Πρωτοφανής ἀπόφασις: Δίδουν πολιτικό ἄσυλο στούς προστατευόμενους μάρτυρες

Μήνυμα σέ Σαμαρᾶ, Γεωργιάδη, Λοβέρδο – Ἀναταραχή στόν ΣΥΡΙΖΑ λόγω Παππᾶ

Η ΕΙΔΗΣΙΣ ἄρχισε νά κυκλοφορεῖ τό βράδυ τοῦ Σαββάτου καί ἔπεσε στήν Ἀθήνα ὡς κεραυνός ἐν αἰθρία: οἱ ΗΠΑ ἀπεφάσισαν μετά τόν συμβιβασμό τῶν Ἀρχῶν τους μέ τήν πολυεθνική τοῦ φαρμάκου Novartis (πρόστιμο 335 ἑκατομμυρίων δολλαρίων ἔναντι τριετοῦς ἀναστολῆς διώξεως τῆς ἑταιρείας) νά θέσουν ὑπό τήν προστασία τους τούς τρεῖς προστατευομένους μάρτυρες. Πρός τοῦτο ἐμφανίζονται διατεθειμένες –μένει νά ἐπιβεβαιωθεῖ– νά παράσχουν πολιτικό ἄσυλο στούς τρεῖς μάρτυρες. Καί γιά τήν φυσική προστασία τους καί ἀσφάλεια ἀλλά καί γιά νά ἀποφύγουν πολυετεῖς δικαστικούς ἀγῶνες μέ τούς ἐν Ἑλλάδι πρωταγωνιστές στά ποινικά καί στά ἀστικά δικαστήρια. Δέν γνωρίζουμε βεβαίως ἄν καί οἱ τρεῖς προστατευόμενοι πού κατέθεσαν στίς ΗΠΑ ταυτίζονται ἀπολύτως μέ τά τρία πρόσωπα πού κατέθεσαν στήν Ἑλλάδα. Ἔγκυρες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅμως πώς ταυτίζονται τουλάχιστον οἱ δύο ἀπό τούς τρεῖς.

Ἡ «Ἑστία» ἔχει ἀποκαλύψει ἄλλωστε πώς ἡ ἐν Ἀθήναις ἀμερικανική πρεσβεία παρενέβη κατόπιν ἐπιθυμίας τῶν ἀμερικανικῶν δικαστικῶν ἀρχῶν καί ἀπέτρεψε τήν ἀποκάλυψη τῆς ταυτότητός τους τόν καιρό πού ἡ πλειοψηφία τῆς ΝΔ στήν προανακριτική πάσχιζε νά τούς ξεκουκκουλώσει μέ τελικό στόχο τήν ἀκύρωση τῶν καταθέσεών τους. Τό διάβημα στό Μαξίμου ἀπέδωσε. Ἡ ἑλληνική δικαιοσύνη ἀπεφάσισε! Ἡ σημασία τῶν καταθέσεων αὐτῶν γιά τίς ἑλληνικές ποινικές ἐξελίξεις φαίνεται ἀπό τό γεγονός ὅτι:

  1. Ἔχουν μηνυθεῖ ἀπό τούς Ἀντώνη Σαμαρᾶ, Ἄδωνι Γεωργιάδη, Ἀνδρέα Λοβέρδο καί Δημήτρη Ἀβραμόπουλο. Ὁ κύριος Σαμαρᾶς μάλιστα τούς θεωρεῖ μέλος τῆς ἰδίας «συμμορίας» μέ τούς Ἀλέξη Τσίπρα, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, Ἑλένη Τουλουπάκη. Ἡ δέ εἰσαγγελεύς διαφθορᾶς κατηγορεῖται ὅτι «ἔστησε» τίς καταθέσεις σέ συνεννόηση μαζί τους.
  2. Ἐπιδιώχθηκε ἡ ἀκύρωσις τῶν καταθέσεών τους στήν Ἑλλάδα ἐπειδή κατέθεσαν στήν Ἀμερική μέ στόχο τό οἰκονομικό ὄφελος. Κάτι πού ἐφέρετο πώς παρεβίαζε τόν ἑλληνικό νόμο. Κατέπεσε κι αὐτός ὁ ἰσχυρισμός στήν προανακριτική.
  3. Ἐζητήθη ἡ ἀκύρωσις τῶν καταθέσεών τους γιά ὅσες ὑποθέσεις ἔχουν μπεῖ στό ἀρχεῖο μέ τροπολογία πού πρότεινε ὁ τέως Ὑπουργός Δικαιοσύνης, ἐπί κυβερνήσεως Σαμαρᾶ, Χαράλαμπος Ἀθανασίου. Ἀπερρίφθη κι αὐτή.

Τώρα λοιπόν καί ἐνῶ ἡ ὑπόθεσις ἐκκρεμεῖ γιά τρία πρόσωπα στήν Ἑλλάδα, πρώην Ὑπουργούς, οἱ ΗΠΑ φέρονται νά δίδουν πολιτικό ἄσυλο στούς προστατευομένους μάρτυρες. Πρόκειται γιά ἠχηρό μήνυμα πρός ὅλο τό ἑλληνικό πολιτικό σύστημα. Γιά τούς πολιτικούς πού τούς ἔχουν μηνύσει. Ἀλλά καί γιά τά κόμματα (ΝΔ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ) πού ἐπέμειναν νά ἀποκαλυφθεῖ ἡ ταυτότης τους. Ἠχηρό μήνυμα πού θέτει σέ ἀμφισβήτηση τό κράτος δικαίου στήν Ἑλλάδα: Πολιτικό ἄσυλο! Μήνυμα πού συμπληρώνεται ἀπό τήν δικαστική ἀπόφαση τοῦ Νew Jersey πού ἀπαγορεύει στήν Νovartis στό μέλλον νά κάνει δῶρα σέ πολιτικούς στήν Ἑλλάδα καί ἀλλοῦ. Πού, δυστυχῶς, σημαίνει ὅτι ἔκανε, καί κάποιοι τά ἀπεδέχοντο!

Ἡ ἀπόφασις ἀναφέρει συγκεκριμένως: «Στούς ὅρους τῆς ἀναστολῆς βρίσκεται ἡ δέσμευση τῆς Νοvartis ὅτι στό ἑξῆς κανένα στέλεχος, ἐργαζόμενος, συνεργάτης καί ὅποιος σχετίζεται μέ τήν ἑταιρία, δέν θά προβεῖ μεταξύ ἄλλων σέ “πολιτικές συνεισφορές”».

Τήν ἴδια ὥρα, ἐκρηκτικό εἶναι τό κλῖμα στόν ΣΥΡΙΖΑ λόγω τῆς δημοσιεύσεως τῆς συνομιλίας Παππᾶ – Μιωνή καί τήν στάση πού τηροῦν πολλά στελέχη ἀπέναντι στόν πρώην Ὑπουργό Ἐπικρατείας. Στήν συνεδρίαση τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς, οἱ ὁμιλοῦντες ἀπέφυγαν νά ἀναφερθοῦν ὀνομαστικῶς στόν κ. Παππᾶ, ἀλλά οἱ αἰχμές καί οἱ σπόντες διεδέχοντο ἡ μία τήν ἄλλη. Ὡστόσο στά «πηγαδάκια» πού ἔστησαν οἱ «σύντροφοι», ὁ κ. Παππᾶς ἦτο τό κόκκινο πανί γιά πολλούς, οἱ ὁποῖοι διακριτικά τηροῦν ἀποστάσεις ἐν ὄψει τῶν ἐξελίξεων. Ὅμως ὑπῆρχαν κάποιοι ὅπως ὁ Νῖκος Φίλης καί ὁ Ἀνδρέας Ξανθός πού σχολίασαν μέ ἔντονη κριτική διάθεση τήν «ἀφέλεια» τοῦ πρώην στενοῦ συνεργάτου τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα. Ὁ κ. Φίλης τόνισε ὅτι εἶναι πολλά ἐκεῖνα «πού μᾶς ταπείνωσαν» καί ὅτι «ἡ Ἀριστερά καί τό ἠθικό της πλεονέκτημα δίνουν καθημερινά ἐξετάσεις. Δέν ἔχει λόγο νά κάνει ἐκπτώσεις ἀπό τίς ἀρχές της». Χωρίς καί αὐτός νά κατονομάσει τόν κ. Παππᾶ, τόν ὁποῖο περιέγραψε ὡς ἀλαζόνα, εἶπε ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τήν αὐτοκριτική του, καί ὅτι αὐτή σχετίζεται μέ «τό ὕφος, τό ἦθος καί τήν ἀλαζονεία πού ἐξέπεμπε γιά συγκεκριμένα ζητήματα. Καί τέτοια ζητήματα τά ζοῦμε αὐτές τίς ἡμέρες»!

Μέ ἀφορμή τίς ἀποκαλύψεις ἀπό τήν ἠχογραφημένη συνομιλία Παππᾶ – Μιωνή ὁ πρώην Ὑπουργός Ὑγείας κ. Ξανθός εἶπε ὅτι πρέπει νά διεκδικήσουμε τήν ἐξουσία «μέ ὅρους ἰδεολογικῆς καθαρότητας καί ἐντιμότητας». Οἱ αἰχμές κατά τοῦ κ. Παππᾶ ἦσαν πολλές, ὅπως ὅτι «ὁ σκοπός δέν ἁγιάζει τά μέσα» καί ὅτι «τό κλῖμα δέν μᾶς ἐπιτρέπει νά κάνουμε τήν πολιτική μας ἀντεπίθεση», ἐνῶ ἔδωσε μία διαφορετική διάσταση στίς ἐξελίξεις καλώντας τήν ἡγεσία τοῦ κόμματος νά ἀποτιμήσει ἐάν ἡ ἀτζέντα τῶν σκανδάλων, ὅπως αὐτό τῆς Novartis, οὐσιαστικῶς ὠφέλησε τό κόμμα. Θυμίζουμε δέν ὅτι εἶχε προηγηθεῖ ἡ ἐκρηκτική ἀντίδρασις τοῦ Εὐκλείδη Τσακαλώτου, ὁ ὁποῖος οὔτε λίγο οὔτε πολύ, ὑπό τό βάρος τῶν ἀποκαλύψεων, εἶχε δηλώσει ὅτι «μέ τέτοιες συνθῆκες, ἐγώ σέ δεύτερη κυβέρνηση τῆς Ἀριστερᾶς, δέν πρόκειται νά μετάσχω».

Ὁ κ. Τσίπρας ἀπέφυγε κατά τήν ὁμιλία του στήν Κεντρική Ἐπιτροπή νά κάνει ἀναφορά στόν κ. Παππᾶ καί ἐπεχείρησε νά συνδέσει τίς ραγδαῖες ἐξελίξεις στήν ὑπόθεση τῆς Novartis μέ τό «βρώμικο 1989». Ἰσχυρίσθηκε ὅτι παρακολουθοῦμε ἕνα ρημέικ τοῦ 1989 καί ἀνεβάζοντας τούς τόνους προεκάλεσε τόν Πρωθυπουργό ἐάν θέλει νά ἐντάξει καί ἐκεῖνον (τόν κ. Τσίπρα) στό κατηγορητήριο. «Μήν μετατρέπετε κ. Μητσοτάκη τήν πολιτική ζωή σέ βοῦρκο, μόνο καί μόνο γιά νά ξεφύγετε ἀπό τίς δικές σας εὐθύνες γιά τή καταστροφή τῆς οἰκονομίας. Μήν ἀνοίγετε τό καπάκι τοῦ ὑπονόμου. Γιατί ὁ πρῶτος πού θά πέσει μέσα θά εἶστε ἐσεῖς. Ἐγώ δέ πρόκειται νά ἀκολουθήσω» εἶπε ὁ τέως Πρωθυπουργός.

Ἀντίθετη ἄποψη ὡστόσο ἐξέφρασε ὁ κ. Φίλης, ὁ ὁποῖος δέν συμφωνεῖ πώς ὑπάρχει ἐπανάληψις τοῦ 1989. Ὁ πρώην Ὑπουργός Παιδείας χωρίς ὑπεκφυγές διεφώνησε μέ τήν ρητορική Τσίπρα καί εἶπε ὅτι «δέν ἐπαναλαμβάνονται μηχανιστικά οὔτε τό 2015 οὔτε τό 1989». Κράτησε ἀποστάσεις ἀπό τήν προσπάθεια τοῦ προέδρου τοῦ κόμματος νά ἐμφανισθεῖ ὡς θῦμα πολιτικῶν διώξεων ὅπως ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου θυμίζοντας στούς συντρόφους του ὅτι «ἡ Ἀριστερά τό 1989 ὑπῆρξε δύναμη κάθαρσης, ὄχι συνενοχῆς».

Κεντρικό θέμα