Ραντεβού Μητσοτάκη – Ἐρντογάν τό φθινόπωρο στό Βερολῖνο!

Σύμφωνα μέ τήν τελευταία ἔκδοση τοῦ ἐγκύρου «Economist» μέ γενικό τίτλο «Κλειδωμένοι ἔξω»

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ τρέχουν αὐτήν τήν στιγμή πιό γρήγορα ἀπό ὅσο ἐπιτρέπεται νά διαφανεῖ. Ἑλλάς καί Τουρκία διεξάγουν ἐντατικές διαβουλεύσεις προκειμένου νά συμφωνήσουν τό πλαίσιο τῆς διαπραγματεύσεως πού θά ἀρχίσει ἐν ὄψει νέου γύρου διερευνητικῶν ἐπαφῶν σέ ἀνώτατο ἐπίπεδο αὐτή τήν φορά. Μέ ἐπί κεφαλῆς διπλωμάτες συνεργάτες τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν ὅπως ἡ Ἑλένη Σουρανῆ καί ὁ Ἰμπραχήμ Καλίν καί ὄχι στελέχη τῆς γραφειοκρατίας τῶν δύο Ὑπουργείων Ἐξωτερικῶν. Πέραν αὐτῶν ὅμως ἡ ἔναρξις τοῦ διαλόγου στό οὐδέτερο ἔδαφος τοῦ Βερολίνου θά γίνει ὡς φαίνεται συμβολικά σέ ἀνώτατο ἐπίπεδο μεταξύ τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη καί τοῦ Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ἐρντογάν. Αὐτό τουλάχιστον ὑποστηρίζει στήν τελευταία ἔκδοσή της ἡ ἔγκυρη βρεταννική ἐπιθεώρησις «Εconomist». Συγκεκριμένα σέ ἄρθρο μέ τόν τίτλο «Ἡ Ἑλλάδα καί ἡ Τουρκιά ἀποφεύγουν τήν σύγκρουση, πρός τό παρόν» ἀναφέρει, μεταξύ ἄλλων, καί τά ἑξῆς:

«Τό Δίκαιο τῆς Θάλασσας δέν προσφέρει ξεκάθαρες λύσεις στήν Μεσόγειο. “Καλά ἐπιχειρήματα μποροῦν νά προβληθοῦν καί ἀπό τίς δύο πλευρές” λέει ἡ Brenda Shaffer, εἰδική στά ἐνεργειακά τοῦ Ἀτλαντικοῦ Συμβουλίου, προσθέτοντας ὅτι τέτοιες διαφορές συνήθως καταλήγουν νά ἐπιλύονται μέ τήν βία ἤ μέ συμφωνία.

»Μιά συμφωνία φαίνεται ἐφικτή. Μετά ἀπό τηλεφωνική κλήση μεταξύ τῆς Ἄγγελα Μέρκελ, τῆς Γερμανίδος Καγκελλαρίου καί τοῦ κ. Ἐρντογάν, ἡ Τουρκία δήλωσε στίς 28 Ἰουλίου ὅτι θά ἀναστείλει τά σχέδια γιά γεώτρηση στό Καστελλόριζο καί θά δώσει τήν εὐκαιρία στίς συνομιλίες. Τό Oruc Reis ἔμεινε δεμένο στό λιμάνι. Σέ ἀντάλλαγμα, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργός, προσφέρθηκε νά συναντήσει τούς Τούρκους στό Βερολῖνο, ἐάν ἐπικρατήσει ἠρεμία στό Αἰγαῖο γιά τό ὑπόλοιπο καλοκαίρι. Αὐτό εἶναι σχεδόν ἐγγυημένο. Ὡστόσο, ἡ προθυμία τῆς κ. Μέρκελ νά ἐμπλακεῖ σέ ἕνα ἀπό τά πιό περίπλοκα θέματα τῆς νότιας Εὐρώπης εἶναι ἕνα καλό σημάδι.».

Ἡ πληροφορία πού δημοσιεύεται εἶναι ἀπολύτως συγκεκριμένη: τό ἀντάλλαγμα πού προσφέραμε ὡς Ἑλλάς γιά τήν ἀναστολή ἐρευνῶν τοῦ Ὀρούτς Ρεΐς εἶναι ἡ ἔναρξις ἀπ’ εὐθείας διαλόγου σέ ἀνώτατο ἐπίπεδο μεταξύ ἡγετῶν στό Βερολῖνο. Μένει νά ρυθμισθοῦν οἱ ὅροι. Ἐξέλιξις, μέ τήν ὁποία συμφωνοῦν ἐπί τῆς ἀρχῆς οἱ λαοί (γιά τό πλαίσιο θά δοῦμε), συμφώνως πρός ἔρευνα τῆς Κάπα Research. Ἡ ἔρευνα πού διενεργήθη παραλλήλως στίς δύο χῶρες καταδεικνύει τό γεγονός ὅτι Ἕλληνες καί Τοῦρκοι δέν ἐπιθυμοῦν οἱ διαφορές νά λυθοῦν μέ τήν χρήση ὅπλων ἀλλά μέ ἐντατικό διάλογο. Εἰδικώτερα, τό 46% τῶν Ἑλλήνων καί τό 35% τῶν Τούρκων πού συμμετεῖχαν στήν ἔρευνα δηλώνουν ὅτι συμφωνοῦν μέ τήν χρήση στρατιωτικῶν μέσων. Ἀντίθετη ἄποψη ὡστόσο ἔχει ἡ πλειοψηφία –καί στίς δύο χῶρες– καθώς τό 52% καί τό 57% Ἑλλήνων καί Τούρκων ἀντιστοίχως προτιμοῦν τήν ἐξάντληση κάθε περιθωρίου διαλόγου γιά τήν ἐπίλυση τῶν διαφορῶν. Ἐνδιαφέρον ἔχουν καί οἱ ἀπόψεις τῶν δύο λαῶν γιά τό φλέγον θέμα τῆς μετατροπῆς τῆς Ἁγίας Σοφίας σέ τζαμί. Ὡς ἀνεμένετο, τό 86% τῶν Ἑλλήνων δηλώνει ὅτι ἡ Τουρκία ὤφειλε νά διατηρήσει τό καθεστώς τοῦ μουσείου, ἐνῶ τό 10% θεωρεῖ ὅτι ἡ γειτονική χώρα εἶχε κάθε δικαίωμα νά τήν μετατρέψει σέ τζαμί. Ἡ τουρκική κοινωνία ὅμως ἐμφανίζεται διχασμένη ἀφοῦ τό 49% ἐπικροτεῖ τήν ἀπόφαση τοῦ Ἐρντογάν καί τό 45% θά ἤθελε ἡ Ἁγία Σοφία νά παραμείνει μουσεῖο πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς. Ἐπίσης δέν ἀποτελοῦν ἔκπληξη τά στοιχεῖα τῆς ἐρεύνης ὡς πρός τό θέμα τῆς ἐκμεταλλεύσεως τῶν φυσικῶν πόρων στήν νοτιοανατολική Μεσόγειο. Μόλις τό 3% πιστεύει ὅτι ἡ Τουρκία ἔχει δικαιώματα σέ Αἰγαῖο καί ἀνατολική Μεσόγειο, ἐνῶ τό 91% θεωρεῖ ὅτι οἱ τουρκικές ἔρευνες στήν περιοχή παραβιάζουν τό διεθνές δίκαιο, καί πλέον ἡ Τουρκία ἔχει καταστεῖ παράγοντας ἀστάθειας στήν περιοχή. Ἀντιστοίχως, τό 10% τῶν Τούρκων πιστεύει ὅτι ἡ ἔρευνες πού διεξάγει ἡ χώρα τους εἶναι παράνομες, ἐνῶ τό 81% ἐκτιμᾶ ὅτι ἡ Ἄγκυρα ἔχει δικαιώματα στό Αἰγαῖο.

Ὅσον ἀφορᾶ τούς ἡγέτες, τό 95% τῶν Ἑλλήνων ἔχει ἀρνητική ἤ μᾶλλον ἀρνητική ἄποψη γιά τόν Τοῦρκο Πρόεδρο. Στήν Τουρκία, ἀρνητική ἤ μᾶλλον ἀρνητική ἄποψη ἔχει γιά τόν Ἐρντογάν τό διόλου εὐκαταφρόνητο 55% τῶν Τούρκων! Ἀπό τήν ἄλλη, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης χαίρει ἀποδοχῆς σέ ποσοστό 53% στήν Ἑλλάδα καί μόλις 9% στήν Τουρκία. Ὅσον ἀφορᾶ τούς ἡγέτες τῶν ἄλλων χωρῶν, φαίνεται πώς στήν Ἑλλάδα πιό συμπαθεῖς εἶναι οἱ Ἐμμανυέλ Μακρόν (76% θετική γνώμη) καί Βλαντιμήρ Πούτιν (31% θετική γνώμη), ἐνῶ οἱ πιό ἀντιπαθεῖς εἶναι οἱ Ντόναλντ Τράμπ (82%) καί Μπόρις Τζόνσον (83%). Στήν Τουρκία, πιό ἀγαπητοί εἶναι ἡ Ἄγγελα Μέρκελ καί ὁ Βλαντιμήρ Πούτιν, καί οἱ πιό ἀντιπαθεῖς εἶναι οἱ Μακρόν καί Τράμπ.

Κεντρικό θέμα