«Πρόκλησις» γιά τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας ἡ ἔκφρασις τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας

Τί εἶπε στόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς – Ὑπαινιγμοί γιά τήν ἀνθεκτικότητα τῆς δημοκρατίας καί τίς ἐπιλογές

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ οἱ διάλογοι πού διημείφθησαν χθές στό Προεδρικό Μέγαρο. Τά ὅσα θεσμικά ἔπρεπε νά λεχθοῦν ἀπό τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, τόν Πρωθυπουργό καί τόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς, διανθίσθηκαν ἀπό σχόλια τά ὁποῖα ἔδειχναν ὅτι μιά βαρειά σκιά ἐκάλυπτε τήν ὁδό Ἡρώδου τοῦ Ἀττικοῦ. Οὐδείς τολμοῦσε νά ὁμιλήσει ἀνοικτά, νά πεῖ τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους. Ὅμως ἦταν φανερό αὐτό πού ἀπασχολοῦσε ὅλους. Αὐτό πού ἴσως εἶχαν συζητήσει ἀνοικτά, πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες. Ἐκεῖ πού δέν ἔφθαναν οἱ τηλεοπτικές κάμερες. Ὁ ἑλληνικός λαός ἐπέλεξε δεξιά κόμματα. Τρία ἀπό τά κόμματα τῆς νέας Βουλῆς τοποθετοῦνται δεξιώτερα τῆς Νέας Δημοκρατίας. Οἱ «Σπαρτιᾶτες», ἡ Ἑλληνική Λύση καί τό Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα «Νίκη». Μέ 35 βουλευτές συνολικῶς νά καταλαμβάνουν ἕδρανα στήν δεξιά πτέρυγα τῆς Βουλῆς. Ἄλλα τέσσερα δεδηλωμένα δεξιά κόμματα μετεῖχαν στίς ἐκλογές. Ὁ Πατριωτικός Συνασπισμός, ἡ Φωνή Λογικῆς, ἡ Πνοή Δημοκρατίας καί τό Ἐθνικό Μέτωπο. Συνολικά αὐτά τά ἑπτά κόμματα ἔχουν λάβει 720.755 ψήφους. Ἕναν ἀριθμό πού σέ ποσοστό μεταφράζεται σέ 13,81%. Ἄν εἶχαν κατέβει ἑνωμένα, θά ἦσαν ἡ τρίτη δύναμη ἐντός τοῦ Κοινοβουλίου. Θά εἶχαν ξεπεράσει καί τό ΠΑΣΟΚ. Ἡ σκιά αὐτοῦ τοῦ 13,81%. Ἡ σκιά τῆς ψήφου 720.755 Ἑλλήνων πού δέν εἶναι «ντεμέκ πατριῶτες», εἶναι ἄνθρωποι πού θέτουν στήν πρώτη θέση τό συμφέρον τῆς πατρίδος, εἶχε ἐμφιλοχωρήσει στό Προεδρικό Μέγαρο. Πρῶτος ἔγινε δεκτός ἀπό τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Κώστας Τασούλας, ὁ ὁποῖος τῆς παρέδωσε τόν φάκελο μέ τά ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν.

Στόν σύντομο διάλογο πού εἶχαν μπροστά στίς κάμερες ὁ κ. Τασούλας εἶπε: «Ἡ ὑπηρεσιακή ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Καλλιόπη Σπανοῦ μοῦ ἔδωσε βάσει τοῦ Συντάγματος τά ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν. Αὐτή τή φορά ἔχουμε τήν ποθητή δεδηλωμένη. Σᾶς παραδίδω τή σύνθεση τῆς νέας Βουλῆς γιά νά δρομολογήσετε τίς πολιτειακές σας ἁρμοδιότητες».

Ὅμως ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἀπαντῶντας χρησιμοποίησε μιά λέξη ἀνεπίτρεπτη γιά τήν στιγμή. Τήν λέξη «προκλήσεις». Εἶπε συγκεκριμένα: «Ἔχω καλέσει νά ἔρθει ὁ ἀρχηγός τῆς ΝΔ γιά νά λάβει ἐντολή σχηματισμοῦ κυβέρνησης. Νομίζω ὅτι ἡ σύνθεση τῆς νέας Βουλῆς γεννᾶ πολλές προκλήσεις γιά τόν νέο πρόεδρό της, θά τίς ἀντιμετωπίσουμε ὅλοι μαζί».

Ποιές εἶναι αὐτές οἱ «προκλήσεις» δηλαδή τίς ὁποῖες θά ἀντιμετωπίσουν «ὅλοι μαζί»; Καί ποιός μπορεῖ νά εἶναι ὁ θεσμικός ρόλος μιᾶς Προέδρου σέ τέτοιες καταστάσεις; Ἔχει καμμίαν ἁρμοδιότητα παρεμβάσεως στό ἔργο τῆς Βουλῆς καί θέτει καί τόν ἑαυτόν της στούς «ὅλους μαζί» πού θά ἀντιμετωπίσουν τίς «προκλήσεις»; Θεωροῦμε βέβαιον ὅτι ἡ κ. Σακελλαροπούλου ξέρει πολύ καλά καί τό πνεῦμα καί τό γράμμα τοῦ Συντάγματος. Καί ξέρει τήν θέση της. Πῶς ἐξηγεῖται λοιπόν τό γεγονός ὅτι ὑπερέβη τά ἐσκαμμένα καί ὁμίλησε γιά «προκλήσεις» πού ἔχουν νά κάνουν μέ τήν σύνθεση τῆς νέας Βουλῆς; Τόσο πολύ τήν «ἀνησυχεῖ» ἡ παρουσία τῶν 35 βουλευτῶν τῶν τριῶν κομμάτων; Τήν ἐνοχλεῖ ἡ ἔκφρασις τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας; Βεβαίως πολλά εἶχαν ἤδη λεχθεῖ στά «τηλεοπτικά παράθυρα» ὅπου αὐτόκλητοι «ἀναλυτές» ἐξέμεσαν χολήν ἐναντίον τῶν κομμάτων αὐτῶν. Ἄλλο ὅμως οἱ γυρολόγοι τῶν τηλεοράσεων καί ἄλλο ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας. Ἡ ἀνωτάτη ἄρχων τῆς χώρας. Ἡ κ. Σακελλαροπούλου ἔχει νά ὑπηρετήσει τόν κορυφαῖο θεσμό τῆς ἑλληνικῆς Πολιτείας. Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ χαρακτηρίζει «πρόκληση» τήν παρουσία ἐκπροσώπων τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στήν Βουλή; Τά εὐτράπελα συνεχίσθηκαν ὅταν προσῆλθε ὁ Κυριάκος Μητσοτάτης νά λάβει τήν ἐντολή σχηματισμοῦ Κυβερνήσεως. Καί μεταξύ τῶν ὅσων εἶπε, ἀνέφερε ὅτι «ἡ δημοκρατία μας εἶναι ὥριμη νά χειριστεῖ πρόσκαιρες ἀναταράξεις.» Τό ἐάν ἡ παρουσία κάποιων κομμάτων στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων θά εἶναι πρόσκαιρη, δέν ἐμπίπτει στήν ἁρμοδιότητά του νά τό σχολιάσει. Ἀκόμη περισσότερο, οὐδείς δικαιοῦται νά θεωρήσει «ἀναταράξεις» τό γεγονός ὅτι ἐκπροσωποῦνται στήν Βουλή 720.755 Ἕλληνες πού ἀνήκουν σέ κόμματα δεξιά καί πατριωτικά.

Εἶπε συγκεκριμένα ὁ κ. Μητσοτάκης: «Εἶναι ξεχωριστή τιμή νά ἀναλαμβάνω τόν σχηματισμό κυβέρνησης τετραετίας. Εἶχα θέσει στόχο ἡ χώρα νά ἔχει σταθερή αὐτοδύναμη κυβέρνηση. Βαριά ἡ εὐθύνη πού ἐναποθέτει ὁ ἑλληνικός λαός στούς ὤμους μου. Οἱ Ἕλληνες διεκδικοῦν ἕνα καλύτερο μέλλον καί ἔχω δεσμευτεῖ γιά μεγάλες ἀλλαγές καί μεταρρυθμίσεις πού ἔχει ἀνάγκη ὁ τόπος.

Ἔχουμε μιά ἄνετη πλειοψηφία καί θά προχωρήσω ἄμεσα στή συγκρότηση κυβέρνησης σκληρῆς δουλειᾶς καί μετρήσιμου ἀποτελέσματος. Θά ὁρκιστεῖ αὔριο καί θά ξεκινήσει τή σκληρή δουλειά.

Τό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα ἐπεφύλαξε καί ὁρισμένες ἐκπλήξεις. Ἔχουμε ὀκτακομματική Βουλή, ἀλλά ἡ Δημοκρατία μας εἶναι ὥριμη γιά νά διαχειριστεῖ τίς πρόσκαιρες ἀναταράξεις. Ἦταν ὁ ἐπιθανάτιος ρόγχος τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς.

Ἄν ἴσχυε ἡ ἐνισχυμένη, ἡ Βουλή σήμερα θά ἦταν πεντακομματική».

Ἡ δέ κ. Σακελλαροπούλου κατέληξε: «Ἡ δημοκρατία μας ἀνθεκτική σέ μιά σειρά ἀπό κρίσεις, νά κοιτᾶμε τό μέλλον μέ αἰσιοδοξία. Καλή δουλειά». Νά ξαναποῦμε τά ἴδια γιά τόν θεσμικό ρόλο τῆς Προέδρου; Τά ἀναφέραμε πιό πάνω. Χαρακτηρίζει τήν δημοκρατία «ἀνθεκτική σέ μιά σειρά ἀπό κρίσεις»! Σέ πολλές κρίσεις δηλαδή. Μήπως νά τίς ἀνέφερε μία πρός μία γιά νά καταλάβουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες τί ἐννοοῦσε; Στό κάτω-κάτω τῆς γραφῆς ὅλους τούς Ἕλληνες ἐκπροσωπεῖ ὡς ἀνωτάτη ἄρχων, ἔστω καί μέ ἁρμοδιότητες ἁπλῶς ἐθιμοτυπικές. Ἔχουν λοιπόν ὅλοι δικαίωμα νά γνωρίζουν τί ἀκριβῶς ὑποκρύπτουν τά ὑπονοούμενα (γιά νά μήν τά χαρακτηρίσουμε ἀλλιῶς) πού ἐκστομίζει.

Κεντρικό θέμα