Προσβάλλουν τούς πρωταθλητές καί ὅταν ὑψώνουν τήν Σημαία!

Ἡ «χρυσή» πρωταθλήτρια Βούλα Παπαχρήστου

Ὁ σκληρός πυρήνας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δέν ἀντέχει τά σύμβολα, τήν Σημαία, τήν κριτική

Ο ΣΚΛΗΡΟΣ πυρήνας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τοῦ 3%, ὅπως αὐτός ἐκφράζεται ἀπό τόν διορισμένο καί μηδέποτε ἐκλεγμένο βουλευτή τῆς δεύτερης ἐκλογικῆς περιφερείας Ἀθηνῶν Γιῶργο Κυρίτση, ἐξανέστη μέ τήν πρωτοβουλία τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος νά ἀπευθύνει μέσω Twitter τά συγχαρητήριά του πρός τήν πρωταθλήτρια τοῦ τριπλοῦν Βούλα Παπαχρήστου ἐπ’ εὐκαιρία τῆς κατακτήσεως τοῦ χρυσοῦ μεταλλίου στό ἅλμα τριπλοῦν στό Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στό Βερολῖνο.

Τυπικῶς ἡ ἀντίδρασις τοῦ βουλευτοῦ ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι ἡ «χρυσή» πρωταθλήτριά μας πρίν ἀπό ἑπτά χρόνια καί σέ σαφῶς νεαρότερη ἡλικία –ἦταν μόλις εἴκοσι ἑνός, γιά νά θυμηθοῦμε τόν Χριστόφορο Βερναρδάκη– διετύπωσε ρατσιστικά σχόλια στό Twitter γιά τούς Ἀφρικανούς οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται στήν χώρα μας. «Οἱ ἀθλητές πρέπει νά εἶναι πρότυπο» ἀπεφάνθη ὁ κ. βουλευτής λησμονώντας πώς καί οἱ βουλευτές πρέπει νά εἶναι πρότυπο, ἰδιαίτερα σέ θέματα συνέπειας, καί νά μήν ἀποτελοῦν τούς ὑπηρέτες τοῦ συστήματος.

Ὡστόσο κατά τήν ἄποψη τῆς «Ἑστίας» τό πρόβλημα τοῦ σκληροῦ πυρήνα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δέν ἦταν τά νεανικά ἀτοπήματα τῆς Παπαχρήστου. Οὔτε κἄν ἡ περιστασιακή σχέσις της μέ ἕναν βουλευτή τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Γιά ὅ,τι ἔκανε ἄλλωστε τότε ὑπέστη βαρύτατες κυρώσεις ἀπό τήν Ἐθνική Ὀλυμπιακή Ἐπιτροπή. Ἀπεκλείσθη ἀπό διοργανώσεις, ἀπεβλήθη ἀπό τήν Ἐθνική Ὁμάδα, ἐστερήθη οὐσιαστικῶς τό δικαίωμα νά ἀγωνίζεται προσωρινῶς στίς μεγάλες διοργανώσεις. Καί παρά τό γεγονός ὅτι ὁ κ. Κυρίτσης θεώρησε «κακή ἐπιλογή» τήν ἀπόφαση τοῦ Πρωθυπουργοῦ νά τήν συγχαρεῖ, ἡ Παπαχρήστου δικαίωσε τήν ἀπόφαση τῆς Ὀλυμπιακῆς Ἐπιτροπῆς καί τοῦ ΣΕΓΑΣ νά τήν περιλάβει ξανά στίς ἐθνικές ὁμάδες καί νά ἐκπροσωπεῖ τήν πατρίδα μας στίς μεγάλες διοργανώσεις. Καί τοῦτο διότι «σωφρονίστηκε» καί ἀπέδειξε ὅτι εἶναι πρότυπο. Ζήτησε ἀμέσως συγγνώμη –τήν ξέρουν αὐτή τήν λέξη στόν ΣΥΡΙΖΑ;– δημιούργησε οἰκογένεια, ἔγινε μητέρα καί ὥριμη πλέον ἀνεδείχθη μέσα στό μισητό γιά τήν Ἀριστερά κάποτε Βερολῖνο πρωταθλήτρια Εὐρώπης.

Στόχος, κατά τήν γνώμη μας, λοιπόν, δέν ἦταν ἡ Παπαχρήστου ἀλλά ὅλοι οἱ Ἕλληνες πρωταθλητές γιά λόγους πού θά ἀναλύσουμε πιό κάτω. Ἡ Παπαχρήστου ἁπλῶς ἦταν ὁ ἰδεώδης στόχος γιά νά πληγοῦν οἱ πρωταθλητές μας λόγω τοῦ πολιτικοῦ μητρώου της.

Στήν πραγματικότητα ὁ σκληρός πυρήνας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει πρόβλημα νά παρακολουθήσει τά μεγάλα ἅλματα τῆς Παπαχρήστου, τοῦ Τεντόγλου, τῆς Στεφανίδου, τῆς Κυριακοπούλου, τίς ἐντυπωσιακές περιστροφές τοῦ «χρυσοῦ» Πετρούνια καί τίς ταχύτητες τῆς Μπελιμπασάκη καί τοῦ Χρήστου, διότι ὑποφέρει μέσα στά ἐθνικά σχήματα. Ὑποφέρει μέσα στούς ἐθνικούς κώδικες. Ὑποφέρει μέσα στά πρότυπα τῆς ἀριστείας.

Ὑποφέρει πρῶτον, διότι ὁ σκληρός πυρήνας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δέν τά πάει καλά μέ τά ἐθνικά σύμβολα καί εἰδικῶς μέ τήν Σημαία. Ἔχει πρόβλημα νά ταυτίζεται μέ τήν Σημαία, θεωρεῖ τήν ἀγάπη γιά τήν Σημαία ἀκροδεξιά τάση, πόσω μᾶλλον τήν ὑπερηφάνεια γιά τήν ἔπαρση τῆς Σημαίας. Ἔχει ἐπίσης, δεύτερον, πρόβλημα μέ τόν Ἐθνικό Ὕμνο. Θεωρεῖ τήν ἀνάκρουσή του καί εἰδικῶς τήν ἀπαγγελία του ἀπό τούς ἀθλητές «χουντικό κατάλοιπο» τῆς περιόδου «Ἑλλάς Ἑλλήνων Χριστιανῶν». Τό γεγονός ὅτι στό Μουντιάλ τῆς Ρωσσίας ἡ ἀνάκρουσις τῶν ὕμνων ἦταν ἀπό τίς πιό δυνατές στιγμές τῆς διοργανώσεως, δέν τούς λέει κάτι. Ὅποιος τραγουδᾶ δυνατά τόν Ἐθνικό Ὕμνο εἶναι ἐθνικιστής.

Ἡ Παπαχρήστου φοβισμένη ἀπό τίς ἐπιθέσεις πού ἔχει δεχθεῖ, μόλις πού τόν πρόφερε μέ τά χείλη της· τέτοια εἶναι ἡ ἔκτασις τῆς ἰδεολογικῆς τρομοκρατίας πού ἀσκεῖται. Τό κυριώτερο ὅλων ὅμως εἶναι πώς ὁ σκληρός πυρήνας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πονᾶ, ἐπειδή ὅλοι οἱ Ἕλληνες πρωταθλητές θύμισαν μέ τίς δηλώσεις τους τούς ἑκατό νεκρούς στό Μάτι. Τήν φτώχεια, τήν ἀνεργία, τήν ἀπελπισία. Εἶπαν ὅτι ἔτρεξαν γι’ αὐτούς καί κάλεσαν τήν Εὐρώπη νά προσευχηθεῖ γι’ αὐτούς καί τήν Ἑλλάδα –βλάσφημος λέξις γιά τήν Ἀριστερά ἡ «προσευχή». Διερωτώμεθα μάλιστα: ἡ Μπελιμπασάκη, πού θύμισε τίς πλημμύρες, τίς φωτιές, τήν ἀνέχεια, δήλωσε ὑπερήφανη πού εἶναι Ἑλληνίδα καί κάλεσε τούς συμπατριῶτες της «νά μήν τό ἀφήνουν καί νά μήν τό παρατᾶνε», πῶς καί ξέφυγε ἀπό τά δόντια τοῦ κ. Κυρίτση; Πῶς καί δέν τήν κατήγγειλε γιά ρεσιτάλ φυλετικῆς ἀνωτερότητος ἀλλά καί ἀπαράδεκτης ἀναμείξεως στίς ἐσωτερικές ὑποθέσεις; Νομίζουμε πώς τά πράγματα εἶναι ξεκάθαρα. Ὁ ἱστορικός πυρήνας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δέν ἀντέχει ἀνάμεσα στούς πολλούς. Μέσα στήν ἀριστεία. Στήν σκιά τῆς Σημαίας. Στό ἄκουσμα τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου. Ὅλα αὐτά γιά ἐκείνους εἶναι κακές ἐπιλογές!

Κεντρικό θέμα