ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

Ρωσσικά ἀντίποινα γιά τήν Ἀλεξανδρούπολη

Ἱδρύουν Ἐξαρχία τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας γιά τούς 400.000 Ρωσσοφώνους παλαιοημερολογῖτες τῆς Βορείου Ἑλλάδος – Ἀντέδρασαν καί γιά τήν μετατροπή τῆς Παναγίας Σουμελᾶ σέ ντίσκο, γιά νά ἐκθέσουν τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο – Προσοχή! Θά πληρώσουμε ἀκριβά τήν ἐμπλοκή μας σέ ἄλλα ἐθνικά μέτωπα.

ΤΑ ΤΥΜΠΑΝΑ πολέμου δέν ἠχοῦν μόνον στό σύνορα Ρωσσίας – Οὐκρανίας. Οἱ ἐπιπτώσεις τῆς κρίσεως φθάνουν μέχρι τήν Ἑλλάδα, μέ κινήσεις τῆς Μόσχας, οἱ ὁποῖες καταφανῶς συνιστοῦν ἀντίποινα στήν σύσφιγξη τῆς ἑλληνο-αμερικανικῆς στρατιωτικῆς συνεργασίας καί στήν συνεχῆ ἀναβάθμιση τῆς παρουσίας τῶν ΗΠΑ. Πρόκειται γιά διείσδυση στήν Βόρειο Ἑλλάδα μέ μοχλό τούς παλαιοημερολογῖτες ρωσσοφώνους πού εἶναι ἐκεῖ ἐγκατεστημένοι. Ἤδη ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων, ὑπεύθυνος ἐξωτερικῶν σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ἦταν ξεκάθαρος: Μετά τήν ἵδρυση Ἐξαρχίας στό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας, τό Πατριαρχεῖο Μόσχας σκοπεύει νά προβεῖ σέ ἀνάλογη κίνηση καί στήν Κωνσταντινούπολη, γιά νά καλύψει τίς ἀνάγκες τῶν Ρωσσοφώνων πιστῶν στήν Τουρκία.

Τίς προθέσεις τους ἐπιβεβαιώνουν καί παράγοντες τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἐκκλησίας. «Οἱ Ρῶσσοι δέν θά σταματήσουν στήν Κωνσταντινούπολη» ἐπισημαίνουν Ἕλληνες Μητροπολῖτες πού ἔχουν μελετήσει εἰς βάθος τίς κινήσεις τῆς Ρωσσικής Ἐκκλησίας.

Τό σχέδιο τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας εἶναι, σύμφωνα μέ πληροφορίες πού ἀναλύουν στά ἁρμόδια τμήματα καί στό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, νά «πατήσει» σέ ὅλες τίς περιοχές τῆς νοτιοανατολικῆς Μεσογείου καί τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων τηρεῖ στάση φιλική πρός τήν Μόσχα καθώς δέν θέλει νά χάσει τήν στήριξη τῶν Ρώσσων. «Γιά λόγους ἐπιβιώσεως» ὅπως ἔχει δηλώσει σέ δικούς του ἀνθρώπους ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων. Στήν Τουρκία, στήν καρδιά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, οἱ Ρῶσσοι θέλουν νά μποῦν γιά λόγους –κυρίως– σημειολογίας. Τό σχέδιό τους προβλέπει καί «εἰσβολή» καί στήν Κύπρο μέσῳ Μητροπολιτῶν πού βρίσκονται κοντά στήν Ρωσσική Ἐκκλησία. Νά σημειωθεῖ ὅτι στήν Μεγαλόνησο πολλοί Ἀρχιερεῖς καί ἐνορίες ποτέ δέν συνεφώνησαν μέ τήν ἐπιλογή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου νά στηρίξει τό Φανάρι καί νά ἀναγνωρίσει ὡς αὐτοκέφαλη τήν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, μία κίνησις πού ἐξόργισε τό Πατριαρχεῖο Μόσχας καί τό Κρεμλῖνο.

Ἡ συνέχεια τοῦ ρωσσικοῦ σχεδίου προβλέπει τήν ἵδρυση ἐξαρχίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καί στήν Ἑλλάδα. Αὐτή ἡ ἐξαρχία μπορεῖ νά ἀριθμεῖ, σύμφωνα μέ πρόχειρους ὑπολογισμούς, ἀκόμη καί 400.000 πιστούς! Χριστιανικές κοινότητες πού μποροῦν νά ἀναγνωρίσουν ὡς ἀνώτερη ἐκκλησιαστική ἀρχή τό Πατριαρχεῖο Μόσχας εἶναι δεκάδες ἐνορίες καί Μητροπολῖτες πού ἀκολουθοῦν τό παλαιό ἡμερολόγιο. Μία στήριξις ἀπό τήν ἰσχυρή οἰκονομικῶς ἐκκλησία τῆς Ρωσσίας δέν θά τούς ἀφήσει ἀδιάφορους. Ὅμως συμπάθεια στίς θέσεις τῆς Ρωσσίας ἔχουν δείξει καί ἄλλοι Ἱεράρχες, Μητροπολῖτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (μεταξύ αὐτῶν οἱ Μεσογαίας καί Κερκύρας) καθώς καί συγκεκριμένες Μονές τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἐμφανῶς στηρίζουν τήν ἐπίσημη Ἐκκλησία, ὅμως σέ κατ’ ἰδίαν συζητήσεις υἱοθετοῦν τίς ρωσσικές θέσεις.

Ἐπί πλέον, Μητροπολῖτες τῆς Θράκης ἔχουν κρούσει τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου ἐνημερώνοντας τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐκτιμοῦν ὅτι στίς περιοχές τους χιλιάδες ἀντιεμβολιαστές δέν ἀποκλείεται νά ἀποκοποῦν ἀπό τό σῶμα τῆς ἐπίσημης Ἐκκλησίας καί νά «υἱοθετηθοῦν» ἀπό τούς Ρώσσους. Ἀναγνωρίζοντας τό Πατριαρχεῖο Μόσχας ὡς ἀνώτατη ἐκκλησιαστική ἀρχή. Δέν εἶναι τυχαῖο, σημειώνουν, πώς ἀρκετοί ποντιακῆς καταγωγῆς χριστιανοί πού υἱοθετοῦν ἀντιεμβολιαστική ρητορική, ταυτίζονται περισσότερο μέ τήν θέση τῆς Μόσχας. Εἶναι ὁμάδες πού μποροῦν εὔκολα νά ἔλθουν κοντά στό ρωσσικό Πατριαρχεῖο, λένε οἱ Μητροπολῖτες.

Στό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν παρατηροῦν μέ προσοχή τίς κινήσεις πού ἐξελίσσονται στήν ἐκκλησιαστική σκακιέρα στήν νοτιοανατολική Μεσόγειο. Προβληματισμό προκαλοῦν ἀκόμη στήν διπλωματική ὑπηρεσία καί οἱ πληροφορίες γιά μονές τοῦ Ἁγίου Ὄρους πού διατηροῦν ἄριστες σχέσεις μέ τήν Ρωσσική Ἐκκλησία καί μέσῳ «ἱδρυμάτων» χρηματοδοτοῦν μέ –ὑπέρμετρα γιά τά μεγέθη τους– οἰκονομικούς πόρους, ἐκκλησιαστικούς δικτυακούς τόπους πού ὑποστηρίζουν τίς θέσεις τῆς ρωσσικῆς Ἐκκλησίας ἔναντι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἔχουν, λένε στό Φανάρι, φτιάξει μέχρι καί διαδικτυακό ἐκκλησιαστικό κανάλι μέ ὡριαῖες εἰδήσεις καί πολυδάπανες τηλεοπτικές παραγωγές. Γιά τίς ἐθνικές διαστάσεις πού μπορεῖ νά ἔχει τό συγκεκριμένο θέμα τῆς «ρωσσικῆς» εἰσβολῆς στήν Ἑλλάδα, ἔχει ἤδη ἐνημερωθεῖ ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο καί μητροπολῖτες ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καί ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας.

Κεντρικό θέμα