Ρωσσία καί ΟΗΕ καταργοῦν τό erga omnes γιά τά Σκόπια

Ἡ Μόσχα ζητεῖ συζήτηση στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας γιά νά ἀσκήσει βέτο!

«ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ» ἐπιχειρεῖ νά τινάξει ἡ Ρωσσία τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν πρίν αὐτή καλά-καλά τεθεῖ σέ ἐφαρμογή. Τό Ρωσσικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, μέ ἀνακοίνωσή του, ἡ ὁποία ἀναρτήθηκε στήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα του, ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι προβληματική ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ὅτι δύο λαοί ἐναντιώνονται σέ αὐτήν καί ὡς ἐκ τούτου ἡ ἴδια δέν δεσμεύεται ἀπό τήν πρόνοια τῆς συμφωνίας γιά τήν χρήση τοῦ ὀνόματος «Βόρειος Μακεδονία». Πέραν αὐτῶν ὅμως προκύπτει ἕνα ἀκόμη ἀντικειμενικό πρόβλημα: Δεδομένου ὅτι ἡ Ρωσσία εἶναι μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ μέ δικαίωμα βέτο, τότε εὐλόγως καταλήγει κανείς στό συμπέρασμα πώς κάνοντας χρήση αὐτοῦ οὐδέποτε τό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ, καί ὡς ἐκ τούτου ὁ Ὀργανισμός, θά ἔχει τήν ὁμοφωνία ὥστε νά δεχθοῦν τήν «πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας» ὡς μέλος τοῦ Ὀργανισμοῦ μέ τό νέο ὄνομά της, «Βόρειος Μακεδονία».

Ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ Ρωσσικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ζητεῖ νά ἐνεργοποιηθεῖ ἡ παράγραφος 3 τῆς ἀποφάσεως 845 τοῦ ΟΗΕ καί νά εἰσαχθεῖ τό θέμα πρός συζήτησιν στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ! Συμφώνως πρός αὐτήν, τό Συμβούλιο ζητεῖ ἀπό τόν Γενικό Γραμματέα νά ἐνημερώνει γιά τήν πρόοδο τῶν συνομιλιῶν ὡς πρός τήν λύση τῆς διαφορᾶς, νά ὑποβάλει ἔκθεση καί νά κρατεῖ τό θέμα ἐγγεγραμμένο στήν ἡμερησία διάταξη τοῦ Ὀργανισμοῦ. Βεβαίως ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ Ρωσσικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἔχει καί πολιτικό σκέλος. Ἐκτός ἀπό τήν κυβέρνηση τῶν Σκοπίων κατηγορεῖ καί τήν κυβέρνηση Τσίπρα ὅτι ἀγνοεῖ τήν γνώμη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί τήν ἐγκαλεῖ πού δέν πραγματοποιεῖ δημοψήφισμα. Ἀπαραδέκτως μάλιστα ἀναμειγνύεται στά ἐσωτερικά τῆς χώρας μας, μέ ἀναφορές στήν παραίτηση Καμμένου καί στήν διαδικασία τῆς παροχῆς ψήφου ἐμπιστοσύνης ἀπό τήν Κυβέρνηση.

Στήν πραγματικότητα ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ Ρωσσικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἡ ὁποία ἐξεδόθη μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν διαδικασιῶν στά Σκόπια δημιουργεῖ πρόβλημα κυρίως στήν Ἀθήνα· ὄχι στά Σκόπια, ὄχι στήν Οὐάσιγκτων. Γιά τήν Ἀθήνα τό ζήτημα τῆς καθολικῆς χρήσεως τοῦ νέου ὀνόματος ἔναντι ὅλων εἶναι κομβικό. Γιά τά Σκόπια καί τήν Οὐάσιγκτων πού ἔχουν ὡς προτεραιότητα τήν ἔνταξη τῆς γειτονικῆς χώρας στό ΝΑΤΟ, ὄχι. Τίθεται ἐκ τῶν πραγμάτων λοιπόν τό ἐρώτημα: Ποιές διπλωματικές ἐνέργειες ἔκανε ἡ Ἀθήνα γιά νά ἀποτρέψει αὐτό τό ἐνδεχόμενο; Τό ἔθεσε ὁ Πρωθυπουργός στόν Βλαντιμήρ Πούτιν στήν πρόσφατη συνάντησή τους στήν Μόσχα καί τί θά πράξει;

Πέραν αὐτῶν τό erga omnes ἀμφισβητεῖται ἤδη καί στά ἴδια τά Σκόπια. Τό ἄρθρο 36 τοῦ Σκοπιανοῦ Συντάγματος τό ὁποῖο κάνει ἀναφορά σέ «μακεδονικό λαό» καί τά 250.000 διαβατήρια πού παρηγγέλθησαν μέ τό ὄνομα «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας» τό πιστοποιοῦν. Ὁ Γιῶργος Κατρούγκαλος, ὁ ὁποῖος ἔχει πιθανότητες νά ἀναλάβει ὑπουργός Ἐξωτερικῶν μέ ἀναπληρωτές τούς Τέρενς Κουίκ καί Σπῦρο Δανέλλη, τί λέει ἐπ’ αὐτοῦ;

Ὡστόσο, δέν εἶναι αὐτή ἡ μοναδική τρῦπα πού ἐμφανίζει ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν τήν ὁποία ἡ Κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ ἐπιχειρεῖ νά φέρει πρός ψήφισιν μέ διαδικασίες fast track στά μέσα τῆς προηγουμένης ἑβδομάδος. Ὑπάρχει καί ἄλλη τρῦπα. Ἡ Ἑλλάς σπεύδει νά κυρώσει μιά συμφωνία ἡ ὁποία μπορεῖ νά ἀμφισβητηθεῖ ἀπό τήν Δικαιοσύνη τῶν Σκοπίων, πρίν καλά-καλά τεθεῖ σέ ἐφαρμογή. Ὅπως ἐνημέρωσε τόν Γιῶργο Κατρούγκαλο ὁ Νίκολα Δημητρώφ, ἀφοῦ ὁλοκληρώθηκαν οἱ διαδικασίες, τήν προσεχῆ Τρίτη ἤ Τετάρτη θά ἀποστείλει καί ἐπισήμως τό γράμμα μέ τό ὁποῖο θά ἐνημερώνει τήν Κυβέρνηση γιά τήν λήξη τῆς ἐκκρεμότητος τῆς συνταγματικῆς ἀναθεωρήσεως.

Ἀλλά τό ἐρώτημα πού προκύπτει εἶναι τό ἑξῆς: Δεδομένης τῆς βεβαιότητος τῶν Σκοπιανῶν ὅτι τό βέτο τοῦ Προέδρου Ἰβάνωφ στήν ἔγκριση τοῦ σχετικοῦ διατάγματος θά ξεπερασθεῖ μέ τήν ὑπογραφή του ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς, τίθεται τό ἐρώτημα: Τί θά συμβεῖ στήν περίπτωση πού κάποιος πολίτης κάνει προσφυγή στό Συνταγματικό Δικαστήριο πού ἔχουν τά Σκόπια καί ζητήσει τήν ἀκύρωση τῆς συμφωνίας; Πῶς διασφαλίζονται τά ἑλληνικά συμφέροντα; Ἡ Ἑλληνική Βουλή; Μέ ποιό δικαίωμα θά κληθεῖ νά κυρώσει ἑκοῦσα ἄκουσα τίς Πρέσπες, μέ κίνδυνο τό περιεχόμενο αὐτῶν νά ἀκυρωθεῖ, ἀμφισβητηθεῖ, ὑπονομευθεῖ πρίν τεθεῖ σέ ἐφαρμογή; Δέν θά εἶναι αὐτό ἕνα κολλοσιαῖο λάθος; Πᾶσα ἀπάντησις δεκτή.

Κεντρικό θέμα