ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Πρός πενταπλές ἐκλογές μέ λευκά καί σιέλ ψηφοδέλτια!

150.000 κάλπες, 90.000 παραβάν καί 40.000 τμήματα στόν σχεδιασμό τοῦ «Ἐσωτερικῶν»

ΠΥΡΕΤΩΔΕΙΣ προετοιμασίες γιά τήν διεξαγωγή πενταπλῶν ἐκλογῶν τόν Μάιο –ἐθνικῶν, εὐρωεκλογῶν, περιφερειακῶν, δημοτικῶν ἀλλά καί κοινοτικῶν (βάσει τῶν νέων ρυθμίσεων τοῦ Κλεισθένη) εὑρίσκονται ἐν ἐξελίξει αὐτήν τήν στιγμή στό στρατηγεῖο τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν στήν πλατεῖα Κλαυθμῶνος. Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Ἀλέξης Χαρίτσης καί ὁ ἁρμόδιος Γενικός Γραμματεύς Κώστας Πουλάκης ἐργάζονται ἐντατικῶς καί ὑπό ἄκρα μυστικότητα ἀπό τόν προσεχῆ Σεπτέμβριο, προκειμένου νά ἑτοιμάσουν τόν κρατικό μηχανισμό γιά τό στοίχημα τῆς δεκαετίας: τήν ταυτόχρονη διεξαγωγή πέντε ἀναμετρήσεων τήν ἴδια ἡμέρα μέ σταυρό σέ ὅλα τά ψηφοδέλτια γιά τήν ἄμεση ἐκλογή 10.941 ἀξιωματούχων –τό σύνολο τῶν ἀξιωμάτων τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας μέ τήν ἐξαίρεση τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας.

Διά τόν σκοπό αὐτό διοικητικές καί οἰκονομικές ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου προχωροῦν αὐτήν τήν στιγμή σέ ἀποτύπωση τῶν ἀναγκῶν πού θά ὑπάρξουν, καί συντάσσεται εἰδική μελέτη ἡ ὁποία θά παραδοθεῖ ἀπό τόν ὑπουργό Ἐσωτερικῶν Ἀλέξη Χαρίτση στόν Πρωθυπουργό Ἀλέξη Τσίπρα καί θά συζητηθεῖ σέ σύσκεψη μέ τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο. Μόνο τό στοιχεῖο ὅτι τό κόστος διεξαγωγῆς τῶν ἐκλογῶν, τό κόστος τῆς δημοκρατίας, θά αὐξηθεῖ-ἐκτοξευθεῖ ἀπό 93 ἑκατομμύρια εὐρώ τό 2014 σέ 160 ἑκατομμύρια τό 2019 (βάσει τῶν πρώτων πρόχειρων ὑπολογισμῶν), ἀρκεῖ γιά νά καταλάβει κανείς γιατί θά ζητηθεῖ ἡ ἔγκρισις τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου γιά τήν δαπάνη.

Ὁ βασικός σχεδιασμός τῆς προετοιμασίας πού γίνεται ἀπό τόν Γενικό Γραμματέα Κώστα Πουλάκη ἐκκίνησε ἀπό τήν παραδοχή ὅτι τόν Μάιο θά διεξαχθοῦν κατ’ ἀρχάς τετραπλές ἐκλογές. Καί τοῦτο, διότι διά διατάξεως πού περιελήφθη στόν Κλεισθένη οἱ ἐκλογές γιά τά τοπικά συμβούλια τῶν Δήμων, τά παλαιά κοινοτικά συμβούλια ἐπανέρχονται. Οἱ τοπικοί κοινοτικοί σύμβουλοι δέν θά περιλαμβάνονται στό ἑνιαῖο ψηφοδέλτιο τοῦ ὑποψηφίου δημάρχου στόν κεντρικό Δῆμο, ἀλλά θά ἐκλέγονται αὐτοτελῶς, ἀκόμη καί μέ ἀνεξάρτητα ψηφοδέλτια σέ χωριστή κάλπη. (Γιά κοινότητες κάτω τῶν 300 κατοίκων θά ὑπάρχει μάλιστα ἑνιαῖο ψηφοδέλτιο.) Ἡ ρύθμισις αὐτή πού ἔχει ὡς στόχο τήν ἀναβίωση τῶν κοινοτήτων δημιούργησε νέα δεδομένα στόν μηχανισμό τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, ὁ ὁποῖος ἄρχισε ἀπό τόν Σεπτέμβριο νά ἑτοιμάζεται γιά τετραπλές κάλπες, χωρίς νά ὑπολογίζει καί τήν πέμπτη κάλπη τῶν ἐθνικῶν. Διότι μέ τήν παλαιά διάρθρωση τῶν κοινοτήτων στήν ἐπικράτεια, τό 86% τῶν πολιτῶν θά βρεθεῖ ἀπέναντι σέ τέσσερεις κάλπες στίς 26 Μαΐου.

Δέν εἶναι ὅμως αὐτό τό μόνο νέο δεδομένο πού θά κληθεῖ νά διαχειρισθεῖ ὁ ἐκλογικός μηχανισμός τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν. Ὑπάρχει καί ἕνα ἀκόμη. Καί στίς πέντε κάλπες (ἄν διεξαχθοῦν ταυτοχρόνως καί οἱ ἐθνικές ἐκλογές) θά ὑπάρχει ταυτοχρόνως σταυροδοσία! Χωρίς ὑπερβολή ὁ πολίτης ἐκτός ἀπό Πρόεδρο ΕΕ, Πρωθυπουργό, Δήμαρχο, Περιφερειάρχη θά «σταυρώσει» τήν ἴδια στιγμή, μέ ἀπόσταση λεπτῶν, εἴκοσι ἕως τριάντα πρόσωπα ἀναλόγως μέ τήν περιφέρεια πού ψηφίζει. Βουλευτή, εὐρωβουλευτή, περιφερειακό σύμβουλο, δημοτικό σύμβουλο, κοινοτικό σύμβουλο. Ὁ σχεδιασμός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατατείνει πρός τό ρεκόρ συμμετοχῆς μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται γιά τήν κεντροδεξιά παράταξη.

Τούτων δοθέντων καί προκειμένου νά μήν ἐπικρατήσει χάος πού θά τινάξει στόν ἀέρα τήν ψηφοφορία, τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν ἀπεφάσισε ὡς πρῶτο μέτρο νά διπλασιάσει τά ἐκλογικά τμήματα ἀπό 20.000 στίς τελευταῖες ἐκλογές σέ 40.000. Γιά νά διευκολυνθεῖ ἡ ψηφοφορία, νά μήν μπερδευθοῦν οἱ ψηφοφόροι –εἰδικῶς τῆς μεγαλυτέρας ἡλικίας, ἀπεφασίσθη ἐπίσης ὅτι θά γίνει προμήθεια χαρτιοῦ καί ἐκλογικῶν φακέλων σέ δύο χρώματα: Λευκό καί σιέλ. Λευκά θά εἶναι τά ψηφοδέλτια πού θά «πέφτουν» στήν κάλπη τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν καί σιέλ τά ψηφοδέλτια πού θά «ἀποθέτουν» οἱ ψηφοφόροι στήν κάλπη τῶν εὐρωεκλογῶν! Ἔτσι, προσδοκᾶ τό Ὑπουργεῖο, δέν θά μπερδεύονται.

Πέραν αὐτῶν ὅμως τό Ὑπουργεῖο ἔχει νά ἀντιμετωπίσει καί ἄλλα πρακτικά προβλήματα στόν δρόμο πρός τίς ἐκλογές. Ὁ διπλασιασμός τῶν ἐκλογικῶν τμημάτων –γίνεται ἤδη σέ συνεργασία μέ τούς Δήμους ἀπογραφή σχολικῶν αἰθουσῶν– ἀπαιτεῖ χιλιάδες νέες κάλπες καί νέα παραβάν. Στίς εὐρωεκλογές-περιφερειακες ἐκλογές τοῦ 2014 διετέθησαν στούς Δήμους 35.000 κάλπες μέ πλέξι γκλάςς. Ἐξ αὐτῶν ὅμως στήν ἀπογραφή εὑρέθησαν μόνον οἱ 20.000. 15.000 εἶχαν «πετάξει». Διατίθενται γιά ἐκλογές ἐξωραϊστικῶν συλλόγων καί «ἀπαλλοτριώνονται»! Ὅσο γιά τό πανί τῶν παραβάν; Σέ κάποιες περιπτώσεις ἔγιναν… τραπεζομάνδηλα γιά ταβέρνες σέ νησιά τῶν Κυκλάδων! Τό ἀνεκάλυψε ὁ ἴδιος ὁ προμηθευτής τοῦ Ὑπουργείου ὅταν πῆγε νά γευματίσει σέ ταβέρνα τῆς Πάρου! Τό τραπέζι του ἦταν στρωμένο μέ τό πανί πού εἶχε πωλήσει στό κράτος!

Γιά νά μήν ὑπάρξουν παρατράγουδα, λοιπόν, τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν σκοπεύει νά ἀγοράσει 150.000 κάλπες καί 90.000 παραβάν. Ἔτσι ὥστε ὁ χρόνος παραμονῆς κάθε ψηφοφόρου στό ἐκλογικό τμῆμα νά μειωθεῖ στό ἐλάχιστο δυνατόν. Βεβαίως στό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν δέν ὑποτιμοῦν τόν ἀνθρώπινο παράγοντα: 40.000 τμήματα σημαίνει 40.000 δικηγόροι –δικαστικοί ἀντιπρόσωποι οἱ ὁποῖοι κληθοῦν ὄχι μόνον νά ἐκδώσουν ἀποτελέσματα ἐπικρατείας ἀλλά καί νά καταμετρήσουν σταυρούς σέ πέντε διαφορετικές κάλπες! Ἄν δέν ἀμειφθοῦν ἀναλόγως, θά ἀρνηθοῦν νά παραλάβουν τούς διορισμούς! Γιά τόν λόγο αὐτό θά κατατεθεῖ εἰσήγησις διπλασιασμοῦ τῆς ἀποζημιώσεώς τους στά Ὑπουργεῖα Δικαιοσύνης καί Οἰκονομικῶν: ἀπό 800 εὐρώ πού εἶναι σήμερα νά φθάσει τά 1.500. Ἔτσι θά φθάσει ὁ λογαριασμός τῶν πενταπλῶν ἐκλογῶν στά 160 ἑκατομμύρια εὐρώ ἀπό 93 ἑκατομμύρια εὐρώ τό 2014, 52 ἑκατομμύρια εὐρώ τόν Ἰανουάριο τοῦ 2015, 23 ἑκατομμύρια εὐρώ γιά τό δημοψήφισμα τοῦ Ἰουλίου τοῦ 2015 καί 32 ἑκατομμύρια εὐρώ τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2015.

Τελευταῖο ἀλλά ὄχι ἔλασσον: ὁ μηχανισμός ἐκδόσεως τῶν ἀποτελεσμάτων. Συνάντησις ἡγεσίας Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν καί SingularLogic δέν ἔχει γίνει ἀκόμη. Ἀπό τήν Κλαυθμῶνος λένε, πάντως, ὅτι δέν τίθεται θέμα διαχειρίσεως τοῦ ὄγκου τῶν ἀποτελεσμάτων, διότι αὐτά τά συγκεντρώνει ὁ μηχανισμός τοῦ Ὑπουργείου καί τά δίδει στήν ἑταιρεία γιά τήν ἐξαγωγή τῶν ἀποτελεσμάτων. Ἀπό τήν στιγμή πού συμφώνως πρός τίς δοκιμές ἀντέχει ὁ μηχανισμός τοῦ Ὑπουργείου, τότε εἶναι ὑποχρεωμένη νά ἀντέξει καί ἡ ἑταιρεία. Ὅλα εἶναι θέμα διαπραγματεύσεως ἄλλωστε.

Κεντρικό θέμα