Ρῆξις Κυριάκου μέ τίς συντεχνίες καί τήν γενιά τοῦ Πολυτεχνείου

Τό παράλληλο πρόγραμμα τοῦ ΚΕΦΙΜ γιά ἀπεργίες, ἀπολύσεις, μισθούς, συντάξεις

ΤΗΝ ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΗ πρόταση διακυβερνήσεως πού φέρει τόν τίτλο «Ἀτζέντα γιά τήν ἐλευθερία καί τήν εὐημερία» καί ἑτοίμασε τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν «Μᾶρκος Δραγούμης» (στό διοικητικό συμβούλιο τοῦ ὁποίου μετέχουν πολλοί συνεργάτες του) θά παρουσιάσει αὔριο τό μεσημέρι στό Μέγαρο τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης. Αὐτή ἡ πρωτοβουλία του ἔχει διπλό ἐνδιαφέρον. Καί διότι οἱ συντάκτες τῆς προτάσεως (καί οἱ ὁμιλητές τοῦ συνεδρίου) ἀποτελοῦν εἴτε συνεργάτες τοῦ κ. Μητσοτάκη, εἴτε σταθερούς συνομιλητές του, εἴτε μελλοντικούς συνεργάτες στήν διακυβέρνηση, ἀλλά βεβαίως διότι ἡ πρότασις αὐτή στό σύνολό της εἶναι τολμηρή πολιτικῶς. Περιέχει μεταρρυθμίσεις-σόκ γιά θέματα ταμπού ὅπως τό δικαίωμα τῆς ἀπεργίας, οἱ πρόωρες συντάξεις, τό ὕψος τῶν ἀποζημιώσεων ἐργαζομένων μέ μεγάλη προϋπηρεσία κ.ἄ.

Συντάκτες τῆς προτάσεως εἶναι οἱ Τάσος Ἀβραντίνης-Κώστας Δημόπουλος (ἐκπαίδευσις), Μιράντα Ξαφᾶ (φορολογία), Πλάτων Τήνιος (συντάξεις), Μιλτιάδης Νεκτάριος (Ὑγεία, τακτικός ὁμιλητής σέ ἐκδηλώσεις τοῦ Ἰνστιτούτου Καραμανλῆς), Παναγιώτης Λιαργκόβας (δημοσιονομική πολιτική), Ἀριστείδης Χατζῆς (οἰκονομική ἀνάπτυξις), Ροδόλφος Δρακούλης (ἐποπτεία ἀγορᾶς-μέλος τοῦ ΣΕΒ), Παναγιώτης Καρκατσούλης (Δημοσία Διοίκησις), Ἰωάννης Ληξουριώτης (ἐργασιακά). Ὁμιλητές στό συνέδριο θά εἶναι, μεταξύ ἄλλων, ὁ Στέφανος Μάνος (ὁ ὁποῖος ἐπέστρεψε στήν ΝΔ), ὁ Θόδωρος Σκυλακάκης, ὁ Λεωνίδας Χριστόπουλος (σύμβουλος Μητσοτάκη γιά θέματα Δημοσίας Διοικήσεως), ἡ βουλευτής Νίκη Κεραμέως, ὁ βουλευτής τοῦ Ποταμιοῦ Γιῶργος Μαυρωτᾶς, οἱ Παναγιώτης Καρκατσούλης καί Κώστας Μπαργιώτας ἀπό τό ΚΙΝΑΛ, ὁ Δημήτρης Κατσούδας ἀντιπρόεδρος τοῦ ΚΕΦΙΜ κ.ἄ. Ἡ πρότασις τοῦ ΚΕΦΙΜ διακρίνεται γιά τίς πολύ τολμηρές προτάσεις της σέ τέσσερεις τομεῖς πολιτικῆς:

Στά ἐργασιακά τόσο τοῦ Δημοσίου ὅσο καί τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως, στό ἀσφαλιστικό, στήν φορολογική πολιτική καί στήν διάρθρωση τοῦ κράτους. Καί θά ἔχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον νά ἀκούσει κανείς ποιές ἀπό αὐτές τίς προτάσεις γιά ζητήματα ταμπού υἱοθετεῖ ὁ κ. Μητσοτάκης. (Θά κλείσει τό διήμερο συνέδριο αὔριο στή μία καί μισή.)

Γιά τά ἐργασιακά ἰδιωτικοῦ τομέως τό πρόγραμμα προβλέπει:

1. Καθορισμό γενικοῦ μέσου ἑβδομαδιαίου ὡραρίου ἐργασίας 40 ὡρῶν γιά περίοδο τεσσάρων μηνῶν μέ ἡμερησία ἀνάπαυση τουλάχιστον 11 ὡρῶν. Μέ τό πρόγραμμα αὐτό «δέν δημιουργεῖται ὑπερωρία» ὅπως ἀναφέρουν οἱ συντάκτες πού εἰσηγοῦνται εὐέλικτο ὡράριο χωρίς πρόσθετες ἀμοιβές.

2. Προτείνεται ὁ θεσμός τῆς αἰτιολογημένης ἀπολύσεως γιά μή ἱκανοποιητική ἀπόδοση ἐργαζομένου.

3. Προτείνεται ἀνώτατο ὅριο ἀποζημιώσεως ἀπολύσεως γιά ἐργαζομένους μέ μεγάλη προϋπηρεσία καί μισθό.

4. Ὁ ἐθνικός κατώτατος μισθός διαμορφώνεται βάσει ἀντικειμενικῶν κριτηρίων (πληθωρισμός Εὐρωζώνης, ἐθνική ἀνταγωνιστικότης, πορεία ἰσοζυγίου ἐξωτερικῶν συναλλαγῶν).

5. Ὁ ἑνιαῖος κατώτατος μισθός διαφοροποιεῖται ἀνά περιφέρεια, ἡλικία, ἐπαγγελματική ἐμπειρία.

6. Καταργεῖται ἡ συνδικαλιστική ἄδεια ὡς χρόνος οἱονεί ἀναπαύσεως.

7. Τίθεται τέλος στήν χρηματοδότηση τῶν συνδικάτων μέσω ΟΑΕΔ.

8. Ἐπιτρέπεται ἡ ἀπόλυσις συνδικαλιστοῦ γιά σπουδαῖο λόγο.

9. Ὁ ἐργαζόμενος δέν εἰσπράττει ἀποδοχές ὅσο εὑρίσκεται σέ συνδικαλιστική ἄδεια.

10. Ἀπαγορεύεται στά ἐργατικά κέντρα νά κηρύσσουν ἀπεργίες σέ μεμονωμένες ἐπιχειρήσεις.

11. Ἡ ἀπεργία ἤ ἡ στάσις ἐργασίας ἀποφασίζεται μέ πλειοψηφία ἐπί τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐργαζομένων.

12. Δέν ἐπιτρέπεται ἡ ἀπεργία ὅσο διαρκεῖ ἡ συλλογική διαπραγμάτευσις σέ μιά ἐπιχείρηση γιά εὔλογο χρόνο.

13. Οἱ διοικήσεις συνδικάτων ΔΕΚΟ εἶναι ποινικά καί οἰκονομικά ὑπόλογες γιά ζημίες πού προκαλοῦνται ἀπό ἀπεργίες.

Γιά τά ἐργασιακά τοῦ δημοσίου τομέως τό πρόγραμμα προβλέπει:

1. Τά ζητήματα ἀξιολογήσεως, κινητικότητος καί ἀμοιβῶν τῶν ἐργαζομένων ἀνατίθενται στήν Ἀνεξάρτητη Ἀρχή Ἀνθρωπίνου Δυναμικοῦ πού θά καταργήσει τό Ὑπουργεῖο Διοικητικῆς Μεταρρυθμίσεως. Εἰδικά προγράμματα ἀμοιβῶν ἐκτός ἀγκυλώσεων τοῦ ἑνιαίου μισθολογίου θά ἐφαρμοσθοῦν γιά τούς ἐργαζομένους στά μετατρεπόμενα σέ ΝΠΙΔ νοσοκομεῖα. Αὐτοί θά ἀμείβονται διαφοροποιημένα βάσει τῆς παραγωγικότητος ὡς ἐργαζόμενοι νομικῶν προσώπων ἰδιωτικοῦ δικαίου καί ὄχι δημοσίου πλέον. Ἀπό ἀξιολόγηση θά περνοῦν καί οἱ δικαστές βάσει τῶν ἀποφάσεων πού ἐκδίδουν μέ κριτήριο τό ἐάν αὐτές «στέκονται» στά Ἐφετεῖα.

Πολύ τολμηρό εἶναι καί τό πρόγραμμα γιά τήν ἀσφάλιση. Ὁ συντάκτης του διαπιστώνει ὅτι «ἡ γενιά τοῦ Πολυτεχνείου συνταξιοδοτήθηκε γενναιόδωρα καί δημιούργησε βάρος γιά τίς ἑπόμενες δεκαετίες». Συμφώνως πρός τά ἐπίσημα στοιχεῖα, ποσοστό 4,7% τοῦ ΑΕΠ ἐδόθη τό 2017 γιά πρόωρες συντάξεις. Προτείνεται ὡς μέσο πιέσεως γιά ἐπιστροφή στήν ἐργασία προώρως συνταξιοδοτηθέντων ἡ καταβολή εἰσφορᾶς στίς πρόωρες συντάξεις μέχρι τά 67 (περικοπές δηλαδή) ἤ καί κίνητρα γιά ἐπιστροφή στήν ἐργασία (ὀνομάζεται ἐνεργός γήρανσις). Ἡ πρότασις γιά τό νέο ἀσφαλιστικό προσομοιάζει μέ τῆς ΝΔ καί τούς τρεῖς πυλῶνες, ἀλλά ἐξειδεικεύεται ὡς ἑξῆς:

1. Προτείνεται ἡ κατάργησις τῶν ὁρίων ἡλικίας μέ τήν διευκρίνιση ὅτι κανείς δέν μπορεῖ νά βγεῖ στήν σύνταξη ἕως τά 60. Ἀλλά ἡ ἀνταποδοτική κυρία σύνταξις θά προκύπτει ἀπό εἰσφορές (μειωμένες κατά 10%) πού θά κατατίθενται σέ ἀτομικό λογαριασμό. Μετά τά 60, ἕκαστος θά μπορεῖ νά βγεῖ στήν σύνταξη ὅποτε θέλει, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν πώς ὅσο ἐνωρίτερα βγεῖ τόσο μικρότερο ποσό θά τοῦ ἐπιμερισθεῖ «μέ βάση τό προσδόκιμο ζωῆς» ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρεται. Ἐάν δηλαδή τό προσδόκιμο εἶναι 80 καί κάποιος συνταξιοδοτηθεῖ στά 60 μέ ἐπιλογή του, τό ποσό πού ἔχει συγκεντρώσει ἀπό τίς εἰσφορές στόν ἀτομικό λογαριασμό θά διαιρεθεῖ σέ ἐτησία βάση διά εἴκοσι. Ἡ σύνταξις –ὅπως ἐπισημαίνεται σέ ἄλλο σημεῖο– θά ὑπολογίζεται «μέ βάση τό ὕψος τῆς εἰσφορᾶς καί τήν μέση ἀπόδοση τῆς οἰκονομίας». Οἱ ἀδύναμες κοινωνικές ὁμάδες θά ἐξαιρεθοῦν ἀπό τό σύστημα καί θά καλύπτονται ἀπό τό Ἐγγυημένο Εἰσόδημα.

Ἐξαιρετικῶς ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ πρότασις φορολογίας πού ἐξεπόνησε ἡ Μιράντα Ξαφᾶ. Αὐτή προβλέπει τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ ἀπό 24% στό 20%, τοῦ Φόρου Νομικῶν Προσώπων ἀπό 29% στό 20%, τοῦ φόρου φυσικῶν προσώπων στό 20% (flat tax rate), τήν κατάργηση τοῦ φόρου ἀλληλεγγύης καί τήν κατάργηση συμπληρωματικοῦ ΕΝΦΙΑ. (Θά ἀντικατασταθεῖ μελλοντικῶς ἀπό τήν φορολόγηση τῆς ὑπεραξίας στήν μεταβίβαση ὡς εἰσόδημα –μεσοπρόσθεσμα ἡ εἴσπραξις θά ἀνατεθεῖ στούς Δήμους.) Οἱ συντάκτες ἐπικαλοῦνται ἔκθεση τῆς IHSmarkit, πού ἀποκαλύπτει ὅτι ἀπό τήν μείωση τῶν φόρων θά μειωθεῖ τό ΑΕΠ κατά 4,7 δισ. καί, συμφώνως πρός τόν Λιαρκόβα, θά ἀπαιτηθοῦν μέτρα μειώσεως τῶν δημοσίων δαπανῶν ὕψους 2,25 δισ. εὐρώ (1,25 δισ. ἀναδιοργάνωσις τοῦ Δημοσίου καί 158 ἑκατ. εὐρώ μείωσις μισθολογικοῦ κόστους Δημοσίου), γιά νά χρηματοδοτηθεῖ ἡ μείωσις τῶν φόρων. Ἡ μείωσις τῶν συντελεστῶν θά αὐξήσει τό ΑΕΠ διά τῆς καταναλώσεως, ἀλλά ὄχι τόσο ὥστε νά καλύψει τήν τρῦπα. Βεβαίως γιά νά ἐπιτευχθεῖ αὐτό πρέπει νά μειωθοῦν τά πλεονάσματα στό 1,5%, κατά τούς συντάκτες.

Τέλος, ἀπό τίς προτάσεις γιά ἀνάπτυξη, ἐκπαίδευση, ὑγεία, θεσμούς ἀξίζει νά ἐπισημανθοῦν:

1. Ἡ ἐλεύθερη ἀδειοδότησις βιομηχανικῶν μονάδων μέσης ὀχλήσεως στήν Ἀττική.

2. Ὁ περιορισμός τῶν δικηγορικῶν καί συμβολαιογραφικῶν ὑπηρεσιῶν στήν κατάρτιση συμβολαίων μεταβιβάσεως.

3. Ἡ ἐλεύθερη ἐπιλογή σχολικῆς μονάδος ἐντός νομοῦ, ἡ οἰκονομική αὐτοδιοίκησις σχολείων καί μέ χορηγίες, ἡ ἐπιδότησις τῶν διδάκτρων ἰδιωτικῶν σχολείων ἕως 3.000 εὐρώ, ἡ σύνδεσις τῆς χρηματοδοτήσεως τῶν ΑΕΙ μέ τήν ἀξιολόγηση, ἡ ἵδρυσις προτύπων σχολείων στήν ἕδρα κάθε νομοῦ.

4. Ἡ μετατροπή τῶν νοσοκομείων σέ ΝΠΙΔ πού θά ἀποτελοῦν θυγατρικές ἑταιρεῖες τῆς ΕΣΥ-ΝΠΔΔ.

5. Ἡ ὑποχρέωσις δημοσιεύσεως ὅλων τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων στό διαδίκτυο.

Κεντρικό θέμα