Σαμαρᾶς κατά «ραγιάδων» τῶν Ἀθηνῶν

Τί εἶπε ὁ πρώην Πρωθυπουργός κατά τῶν «ἐπαγγελματιῶν κατευναστῶν» χθές βράδυ στό «Σπίτι τῆς Κύπρου», σέ ἐκδήλωση γιά τό βιβλίο τοῦ Γιάννου Χαραλαμπίδη «ΕΟΚΑ Β΄ – Παρακράτος καί Χούντα» – «Γιατί ἡ Κυβέρνησις δέν ἀφιέρωσε τήν ἐφετινή χρονιά στήν προβολή τῆς ἐθνικῆς τραγωδίας;» – Βολές καί κατά Ντόρας: «Δέν ἐκφράζει τόν Ἑλληνισμό τό ψήφισμα γιά τό Κόσσοβο»

Οξεία ἐπίθεση κατά τῶν «ἐπαγγελματιῶν κατευναστῶν», ὅπως τούς ἐχαρακτήρισε, ἐξαπέλυσε χθές ὁ πρώην Πρωθυπουργός κ. Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ὁ ὁποῖος ἐπέκρινε τήν Κυβέρνηση διότι δέν ἀνέδειξε τήν ἐφετινή ἐπέτειο τῆς συμπληρώσεως 50 ἐτῶν ἀπό τήν τουρκική εἰσβολή στήν Κύπρο καί τήν ἐπακόλουθη τραγωδία. Ὁ κ. Σαμαρᾶς ἐτόνισε ὅτι ἡ τουρκική ἐπιθετικότης εἶναι ὁ μοναδικός λόγος γιά τόν ὁποῖο δέν ἐπιλύονται οὔτε τό Κυπριακό οὔτε τά ἑλληνο-τουρκικά καί ἐχαρακτήρισε «ἀνήκουστα» τά ὅσα συνέβησαν ἀναφορικῶς πρός τήν πρόταση εἰσδοχῆς τοῦ Κοσσυφοπεδίου στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης.

Στίς ἐπισημάνσεις αὐτές προέβη ὁ κ. Σαμαρᾶς μιλῶντας κατά τήν παρουσίαση στήν Ἀθήνα τοῦ τρίτομου ἔργου τοῦ Γιάννου Χαραλαμπίδη «Ἐμφύλιος Πόλεμος: ΕΟΚΑ Β΄- Παρακράτος καί Χούντα» πού ἔγινε στό «Σπίτι τῆς Κύπρου».

Γιά «ραγιᾶδες» μίλησε ὁ κ. Σαμαρᾶς ὑπενθυμίζοντας τόν Ἴωνα Δραγούμη καί συνδέοντας τά λεχθέντα ἀπό αὐτόν μέ τήν κατάσταση στήν Κύπρο: «Ἐδῶ συνάδει αὐτό πού εἶχε ἀναφέρει ὁ Ἴων Δραγούμης γιά τή Μακεδονία μας. “Ἐάν σώσουμε”, εἶπε, “τήν Μακεδονία μας σώζουμε τήν Ἑλλάδα”. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τήν Κύπρο μας. Εἶχε πεῖ καί κάτι ἀκόμη ὁ μεγάλος αὐτός Ἕλληνας πατριώτης: “Τί θά πεῖ ραγιᾶς; Ραγιᾶς εἶναι ἐκεῖνος πού τρέμει τόν Τοῦρκο, πού εἶναι σκλάβος τοῦ φόβου του. Ὁ ραγιᾶς εἶναι μισός ἄνθρωπος. Τήν ραγιαδοσύνη του τήν ὀνομάζει ἀναγκαία φρονιμάδα”. Καί τά λέω αὐτά δημόσια, ὅπως πάντα, διότι παρατηρῶ περίεργα πράγματα ἐσχάτως, γιά νά τό πῶ κομψά»…

Καί συνέχισε ἀναφερόμενος στήν πολιτική τοῦ κατευνασμοῦ πού υἱοθετοῦν κάποιοι στήν Ἀθήνα:

«Ὑπάρχουν στήν Ἀθήνα ἐπαγγελματίες κατευναστές πού ἰσχυρίζονται ὅτι τά ἑλληνοτουρκικά ζητήματα πού ἐγείρει ἡ Τουρκία δέν διευθετοῦνται λόγω Κυπριακοῦ. Κι ὅτι ἑπομένως πρέπει νά προχωρήσουμε χωρίς τήν Κύπρο. Ἐγώ ἐπαναλαμβάνω μιά ἀλήθεια καί μιά αὐτονόητα στρατηγική ἐθνική θέση:

Τά ἑλληνοτουρκικά καί τό Κυπριακό ἔχουν τόν ἴδιο λόγο πού δέν ἐπιλύονται: Λόγω τῆς τουρκικῆς ἐπιθετικῆς κι ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς, πού ἀξιώνει τήν διχοτόμηση τοῦ Αἰγαίου καί τῆς Κύπρου.

Θέλω νά εἶμαι σαφής: Καμμιά λύση στά ἑλληνοτουρκικά δέν μπορεῖ νά ἐξευρεθεῖ χωρίς, πρῶτα, τή δημοκρατική καί βιώσιμη λύση τοῦ Κυπριακοῦ ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀρχῶν καί ἀξιῶν τῆς ΕΕ καί τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου!

Κι ἄς μήν ξεχνάει κανείς: ἡ μισή σχεδόν Κύπρος εἶναι σήμερα ὑπό κατοχή, μετά ἀπό τουρκική εἰσβολή! Ἡ Λευκωσία εἶναι ἡ τελευταία πρωτεύουσα πόλη στήν Δύση χωρισμένη στά δύο! Κι αὐτό εἶναι ντροπή γιά τόν πολιτισμό μας».

Τονίζοντας ὅτι ἐφέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια κατοχῆς τῆς βορείου Κύπρου ἀναρωτήθηκε γιατί ἡ Κυβέρνησις δέν ἔχει ἀναλάβει πρωτοβουλίες γιά τήν διεθνῆ ἀνάδειξη τῆς τουρκικῆς βαρβαρότητος:

«Κλείνουν φέτος 50 χρόνια ἀπό τήν τουρκική εἰσβολή. 50 χρόνια κατοχῆς σέ βάρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. 50 χρόνια μιᾶς σύγχρονης ἑλληνικῆς τραγωδία χωρίς τέλος.

Καί διερωτῶμαι: γιατί ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση δέν ἔχει προχωρήσει, ὡς ὀφείλει, σέ διεθνεῖς πρωτοβουλίες γιά τήν ὑπενθύμιση τῆς τραυματικῆς αὐτῆς ἐπετείου; Ὁλόκληρη ἡ φετινή χρονιά τῶν 50 ἐτῶν ἀπό τήν τουρκική εἰσβολή θά ἔπρεπε νά εἶναι ἀφιερωμένη στήν προβολή τῆς Κυπριακῆς τραγωδίας.

Ἐννοῶ στήν διεθνοποίησή της.

Σέ λιγότερο ἀπό τρεῖς μῆνες εἶναι ἡ μαύρη ἐπέτειος. Τότε πού τό “δέν ξεχνῶ” ἔγινε σύνθημα καρδιᾶς καί συνείδησης γιά τόν κάθε Ἕλληνα.

Τό λέω ξεκάθαρα: δέν ξεχνιέται τό “Δέν ξεχνῶ”!».

Ἐπέκρινε, τέλος, τήν εἰσήγηση τῆς κ. Μπακογιάννη γιά τό Κοσσυφοπέδιο στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης τονίζοντας: «Τά ὅσα ἀνήκουστα συνέβησαν πρόσφατα μέ τό ψήφισμα γιά τό Κόσσοβο δέν ἐκφράζουν τήν Ἑλλάδα καί τόν Ἑλληνισμό! Καί θά ἦταν πιό σημαντικό νά ἀσχοληθοῦμε μέ τά 50 χρόνια ἀντί νά ἐμπλέκουμε τόν Ἑλληνισμό σέ μονοπάτια ἐπικίνδυνα, ὅπως μέ τό ψήφισμα γιά τό Κόσσοβο».

Κεντρικό θέμα