Ψυχρολουσία γιά τόν «Ἀττίλα» στήν μαρτυρική Ἀμμόχωστο

Ἄνοιξαν οἱ οὐρανοί ὅταν ὁ σουλτάνος Ἐρντογάν ἀποπειράθηκε νά κάνει πίκ νίκ στήν περίκλειστη πόλη

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΩΣ οἱ κάτοικοι τῆς ἐλευθέρας Κύπρου μας «ὑπεδέχθησαν» σιωπηρῶς, μέ περιφρόνηση, τόν Ἀττίλα Πρόεδρο Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος συνοδευόμενος ἀπό τόν ἐθνικιστή ἑταῖρο του Μπαχτσελί μετέβησαν χθές στήν ἱστορική Ἀμμόχωστο γιά νά ἑορτάσουν προκλητικῶς μέ πίκ νίκ τήν ἐπέτειο γιά τήν ἀνακήρυξη τοῦ ψευδοκράτους τους τό 1982. Φαινομενικῶς διότι στό διαδίκτυο ἔγινε μεγάλη διαδήλωσις διαμαρτυρίας. Ὁ ἀναγνώστης τῆς «Ἑστίας», ἀδελφός μας Κύπριος Ἀντώνης Ἀντωνᾶς, μᾶς ἔστειλε ἕνα βίντεο μέ τό ὁποῖο οἱ κάτοικοι τῶν Βαρωσίων ἀπηύθυναν σκληρά μηνύματα στόν Τοῦρκο κατακτητή ὁ ὁποῖος εἶχε καί τό θράσος νά φαντασιωθεῖ ἑορτασμούς. Καί νά ποδοπατήσει γῆ ἑλληνική στήν Ἀμμόχωστο, μετά τήν ὕβριν στήν Ἁγία Σοφία. Καί νά μᾶς πεῖ ὅτι τό νέο αἴτημά του εἶναι ἡ συνοσπονδία δύο κρατῶν μέ ἀπώτερο στόχο τήν διχοτόμηση.

Στό βίντεο αὐτό μέ πλάνα τῆς ἐλευθέρας Ἀμμοχώστου ἀκούγεται ἀγέρωχη, ἀποφασιστική, ἀξιοπρεπής ἡ φωνή μιᾶς νέας Κυπρίας, ἡ ὁποία στεντορείᾳ τῇ φωνῇ λέγει πρός τόν Πρόεδρο Ἐρντογάν: «Ἡ Ἀμμόχωστος δέν εἶναι ἡ πατρίδα σας, κύριε Ἐρντογάν! Τήν πήρατε μέ τά κανόνια σας καί μέ τήν ἰσχύ τῶν ὅπλων σας. Ἡ Ἀμμόχωστος ἐδῶ καί αἰῶνες εἶναι ἡ δική μας πατρίδα, κύριε Ἐρντογάν. Ἀνήκει στά παιδιά καί στά ἐγγόνια μας. Δέν ἔχετε κανένα δικαίωμα νά εἶστε ἐδῶ! Νά κλέβετε τά σπίτια καί νά ρημάζετε τίς ζωές μας. Νά χαίρεστε πάνω στόν δικό μας πόνο. Μείνετε μακριά! Ἡ Ἀμμόχωστος δέν ἀνήκει οὔτε σέ ἐσᾶς, οὔτε στούς ἐπενδυτές σας, οὔτε στούς ἐποίκους. Τά σπίτια καί τά ξενοδοχεῖα εἶναι δική μας περιουσία. Μποροῦμε νά ξανακτίσουμε τήν ζωή μας μέ τούς ἀδερφούς μας τουρκοκυπρίους ἀρκεῖ νά φύγετε! Νά φύγετε!».

Ἡ ἀποφασιστική προειδοποίησις τῆς Κυπρίας ἀδελφῆς μας μπορεῖ νά μήν ἀπησχόλησε τόν Τοῦρκο Πρόεδρο ὁ ὁποῖος προσπαθεῖ νά ἀναστηλώσει τήν δημοτικότητά του ἐπάνω στά κουφάρια τῆς ἑλληνικῆς πόλεως. Προεκάλεσε ὅμως σεισμό στό διαδίκτυο. Ἵνα ἀποδειχθῆ ὅτι μέ δημοσία διπλωματία ἀπό τήν κοινωνία τῶν πολιτῶν μποροῦν ἡ Ἑλλάς καί ἡ Κύπρος νά καταστήσουν ἀπολογούμενη τήν Τουρκία ἔναντι τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης καί ἔναντι τῆς διεθνοῦς κοινότητος. Ὅσο γιά τόν Τοῦρκο Πρόεδρο; Κατά τήν διάρκεια τῆς προκλητικῆς ἐπισκέψεώς του στήν μαρτυρική Μεγαλόνησο ἡ ὁποία κατεδικάσθη ἀπό τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ἐδήλωσε ὅτι τά θύματα τῆς εἰσβολῆς –τήν ὁποία βάφτισε «εἰρηνευτική ἐπιχείρηση», εἶναι οἱ Τουρκοκύπριοι καί πώς δέν πρόκειται ποτέ νά ὑπάρξει ἐπανένωσις. Τό θράσος του ἦταν τόσο μεγάλο πού ἔφθασε στό σημεῖο νά ζητήσει μέ περιφρονητικό ὕφος ἀπό τούς Ἀμμοχωστιανούς νά κάνουν αἴτηση γιά νά ἀποζημιωθοῦν γιά τά σπίτια τους. Τό περιβόητο ὅμως πίκ νίκ στήν πανέμορφη παραλία τῆς Ἀμμοχώστου δέν μπόρεσε νά γίνει βάσει τῶν σχεδίων τῆς Ἀγκύρας, καθώς τήν ὥρα πού πάτησε τό πόδι του στήν περίκλειστη πόλη «ἄνοιξαν οἱ οὐρανοί». Ἔτσι ἆρον ἆρον οἱ σωματοφύλακες τοῦ Ἐρντογάν ἄνοιξαν τίς ὀμπρέλλες καί τόν ὁδήγησαν στό κιόσκυ πού εἶχε στηθεῖ στήν ἀμμουδιά. Ὅσοι δέ εἶχαν ἐπιστρατευθεῖ ἀπό τό τουρκοκυπριακό καθεστώς γιά νά δώσουν μιά νότα χαρᾶς στήν ἐπίσκεψη Ἐρντογάν, ἔφυγαν μουσκεμένοι. Ἑκατοντάδες μέτρα πιό μακριά Τουρκοκύπριοι βγῆκαν στόν δρόμο γιά νά διαδηλώσουν κατά τῆς ἐπισκέψεως ἀψηφώντας τίς ἀπαγορεύσεις τῆς «ἀστυνομίας». Κρατοῦσαν πανώ μέ τό σύνθημα «No Picnic Over Pain», ἐνῶ ἡ ἀστυνομία σταμάτησε ὅσους προσπάθησαν νά φθάσουν στήν τουρκική πρεσβεία. Ὡς ἀντίδραση στά ὁδοφράγματα, οἱ διαδηλωτές φώναζαν «Block Erdogan not people».

Ἡ παρουσία τῶν διαδηλωτῶν ἐξενεύρισε τόν Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος μετά τό πραξικόπημα δέν εἶναι συνηθισμένος σέ ἀντιδράσεις πολιτῶν. Τούς ζήτησε ἐάν θέλουν νά διαμαρτυρηθοῦν νά τό κάνουν στήν ἑλληνοκυπριακή πλευρά ἔξω ἀπό τό σπίτι τοῦ Κυπρίου Προέδρου. Ἀφοῦ ὁλοκλήρωσε τήν βόλτα στήν παραλιακή ὁδό τῆς Ἀμμοχώστου εἶπε ὅτι εἶναι προκλητικό νά παραμένουν κλειστά τά Βαρώσια. Συνεπλήρωσε ὅτι τό ἄνοιγμα τῆς Ἀμμοχώστου ἀποτελεῖ τό κόψιμο τοῦ γορδίου δεσμοῦ καί τό Βαρώσι περιμένει τήν ἡμέρα πού θά συναντήσει τούς πραγματικούς ἰδιοκτῆτες του.

Ὁ νέος Τουρκοκύπριος ἡγέτης Ἐρσίν Τατάρ κάλεσε τούς ἰδιοκτῆτες τῶν περιουσιῶν νά ἐπιστρέψουν ὑπό τήν διοίκησιν τοῦ ψευδοκράτους. Μάλιστα εἶχαν φροντίσει οἱ τουρκοκυπριακές Ἀρχές νά τούς στείλουν καί «προκλήσεις» στήν φιέστα πού ἔστησαν ἔξω ἀπό τά κυπριακά κτίρια, στούς Ἑλληνοκυπρίους, οἱ ὁποῖοι τίς ἀπέρριψαν.

Ἡ Λεωφόρος Κέννεντυ στήν Ἀμμόχωστο, δίπλα στά τουριστικά καταλύματα Σερενίσιμα καί Joulia house, ἦταν τό κέντρο τῶν προκλητικῶν ἐκδηλώσεων. Κατά μῆκος τῶν κτιρίων εἶχαν κρεμάσει ἀπό τίς ὀροφές τους τεράστιες σημαῖες τῆς Τουρκίας, τοῦ ψευδοκράτους, τοῦ τουρκικοῦ δήμου Ἰκονίου καί τοῦ «δήμου Ἀμμοχώστου», γιά νά καλύψουν τίς καταστροφές πού ἔχουν ὑποστεῖ ὅλα αὐτά τά χρόνια. Εἶχαν ὅμως βάλει ἐπιγραφές μέ τίς ὁδούς γραμμένες καί στήν ἑλληνική. «Κρῖμα πού ὅλη αὐτή ἡ ὀμορφιά κρατήθηκε μακριά ἀπό τό κοινό μέχρι σήμερα. Αὐτό τό μέρος περιμένει τήν ἡμέρα πού θά συναντήσει τούς πραγματικούς ἰδιοκτῆτες του. Ὡς μητέρα πατρίδα, θά εἴμαστε μέ τό “ψευδοκράτος” σέ κάθε του βῆμα» δήλωσε μετά τήν παράνομη ἐπίσκεψη στό Βαρώσι ὁ Ἐρντογάν.

Ἑλλάς καί Κύπρος κατεδίκασαν τήν παραβίαση τῆς περικλείστου πόλεως, μέ τήν Λευκωσία νά ἀναφέρει ὅτι πρόκειται γιά μία «ἀποσχιστική ἐνέργεια ἀνακήρυξης τοῦ ψευδοκράτους κατά παράβαση τοῦ διεθνοῦς δικαίου καί τῶν ψηφισμάτων τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν». Ἡ Κυπριακή Δημοκρατία τόνισε ὅτι ἡ Τουρκία ἀποδεικνύει ὅτι οὐδόλως σέβεται τίς ὑποχρεώσεις της ἔναντι τῆς ΕΕ, περιφρονώντας καί παραβιάζοντας ἐπιδεικτικῶς τίς σχετικές ἀποφάσεις καί ψηφίσματα τοῦ ΟΗΕ.

Γιά «πρωτοφανῆ πρόκληση» ἔκανε λόγο τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ἡ ὁποία «ἔρχεται σέ πλήρη ἀντίθεση μέ τά ψηφίσματα 550 καί 789 τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ, καθώς καί τά Συμπεράσματα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου».

Κεντρικό θέμα