Πρόδωσαν τήν λαϊκή ψῆφο μέ κέρδος μίζα 94 ἑκατ. μάρκων!

Καταπέλτης ἡ εἰσαγγελεύς γιά τίς προμήθειες Siemens – 69 ἑκ. εὐρώ ἡ ζημία τοῦ Δημοσίου

ΧΡΕΙΑΣΘΗΚΕ νά περάσουν 22 ὁλόκληρα χρόνια γιά νά μάθουμε τήν πλήρη ἀλήθεια γιά τό μεγάλο σκάνδαλο τῆς Siemens. Σκάνδαλο πού διεκδικεῖ ἀπό τήν Novartis τόν τίτλο τοῦ μεγαλυτέρου τῆς Μεταπολιτεύσεως. Καί τοῦτο, διότι ὑπῆρξε σκάνδαλο διαρκείας μέ πρωταγωνιστές καταδικασμένους πρώην ὑπουργούς τοῦ ΠΑΣΟΚ, φυγόδικους μάνατζερς, συνδικαλιστές τοῦ ΟΤΕ πού ἀνεδείχθησαν στήν κορυφή τῆς ἱεραρχίας του (οἱ Γκρομίκο τοῦ συστήματος ἀμετακίνητοι ἀνεξαρτήτως ὑπουργῶν) καί βεβαίως ΜΜΕ πού σιωποῦσαν.

Χθές ἡ εἰσαγγελεύς τῆς ἕδρας στήν δίκη τῆς Siemens συνεκλόνισε μέ τά στοιχεῖα πού ἀπεκάλυψε! Οἱ μίζες πού κατεβλήθησαν σέ δύο δόσεις μεταξύ 1996-2001 (75 σύν 19) ἔφθασαν τά 94 ἑκατομμύρια μάρκα. Ἡ δέ βλάβη τοῦ Δημοσίου ἔφθασε τά 69 ἑκατομμύρια εὐρώ. Ἀπό τίς μίζες αὐτές ἐνετοπίσθη ὅμως μόνο τό 1 ἑκατομμύριο μάρκα στά ταμεῖα τοῦ ΠΑΣΟΚ καί οἱ χορηγίες 300.000 εὐρώ στόν Τάσο Μαντέλη. Οὐδείς ὅμως εὑρίσκεται στήν φυλακή. Ὁ Κώστας Σημίτης ἐπί τῶν κυβερνήσεων τοῦ ὁποίου ἔγινε τό «πάρτυ» παραμένει σιωπηλός. Γιά νά ἀποδειχθεῖ τί; Ὅτι τό ρίσκο πού ἀνέλαβαν ὑπουργοί, ἀξιωματοῦχοι, συνδικαλιστές, κόμματα ἦταν ἐπικερδές! Πρόδωσαν τήν λαϊκή ψῆφο γιά 94 ἑκατομμύρια μάρκα καί δέν ἐτιμωρήθη κανείς!

Κατά τήν πολύωρη ἀγόρευσή της γιά τήν ὑπόθεση τῆς συμβάσεως «8002» τῆς Siemens καί τοῦ ΟΤΕ, ἡ ὁποία θά συνεχισθεῖ αὔριο, ἡ Εἰσαγγελεύς Ἑλένη Σκεπαρνιᾶ δήλωσε ὅτι δέν ὑφίσταται κανένα δεδικασμένο ἀπό τίς ἀποφάσεις τῆς γερμανικῆς Δικαιοσύνης. Περιέγραψε ἀναλυτικῶς τίς διαδρομές τῶν ἑκατομμυρίων ἀπό τά ταμεῖα τῆς γερμανικῆς ἑταιρείας πού ξεκίνησαν ἀπό τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 καί ἐσυνεχίσθησαν ἕως τό 2006. Ὅπως εἶπε ἡ κ. Σκεπαρνιᾶ, «στήν Ἑλλάδα οἱ δωροδοκίες ἦταν μακραίωνη παράδοση». Μέχρι τήν ἐπίμαχη σύμβαση τοῦ ΟΤΕ πού ὑπεγράφη τό 1997, ἡ Siemens φαίνεται ὅτι ἔδιδε 15 ἑκατ. εὐρώ ἀνά ἔτος!

Ἡ εἰσαγγελεύς ζήτησε νά κηρυχθεῖ ἔνοχος ὁ φυγόδικος Μιχάλης Χριστοφοράκος γιά «δωροδοκία κατ’ ἐξακολούθηση καί νομιμοποίηση ἐσόδων ἀπό παράνομη δραστηριότητα». Στήν χθεσινή ἀγόρευση ζήτησε τήν ἐνοχή γιά τούς πρώτους 11 ἐκ τῶν 58 κατηρογουμένων ἐπί τοῦ συνόλου. Εἰδικώτερα, ζήτησε ἀπό τούς δικαστές νά κηρύξουν ἐνόχους, ἐκτός ἀπό τόν πρώην ἐπί κεφαλῆς τῆς θυγατρικῆς τῆς Siemens κ. Χριστοφοράκο, καί ἄλλα σημαίνοντα στελέχη, ὅπως τόν φυγόδικο Χρῆστο Καραβέλα καί τόν Πρόδρομο Μαυρίδη, ἀλλά καί ἄλλοτε κορυφαῖα στελέχη τῆς μητρικῆς ἑταιρείας ὅπως τούς Ἠλία Γεωργίου, Πρόδρομο Μαυρίδη καί Ἀλέξανδρο Ἀθανασιάδη. Σέ αὐτούς ἀπέδωσε τήν κατηγορία τῆς ἐνεργητικῆς δωροδοκίας κατ’ ἐξακολούθησιν, καθώς καί, ἀνά περίπτωσιν, πράξεις νομιμοποιήσεως ἐσόδων ἀπό παράνομη δραστηριότητα. Τήν ἐνοχή ζήτησε καί γιά πρώην ὑψηλόβαθμα στελέχη τῆς μητρικῆς ἑταιρείας, ὅπως οἱ Ρόλαν Κόχ, Τόμας Γκάνσβιντ, Χάνς-Βάλτερ Μπέρνζαου καί Γέργκ-Μίκαελ Κουτσενρώυτερ, καθώς καί δύο ἐπιχειρηματίες.

Πρότεινε δέ τήν ἀθώωση ἄλλων πέντε κατηγορουμένων λόγων ἀμφιβολιῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τοῦ προέδρου τῆς Siemens Ἑλλάδος Κάρλ Φρῆντριχ Ἔντουραντ Πίρερ φόν Ἕςς. Ὅπως εἶπε ἡ εἰσαγγελεύς, οἱ παράνομες πληρωμές γιά τήν «8002» ἄρχισαν ἕνα ἑξάμηνο πρίν ἀπό τήν ὑπογραφή τῆς συμβάσεως. Συμφώνως πρός τήν τακτική τῆς μητρικῆς ἑταιρείας, στά κεντρικά γραφεῖα κατηρτίσθη ἕνα ἔγγραφο πού ὅριζε τά ποσοστά πού θά διανεμηθοῦν γιά «ὠφέλιμες πληρωμές», τό ὁποῖο ἡ ἑταιρεία ὀνόμαζε «ἔγγραφο βασικοῦ προσανατολισμοῦ». Ἀπό αὐτό προκύπτει πώς γιά τό ἐπίμαχο ἔργο ἡ Siemens θά διένειμε συνολικῶς 75 ἑκατομμύρια μάρκα βάσει τοῦ ποσοστοῦ 8% ἐπί τοῦ κόστους τῆς πωλήσεως. Γιά τήν ἐπέκταση τῆς συμβάσεως τό 2001 διετέθησαν ἀκόμη 19 ἑκατομμύρια.

Μεγάλο μέρος τῆς ἀγορεύσεως τῆς εἰσαγγελέως ἀναλώθηκε στόν Μιχάλη Χριστοφοράκο, καί ὑπεστήριξε ὅτι «γνώριζε καί ἐνέκρινε ὅλες τίς παράνομες πληρωμές». Μαζί μέ τόν Πρόδρομο Μαυρίδη εἶχαν κατανείμει τούς ρόλους. Ὁ τελευταῖος χρημάτιζε μέ τό 8% ἐπί τοῦ συνολικοῦ κόστους τῆς συμβάσεως τήν κατώτερη βαθμίδα τοῦ ΟΤΕ καί ὁ Χριστοφοράκος μέ τό 2% τήν ἀνώτερη βαθμίδα καί «ἄλλες ἐπαφές του».

Ἡ κ. Σκεπαρνιᾶ κατελόγισε στόν Χριστοφοράκο γιά τήν ἐπίτευξη τῆς συμβάσεως «8002» τήν διακίνηση ποσῶν πού ὑπερβαίνουν τά 7 ἑκατ. εὐρώ, μόνο μέσω ἑταιρειῶν, ἔμπιστων σέ αὐτόν παρένθετων προσώπων, μέ πλαστά παραστατικά καί εἰκονικά τιμολόγια, ἀλλά καί πολλά ἑκατομμύρια εὐρώ σέ μετρητά. Σέ μία μόνο περίπτωση ὁ Μαυρίδης τοῦ εἶχε παραδώσει στό ἀεροδρόμιο τῆς Γενεύης βαλίτσα μέ 2 ἑκατομμύρια μάρκα μετρητά.

Γιά τόν ἄλλοτε γενικό οἰκονομικό διευθυντή τῆς μητρικῆς ἑταιρείας Μίκαελ Κουτσενρώυτερ, ἡ εἰσαγγελική λειτουργός ἀνέφερε πώς συνολικῶς στήν θητεία του ἐνέκρινε γιά τήν ἐπέκταση τῆς «8002» ποσό 22,7 ἑκατ. εὐρώ γιά χρηματισμούς. Προσέθεσε ὅτι ὁ κατηγορούμενος στό δικαστήριο «δέν ἔδειξε εἰλικρινῆ μετάνοια καί ἐπιχείρησε νά συσκοτίσει προηγούμενους ἰσχυρισμούς, δικούς του καί ἄλλων στελεχῶν». Καί γιά τόν Κουτσενρώυτερ ἡ εἰσαγγελεύς εἶπε ὅτι δέν ἰσχύει τό δεδικασμένο, καθώς ἡ καταδίκη του στήν Γερμανία ἀφορᾶ σέ δωροδοκίες σέ ἄλλες χῶρες καί ὄχι στήν Ἑλλάδα, ἐνῶ γιά τήν «8002» τοῦ καταλογίζεται δωροδοκία τριῶν συγκεκριμένων στελεχῶν τοῦ ΟΤΕ «ἀλλά καί ἄλλων πού δέν ἔχουν ἐντοπισθεῖ».

Κεντρικό θέμα