Σαμαρᾶς: Θά πάω στήν Βουλή καί θά καταψηφίσω τό ὄνομα «Βόρειος Μακεδονία»

Τί ἐξομολογήθηκε ὁ πρώην Πρωθυπουργός σέ οἰκονομικό παράγοντα καί διαχρονικό συνομιλητή του

Η ΩΡΑ τῆς ἀλήθειας γιά τήν ΝΔ πλησιάζει. Συντόμως ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς της θά κληθεῖ νά κυρώσει μέ νόμο τά μνημόνια ἀμυντικῆς συνεργασίας πού ἀπορρέουν ἀπό τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Γεγονός πού ἔχει σημάνει συναγερμό στό πρωθυπουργικό γραφεῖο γιά τήν ἀποτροπή τυχόν διαρροῶν, ἀλλά ἔχει προκαλέσει καί ἰσχυρότατο προβληματισμό στούς Βουλευτές τῆς ΝΔ. Ἰδιαίτερα δέ σέ ὅλους ὅσοι ἐκλέγονται σέ νομούς τῆς Μακεδονίας. Τήν ὅλη δυστοκία παρακολουθεῖ μέ ἱκανοποίηση ὁ ΣΥΡΙΖΑ πού ἐπιθυμεῖ νά ἐκθέσει στήν ψηφοφορία τό κυβερνῶν κόμμα στήν δεξιά βάση του. Οἱ πληροφορίες πού διεκινοῦντο μέχρι προσφάτως ἐνεφάνιζαν τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ἀποφασισμένο νά θέσει θέμα κομματικῆς πειθαρχίας στήν Κοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ ἐπί ποινῇ ἀποκλεισμοῦ τῶν μελῶν της ἀπό τά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος στίς προσεχεῖς ἐκλογές καί ἐπί ποινῇ ἀποβολῆς τους ἀπό τίς τάξεις τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος μετά τό πέρας τῆς ψηφοφορίας. Οἱ ἴδιες πληροφορίες ἐνεφάνιζαν τόν Πρωθυπουργό νά κάμπτει αὐτή τήν ἀρχή μόνον κατ’ ἐξαίρεσιν γιά τούς πρώην Πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλῆ καί Ἀντώνη Σαμαρᾶ στούς ὁποίους λόγω ἀξιώματος καί προϊστορίας ἀνεγνώριζε τό προνόμιο νά ἀπέχουν ἀπό τήν ψηφοφορία. Ὅποιος ἄλλος ἀπόσχει ὅμως φέρεται νά ἀντιμετωπίζει τόν πέλεκυ τῆς διαγραφῆς, πρᾶγμα πού ὅπως εἶναι εἰς θέσιν νά γνωρίζει ἡ «Ἑστία», προβληματίζει ἰσχυρά ἀρκετούς Βουλευτές τῆς Μακεδονίας καί εἰδικῶς τῶν δύο Περιφερειῶν τῆς Θεσσαλονίκης.

Τό ἐρώτημα πού προκύπτει πλέον γιά τό Μαξίμου μετά ὅσα ἐγνώσθησαν καί ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία» εἶναι τί θά πράξει ὁ κύριος Μητσοτάκης σέ περίπτωση πού κάποιος δέν ἀπέχει ἁπλῶς ἀλλά καταψηφίσει καί εἶναι πρώην Πρωθυπουργός. Καλά πληροφορημένες πηγές ὑποστηρίζουν ὅτι λίαν προσφάτως ὁ πρώην Πρωθυπουργός Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ὁ ὁποῖος διαμένει περιοδικῶς στό ἡσυχαστήριό του στό Λουτράκι ξεκαθάρισε σέ ἐπιχειρηματία, οἰκονομικό παράγοντα καί διαχρονικό συνομιλητή του, ὅτι πρόκειται νά μεταβεῖ στήν Βουλή κατά τήν ἡμέρα τῆς ψηφοφορίας γιά νά δώσει ἀρνητική ψῆφο στά μνημόνια μέ τά Σκόπια. Κάτι πού εἶχε ἀφήσει ἄλλως τε νά διαφανεῖ ἐμμέσως μέ τήν τελευταία πολύκροτη συνέντευξή του στήν «Καθημερινή». Ἕως τώρα στά δύο χρόνια ἀσκήσεως τῆς ἐξουσίας ἀπό τήν ΝΔ ὁ πρώην Πρωθυπουργός ἠκολούθησε τόν δρόμο τῆς ἀποχῆς ὅταν διεφώνησε μέ κορυφαῖες ἐπιλογές τοῦ κυρίου Μητσοτάκη. Ἀπεῖχε ὅπως θυμοῦνται ὅλοι ἀπό τήν ψηφοφορία γιά τήν ἐκλογή τῆς Κατερίνας Σακελλαροπούλου στήν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας. Τώρα; Θά ἐμμείνει μέχρι τέλους στήν ἀπειλή καταψηφίσεως; Ἤ μήπως αὐτή συνδέεται ὅπως ὑποστηρίζουν κάποιοι στό Μαξίμου μέ ἐξελίξεις καί σέ ἄλλα θέματα ἐνδιαφέροντός του; Ἄγνωστον ἄν καί ἡ προϊστορία Σαμαρᾶ δείχνει ὅτι συνήθως ἀποσυνδέει τήν στάση του στά ἐθνικά θέματα ἀπό τά τρέχοντα ζητήματα τῆς πολιτικῆς. Τό βέβαιον εἶναι ὅτι οἱ σχέσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ μέ τόν πρώην Πρωθυπουργό αὐτήν τήν στιγμή –αὔριο μπορεῖ νά ὁμαλοποιηθοῦν– δέν περνοῦν τήν καλύτερη φάση τους. Ἐνοχληθείς ὁ κύριος Σαμαρᾶς ἀπό πολλά ἀπέρριψε τήν πρόταση Μητσοτάκη νά παραστοῦν μαζί στά ἐγκαίνια τῆς Fraport στήν Θεσσαλονίκη μέ τήν φράση «μοῦ τό λές τελευταία στιγμή!». Κάτι πού ὁδήγησε τόν Πρωθυπουργό νά ἐγκαταλείψει τόν ἑνικό τῆς οἰκειότητος καί νά ἐπιλέξει τόν πληθυντικό τῶν ἀποστάσεων: «Νόμιζα πώς εἶστε ἐνήμερος ὅτι εἶχαν ἐπικοινωνήσει τά γραφεῖα μας, κύριε Πρόεδρε». Κάποιοι στό Μαξίμου σχολιάζοντες καί τήν σύσταση τοῦ Ἱδρύματος Ἀ. Σαμαρᾶ ὁμιλοῦν γιά «τεχνητή ἀπόσυρση» καί κάνουν ἀρκετά προχωρημένες σκέψεις γιά τό τί ἐνδεχομένως αὐτό σηματοδοτεῖ γιά τό μέλλον σέ συνθῆκες ἁπλῆς ἀναλογικῆς. Αὐτά ὅμως ὡς συνήθως εἶναι πολιτικά «κουτσομπολιά» πού συνήθως διαψεύδονται ἀπό τίς ἐξελίξεις. Τό ἐπίδικον τώρα εἶναι τό Σκοπιανό καί ἡ ψηφοφορία πού εὑρίσκεται ἐπί θύραις: ἀρχές Ἰουλίου τό ἀργότερο ἐκτός ἀπροόπτου σύμφωνα μέ κύκλους τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς. Τότε θά κριθοῦν ὅλα!

Κεντρικό θέμα