἐνταχθεῖ μιά κίνησις σάν τήν προσχώρηση τοῦ κ. Καρανικόλα στό κυβερνῶν κόμμα. Ὑπό τήν προϋπόθεση βεβαίως ὅτι θά ἀκολουθήσουν καί ἄλλες τέτοιες κινήσεις, μέ πρόσωπα μεγαλυτέρου πολιτικοῦ βάρους, ὅπως ὁ Γιῶργος Φλωρίδης καί ἡ Ἄννα Διαμαντοπούλου.

Ἤδη πάντως ἀπό τόν Ἰανουάριο τοῦ 2022 εἶχαν ἀρχίσει οἱ ἀποχωρήσεις προσώπων πού συζητοῦσαν τήν συμμετοχή τους στά ψηφοδέλτια τοῦ ΠΑΣΟΚ. Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες εἶχαν φθάσει τόν ἀριθμό τῶν 145! Τό κλῖμα εἶναι τέτοιο, πού δεικνύει ὅτι ὁ Νῖκος Ἀνδρουλάκης δέν θεωρεῖται πλέον πειστικός.

Ἀλλά ἄν δέν εἶναι πειστικός γιά τά στελέχη τοῦ ἰδίου τοῦ κόμματός του, δέν μπορεῖ νά θεωρεῖται ἐν δυνάμει κυβερνητικός ἑταῖρος ἀπό τήν Νέα Δημοκρατία. Ἡ τελευταία, λοιπόν, θέτει σέ ἐφαρμογή τό σχέδιο περαιτέρω ἀποδυναμώσεως τοῦ ΠΑΣΟΚ μέ πολύ συγκεκριμένο στόχο. Ὑπάρχει μία μᾶζα στελεχῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ μέ παρελθόν στήν δημοσία διοίκηση, πού προσβλέπει στήν ἐκ νέου ἔνταξή τους στούς μηχανισμούς ἐξουσίας. Τό ἰδανικό γιά αὐτούς θά ἦταν νά ἐπανέλθουν ὡς στελέχη ἑνός κόμματος πού θά μετεῖχε σέ μιά συμμαχική κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας – ΠΑΣΟΚ.

Ὅσο ὅμως τό ΠΑΣΟΚ ἀποδυναμώνεται καί οἱ ἐλπίδες συμμετοχῆς στήν κυβέρνηση -δημοσία διοίκηση περιορίζονται, ἐπικρατεῖ μία πολύ διαφορετική ἀντίληψις. Ὅτι δηλαδή «ἄν δέν μπορεῖ ὁ Νῖκος Ἀνδρουλάκης νά μᾶς βάλει στήν κυβέρνηση, ἄς ψηφίσουμε κατ’ εὐθεῖαν Μητσοτάκη»!

Προφανῶς οἱ ἀντιλήψεις αὐτές δέν περνοῦν ἀπαρατήρητες στό Μέγαρο Μαξίμου, ἀλλά ἀπ’ ἐναντίας ἐπηρεάζουν τήν διαμόρφωση τῆς ἐκλογικῆς στρατηγικῆς του. Ἡ ἀποδυνάμωσις τοῦ ΠΑΣΟΚ φέρνει ἀπ’ εὐθείας στήν ἀγκαλιά τῆς ΝΔ τά «διψασμένα γιά ἐξουσία» τοῦ «κινήματος» στελέχη. Πόσῳ μᾶλλον τώρα, πού ἔχουν διαπιστώσει ὅτι ἐνδεχομένη ἔνταξις στόν ΣΥΡΙΖΑ δέν φέρνει τά προσδοκώμενα ἀποτελέσματα.

Υ.Γ: Μετεγγραφές «ἀεροδρομίου» ὀνομάζονται οἱ εὐκαιριακές ἤ καί πρόσκαιρες μετεγγραφές ποδοσφαιριστῶν, διαφημίζονται πανηγυρικῶς ἀπό τίς ὁμάδες στίς αἴθουσες ἀναμονῆς τῶν ἀεροδρομίων…

Κεντρικό θέμα