Ράβδος Ἱερωνύμου γιά τά ἐθνικά θέματα ἥξεις-ἀφήξεις γιά τόν γάμο τῶν ὁμοφύλων

«Δέν θά ἐπιτρέψουμε τήν ἀλλαγή συνθέσεως τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας» ἐδήλωσε στόν Ἀντέννα – «Τί δικαιώματα θά ἔχει ἕνα παιδί μέ δύο μπαμπάδες;»

Aμφισημη θέση γιά τό θέμα τοῦ γάμου ὁμόφυλων ζευγαριῶν ἀλλά ξεκάθαρη κατά τῆς τεκνοθεσίας ἀπό αὐτά ἔλαβε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος, ὁ ὁποῖος μίλησε χθές στήν πρωινή ἐκπομπή τῆς τηλεοράσεως τοῦ «Ἀντέννα». Τήν ἴδια θέση υἱοθέτησε καί ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἡ ὁποία συνεδρίασε ἀργότερα, ἄν καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος προανήγγειλε ὅτι μόλις ἡ Κυβέρνησις προχωρήσει στήν σύνταξη τοῦ σχετικοῦ νομοσχεδίου, θά γίνει μία Σύνοδος ὅλων τῶν Μητροπολιτῶν τῆς χώρας, γιά νά ἀναλυθεῖ διεξοδικῶς ἡ κατάστασις καί νά καθορισθεῖ ἡ στάσις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Εἶναι ὅμως ξεκάθαρο ὅτι αὐτή ἡ στάσις θά εἶναι ἀρνητική, καθώς ὁ κ.κ. Ἱερώνυμος κατέστησε σαφές ὅτι ναί μέν «ἡ Ἐκκλησία πάντοτε πιστεύει στήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου», ὅμως «δέν θά ἐπιτρέψουμε νά ἀλλάξει ἡ σύνθεση τῆς κοινωνίας.» Καί συνέχισε θέτων τό ζήτημα τῆς τεκνοθεσίας γιά τό ὁποῖο ὑπεγράμμισε: «Πῶς θά γίνει ἕνα παιδί πού θά κάνει τήν κοινωνία μου αὔριο; Ἐκεῖ εἶναι ἡ διαφωνία. Ποιά ἀνθρώπινα δικαιώματα θά ἔχει ἕνα παιδί (ἑνός ὁμόφυλου ζευγαριοῦ); Ποιά εἶναι ἡ μαμά του, ποιός ὁ μπαμπᾶς του; Θά ἔχει δύο μαμάδες ἤ δύο μπαμπάδες. Τήν ἐλευθερία τή σεβόμαστε γιά τόν κάθε ἄνθρωπο, τό νά μοῦ ἀλλάξει ὅμως τόν τρόπο ζωῆς δέν τό ἐπιτρέπω. Στό θέμα τῆς τεκνοθεσίας διαφωνῶ προσωπικά».

Χαρακτηριστικό ἐξ ἄλλου εἶναι τό σχόλιο πού ἔκανε ἀργότερα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὅταν ἐξερχόμενος τῆς Συνόδου τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἠρωτήθη ἀπό δημοσιογράφο γιά τόν γάμο τοῦ Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη. «Ἄσ᾽ τον τόν καημένο κι αὐτόν.»

Σημαντική ἦταν ἡ ἐπισήμανσις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου γιά τήν νεολαία καί τά φαινόμενα ὀπαδικῆς καί ἄλλης βίας. Δέν εἶναι καθόλου αἰσιόδοξος, καθώς ἀποδίδει τόν ἀποπροσανατολισμό τῶν νέων στήν ἔλλειψη προτύπων καί στήν «ἀπογύμνωση» τῶν σχολείων. Ὑπενθυμίζοντας ὅτι καί ὁ ἴδιος ὑπῆρξε δάσκαλος, κατά τό παρελθόν, εἶπε συγκεκριμένως: «Πᾶτε σήμερα σέ ἕνα σχολεῖο μέσα καί πεῖτε στά παιδιά, ποιός ἦταν ὁ Κολοκοτρώνης; Τί ἔκανε ὁ Καραϊσκάκης; Ποῦ εἶναι οἱ φωτογραφίες τους; Τά σχολεῖα τά ἀπογύμνωσαν. Νά φύγει ὁ Κολοκοτρώνης, νά φύγει ὁ Καραϊσκάκης, νά μείνουν οἱ τοῖχοι. Καί τώρα μιλᾶνε, καί γιά τήν Παναγία καί γιά τόν Χριστό δέν χρειάζεται. Τά παιδιά θέλουν πρότυπα».

Ἀναφερόμενος ἀκόμη στά ἐθνικά θέματα καί τήν προσέγγιση μέ τήν Τουρκία ἐξέφρασε τούς φόβους του ὅτι μπορεῖ νά μᾶς ἐπιβληθεῖ «κάτι πού δέν θέλουμε». Χαρακτήρισε «ἐπαινετή» τήν ἐπίσκεψη τοῦ Τούρκου Προέδρου Ἐρντογάν στήν Ἑλλάδα καί τήν συνάντησή του μέ τόν Κυριάκο Μητσοτάκη, ὑπογραμμίζων: «Νομίζω ὅτι ἦταν ἐπαινετή καί ἡ προσπάθεια νά ἐπιτευχθεῖ αὐτό τό πρᾶγμα καί ἡ κίνηση τοῦ Τούρκου Προέδρου νά ἔρθει ἐδῶ. Ἀλλά δέν εἶμαι ἀφελής νά πιστεύω ὅτι εἶναι ἕνα νέο ξεκίνημα δύο ἀνθρώπων αὐτό τό πρᾶγμα, γιατί θά εἶχε γίνει ἐδῶ καί καιρό. Ἀρχίζω νά φοβᾶμαι μήπως ὑπάρχει μιά σκοπιμότητα, καί μᾶς ἐπιβληθεῖ κάτι χωρίς νά τό θέλουμε. Δέν ξέρω τί μπορεῖ νά γίνει. Ἡ δυσπιστία μου εἶναι ἔναντι στήν τακτική πού ἀκολούθησε μέχρι πρό τινος ὁ Ἐρντογάν. Ἄν εἶναι πιστός ἤ εἰλικρινής εἶναι ἐπαινετή ἡ διάθεσή του, ἀλλά ἄν κρύβει ἀπό πίσω ἄλλα πράγματα, πρέπει νά εἴμαστε προσεκτικοί. Ἄν κρύβονται ἄλλα πράγματα πρέπει νά εἴμαστε προσεκτικοί καί νά περιμένουμε τί θά δείξει τό ρολόι. Πρέπει νά σεβόμαστε τό διεθνές δίκαιο, ἄλλως τε ἡ διαφορά μας εἶναι μία».

Κεντρικό θέμα