Ρεζίλι διεθνῶς γιά τήν βία

Συμπλοκές Ἑλλήνων «φιλάθλων» στό Βερολῖνο – Ἕξι μῆνες μετά τά ἐπεισόδια στoῦ Ρέντη, οἱ ὀπαδικές ὀργανώσεις, ἐνεργές καί ἱκανές νά ὀργανώσουν ἐπιθέσεις καί ἐκτός τῆς χώρας

ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ μετά τά ἐπεισόδια στοῦ Ρέντη, κατά τά ὁποῖα σκοτώθηκε ὁ ἀστυνομικός Γιῶργος Λυγγερίδης, ἡ ὀπαδική βία ἐξευτελίζει, κάνει ρεζίλι τήν χώρα διεθνῶς! Οἱ συμπλοκές ὀπαδῶν ἑλληνικῶν ὁμάδων –σέ συνεργασία καί μέ Σέρβους– προχθές στό Βερολῖνο δείχνουν ὅτι ἡ ρίζα τοῦ προβλήματος παραμένει ἐνεργή. Τά μέτρα πού ἐξηγγέλθησαν μετά τά τραγικά γεγονότα καί τούς ἀλλεπαλλήλους θανάτους (νά θυμίσουμε ὅτι εἶχαν προηγηθεῖ οἱ δολοφονίες τοῦ Ἄλκη Καμπανοῦ στήν Θεσσαλονίκη καί τοῦ Μιχάλη Κατσουρῆ στήν Νέα Φιλαδέλφεια), οὐδόλως κατέστειλαν τό πρόβλημα.

Αὐτήν τήν στιγμή ἀποδεικνύεται ὅτι ἔχουν ἀποτύχει παταγωδῶς. Ἄμβλυναν τίς ἐπιπτώσεις του ἐντός Ἑλλάδος, καί οἱ ὀργανωμένοι ὀπαδοί μετέφεραν τήν δράση τους στό ἐξωτερικό. Ἔχουν γίνει δηλαδή τά πράγματα πολύ χειρότερα. Γινόμεθα θέμα γιά τά διεθνῆ μέσα ἐνημερώσεως τά ὁποῖα ἀναμεταδίδουν τίς ὀργανωμένες κινήσεις τῶν Ἑλλήνων ὀπαδῶν σέ μιά ξένη πρωτεύουσα, τίς συμπλοκές, καί τά ἐπεισόδια, καί τήν μεταφορά 123 ἀτόμων (12 σέ σοβαρή κατάσταση) στά νοσοκομεῖα. Καί δέν ἀντανακλοῦν στίς ὁμάδες οἱ ἐντυπώσεις ἀπό αὐτές τίς τραγικές εἰκόνες.

Ἀντανακλοῦν στήν Ἑλλάδα. Στήν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία ἀποδεικνύεται ἀνίκανη νά ἐλέγξει ἕνα ὀξύτατο κοινωνικό πρόβλημα, τό ὁποῖο σέ ἄλλες χῶρες ἀντιμετωπίσθηκε. Ἴσως ἐκεῖ οἱ κυβερνήσεις ἀπεδείχθησαν πιό ἀποφασιστικές ἀπέναντι στούς «παράγοντες» πού κατευθύνουν τούς ὀργανωμένους ὀπαδούς…

Ἔτσι ἐνῷ ὁ τελικός τοῦ Κυπέλλου Ἑλλάδος διεξήχθη «μετά φόβου Θεοῦ» στόν Βόλο κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, σέ ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες γίνονται κανονικά μέ χιλιάδες φιλάθλων στά γήπεδα καί χωρίς «νά ἀνοίξει ρουθούνι». Τήν ἴδια στιγμή, οἱ Ἕλληνες ὀργανωμένοι ὀπαδοί μετέφεραν τήν δράση τους στό final 4 τοῦ Βερολίνου. Τό γεγονός δέ ὅτι ἐνήργησαν σέ συνεργασία μέ Σέρβους ὀπαδούς τοῦ «Ἐρυθροῦ Ἀστέρος» δεικνύει ὅτι οἱ ὀργανώσεις τους εἶναι πλέον πολυπλόκαμες καί πλέον ἐπικίνδυνες ἀπό ὅ,τι θά μπορούσαμε νά ὑποθέσουμε. Νά θυμίσουμε ὅτι ἀντιστοίχως στήν Ἑλλάδα εἶχαν ἔλθει ὀργανωμένοι Κροᾶτες ὀπαδοί πού εἶχαν δράσει σέ συνεργασία μέ ὀπαδούς τοῦ Παναθηναϊκοῦ.

Προχθές τά ἐπεισόδια ἐσημειώθησαν σέ δύο σημεῖα. Ἔξω ἀπό ξενοδοχεῖο στό προάστιο τοῦ Βερολίνου Σπάνταου καί στόν σιδηροδρομικό σταθμό Prenzlauer Allee ὁ ὁποῖος ἔκλεισε ἐπί πολλές ὧρες καί ὅπου ἦταν προφανές ὅτι οἱ «ἐπιτιθέμενοι» ἐκινοῦντο βάσει σχεδίου. Πού σημαίνει ὅτι οἱ ὀργανώσεις ὀπαδῶν παραμένουν ἐνεργές καί δραστήριες. Ἐπεισόδια εἶχαν σημειωθεῖ καί τήν Παρασκευή ἀνάμεσα σέ ὀπαδούς τοῦ Παναθηναϊκοῦ, καί τῆς Φενέρ ἔξω ἀπό γήπεδο. Προφανῶς ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία ἔχει ἀκριβῆ εἰκόνα τῆς καταστάσεως. Τό γεγονός ὅτι γνωρίζει ὅτι ἡ δρᾶσις τῶν ὀργανώσεων πού κατευθύνουν τούς ὀπαδούς συνεχίζεται κανονικῶς, τεκμαίρεται ἀπό τό γεγονός, ὅτι ἀνώτατος παράγων ἀνέφερε ἀνεπισήμως ὅτι εἶχε ἐνημερωθεῖ ἡ γερμανική πλευρά. Εἶπε συγκεκριμένως: «Τούς εἴχαμε ἐνημερώσει ἐγγράφως καί γιά τόν ἀριθμό τῶν φιλάθλων πού θά φτάσουν ἐκεῖ καί γιά τήν ποιότητα τῶν φιλάθλων αὐτῶν. Τό ἱστορικό τους στήν χώρα μας δηλαδή.

Ἄν καί δέν συνηθίζεται νά τό προτείνουμε, τούς εἴχαμε ὑποβάλει ἐρώτηση, πεῖτέ μας ἄν χρειάζεστε συνδρομή δικῶν μας ἀστυνομικῶν ἐκεῖ γιά νά διαχειριστεῖτε τούς ὀπαδούς». Δυστυχῶς ὅμως ἡ βία δέν περιορίζεται στόν κύκλο τῶν ὀργανωμένων ὀπαδῶν. Ἡ Ἀθήνα καί οἱ πολῖτες της κινδυνεύουν. Δύο περιστατικά «τυφλῆς» βίας ἐσημειώθησαν τό Σαββατοκύριακο. Ἐθελοντές πού καθάριζαν τήν Πάρνηθα ἐδέχθησαν ἐπίθεση μέ μαχαίρια, ἐνῷ ὁμάς ταραξιῶν προεκάλεσε τεράστιες ζημίες στά ἔργα τοῦ μετρό στό Γαλάτσι μέ ὀρυμαγδό βομβῶν μολότωφ. Καί αὐτά χωρίς νά ἔχει ἀνακοπεῖ ἡ «συνήθης» δρᾶσις ληστῶν καί διαρρηκτῶν…

Κεντρικό θέμα