Πρόεδρος περιορισμένης εὐθύνης

Φωταγώγησε στά οὐκρανικά κίτρινα τό Προεδρικό Μέγαρο, ἀλλά διέγραψε τό γαλάζιο τοῦ Αἰγαίου ἀπό τό λεξιλόγιό της

ΜΕΓΑΛΗ ΕΟΡΤΗ ἡ 8η Μαΐου στήν Σύμη. Ἐξ ἴσου σημαντική γιά τά Δωδεκάνησα καθ’ ὁλοκληρίαν. Ἐπιβεβλημένη ἡ παρουσία τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας στίς ἐπετειακές ἐκδηλώσεις. Ὄχι μόνον γιά τό παρελθόν. Ἀλλά καί γιά τό παρόν καί γιά τό μέλλον. Θά ἐπεριμέναμε λοιπόν νά ἀκούσουμε ἀπό τήν κ. Σακελλαροπούλου νά ἐπικεντρώνεται στήν ἀνάγκη νά ὑπογραμμίσει πρός τούς ἀκριτικούς πληθυσμούς τῶν νησιῶν τά ὁποῖα ἐπεσκέφθη (Χάλκη, Τῆλο καί Σύμη) ὅτι τελοῦν ὑπό τήν σκέπη τῆς πατρίδος πού ἀπορρίπτει ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τῶν ἁρπακτικῶν διαθέσεων τῆς Τουρκίας. Δέν ἀρκεῖ ἕνα ξερό «ἡ Πολιτεία εἶναι κοντά τους» οὔτε ἀρκεῖ μιά ἀναφορά στίς «προοπτικές καί τό ὅραμά τους» στά φωτοβολταϊκά πάρκα καί τά κέντρα «κυκλικῆς καινοτομίας», τά ὁποῖα ἐπεσκέφθη ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας στήν Χάλκη.

Οἱ ἀκρῖτες τῆς Δωδεκανήσου, ὅπως καί ὅλων τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, γνωρίζουν ἀπό ποῦ προέρχεται ἡ ἀπειλή. Γνωρίζουν τίς ἀξιώσεις τῆς Τουρκίας γιά ἀποστρατιωτικοποίηση, πού ἄν ὑλοποιηθεῖ θά τούς ἀφήσει ἕρμαιο στίς διαθέσεις της. Θά ἐπερίμεναν λοιπόν νά ἀκούσουν ἀπό τήν Ἀνωτάτη Πολιτειακή παράγοντα τῆς χώρας, νά βρεῖ λίγο χρόνο ἀνάμεσα στά φωτοβολταϊκά καί τίς ἀνακυκλώσεις, νά μιλήσει γιά τά σοβαρά ζητήματα τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας. Ὅμως ἡ κ. Σακελλαροπούλου ἠρκέσθη στά τετριμμένα: «Κατά τήν ἐπίσκεψή μου στή Χάλκη καί τήν Τῆλο εἶχα τή χαρά νά συνομιλήσω μέ τούς ἀκρῖτες τῶν νησιῶν μας, νά δῶ ἀπό κοντά τίς προοπτικές καί τό ὅραμά τους γιά ἕνα πιό αἰσιόδοξο καί βιώσιμο μέλλον καί νά τούς διαβεβαιώσω ὅτι ἡ Πολιτεία εἶναι κοντά τους. Ἡ σταθερή καί δημιουργική παρουσία τους ἐδῶ, σέ αὐτή τή γεμάτη ἀπό τήν ἑλληνική ψυχή γωνιά τοῦ Αἰγαίου, παρά τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν, ἀποτελεῖ παράδειγμα πατριωτισμοῦ καί μήνυμα ἐθνικῆς αὐτοπεποίθησης καί ὑπερηφάνειας».

Ἀλλά καί ἐν συνεχείᾳ, στήν Σύμη, ὅπου παρέστη στίς ἐκδηλώσεις τῆς ἐπετείου τῆς παραδόσεως τῶν Γερμανῶν κατακτητῶν, ἡ Πρόεδρος δέν βρῆκε οὔτε μία λέξη νά πεῖ γιά τούς σημερινούς ἐπιδόξους κατακτητές, ἡ ἀντιμετώπισις τῶν ὁποίων εἶναι καθημερινή ὑπόθεσις γιά τούς πιλότους μας. Ὀλίγες ξερές ἀναφορές στό παρελθόν καί ὀλίγες ἀοριστίες γιά «ἀγῶνες καί θυσίες», καί τά προεδρικά καθήκοντα ἐξεπληρώθησαν: «Ἡ 8η Μαΐου 1945, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ὑπεγράφη στή Σύμη τό πρωτόκολλο παράδοσης τῶν Γερμανῶν στούς Συμμάχους, εἶναι ἡ ἀφετηρία τῆς ἐνσωμάτωσης τῶν νησιῶν τῆς Δωδεκάνησου στόν ἐθνικό κορμό. Οἱ ἀγῶνες καί οἱ θυσίες τῶν Δωδεκανησίων γιά ἕνωση μέ τή μητέρα πατρίδα ἀποτελοῦν διαχρονική πηγή ἔμπνευσης καί ἐξακολουθοῦν νά μᾶς καθοδηγοῦν στήν ἀδιαπραγμάτευτη προάσπιση τῆς ἐθνικῆς μας ἀνεξαρτησίας». Ἦταν ὅμως αὐτό ἀρκετό γιά τούς κατοίκους τῆς Σύμης, ἦταν αὐτό πού περίμεναν νά ἀκούσουν ἀπό τήν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας; Ἡ «Ἑστία» εἶχε τήν ἐλπίδα, ὅτι ἡ Πρόεδρος θά ἔθετε τά ζητήματα, τοὐλάχιστον στήν χθεσινή συνέντευξή της στήν ΕΡΤ, ἀλλά εἰς μάτην! Οὔτε ἐκεῖ.

Ἐφωταγωγήθη χθές, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἡμέρας τῆς Εὐρώπης, τό Προεδρικό Μέγαρο, στά χρώματα τῆς οὐκρανικῆς σημαίας. Στό μπλέ καί τό κίτρινο. Χρειάζεται νά καθιερώσουμε κάποια Ἡμέρα τῆς Ἑλλάδος γιά νά τό δοῦμε νά φωταγωγεῖται στά κυανόλευκα ἑλληνικά χρώματα; Θά ἦταν βεβαίως πλεονασμός νά φωταγωγεῖται ἔτσι καθημερινῶς. Τό νά ἔχουμε ὅμως τήν ἀξίωση, ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας νά ἀπευθύνει ἐθνικό λόγο, ἀνάλογο τῆς δικῆς της θέσεως καί τῆς ἱστορίας τῆς χώρας, οὔτε ὑπερβολή εἶναι οὔτε ἐξωπραγματική ἀπαίτησις. Δέν εἶναι ἁπλῶς μέρος τῶν εὐθυνῶν τῆς Προέδρου. Εἶναι ἡ πρωταρχική της εὐθύνη νά διερμηνεύει τό ἐθνικό αἴσθημα τῶν Ἑλλήνων, ὅπως ἔκαναν ὅλοι οἱ προκάτοχοί της. Ἀπό τόν Κωνσταντῖνο Τσάτσο καί τόν Μιχαήλ Στασινόπουλο μέχρι τόν Κωνσταντῖνο Στεφανόπουλο καί τόν Προκόπιο Παυλόπουλο.

Κεντρικό θέμα