Σακελλαροπούλου προσκαλεῖ Πενταρόφσκι: Τόν Πρόεδρο πού ὁμιλεῖ γιά «Μακεδόνες» στήν Ἑλλάδα

Καί τούς προτρέπει νά διεκδικήσουν τά δικαιώματά τους στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο

ΚΑΠΟΙΟΙ νομίζουν ὅτι τά πράγματα μέ τά Σκόπια μπορεῖ νά διευθετηθοῦν διά τῆς πειθοῦς. Κάποιοι ἄλλοι ἐξακολουθοῦν νά θεωροῦν λύση τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Τά πράγματα ὅμως εἶναι ἁπλά καί συγκεκριμένα. Τά Σκόπια ἀποθρασύνονται καί ἡ Ἑλλάς ἀνέχεται τίς παραβιάσεις τῆς συμφωνίας. Ἀντί νά ἀκολουθηθεῖ μία αὐστηρά στάσις ἀπέναντί τους, ἡ Κυβέρνησις καί ἡ πολιτειακή ἡγεσία τῆς χώρας παρέχουν ἀμέριστη διπλωματική καί οἰκονομική στήριξη στό γειτονικό μόρφωμα. Ἔτσι ὅμως τά πράγματα γίνονται ὅλο καί χειρότερα. Τρία χρόνια μετά τήν ὑπογραφή τῆς ἑτεροβαροῦς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, οἱ συσχετισμοί δυνάμεων ἤδη ἀλλάζουν. Διαπιστώνεται ἡ ἀντίφασις τῆς ὑποστηρίξεως τῶν Ἀθηνῶν πρός τά Σκόπια μέ τήν ταυτόχρονη ἔκρηξη τοῦ ἐθνικισμοῦ τους καί τήν σύσφιγξη τῶν δεσμῶν τους μέ τήν Τουρκία.

Τά Σκόπια χρησιμοποιοῦν τό ψευδεπίγραφο ὄνομα «Μακεδονία» χωρίς τόν γεωγραφικό προσδιορισμό «βόρεια», ὅλο καί συχνότερα. Παραβιάζουν τίς προβλέψεις περί ἐμπορικῶν καί ἄλλων σημάτων καί ἀγνοοῦν ἐπιδεικτικῶς τίς ὀλίγες παρατηρήσεις πού τούς γίνονται. Συμπεριφέρονται ὡς ἐάν ὑπάρχει βεβαιότης, πώς ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις δέν πρόκειται νά ἀντιδράσει οὐσιαστικά. Ναί μέν ὑπάρχει μία προσωρινή ἀναβολή κυρώσεως τῶν μνημονίων συνεργασίας Ἑλλάδος – Σκοπίων, ἀλλά ἐν προκειμένῳ ἡ ἔμφασις δίδεται στήν λέξη «προσωρινή», κάτι πού δεικνύει τακτικισμούς ἀνεπιτρέπτους σέ ζητήματα τέτοιας ἐθνικῆς σημασίας.

Τό πρόβλημα ξεκινᾶ ἀπό τήν κορυφή. Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου θά δεχθεῖ στήν Ἀθήνα τόν Σκοπιανό ὁμόλογό της Στέβο Πενταρόφσκι. Τό διπλωματικό γραφεῖο της προχωρεῖ τήν προετοιμασία μιᾶς ἐπισήμου ἐπισκέψεως στήν Ἀθήνα γιά τόν προσεχῆ Ὀκτώβριο, σέ μία στιγμή δηλαδή ἐξαιρετικά εὐνοϊκή γιά τόν ξένο Πρόεδρο, ἀλλά κυρίως γιά τόν Πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ πού ἀντιμετωπίζει κρίσιμες δημοτικές ἐκλογές.

Νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ προσδιορισμός τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Στέβο Πενταρόφσκι τόν Ὀκτώβριο προετάθη ἀπό τήν σκοπιανή πλευρά, μέ προφανῆ σκοπιμότητα νά παρουσιάσει εἰκόνα σταθερότητος καί διεθνοῦς ἀποδοχῆς τῆς χώρας του, κάτι πού θά λειτουργήσει ὑπέρ τοῦ Ζάεφ καθώς καί οἱ δύο προέρχονται ἀπό τό ἴδιο κόμμα. Ἡ ἐπίσκεψις αὐτή εἶναι ἡ μόνη «σανίδα σωτηρίας» γιά τήν σκοπιανή ἡγεσία, καθώς οἱ ἐλπίδες τους γιά προώθηση τῆς ὑποψηφιότητος γιά ἔνταξη στήν ΕΕ ἔχουν καταρρεύσει, ἐξ αἰτίας τῆς ἀδυναμίας τους νά ἀνταποκριθοῦν στά κριτήρια εἰσδοχῆς, ἀλλά καί λόγω τῶν ἀντιδράσεων τῆς Βουλγαρίας. Μόνον ἡ Ἑλλάς πού ἔχει τούς σοβαρότερους λόγους ἀρνήσεως, δέν ἀντιδρᾶ. Ἀπ’ ἐναντίας φέρνει τόν Πενταρόφσκι στήν Ἀθήνα παρέχοντάς του ἔμμεση στήριξη καί ἀναγνώριση.

Νά θυμίσουμε ὅμως ἐδῶ ὅτι ὁ Στέβο Πενταρόφσκι εἶναι ὁ Σκοπιανός πολιτικός πού ὄχι μόνον καπηλεύεται συστηματικῶς τό ἱστορικό ὄνομα τῆς Μακεδονίας, ὁμιλεῖ ὅμως ἀκόμη καί γιά «Μακεδόνες» (ἐννοεῖ Σκοπιανούς) στήν Ἑλλάδα καί τούς παρακινεῖ νά διεκδικήσουν τήν ἀναγνώρισή τους ὡς μειονότητος μαζί μέ διάφορα ψευδεπίγραφα δικαιώματα προσφεύγοντας στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αὐτόν τόν ἀρνητή τῆς πραγματικότητος καί τῆς ἱστορίας θά ὑποδεχθεῖ ἡ Κατερίνα Σακελλαροπούλου στό Μέγαρο τῆς Ἡρώδου τοῦ Ἀττικοῦ.

Τήν συναισθηματική φόρτιση πού θά σημαίνει γιά τούς Ἕλληνες ἡ παρουσία τοῦ Σκοπιανού ἐκεῖ, περιγράφει σέ σχετικό ἄρθρο του, ὁ Ἀλέξανδρος Τάρκας, ὁ ὁποῖος μεταξύ ἄλλων γράφει: «Οἱ συνομιλίες καί τό ἐπίσημο δεῖπνο θά πραγματοποιηθοῦν στούς ἴδιους χώρους ὅπου οἱ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς καί Ἀνδρέας Παπανδρέου (σύροντας καί τόν τότε πρωθυπουργό Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη) ἀποφάσιζαν στά Συμβούλια Ἀρχηγῶν τοῦ 1992-1993 ὅτι ἡ χώρα δέν ἔπρεπε νά παραχωρήσει τό ὄνομα “Μακεδονία”. Πόσο μᾶλλον νά ἀναγνωρίσει “μακεδονική ἐθνότητα”, ἀνησυχώντας κυρίως γιά τούς μελλοντικούς συσχετισμούς δυνάμεων στά Βαλκάνια, ὅπως τόνιζε ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας στούς ξένους ἡγέτες.».

Κεντρικό θέμα