Προβοκάτσια στήν Θράκη μετά τόν φόνο στήν Ἴμβρο

Συναγερμός γιά τυχόν ὕπουλα παιγνίδια τῆς Ἀγκύρας

ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ δέν μᾶς ἀφήνει πολλά περιθώρια αἰσιοδοξίας. Ἡ δολοφονία ἑνός 86χρονου Ἕλληνος στήν μαρτυρική Ἴμβρο, τήν γενέτειρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, καί μάλιστα μετά ἀπό βασανιστήρια πού ὑπέστη, εἶναι ὕποπτη. Ὅσες συλλήψεις καί ἄν κάνουν οἱ Τοῦρκοι.

Τό 1955 ὁ Τοῦρκος πράκτωρ Ὀκτάι Ἐγκίν τοποθέτησε μυστικά βόμβα στό τουρκικό Προξενεῖο Θεσσαλονίκης ὅπου ἐγεννήθη ὁ ἱδρυτής τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Κεμάλ Ἀτατούρκ. Ἀλλά χρειάσθηκε νά περάσουν πολλά χρόνια γιά νά ὁμολογήσουν οἱ Τοῦρκοι πώς ἡ βόμβα ἦταν δική τους προβοκάτσια. Τότε, τό 1955, τήν ἀπέδωσαν σέ ἀκραῖα ἑλληνικά ἐθνικιστικά στοιχεῖα καί ἦταν τό φυτίλι πού ἄναψε μέ κατάληξη τήν ἐκρηκτική «Νύχτα τῶν κρυστάλλων». Τῆς καταστροφῆς πού ὑπέστησαν οἱ ἑλληνικές περιουσίες στήν Πόλη καί τήν Ἴμβρο. Τοῦ ἀπηνοῦς διωγμοῦ πού γνώρισαν οἱ Ρωμιοί. «Αὐτά δέν τά κάναμε ἐμεῖς!» παρεδέχθη δεκαετίες ἀργότερα ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος Ἐρντογάν στόν Ἀλέξη Τσίπρα, κάποιοι τά ἔκαναν ὡστόσο.

Τό 1990 πάλι ἡ δολοφονία ἑνός Ἕλληνος Χριστιανοῦ, τοῦ Ἄγγελου Σολακίδη ἀπό ἕναν Ἕλληνα μουσουλμάνο τουρκικῆς καταγωγῆς στό νοσοκομεῖο Κομοτηνῆς, ἀπετέλεσε τήν θρυαλλίδα γιά νά ἐκδηλωθεῖ ἕνα κῦμα ὀργῆς τῆς τοπικῆς χριστιανικῆς πλειοψηφίας κατά τῶν μειονοτικῶν περιουσιῶν καί νά «ἰσοφαρίσουν» κάπως οἱ Τοῦρκοι τήν «Νύχτα τῶν κρυστάλλων». Γράφουμε νά ἰσοφαρίσουν «κάπως», διότι ἡ μουσουλμανική μειονότης ζεῖ καί βασιλεύει στήν Θράκη. Αὐξάνεται καί πληθύνεται. Δέν ἐξεδιώχθη ὅπως ἡ ἑλληνική μετά τά Σεπτεμβριανά.

Δυστυχῶς, ἡ κτηθεῖσα πεῖρα δέν μᾶς προϊδεάζει γιά τά καλύτερα μετά τήν χθεσινή ξαφνική καί ἀνεξήγητη δολοφονία ἑνός Ἴμβριου γέροντος, ὁ ὁποῖος ἦταν κατά κοινή ὁμολογία ἰδιαιτέρως ἀγαπητός στήν τοπική κοινωνία. Καί δέν μᾶς προϊδεάζει, διότι στίς ἑλληνικές ὑπηρεσίες πληροφοριῶν εἶναι γνωστό ἐδῶ καί καιρό πώς εἶναι σφόδρα πιθανή μιά προβοκάτσια μέ τυχόν ἀπόπειρα δολοφονίας κάποιου ψευδομουφτῆ, τήν ὁποία οἱ Τοῦρκοι θά ἀπέδιδαν μέ εὐκολία σέ ἀκραίους ἐθνικιστικούς κύκλους, προκειμένου νά πυροδοτήσουν ἔνταση. Ἤδη πρίν ἀπό δύο χρόνια ἐπιχειρήθηκε νά χρεωθεῖ σέ ἄγνωστη ἀκροδεξιά ὀργάνωση τῆς Θράκης ἡ ἐπίθεσις σέ οἴκημα στό ὁποῖο φυλάσσεται ἡ Μερσεντές τοῦ Ἀχμέτ Σαδίκ, καθώς οἱ Τοῦρκοι νομίζουν πώς δέν ὀφείλεται σέ δυστύχημα ὁ θάνατός του ἀλλά σέ κάτι ἄλλο. Ἤδη, ἐπίσης, εἶναι πρόσφατο τό περιστατικό μέ τήν σύλληψη τῶν δύο φαντάρων μας στόν Ἕβρο. Οἱαδήποτε ἐνέργεια συμβεῖ στήν Θράκη ἐναντίον μουσουλμάνου, εἰδικῶς σέ λατρευτικούς χώρους, μπορεῖ νά ἀποδοθεῖ μέ εὐκολία ἀπό ἐκείνους –χάρις στόν τρόπο πού δροῦν δεκαετίες τώρα– στήν δολοφονία τοῦ 86χρονου ὑπέργηρου ἀπό τήν Ἴμβρο. Νά φανεῖ ὡς ἀντεκδίκησις. Ἔστω καί ἄν ὁ χριστιανικός πληθυσμός στήν Θράκη εἶναι φιλήσυχος καί ἐκπαιδευμένος νά μήν ἀπαντᾶ στίς προκλήσεις.

Ἡ «Ἑστία» σημαίνει συναγερμό, καί μακάρι αὐτός ὁ συναγερμός νά εἶναι λάθος. Καλύτερα ἕνας λάθος συναγερμός παρά ἕνας καθόλου συναγερμός. Οἱ οἰωνοί δυστυχῶς δέν εἶναι καλοί. Οἱ Τοῦρκοι προκαλοῦν σέ ὅλα τά μέτωπα ἱστορικά καί γεωπολιτικά: ἀπό τήν Σαμψοῦντα γιά τήν ὁποία γράφαμε χθές (ἐκεῖ ἄρχισε ἡ γενοκτονία τῶν Ποντίων) ἕως τήν Ἴμβρο, καί ἀπό τήν Κύπρο μέχρι τήν Κρήτη. Ἡ χθεσινή πρωτοφανής κίνησίς τους νά καλέσουν στό Τουρκικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν διπλωμάτες (μεταξύ τῶν ὁποίων ἀπό τήν Αἴγυπτο, τό Ἰσραήλ καί τήν Ἑλλάδα), νά τούς δείξουν χάρτες καί νά τούς ἐπισημάνουν ποῦ θεωροῦν ὅτι ἐκτείνεται ἡ τουρκική ΑΟΖ, δεικνύουν προπαρασκευή κλιμακώσεως. Κλιμακώσεως εἴτε γιά προσάρτηση τῶν Κατεχομένων ὅπως ἀπεκάλυψε ἡ «Ἑστία» εἴτε γιά διάλογο μέ ἀντικείμενο τήν συνεκμετάλλευση τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου τῆς Μεσογείου καί τοῦ Αἰγαίου, βάσει τοῦ δικαίου τῆς ἰσχύος ὑπό τήν ἀπειλή πολέμου.

Καί ἐπειδή οἱ μουσουλμανικοί πληθυσμοί τῆς Θράκης σέ μιά περίοδο πού διεκδικεῖ τήν ψῆφο τους μειονοτικό κόμμα εἶναι «εὔφλεκτοι», ἀπαιτεῖται κατά τήν ἄποψη τῆς «Ἑστίας» αὐξημένη ἐγρήγορσις καί προσοχή. Αὐτός εἶναι ἄλλωστε καί ὁ λόγος πού ἐπιμένουμε πώς στήν ἀντιπαράθεση μεταξύ Πρωθυπουργοῦ καί ἀρχηγοῦ ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως πρέπει νά ἐπικρατήσει ἕνα μίνιμουμ ἀρχῶν. Τήν προηγουμένη φορά, πού οἱ Τοῦρκοι βρῆκαν κενό ἡγεσίας ἤ ἐξουσίας στήν Ἑλλάδα, ζήσαμε τήν ἐθνική τραγωδία τῶν Ἰμίων. Δέν θέλουμε νά ζήσουμε ἄλλη. Ἀπαιτεῖται ἑνότης ἐπ’ αὐτῶν. Οἱ εὐρωεκλογές μετά τήν ὁμολογία Τσίπρα πώς εἶναι ἁπλῶς «δημοσκόπηση», ἔχουν κριθεῖ ἄλλωστε. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἡττᾶται.

Κεντρικό θέμα