Ραντεβού μέ τήν ἱστορία γιά τόν Κυριάκο Μητσοτάκη

Τά ἐννέα σημάδια πού δείχνουν πώς ὁ Ἐρντογάν τό «τραβάει στά ἄκρα» – Ὥρα γιά ἐθνική ἀφύπνιση

ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ εἶναι πλέον περισσότερο ὁρατά ἀπό ποτέ καί παρά τούς περισπασμούς πού μᾶς προκαλεῖ ἡ ἐπιδείνωσις τῶν δεικτῶν τῆς οἰκονομίας καί ἡ ἀναζωπύρωσις τοῦ κορωνοϊοῦ, δέν μποροῦμε νά τά ὑποτιμήσουμε! Ὁ Ἐρντογάν ἔχων τήν ἀπροκάλυπτη στήριξη τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου Ντόναλντ Τράμπ ὁ ὁποῖος τόν ἐπαινεῖ δημοσίως ὡς «παγκόσμιο σκακιστή», τήν ἀλληλεγγύη τῆς Ἄγγελα Μέρκελ ἡ ὁποία ἐξίσωσε προχθές τήν Τουρκία μέ τίς ΗΠΑ, τήν Ρωσσία καί τήν Κίνα στό Twitter ἀνάγουσα αὐτήν σέ ἰσότιμη δύναμη (!), καί μέ τήν ἀνοχή τοῦ Πούτιν, κλιμακώνει τήν προκλητική στάση του ἀπέναντι τῆς Ἑλλάδος. Ραγδαίως. Αὐτήν τήν φορά μέ τήν μετατροπή τῆς διασήμου γιά τά ψηφιδωτά της Μονῆς τῆς Χώρας τῆς Κωνσταντινουπόλεως (ἀνάλογα τῶν ψηφιδωτῶν τῆς Ραβέννα), τήν ὁποία ὅπως εἶχε προαναγγείλει προσφάτως ἡ «Ἑστία» μετέτρεψε σέ τζαμί βάσει ἀποφάσεως τοῦ Τουρκικοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας. Ἡ ἐκτίμησις τῆς Ἰσραηλινῆς Μοσσάντ ὅτι ἡ Τουρκία εἶναι πλέον πιό ἐπικίνδυνη δύναμη ἀπό τό Ἰράν σέ συνδυασμό μέ τίς διαρροές στόν φιλοκυβερνητικό Τύπο του (Γενή Σαφάκ) ἀλλά καί ἡ στήριξις τῶν Τράμπ – Μέρκελ (ἡ δεύτερη τρέμει τό προσφυγικό καί ἔχει ἀνοικτούς λογαριασμούς ἐξοπλισμῶν κατασκευάζοντας ὑποβρύχια καί ἄλλα συστήματα γιά τήν Τουρκία) δείχνει πώς ἔχουμε μπεῖ στήν τελική εὐθεῖα. Ἡ συγκέντρωσις στρατιωτικῶν δυνάμεων ἀπό τίς ΗΠΑ, τήν Γαλλία, τά Ἀραβικά Ἐμιράτα, τήν Ρωσσία, τήν Ἑλλάδα καί τήν Τουρκία στήν Ἀνατολική Μεσόγειο δείχνει πώς πλησιάζουμε στήν δήλη ἡμέρα.

Τήν ὥρα πού στήν Ἑλλάδα ἡ κοινή γνώμη ἀνέμελη βομβαρδίζεται ἀπό εἰδήσεις ὅτι ὁ ξένος παράγων εἶναι μαζί μας, στήν Τουρκία ἐπικρατεῖ πολεμικό κλῖμα τό ὁποῖο καλλιεργεῖ ὁ Σουλτάνος ἐπιτιθέμενος στόν Μουσταφᾶ Κεμάλ ὅτι βαρύνεται μέ τήν ἀπώλεια τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου. Στόχος τοῦ Ἐρντογάν εἶναι εἴτε ἡ βαθειά ταπείνωσις τῆς Ἑλλάδος μέσω μίας ἐξευτελιστικῆς συνθηκολογήσεως πού θά ἀνατρέπει τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης ἤ ἀκόμη καί ἡ σύρραξις. Εἶναι τόσο «πειστικός» στίς ἀπειλές πού ἐξαπολύει στίς συνομιλίες του, ὥστε ὅπως ἀπεκάλυψε ὁ Τράμπ, ὁ Μακρόν τόν παρεκάλεσε νά τοῦ μιλήσει γιατί «μόνο ἐσένα ἀκούει» ἐνῶ ἡ Μέρκελ ἔγραψε στό Twitter μαλώνοντας τόν Μακρόν ὅτι ἡ ΕΕ πρέπει νά μιλᾶ «μέ μία φωνή» στήν Τουρκία ὅπως κάνει στίς ΗΠΑ, τήν Ρωσσία, τήν Κίνα! Τόν ἀνηγόρευσε δηλαδή σέ παγκόσμια δύναμη! Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατόπιν ὅλων αὐτῶν, σύντομα θά κληθεῖ στό ὄνομα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ νά μιλήσει μέ τήν ἱστορία. Ἔτυχε στήν βάρδια του. Καί πρέπει νά εἶναι ἀντάξιος τοῦ λαοῦ μας. Ἀκόμη καί ἄν ὑπῆρχε ἀμφιβολία πώς ὁ Ἐρντογάν ἀναζητεῖ τήν ρήξη (μέ τόν ἴδιο τρόπο πού τήν ἀνεζήτησε ὁ θλιβερός κυβερνήτης τῆς τουρκικῆς φρεγάτας) τά σημάδια εἶναι ἑπτά καί συγκεκριμένα. Ὁ Ἐρντογάν τρεῖς μῆνες τώρα κλιμακώνει:

1. Μέ τήν μετατροπή τῆς Ἁγίας Σοφίας σέ τέμενος.

2. Μέ τήν ἔξοδο τοῦ «Ὀρούτς Ρεΐς», τοῦ «Μπαρμπαρός» καί τοῦ «Κανουνί» στήν Μεσόγειο γιά ἔρευνες στήν ἑλληνική ὑφαλοκρηπῖδα καί στήν κυπριακή ΑΟΖ.

3. Μέ τήν ἀποτυχημένη ἀπόπειρα βυθίσεως τῆς φρεγάτας «Λῆμνος».

4. Μέ τήν ἔκδοση γνωμοδοτήσεως τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως μέ λίστα ἀπαιτήσεων γιά τούς μουσουλμάνους τῆς Θράκης.

5. Μέ τήν διαρροή σεναρίων πολέμου στόν τουρκικό Τύπο. Σύμφωνα μέ τήν Γενή Σαφάκ, πού φιλοξενεῖ τό θέμα μέ τίτλο «Τί θά συμβεῖ σέ περίπτωση πιθανοῦ πολέμου μεταξύ Τουρκίας καί Ἑλλάδος», οἱ ἐπιπτώσεις θά εἶναι τεράστιες, καθώς ἡ Ἑλλάς θά ὑποχρεωθεῖ σέ ἀπώλεια ὅσων ἔχει κερδίσει στό Αἰγαῖο.

Ὅπως σημειώνει ὁ πρώην ἐπί κεφαλῆς τοῦ Τμήματος Πληροφοριῶν τοῦ τουρκικοῦ ΓΕΣ Ἰσμαήλ Χακί Πέκιν, ἡ ΕΕ θά περιορισθεῖ μόνο στήν πολιτική ὑποστήριξη τῆς Ἑλλάδος, σέ ἕνα θερμό ἐπεισόδιο καί δέν θά ἐμπλακεῖ στρατιωτικῶς. Σύμφωνα μέ τόν ἴδιο, οἱ ἐξελίξεις στήν ἀνατολική Μεσόγειο δέν μποροῦν νά εἶναι ἀνεξάρτητες ἀπό αὐτές στήν Μέση Ἀνατολή, ἐνῶ ἐπισημαίνει πώς λόγω τῶν πολλῶν μεγάλων καί μικρῶν νησιῶν στό Αἰγαῖο Πέλαγος ἡ Ἑλλάς δέν θά μπορέσει νά τά προστατεύσει μέ εὐκολία σέ μία πιθανή σύρραξη μέ τήν Τουρκία.

6. Μέ ὁμιλίες ἀνατάσεως καί ἀνακοινώσεις ἐξυψώσεως τῶν Τούρκων, ὅπως ἡ χθεσινή ἀνακάλυψις κοιτάσματος στήν Μαύρη Θάλασσα.

7. Μέ τήν ἔγερση ζητήματος παρανόμου δῆθεν κυριαρχίας τῶν ἑλληνικῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου.

8. Μέ τήν ἐξαγγελία τοῦ ψευδοκράτους στήν κατεχομένη βόρεια Κύπρο, ὅτι εἶναι σχεδόν ἕτοιμο νά ἀνοίξει τήν περίκλειστη πόλη τῆς Ἀμμοχώστου, τήν περιοχή τῶν Βαρωσίων, γιά νά τήν ἐκμεταλλευθεῖ τουριστικῶς. Ὁ «ψευδοπρωθυπουργός» Ἐρσίν Τατάρ, ἐκλεκτός τοῦ Ἐρντογάν, ἐδήλωσε χθές ὅτι μέ τό ἄνοιγμα τῶν Βαρωσίων «μιά νέα σελίδα ἀνοίγει» καί ὑπεστήριξε ὅτι κανείς πλέον δέν μπορεῖ νά τούς τά πάρει, καθώς ἀνήκουν στούς Τουρκοκυπρίους.

9. Ἡ ξεκάθαρη ἀπειλή του πρός τήν Εὐρώπη γιά σύρραξη στήν Μεσόγειο. Ἀνακοινώνοντας τό κοίτασμα μαμμούθ στήν Μαύρη Θάλασσα ὁ Ἐρντογάν εἶπε: «Ἄν συμβεῖ κάτι στήν Μεσόγειο θά εἶναι κακό γιά τήν Εὐρώπη. Δέν θά βοηθήσει τήν Ἑλλάδα αὐτό πού κάνει ἡ Εὐρώπη, ἁπλά θά μειώσει τήν ὑπόληψη τῆς Εὐρώπης».

Δέν εἶναι λίγα λοιπόν ὅσα ἔχουν συμβεῖ τό τελευταῖο τρίμηνο. Ἴσως ἡ Τετάρτη, ἡμέρα κυρώσεως τῆς Συμφωνίας Ἑλλάδος – Αἰγύπτου ἀπό τό Κοινοβούλιο νά εἶναι ἡμέρα ὁριακή, γιατί οἱ Τοῦρκοι δέν θά καθίσουν καλά. Ἴσως γι’ αὐτό ἑτοιμάζεται μεγάλη ἀεροναυτική ἄσκησις Ἑλλάδος-Γαλλίας-Ἰσραήλ-Αἰγύπτου-Ἐμιράτων στήν Μεσόγειο. Ἴσως γι’ αὐτό ὁ Μάικ Πομπέο διεβεβαίωσε τόν Νῖκο Δένδια ὅτι οἱ δυνάμεις τῶν ΗΠΑ θά σταθοῦν ἀνάμεσα στούς στόλους σέ περίπτωση κλιμακώσεως. Σέ κάθε περίπτωση, τό ραντεβού τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μέ τήν ἱστορία, μέ τόν ἕνα ἤ μέ τόν ἄλλο τρόπο, πλησιάζει. Ἡ οἰκογενειακή ἱστορία τοῦ πατρός του ἀλλά προπάντων τοῦ παπποῦ του, ὁ ὁποῖος μετεῖχε στούς Βαλκανικούς πολέμους στήν Μακεδονία μας, εἶναι μία ἰσχυρή παρακαταθήκη γιά ἐκεῖνον γιά αὐτό πού πρέπει νά κάνει ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα τῆς κρίσεως. Θά στοιχηθοῦμε μαζί του βεβαίως… Ἄς ἔχουμε τόν νοῦ μας ὅμως καί ἄς μήν ἐφησυχάζουμε!

Κεντρικό θέμα