Σαμαρᾶς: Ἐκτροπή οἱ ὑποκλοπές – Δέν εἶναι δικαιολογία τό ἀπόρρητο

Νά δοθοῦν ἐξηγήσεις, ζήτησε ἀπό τόν Πρωθυπουργό, γιά τίς παράνομες ἐπισυνδέσεις χρησιμοποιῶντας παρόμοια ὁρολογία μέ τόν Κώστα Καραμανλῆ – Αἰχμές γιά ὑδρογονάνθρακες, Σκόπια, Ἀλβανία, μεταναστευτικό, ΛΟΑΤΚΙ, ἐπιδόματα, παιδεία, καί ψευδομάρτυρες Novartis

ΤΑΥΤΟΣΗΜΗ ὁρολογία μέ ἐκείνη πού χρησιμοποίησε ὁ πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλῆς στήν ὁμιλία του στά Ἀνώγεια γιά τίς ὑποκλοπές υἱοθέτησε χθές βράδυ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς. Στά ἐγκαίνια τοῦ Ἱδρύματος «Ἀντώνης Σαμαρᾶς», ὁ πρώην Πρωθυπουργός προχώρησε σέ μία συστηματική ἀποδόμηση τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μέ αἰχμή τίς ἐπισυνδέσεις, τά ἐθνικά θέματα, τήν ἐνεργειακή κρίση, ἀλλά καί κοινωνικά θέματα, ὅπως ὁ γάμος ὁμοφυλοφίλων καί τό μεταναστευτικό. Ὁ κ. Σαμαρᾶς ἔκανε λόγο γιά ἐνδεχόμενες νόμιμες ἀλλά καί παράνομες παρακολουθήσεις, ὑποστηρίζοντας μάλιστα ὅτι σέ περίπτωση πού ἰσχύουν, τότε πρόκειται γιά «δημοκρατική ἐκτροπή». «Τελευταῖα, ἡ πολιτική ζωή δοκιμάζεται ἀπό νόμιμες καί παράνομες ὑποκλοπές. Δέν θέλω νά πιστέψω ὅτι ἡ κυβέρνηση ὑπέκλεπτε τηλεφωνικές συνομιλίες. Θά ἦταν ἀδιανόητο. Ἄν ἴσχυαν αὐτά, θά ἐπρόκειτο ἀδιαμφισβήτητα γιά μία δημοκρατική ἐκτροπή. Γι’ αὐτό πρέπει νά δοθοῦν πειστικές ἀπαντήσεις, χωρίς νά δίνουμε τήν ἐντύπωση ὅτι τό ἀπόρρητο εἶναι μία βολική δικαιολογία. Πρέπει νά δοθοῦν ἀπαντήσεις, γιατί αὐτό ἔχει σχέση μέ τήν ἱστορία καί μέ τήν ταυτότητά μας. Τέτοια φαινόμενα δέν τά ἀνέχεται» εἶπε χαρακτηριστικά ὁ πρώην Πρωθυπουργός, ἀσκῶντας κριτική στήν στάση τῶν περισσοτέρων μαρτύρων πού ἐπεκαλέσθησαν τό ἀπόρρητο καί ἠρνήθησαν νά ἀποκαλύψουν τί συνέβη.

Ὁ κ. Σαμαρᾶς συνέδεσε τήν κρίση στό Αἰγαῖο μέ τά ἐνεργειακά, ἀφήνοντας αἰχμές γιά καθυστερημένες ἀποφάσεις εἰς ὅ,τι ἔχει νά κάνει μέ τίς ἔρευνες γιά ὑδρογονάνθρακες. «Σήμερα μποροῦμε νά ἀποτρέψουμε τά σχέδια τῆς Τουρκίας. Ἀλλά τά πράγματα δέν εἶναι τόσο ἁπλά. Ὅλες οἱ ἄλλες χῶρες τῆς περιοχῆς ἔχουν ψάξει κι ἔχουν βρεῖ φυσικό ἀέριο σέ μεγάλες ποσότητες. Μόνον ἡ Ἑλλάδα, πού ἔχει στή δικαιοδοσία της μέγα μέρος τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, ἀκόμα καθυστερεῖ» εἶπε μέ δηκτικό ὕφος ὁ πρώην Πρωθυπουργός. Ἀναφερόμενος στίς συμφωνίες γιά ἔρευνες στήν Κρήτη, τόνισε ὅτι καθυστέρησαν τοὐλάχιστον πέντε χρόνια λόγῳ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅμως τώρα διορθώθηκε «κάπως» αὐτό τό λάθος ἀπό τόν κ. Μητσοτάκη καί τόν ἁρμόδιο ὑπουργό. Ἐξ ἴσου αἰχμηρός ἦταν καί πρός τά στελέχη τῆς Κυβερνήσεως πού τά προηγούμενα χρόνια μιλοῦσαν γιά πράσινη ἀνάπτυξη καί τώρα στρέφουν τήν προσοχή τους στίς γνωστές πηγές ἐνέργειας. «Μετά τό 2019, πάλι δέν ἔγινε τίποτα! Γιατί; Οἰκολόγοι καί ἐνστάσεις καί δικαστήρια. Μιά ἑταιρεία ἔφυγε, στό μεταξύ, ἀπογοητευμένη. Γιατί καί ἀπό ὑπουργικά χείλη ἀκούστηκε κάτι ἀνάλογο: Ὅτι ἐμᾶς δέν μᾶς ἐνδιαφέρει νά τρυπήσουμε τόν βυθό, γιατί εἴμαστε, λέει, “μέ τήν ταχεῖα πράσινη μετάβαση”. Ἐλπίζω νά μήν ἔγινε τότε μεγάλη ζημιά. Γιατί τήν περίοδο πού ἡ Τουρκία ἀμφισβητοῦσε τήν ΑΟΖ μας, ἐμεῖς δηλώναμε ὅτι δέν μᾶς ἐνδιαφέρει νά φέρουμε στήν ἐπιφάνεια τά κοιτάσματα τοῦ βυθοῦ.» Ἔμμεση ἀναφορά στήν στάση πού τήρησε ὁ Πρωθυπουργός στό πρόσφατο ταξίδι του στήν Ἀλβανία καί στό γεγονός ὅτι δέν ἀντέδρασε δυναμικά ὅταν ὁ Ἀλβανός Πρωθυπουργός μίλησε ἀπαξιωτικά γιά τήν Ἑλλάδα, ἔκαμε σέ ἄλλο σημεῖο τῆς ὁμιλίας του. «Θεωρῶ ἀπαράδεκτες, σέ βαθμό ἀθλιότητας, τίς πρόσφατες δηλώσεις τοῦ Ἀλβανοῦ πρωθυπουργοῦ Ἔντι Ράμα σέ σχέση μέ τήν Ἑλλάδα καί τήν ἔνταξή μας στή ζώνη τοῦ εὐρώ. Ἐάν μεταξύ Ἑλλάδος κι Ἀλβανίας ὑπάρχει μία χώρα πού ἐξαπατᾶ συστηματικά τόν διεθνῆ περίγυρο, δέν σέβεται διεθνεῖς συμβάσεις, καταπατᾶ ἀνθρώπινα δικαιώματα καί ὑποκλέπτει τίς περιουσίες τῶν ὁμογενῶν μας, αὐτή σίγουρα εἶναι ἡ Ἀλβανία, κ. Ράμα» εἶπε καταχειροκροτούμενος.

Ἐν συνεχείᾳ σχολίασε τήν ἀπραξία τῆς Κυβερνήσεως ἔναντι τῶν καταπατήσεων ἀπό τούς Σκοπιανούς ἀναφορικῶς μέ τήν Συνθήκη τῶν Πρεσπῶν. Ἔφερε δέ ὡς παράδειγμα τήν Βουλγαρία πού ἐπέτυχε νά μήν ἀναγνωρισθεῖ ἡ γλῶσσα τῶν Σκοπιανῶν ὡς «Μακεδονική» ἐν ἀντιθέσει μέ τήν Ἑλλάδα. Μίλησε γιά τήν ἵδρυση στήν Φλώρινα τοῦ κέντρου «Μακεδονικῆς Γλώσσας» καί προέβλεψε ὅτι στό μέλλον θά πετύχουν ἀκόμη καί τήν ἀναγνώριση «μακεδονικῆς μειονότητος»! «Ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἔχει ἤδη ἀνατραπεῖ! Καί ἐμεῖς κάνουμε πώς δέν καταλαβαίνουμε. Ἀκόμα καί σήμερα. Καί ἄς ἔχουν πέσει, γιά τό θέμα αὐτό, κυβερνήσεις καί στά Σκόπια καί στήν Βουλγαρία. Καί δεχόμαστε καί θά διδάσκουμε μέσα στή χώρα μας, μιά γλῶσσα πού οἱ ἴδιοι οἱ Σκοπιανοί συμφώνησαν ὅτι εἶναι βουλγαρική, ἐνῶ στά Σκόπια παραμένουν τά ἀλυτρωτικά σύμβολα στά σχολικά βιβλία τους! Κι ἔτσι μετά ἀπό λίγα χρόνια θά μᾶς ζητοῦν νά ἀναγνωρίσουμε καί μέ τό νόμο “Μακεδονική” μειονότητα καί στή χώρα μας» τόνισε. Στό σημεῖο ἐκεῖνο μίλησε γιά τόν Κώστα Καραμανλῆ καί τήν ἀπειλή τοῦ βέτο στό Βουκουρέστι.

Δέν ἄφησε ἀσχολίαστη ὡστόσο καί τήν γενικώτερη φιλική στάση ἀπέναντι στήν ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ἀπό τήν Κυβέρνηση. «Ὑπάρχει ἀκόμα ἡ τάση, σέ κάποιες δυτικές χῶρες, νά ὑποκατασταθεῖ τό ἱερό Πρόσωπο τῆς Μάνας καί τοῦ Πατέρα, στά ἐπίσημα ἔγγραφα, μέ περιφράσεις τοῦ τύπου: “Γονέας ἕνα” καί “γονέας δύο”. Κάποιοι προσπαθοῦν νά τό φέρουν κι ἐδῶ αὐτό. Δέν μπορεῖ ὅμως νά περάσει. Ἡ κοινωνία εἶναι κατηγορηματικά ἀντίθετη» δήλωσε, δείχνοντας πρός ὁρισμένους ὑπουργούς καί ἀνώτατα στελέχη πού στηρίζουν αὐτές τίς ἀπόψεις.

Οἱ αἰχμές ἐσυνεχίσθησαν καί γιά τό «καλάθι τῆς νοικοκυρᾶς» καί τά ἔκτακτα ἐπιδόματα πού ἀνακοινώνονται τελευταίως. «Καλά εἶναι τά ἐπιδόματα, ἰδίως σέ περιόδους πανδημίας, ἀλλά δέν πρέπει αὐτό νά ὁδηγήσει σέ ἐθισμό. Καλό εἶναι τό καλάθι τῆς νοικοκυρᾶς, ὅμως ἡ ἀνάπτυξη θά ἔλθει μέσα ἀπό ἐπενδύσεις, ἐξωστρέφεια. Θά προτείνω κάτι τολμηρό: Οἱ νέες παραγωγικές ἐπενδύσεις στήν Ἑλλάδα νά μήν φορολογοῦνται γιά πέντε χρόνια. Καί μή μᾶς πεῖ ἡ ΕΕ ὅτι ἀπαγορεύεται, γιατί ἡ Γερμανία μοιράζει 200 δισ. εὐρώ» ὑπεγράμμισε.

Χαρακτήρισε τό δημογραφικό ὡς τό κορυφαῖο πρόβλημα τῆς χώρας καί στηλίτευσε τήν ἄποψη ἐκείνων –ἀκόμη καί ἀπό τήν Κυβέρνηση- πού θεωροῦν ὅτι ἡ λύσις του συνδέεται μέ τό μεταναστευτικό! «Ἀπαιτεῖται ἐθνική πολιτική, ὥστε οἱ Ἕλληνες πολῖτες νά κάνουν περισσότερα παιδιά. Νά βοηθήσουμε πραγματικά τά νέα ζευγάρια νά τεκνοποιήσουν. Καί αὐτό νά τό κάνουμε τολμηρά, νά γίνει ἡ ὑψίστη προτεραιότητά μας» δήλωσε ὁ κ. Σαμαρᾶς.

Ἀνέδειξε ἐπίσης τό πρόβλημα μέ τήν Παιδεία καί τίς μεταρρυθμίσεις πού συνεχῶς ἐξαγγέλλονται καί ὑλοποιοῦνται, ἀλλά πού συνεχῶς κάτι ἀφήνουν νά χαθεῖ. «Τό Σύνταγμά μας, στό ἄρθρο 16 παράγραφος 2, προβλέπει σαφῶς καί ρητά πώς ἡ Παιδεία ἔχει σκοπό “τήν ἠθική, πνευματική καί ἐπαγγελματική ἀγωγή τῶν Ἑλλήνων, τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνείδησής τους”. Αὐτά λέει τό Σύνταγμά μας. Βλέπουμε κάτι τέτοιο; Ἤ μήπως μετά ἀπό κάθε “μεταρρύθμιση” ὅλο καί κάτι χάνεται; Χάνεται κάτι ἀπό τήν ἐθνική συνείδηση, χάνεται κάτι ἀπό τή θρησκευτική παράδοση, κάτι ἀπό τά ἠθικά προτάγματα καί τήν πνευματικότητα; Χάνεται λίγη Ἱστορία, χάνεται λίγη ἐκμάθηση τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας, χάνεται κάτι ἀπό τή μαθηματική παιδεία…;» διερωτήθη ὁ πρώην Πρωθυπουργός.

Τέλος, μίλησε γιά τήν ὑπόθεση Novartis καί ἐμφανῶς ἐνοχλημένος εἶπε ὅτι μπορεῖ νά ἀθωώθηκαν ὅλοι ὅσοι κατασυκοφαντήθηκαν, ὅμως κανείς δέν ἔχει μάθει τήν ταυτότητα τῶν συκοφαντῶν. Ὄχι μόνο δέν ἀκούστηκε μία δημόσια συγγνώμη ἀλλά «οἱ ψευδομάρτυρες κατέχουν ἀκόμη μιά ἰδιότυπη προστασία ὥστε νά μήν ἀποκαλυφθεῖ ἡ ἀλήθεια.»

Ὁλοκλήρωσε τήν ὁμιλία του λέγοντας ὅτι «ἡ Κυβέρνηση μέ τόν Βενιζέλο εἶναι παρακαταθήκη ἐθνικῆς συνεννόησης. Ἡ παράταξη ὀφείλει νά δώσει τή μάχη τῶν ἐκλογῶν ἑνωμένη. Εἶμαι παρών μέ τήν συνείδησή μου, παρών γιά τά μεγάλα στοιχήματα τῆς ἱστορίας καί τῆς Ἑλλάδας, γιά νά τά κερδίσουμε.»

Κεντρικό θέμα