Πρός ἀνεξαρτητοποίηση βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μετά τό «εἶστε σκουπίδια τοῦ ΠΑΣΟΚ»

Τί εἶπε ὁ Δημ. Τζανακόπουλος καί τούς ἐξόργισε – Ἀναλόγως τοῦ προσώπου τοῦ νέου προέδρου θά ἀποφασίσουν – Ἡ ἐπικοινωνία Τσίπρα-Γιώργου Παπανδρέου

ΤΟ ΚΛΙΜΑ στήν Ἀριστερά ἦταν ἔκρυθμο ἀπό τήν προπαραμονή τῶν ἐκλογῶν. Τήν ἡμέρα πού ὁ Ἀλέξης Τσίπρας μιλοῦσε στό Σύνταγμα σέ μίαν ἄπελπιδα προσπάθεια νά συσπειρώσει τούς ὀπαδούς τοῦ κόμματός του καί νά ἐπαναβεβαιώσει στίς κάλπες τοῦ Ἰουνίου τό πενιχρό ποσοστό τοῦ πρώτου γύρου, βουλευτές καί στελέχη τῆς ἐσωκομματικῆς τάσεως «Ὀμπρέλα» διοργάνωναν ἀνοικτές πολιτικές συγκεντρώσεις ὀπαδῶν τοῦ κόμματος σέ διάφορα σημεῖα τοῦ λεκανοπεδίου. Ὅταν λοιπόν ὁ τέως Πρωθυπουργός ἄφησε νά κυλήσει ἕνα δάκρυ στά μάτια του στό τέλος τῆς συγκεντρώσεως καί ὅταν τό βράδυ τῶν ἐκλογῶν ἔκανε λόγο γιά τό τέλος τοῦ ἱστορικοῦ κύκλου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, γνώριζε ἄριστα ποιοί σύντροφοί του ἐσκεμμένα ἀπεῖχαν ἀπό τίς ἐκλογές καί βεβαίως ἤξερε τί ἔρχεται.

Ὄχι ὅμως τήν ταχύτητα τῶν ἐξελίξεων!

Τό βίαιο ἐπεισόδιο μεταξύ τοῦ Δημήτρη Τζανακόπουλου καί τοῦ Πάνου Ρήγα στά γραφεῖα τῆς Κουμουνδούρου ἐπιτάχυνε τίς ἀποφάσεις του νά ἀπεμπλακεῖ ἀπό τό ἐσωκομματικό χάος πού ἔβλεπε νά ἔρχεται. Τόν ἐπηρέασε τόσο πολύ, ὥστε ἄλλαξε τήν ὥρα τῆς συνεντεύξεως στό Ζάππειο τρεῖς φορές. Ἀρχικῶς προσδιορίσθηκε στίς 5 τό ἀπόγευμα, ἔπειτα στίς 2 γιά νά καταλήξει στίς 12:30 μετά τό μεσημέρι.

Οἱ πληροφορίες πού ἔφθασαν στά δημοσιογραφικά γραφεῖα γιά τό ἐπεισόδιο αὐτό, ἐκτός ἀπό τό τί ἀκριβῶς συνέβη καί ποιός ἐπετέθη σέ ποιόν (ὁ Δημήτρης Τζανακόπουλος φέρεται πώς ἔπιασε τόν Πάνο Ρήγα ἀπό τόν λαιμό), ἀνέφεραν ἀορίστως ὅτι αἰτία τῆς συρράξεως μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν ἦταν οἱ «πασοκογενεῖς». Δηλαδή τό ἄνοιγμα πού ἐπεχείρησε ὁ Ἀλέξης Τσίπρας κατά τήν ἡγεσία του σέ πρόσωπα προήρχοντο ἀπό τό ΠΑΣΟΚ καί δέν ἦταν ἀποδεκτά καί δημοφιλῆ στόν σκληρό πυρῆνα τοῦ ἱστορικοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ὅταν ὅμως ἔγιναν οἱ πληροφορίες πιό συγκεκριμένες, τότε ἔγινε κατανοητό γιατί τό ἐπεισόδιο αὐτό ἐπηρέασε τόσο πολύ τόν Ἀλέξη Τσίπρα στήν ἐπίσπευση τῶν ἀποφάσεών του. Οἱ πρῶτες πληροφορίες ἀπό τήν Κουμουνδούρου ἐμφάνιζαν τόν Δημήτρη Τζανακόπουλο νά ἔχει ἐξαπολύσει κατά τήν διάρκεια τοῦ ἐπεισοδίου ὀξύτατη προσωπική ἐπίθεση στόν τέως ἀρχηγό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ ἀκατανόμαστους χαρακτηρισμούς, μέ αἰτιολογία ὅτι ἔχει μεγάλη εὐθύνη γιά τό ἀποτέλεσμα «γιατί ἔφερε στόν ΣΥΡΙΖΑ τά σκουπίδια τοῦ ΠΑΣΟΚ.»

Ἡ «Ἑστία» ἐπικοινώνησε μέ τόν κύριο Ρήγα καί ζήτησε νά τῆς ἐπιβεβαιώσει ἤ νά τῆς διαψεύσει τίς φῆμες αὐτές πού κυκλοφοροῦσαν. Ὁ κύριος Ρήγας δέν ἐπιβεβαίωσε ὅτι ὁ κύριος Τζάνακόπουλος ἐπετέθη προσωπικῶς στόν πρώην ἀρχηγό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὡστόσο ἐπιβεβαίωσε ὅτι ἀκούστηκε ἡ φράση γιά τά «σκουπίδια τοῦ ΠΑΣΟΚ». Εἶναι προφανές ὅτι ἀνεξαρτήτως τοῦ τί ἐλέχθη τελικῶς σέ μιά στιγμή ἰσχυροῦ πολιτικοῦ ἐκνευρισμοῦ, ἡ φράσις αὐτή, μέ ἤ χωρίς Τσίπρα –ἀνάλογα μέ τήν version, ἀλλά μέ μόττο τά «σκουπίδια τοῦ ΠΑΣΟΚ», διεδόθη ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ μέσα στήν κοινοβουλευτική ὁμάδα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἡ ὁποία ἀριθμοῖ μόλις 47 μέλη, μεταξύ αὐτῶν καί ἀρκετά στελέχη τά ὁποῖα ἔχουν κεντροαριστερό προσανατολισμό καί δέν προέρχονται ἀπό τόν ἱστορικό πυρῆνα τοῦ κόμματος.

Ἡ «Ἑστία» εἶναι εἰς θέσιν νά γνωρίζει ὅτι ἕνας ἀριθμός τοὐλάχιστον δέκα βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ τέτοιες ἰδεολογικές ἀναφορές προβληματίζονται γιά τό τί θά πράξουν στό μέλλον καί γιά τό ἐάν πρέπει ἤ ὄχι νά παραμείνουν στό κόμμα ἤ νά ἀνεξαρτητοποιηθοῦν. Θεωροῦν βαρύ νά τούς ἀποκαλοῦν «σκουπίδια», καί διερωτῶνται ἄν ἔχουν θέση σέ αὐτό τό κόμμα.

Σέ πρώτη φάση, πάντως, ἡ ἀπόφασις πού ἔχουν λάβει εἶναι νά τηρήσουν στάση ἀναμονῆς καί νά περιμένουν ἐνδεχομένως ἕως τήν ἐκλογή τοῦ νέου προέδρου του, γιά νά καταλάβουν ἄν θά εἶναι ἀποδεκτοί εἰς τό νά παραμείνουν ἤ ὄχι. Καί ἀναλόγως νά κινηθοῦν. Ἄν ὁ νέος πρόεδρος εἶναι στοιχεῖο ἑνωτικό πού θέλει ὅλες τίς τάσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ καί ὄχι νά ἐπιστρέψει τό κόμμα στό «ἱστορικό» 3%, ἴσως καί νά τό σκεφτοῦν. Ἐάν ὄχι γιά τήν πολιτική τους αὐτοπροστασία καί ἀξιοπρέπεια, ἡ ἀπόφασις γιά αὐτούς θά εἶναι μονόδρομος. Θά ἀνεξαρτητοποιηθοῦν, καί ἄν ὁ ἀριθμός ἐπαρκεῖ, θά συγκροτήσουν σέ πρώτη φάση κοινοβουλευτική ὁμάδα ἀνεξαρτήτων.

Γιά νά γίνει κατανοητή πόσο σημαντική εἶναι αὐτή ἡ διεργασία, ἀρκεῖ νά σημειώσει κανείς πώς ἄν στό μέλλον ἐνταχθοῦν στήν κοινοβουλευτική ὁμάδα τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἡ ὁποία ἀριθμοῖ 33 βουλευτές, τοὐλάχιστον 15 βουλευτές ἀπό ἄλλα κόμματα, τότε ὁ Νῖκος Ἀνδρουλάκης αὐτομάτως θά ἀνακηρυχθεῖ κυριολεκτικῶς ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως. Εἶναι ἄγνωστο ἄν ὁ ἴδιος τό ἐπιθυμεῖ ἔτσι ἤ ἄν θέλει αὐτό νά συμβεί πρῶτα μέ ἀπόφαση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί μετά νά ἀκολουθήσουν οἱ βουλευτές, ἀλλά ἔτσι ἔχουν τά πράγματα σήμερα.

Γιά τήν ἱστορία, πρίν ἀπό τήν λήψη τῆς ἀποφάσεώς του τήν ὁποία ἐπικρότησε μέ θέρμη ἡ σύζυγός του Μπέτυ πού ἔδειχνε ἀνακουφισμένη στό Ζάππειο, ὁ κύριος Τσίπρας φέρεται ὅτι ἐπικοινώνησε μέ τόν πρώην Πρωθυπουργό Γιῶργο Παπανδρέου, ὁ ὁποῖος τοῦ συνέστησε νά παραιτηθεῖ μέν, ἀλλά νά μήν βιαστεῖ νά συγκροτήσει νέο κόμμα, διότι ἡ δική του ἐμπειρία ἀπό τό ΚΙΔΗΣΟ ἦταν ἀρνητική. Συμβουλή περιττή σέ αὐτήν τήν φάση πάντως, καθώς τό τελευταῖο πού θά σκεπτόταν αὐτήν τήν στιγμή ὁ κ. Τσίπρας θά ἦταν νέο κόμμα…

Κεντρικό θέμα