Πυρηνικό πόλεμο φοβᾶται ἡ Ρωσσία!

Ἀνεξάρτητο βόρειο Ἰράκ ὁ ἐφιάλτης τῆς Ἀγκύρας. Ἐπικοινωνία Τράμπ-Ἐρντογάν πρίν ἀπό τήν ἐκτέλεση Σολεϊμανί

ΟΣΟ ΚΑΙ ἄν ὁρισμένοι ἀναλυτές ἐπιμένουν ὅτι τόσο οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ὅσο καί τό Ἰράν δέν θά διακινδυνεύσουν μίαν ἀνεξέλεγκτη κλιμάκωση τῶν ἀντιδράσεών τους, ὁ κίνδυνος νά ξεφύγουν τά πράγματα εἶναι ὑπαρκτός. Ἤδη ἡ Ρωσσία προειδοποιεῖ γιά τόν κίνδυνο ἀκόμη καί πυρηνικοῦ πολέμου σέ μία περίπτωση ρήξεως πλήρους κλίμακος στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἐνῶ ἐπίσημες πηγές τίς ὁποῖες ἐπικαλοῦνται πρακτορεῖα εἰδήσεων στήν Μόσχα τονίζουν ὅτι προκειμένου νά ἀποφευχθεῖ ἡ περαιτέρω κλιμάκωσις τῆς ἐντάσεως εἶναι ἀπαραίτητο νά συγκληθεῖ τό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ.

Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι τό Ἰσραήλ εἶναι ἡ μόνη χώρα τῆς περιοχῆς πού διαθέτει πυρηνικά ὅπλα καί παρ’ ὅτι ἔχει διαβεβαιώσει τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ὅτι ὁ ρόλος τους εἶναι καθαρῶς ἀποτρεπτικός, οὐδείς γνωρίζει τίς συνέπειες ἐνδεχομένων ἰρανικῶν πυραυλικῶν ἐπιθέσεων καί στό Ἰσραήλ, μέ τήν χθεσινή προσβολή ἀμερικανικῶν στόχων στό Ἰράκ. Ἤδη ἡ Τεχεράνη ἔχει δηλώσει ὅτι θεωρεῖ τό Ἰσραήλ συνεργό στήν ἐκτέλεση τοῦ Σολεϊμανί καί ἀπειλεῖ νά προσβάλει τήν Χάιφα. Στό στόχαστρο παραμένουν καί ἀραβικές χῶρες, καθώς μεταξύ τῶν δυνητικῶν στόχων ἀνεφέρθη καί τό Ντουμπάι. Ἐπισημαίνεται ὅτι ἤδη ὁ Πρόεδρος Τράμπ ἔχει ὑπογραμμίσει ὅτι οἱ ΗΠΑ δέν θά ἐπιτρέψουν ἀπόκτηση πυρηνικῶν ὅπλων ἀπό καμμία ἄλλη χώρα καί ἰδιαιτέρως ἀπό τό Ἰράν.

Ἀπαντῶντας στίς ἀπειλές αὐτές, ὁ Ἰσραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε: «Τό Ἰσραήλ στηρίζει πλήρως τίς ΗΠΑ. Ὁ Σολεϊμανί ἦταν ὑπεύθυνος γιά τόν θάνατο ἑκατοντάδων ἀνθρώπων. Ὁ Πρόεδρος Τράμπ ἀξίζει συγχαρητηρίων γιά τήν ἄμεση ἀντίδραση καί τόν θάνατο τοῦ Σολεϊμανί. Θά χτυπήσουμε μέ βία ὁποιαδήποτε πλευρά προσπαθήσει νά πλήξει τό Ἰσραήλ». Οὐδείς γνωρίζει αὐτήν τήν στιγμή –ἴσως οὔτε ὁ ἴδιος ὁ Νετανιάχου– τά ὅρια αὐτῆς τῆς «βίας» διά τῆς ὁποίας θά ἀπαντήσει τό Ἰσραήλ σέ ἐνδεχόμενες ἐπιθέσεις.

«Αἰφνιδιασμένος» δήλωσε ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκίας Ταγίπ Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος ἀπεκάλυψε ὅτι λίγες ὧρες πρίν ἀπό τήν ἐπίθεση κατά τοῦ Κασέμ Σολεϊμανί εἶχε συνομιλήσει τηλεφωνικῶς μέ τόν Ἀμερικανό Πρόεδρο. Ὅταν ἀμέσως μετά ἐπραγματοποιήθη ἡ ἐπιχείρησις «ὁ ἴδιος αἰφνιδιάσθηκε». Ἐκτιμᾶται ὅτι στήν δήλωση αὐτή προέβη γιά νά δείξει στό Ἰράν ὅτι δέν εἶχε συμμετοχή στήν ἐπίθεση ἀλλά καί γιά νά μήν προκαλέσει ἄλλες ἀντιδράσεις, καθώς ὁ χειρότερος ἐφιάλτης του εἶναι ἡ ἀναβίωσις τῶν τάσεων ἀνεξαρτητοποιήσεως τοῦ κουρδικοῦ βορείου Ἰράκ. Στό Ἰράκ, πάντως, σταθμεύουν αὐτήν τήν στιγμή 5.200 Ἀμερικανοί στρατιῶτες, σέ ἀρκετές βάσεις, ἡ μεγαλυτέρα ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ἡ ἀλ Ἄσσαντ, στά δυτικά καθώς καί οἱ βάσεις πού εὑρίσκονται στό Ἐρμπίλ καί στήν Βαγδάτη, πλησίον τῆς ἀμερικανικῆς Πρεσβείας.

Στό πλαίσιο τοῦ Διεθνοῦς Συνασπισμοῦ ἔχουν ἀναπτυχθεῖ στό Ἰράκ 600 Ἰταλοί στρατιῶτες, 500 Καναδοί, 400 Βρεταννοί, 200 Γάλλοι καί 120 Γερμανοί. Τό ἰρακινό Κοινοβούλιο ζήτησε (05/01) ἀπό τήν Κυβέρνηση νά θέσει τέλος στήν παρουσία τῶν ξένων στρατευμάτων, ὁδηγῶντας πολλές χῶρες νά ἀναθεωρήσουν τήν ἐκεῖ παρουσία τους. Οἱ ΗΠΑ πάντως «δέν ἀποχωροῦν ἀπό τό Ἰράκ» καί ἡ πολιτική τους παραμένει ἀμετάβλητη, ὅπως διεβεβαίωσε ὁ Ἀμερικανός ὑπουργός Ἀμύνης Μ. Ἔσπερ. Ἡ Γαλλία ἐπίσης δέν προτίθεται νά ἀποσύρει τούς στρατιῶτες της. Ἀπό τούς 200 Γάλλους στρατιωτικούς οἱ 160 ἔχουν ἀναλάβει τήν ἐκπαίδευση τοῦ ἰρακινοῦ Στρατοῦ. Ἡ Ἰταλία θά διατηρήσει ἐπί ἰρακινοῦ ἐδάφους τούς στρατιῶτες της. Στήν περιοχή εὑρίσκονται περισσότεροι ἀπό 900 στρατιῶτες, ἐκ τῶν ὁποίων 300 εἶναι σταθμευμένοι στό Κουβέιτ, περίπου 450 ἔχουν ἀναλάβει τήν ἐκπαίδευση τῶν Κούρδων μαχητῶν στό Ἐρμπίλ, 90 εὑρίσκονται στό Κιρκούκ καί 50 στήν Βαγδάτη. Τό ΝΑΤΟ ἀνεκοίνωσε τήν ἀναστολή τῶν ἐπιχειρήσεων ἐκπαιδεύσεως στό Ἰράκ καί τήν προσωρινή ἀπόσυρση μέρους τοῦ προσωπικοῦ του ἀπό τό Ἰράκ. «Λαμβάνουμε ὅλα τά ἀπαραίτητα προληπτικά μέτρα γιά τήν προστασία τοῦ προσωπικοῦ μας. Τοῦτο περιλαμβάνει τήν προσωρινή μετακίνηση μέρους τοῦ προσωπικοῦ μας σέ διάφορα μέρη στό ἐσωτερικό καί στό ἐξωτερικό τοῦ Ἰράκ» ἀνέφερε μή κατονομαζόμενος ἀξιωματοῦχος τῆς Ἀτλαντικῆς Συμμαχίας.

Ἐντός τῶν ἑπομένων ἡμερῶν ἐξ ἄλλου ὁ Καναδᾶς θά μεταφέρει προσωρινά στό Κουβέιτ ἕνα τμῆμα τῶν 500 στρατιωτῶν πού εὑρίσκονται στό Ἰράκ, ἐνῶ ἀνεκοίνωσε καί παύση τῶν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεών του στήν χώρα. Ἡ Γερμανία ἀνεκοίνωσε τήν ἀπόσυρση μέρους τῶν 120 στρατιωτῶν της καί τήν μεταφορά τους σέ Ἰορδανία καί Κουβέιτ. Ἡ Ρουμανία ἀνεκοίνωσε ὅτι οἱ 14 στρατιῶτες της θά μεταφερθοῦν ἀπό τό Ἰράκ, χωρίς ὡστόσο νά διευκρινίσει ἄν θά ἀποχωρήσουν ἤ θά μεταφερθοῦν ἀλλοῦ. Ἐπίσης ἀναστέλλονται ὅλες οἱ πτήσεις τῆς Πολιτικῆς Ἀεροπορίας στούς ἐναερίους χώρους Ἰράκ καί Ἰράν, ἐνῶ αὐξάνονται οἱ χῶρες πού ἐκδίδουν ταξιδιωτικές ὁδηγίες γιά τήν περιοχή.

Κεντρικό θέμα