Ρεσιτάλ κυνισμοῦ Μαξίμου: «πεδίο» τά καμμένα

Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας κατά τήν ἐπίσκεψή του στό «πεδίο» τῶν καταστροφῶν . Σέ ὥρα πού μόνον ὅσοι τόν συνόδευαν ἦσαν ἐκεῖ

Οὔτε λέξις γιά τούς νεκρούς καί τίς καταστροφές

ΤO ρεσιτάλ κυνισμοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται μέ τόν ἴδιο τόν Πρωθυπουργό νά ἀναλαμβάνει τόν ρόλο του στό «πεδίο» τῆς σκηνοθετημένης προπαγάνδας. Μετά τήν συνέντευξη Τόσκα, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως ἀρνήθηκε νά ἀναγνωρίσει ὁποιοδήποτε λάθος στήν ἐπιχείρηση κατασβέσεως τῶν πυρκαϊῶν. Μετά τήν ἀπόπειρα ἐπιρρίψεως εὐθυνῶν στούς πολῖτες πού κάηκαν ἐξ αἰτίας τῆς πολεοδομικῆς ἀναρχίας καί μετά τήν ἀποκάλυψη, ὅτι ὁ Ἀλέξης Τσίπρας μίλησε μπροστά στίς κάμερες ὅταν γνώριζε ἀλλά ἔκρυβε ὅτι ὑπῆρχαν νεκροί, τό Μαξίμου «κτύπησε» χθές ξανά: Μέ non paper χαρακτηρίζει προκλητικῶς «πεδίο» τόν τόπο στόν ὁποῖο βρῆκαν τόν θάνατο δεκάδες ἀθώων πολιτῶν!

Τό ἐξοργιστικό καί ἀπιθάνως κυνικό κείμενο πού ἐξεδόθη ἀπό τό Μέγαρο Μαξίμου ἀναφέρει:

«Πρίν λίγη ὥρα ὁλοκληρώθηκε ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μάτι.

Ἡ ἐπίσκεψη διήρκεσε περίπου μία ὥρα. Ὁ Πρωθυπουργός ἐπισκέφτηκε τήν Ἀργυρή Ἀκτή, τό Ρέμα στό Κόκκινο Λιμανάκι ἀλλά καί τό Συντονιστικό Κέντρο τῆς Πυροσβεστικῆς καί τοῦ Στρατοῦ στό Λεωφορεῖο Ὄλυμπος. Κατά τή διάρκεια τῆς ἐπίσκεψης, ὁ Πρωθυπουργός συνομίλησε μέ πολῖτες, πυροσβέστες καί στρατιῶτες, ἐνῶ ἐνημερώθηκε γιά τήν κατάσταση ἀπό τόν Ὑπαρχηγό τῆς Πυροσβεστικῆς, κ. Ἀναγνωστάκη, ἀλλά καί τούς μηχανικούς τοῦ Ὑπουργείου Ὑποδομῶν, πού βρίσκονται στό πεδίο».

«Πεδίο» –μία βολική ἔκφρασις γιά τήν κυβερνῶσα Ἀριστερά.

Ἀλλά μποροῦμε ἁπλῶς νά χαρακτηρίσουμε «πεδίο» τόν τόπο στόν ὁποῖο ἄφησαν τήν τελευταία τους πνοή ἀγκαλιασμένοι 26 συμπολῖτες μας;

Μποροῦμε νά ὀνομάσουμε «πεδίο» τόν λαβύρινθο τῶν στενῶν δρόμων ὅπου ἔσκασαν σάν τά ποντίκια πάμπολλοι ὁδηγοί;

Εἶναι «πεδίο» τά βράχια ἀπό τά ὁποῖα ἔπεσε καί σκοτώθηκε μιά ἀπελπισμένη 15χρονη καί ὅπου βρέθηκαν ἀπανθρακωμένα τά δίδυμα γιά τά ὁποῖα θρηνεῖ ὅλη ἡ Ἑλλάς;

Τόσο κυνικά τό Μαξίμου μᾶς δείχνει ὅτι ἡ Κυβέρνησις καί ὁ Πρωθυπουργός ἀποτελοῦν τήν μοναδική θλιβερή ἐξαίρεση στόν ἐθνικό θρῆνο;

Γιά «τήν μάχη τῆς ἀποκατάστασης» ὁμιλεῖ μέ τό ἀπύθμενο θράσος του ὁ Πρωθυπουργός διά τοῦ twitter. Ἦταν μιά ἀνάρτησις σχεδόν ταυτόχρονη μέ τό non paper τοῦ Μαξίμου. Τί θά πεῖ «ἀποκατάστασις», ὅταν ἔχουμε νά κάνουμε μέ χαμένες ψυχές;

Θά εἶναι ὁ Πρωθυπουργός ἱκανοποιημένος νά ξαναχτίσει τά ντουβάρια καί νά ξεχάσει τούς νεκρούς; Αὐτό ἐννοοῦσε ὅταν ἔλεγε ὅτι «κανείς καί τίποτε» δέν θά ξεχασθεῖ; Τόσο συνεπής εἶναι πρός τούς ἰδίους τούς δικούς του λόγους; Ἤ νομίζει πώς τόσο γρήγορα, πώς τόσο εὔκολα οἱ Ἕλληνες θά ξεχάσουν; Θά τό ἤθελε πολύ αὐτό… Δέν μπορεῖ πλέον νά τό κρύψει.

Εἶναι γεγονός ὅτι δέν ἔχουν προηγούμενο οἱ δικαιολογίες πού ἐφευρίσκει τό Μέγαρο Μαξίμου γιά νά καλύψει τήν μία ἀποτυχία μετά τήν ἄλλη ἀλλά καί τήν «ἐξαφάνιση» τοῦ Πρωθυπουργοῦ, πού δέν τόλμησε νά πάει σέ ἕνα νοσοκομεῖο νά συμπαρασταθεῖ στούς τραυματίες, πολύ δέ περισσότερο νά μιλήσει μέ τούς ἴδιους τούς πυρόπληκτους στό Μάτι καί τόν Νέο Βουτζᾶ.

Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, μαζί μέ ἐλάχιστους συνεργάτες του, ὅπως ὁ Δημήτρης Τζανακόπουλος, μέ ἕνα συνεργεῖο τῆς ΕΡΤ καί ἕναν φωτογράφο πῆγε στό Μάτι –μία ἑβδομάδα μετά τήν ἐθνική τραγωδία– μή ἀποτολμώντας ὅμως νά περπατήσει στά μαῦρα δρομάκια δίπλα στά καμμένα σπίτια καί στά ἐρείπια. Ἀφοῦ ἐπεσκέφθη τά κλιμάκια τῆς Πυροσβεστικῆς καί τοῦ Στρατοῦ συνομίλησε μέ τούς μηχανικούς καί τούς ἐργαζομένους πού παραμένουν στήν περιοχή καί μέ ἕναν κάτοικο!

Ἡ ὡριαία ἐπίσκεψις ἦταν «μυστική» κατά τό Μέγαρο Μαξίμου, γιατί δέν ἤθελε νά μετατραπεῖ σέ ἐπικοινωνιακό σώου. Διαβάζοντας δέ τό κείμενο στό Twitter, ἕνας μή γνωρίζων τί ἔχει συντελεσθεῖ ἐκεῖ θά μποροῦσε νά φαντασθεῖ ὅτι πρόκειται γιά μία φωτιά σέ μιά μεγάλη βιομηχανία ἤ σέ μιά πολυκατοικία καί ὄχι στήν δεύτερη μεγαλύτερη πολύνεκρη πυρκαϊά παγκοσμίως στόν 21ο αἰῶνα! Καμμία λέξις γιά νεκρούς, τραυματίες, ἀγνοουμένους.

Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος ἐδέχθη χθές πολλές ἐρωτήσεις στήν συνέντευξη Τύπου γιά τόν τρόπο πού ἀντέδρασε ὁ Πρωθυπουργός ἀπό τό βράδυ τῆς Δευτέρας ἕως χθές τό πρωί.

Κατά τόν κ. Τζανακόπουλο, Πρωθυπουργός, ὑπουργοί καί κρατικός μηχανισμός δέν ὑπέπεσαν σέ κάποιο λάθος.

Ὅμως ὁ κ. Τζανακόπουλος προανήγγειλε χθές μεγάλες ἀλλαγές στήν Γραμματεία Πολιτικῆς Προστασίας, μή ἀναγνωρίζοντας κενά ὡς πρός τήν ἐντολή ἐκκενώσεως τῆς περιοχῆς καί τόν εὐρύτερο συντονισμό τοῦ ἀπεγκλωβισμοῦ ἑκατοντάδων κατοίκων.

Γιά μία ἀκόμη φορά ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος δέν ἔδωσε πειστικές ἀπαντήσεις γιατί στήν πρώτη ἔκτακτη σύσκεψη ὑπό τόν Πρωθυπουργό τό βράδυ τῆς καταστροφῆς δέν εὑρέθη οὔτε ἕνας ἐκπρόσωπος τῆς Κυβερνήσεως νά μιλήσει γιά τά δεκάδες θύματα. «Οἱ νεκροί δέν κρύβονται, οὔτε εἰκάζονται» ἦταν τό σχόλιο πού ἔκανε, ἐνῶ στήν ἐρώτηση ἐάν γίνει ἀνασχηματισμός εἶπε ὅτι «εἶναι τό τελευταῖο πρᾶγμα πού ἀπασχολεῖ τόν κ. Τσίπρα».

Χθές, ἐξ ἄλλου, ὁ πρόεδρος τῶν ἐργαζομένων στό ΕΚΑΒ Γιῶργος Μαθιόπουλος δήλωσε ὅτι οἱ πρῶτοι νεκροί εἶχαν παραληφθεῖ ἀπό τίς 10 τό βράδυ καί λίγο μετά σταμάτησε ἡ παραλαβή τους, γιατί ἐδόθη ἐντολή ἀπό τό συντονιστικό κέντρο πού ἦταν ὅλοι οἱ ὑπουργοί καί ὁ διευθυντής ἰατρικῆς ὑπηρεσίας ΕΚΑΒ νά ἐνεργοποιηθεῖ τό σχέδιο ἀνθρωπίνων ἀπωλειῶν, ὥστε νά ταυτοποιοῦνται οἱ νεκροί.

Κεντρικό θέμα