Πρός ἀνακήρυξη ΑΟΖ καί ἐπέκταση στά 12 μίλια

Ἑλλάς – Κύπρος προετοιμάζονται – Ἕτοιμα τά Διατάγματα γιά τά χωρικά ὕδατα

ΤΡΕΙΣ σημαντικές δηλώσεις κορυφαίων κυβερνητικῶν ἀξιωματούχων Ἑλλήνων καί Κυπρίων πίσω ἀπό τίς ὁποῖες κρύβεται πλούσιο διπλωματικό παρασκήνιο μᾶς προϊδεάζουν γιά τίς ἐπερχόμενες σημαντικές ἐξελίξεις στήν Ἀνατολική Μεσόγειο.

Ἡ πρώτη διετυπώθη ἀπό τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νῖκο Χριστοδουλίδη –στό ραδιόφωνο «24/7»– ὁ ὁποῖος ἐρωτηθείς ἐάν Ἑλλάς καί Κύπρος θά κηρύξουν συντόμως κοινή ΑΟΖ ἐπεφυλάχθη νά ἀπαντήσει καί προσέθεσε πώς «ὅταν ὑπάρξουν ἐξελίξεις θά γίνουν δημόσιες ἀνακοινώσεις γύρω ἀπό αὐτό τό θέμα». Οὐσιαστικῶς, πρώτη φορά ἀξιωματοῦχος ἐπιβεβαίωσε ὅτι γίνεται προετοιμασία γιά τήν κήρυξη ΑΟΖ μεταξύ Ἑλλάδος – Κύπρου.

Ἡ δήλωσις αὐτή ἔρχεται ἐν συνεχεία τῆς κοινῆς διακηρύξεως πού κατέθεσαν γιά τίς θαλάσσιες ζῶνες στόν ΟΗΕ –θεματοφύλακα τῆς Συνθήκης γιά τό Δίκαιο τῆς Θαλάσσης– Ἑλλάς, Κύπρος καί Αἴγυπτος. Δήλωση ἐπί τῆς ὁποίας κατέθεσε ρηματική διακοίνωση ἀμφισβητήσεως ἡ Τουρκία.

Ἡ δεύτερη δήλωσις ἔγινε ἀπό τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Νῖκο Κοτζιᾶ σέ πρόσφατη συνέντευξή του στόν ΣΚΑΪ, ὅπου ὅταν ρωτήθηκε γιά τήν ΑΟΖ ἀπήντησε ὅτι «τό ζήτημα εἶναι ἡ αἰγιαλίτιδα ζώνη». Ὁ ὑπουργός δέν μίλησε στήν τύχη. Οὔτε μίλησε στήν τύχη ὁ ὑπουργός Ἀμύνης Πάνος Καμμένος ὅταν ἔκανε λόγο ἀπό τά Ψαρά, δεύτερη φορά ἐφέτος, γιά ἐπέκταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων μας καί γιά κήρυξη ΑΟΖ.

Κατά μείζονα λόγο δέν ὁμιλεῖ τυχαίως ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος ὅταν συνδέει τό θέμα τῶν προγραμμάτων Natura στίς βραχονησῖδες μας μέ τήν εὐρωπαϊκή προστασία τῆς ΑΟΖ καί τῆς ὑφαλοκρηπῖδος.

Ὅπως ἀποκαλύπτει στήν «Ἑστία» κορυφαῖο στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, στό πλαίσιο τῶν διαπραγματεύσεων μέ τήν Ἀλβανία γιά τήν ὁριοθέτηση τῆς ΑΟΖ στό Ἰόνιο, «εἴμαστε στήν φάση πού κλείνουμε κόλπους γιά νά ἀρχίσουμε νά μετρᾶμε τό εὖρος τῆς αἰγιαλίτιδος ζώνης στό πέλαγος αὐτό μέ προοπτική τήν ἐπέκταση τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων στά 12 μίλια».

Ἡ βασική σκέψις εἶναι αὐτή ἡ ἐπέκτασις, πρῶτα στό Ἰόνιο (Ἀλβανία – Ἰταλία) καί μετά στήν Νότιο Κρήτη, νά γίνει μέ Προεδρικά Διατάγματα.

Ἐπειδή αὐτές εἶναι ρυθμίσεις κανονιστικοῦ περιεχομένου δέν πρέπει νά ἀποκλείεται ἡ κύρωσίς τους ἀπό τήν ἑλληνική Βουλή καί ὄχι ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας. Πρός τοῦτο συνηντήθησαν μυστικά πρό καιροῦ στήν ἐθνική ἀντιπροσωπεία, καί χωρίς νά ἀνακοινωθεῖ, ὁ Πρόεδρος τοῦ Κοινοβουλίου Νῖκος Βούτσης καί ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Κοτζιᾶς. Διασταυρωμένες πληροφορίες μᾶς λένε ὅτι ἀντικείμενο τῆς συναντήσεώς τους ἦταν ἀκριβῶς αὐτό.
Συμφώνως πρός δημόσιες δηλώσεις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Νίκου Κοτζιᾶ οἱ ὁποῖες ἔγιναν σέ ἀνύποπτο χρόνο, τόν Ἰανουάριο, ἡ ἐπέκτασις τῶν χωρικῶν ὑδάτων μας στήν Ἀλβανία, τήν Ἰταλία καί τήν Νότιο Κρήτη θά γίνει «κατά περιοχές» καί τό εὖρος δέν θά εἶναι παντοῦ τά 12 μίλια.

Τά σύνορά μας μέ τήν Τουρκία εἶναι οὕτως ἤ ἄλλως προβληματικά. Ἄλλωστε τό Διεθνές Δίκαιο δίδει δυνατότητα ἐπεκτάσεως μέχρι τά 12 μίλια, ὄχι στά 12 μίλια. Εἰδική μελέτη γι’ αὐτό ἔχει συντάξει καί ἐπιστημονική ἐπιτροπή πού λειτουργεῖ στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ καθηγητοῦ τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου Χρήστου Ροζάκη. Ἡ ἐπέκτασις τῶν χωρικῶν ὑδάτων μας ἔχει ὡς στόχο τήν διασύνδεση τῶν ἀγωγῶν EastMed, Eurasia Interconnector, TAP, IGB μέ τά πρός ἀξιοποίησιν κοιτάσματα στό Ἰόνιο, τήν Κρήτη καί τήν Κύπρο.

Ἡ τρίτη συναφής μέ τό θέμα δήλωσις ἔγινε ἀπό τόν ὑπουργό Ἐνέργειας Γιῶργο Σταθάκη, ὁ ὁποῖος προσδιόρισε ὅτι ὁ διαγωνισμός γιά τήν ἀνάδειξη ἀναδόχων πού θά κάνουν μελέτες γιά τήν ἐξόρυξη φυσικοῦ ἀερίου στήν Νότιο Κρήτη στόν ἄξονα Καστελλόριζο-Κάσος-Νότιος Κρήτη, θά περατωθεῖ στίς 30 Ἰουνίου μετά τίς τουρκικές ἐκλογές.

Στήν πραγματικότητα γίνεται μεθοδικῶς μεγάλη προετοιμασία ἡ ὁποία μπορεῖ νά ἀποδειχθεῖ γιά τά ἑλληνικά συμφέροντα ἀπό μεγάλη εὐκαιρία ἕως καί μεγάλη περιπλοκή. Οἱ Τοῦρκοι προειδοποιοῦν συνεχῶς ὅτι δέν θά δεχθοῦν τετελεσμένα. Οἱ προκλήσεις εὑρίσκονται μπροστά μας.

Κεντρικό θέμα