Προδίδει τόν Μαδοῦρο ὁ Ἀλέξης μά δέν γλυτώνει τίς ἀποκαλύψεις

Στά χέρια τῆς ΝΔ φωτογραφίες μέ πρόσωπα τοῦ καθεστῶτος

Η «ΕΣΤΙΑ» ἀπεκάλυψε προσφάτως ὅτι πίσω ἀπό τίς διαδοχικές ἀρνήσεις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Μάικ Πομπέο νά συναντήσει τόν Πρωθυπουργό Ἀλέξη Τσίπρα στά Ἱεροσόλυμα καί τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Γιῶργο Κατρούγκαλο στήν Νέα Ὑόρκη κρύβεται ἡ βαθειά ἐνόχλησις τοῦ Λευκοῦ Οἴκου καί τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά τήν ἀνεκτική στάση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔναντι τοῦ καθεστῶτος τῆς Βενεζουέλας. Ἡ δέ ἄδεια γιά στάθμευση κυβερνητικοῦ ἀεροσκάφους τῆς Βενεζουέλας στό ὁποῖο ἐπέβαινε ὑπουργός τοῦ Μαδοῦρο στό ἀεροδρόμιο Ἐλευθέριος Βενιζέλος ἦταν ἡ σταγόνα πού ξεχείλισε τό ποτήρι ἀπέναντι στόν ΣΥΡΙΖΑ!

Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Γιῶργος Κατρούγκαλος ἔγινε δεκτός στίς ΗΠΑ ἀπό τόν ὑφιστάμενο τοῦ Πομπέο, ἀναπληρωτή ὑπουργό Ἐξωτερικῶν κ. Σάλιβαν, ὁ ὁποῖος τοῦ ἐξέφρασε τήν δυσφορία τῶν ΗΠΑ γιά ὅλα τά ἀνωτέρω καί τοῦ διετύπωσε τήν ἀπαίτηση νά ἀναγνωρίσει ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὡς νέο Πρόεδρο τόν ἐκλεκτό τῆς Οὐάσιγκτων Γκουαϊδό. Ὡς φαίνεται, τό διάβημά του εἶχε ἀποτελέσματα, μολονότι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει δεσμούς αἵματος μέ τό καθεστώς Μαδοῦρο. Χθές, ὑπό τό φῶς τοῦ χάους πού ἐπικρατεῖ στήν Βενεζουέλα, ὁ ΣΥΡΙΖΑ (ὄχι ἡ Κυβέρνησις) χαρακτήρισε τήν πρωτοβουλία Γκουαϊδό ἁπλῶς «ἀντιδημοκρατική ἐκτροπή» καί ὄχι «πραξικόπημα», ὅπως στό παρελθόν! Κάλεσε, μάλιστα, σέ «διάλογο» κυβέρνηση καί ἀντιπολίτευση πρός ἐξεύρεση λύσεως!!! Πλήρης οὐδετερότης!

Εἶναι, βεβαίως, γνωστό στούς παροικοῦντες τήν Ἱερουσαλήμ γιατί ὁ ΣΥΡΙΖΑ «τραβᾶ τό χαλί» τοῦ Μαδοῦρο σιγά-σιγά καί προσεκτικά: γιά νά γλυτώσει ἀπό τυχόν ἀποκαλύψεις γιά προνομιακές σχέσεις μέ τό καθεστώς, ἀντίστοιχες μέ αὐτές πού ἐξαΰλωσαν τούς Podemos.

Ἴσως εἶναι ἀργά. Στά χέρια τῆς ἀντιπολιτεύσεως εὑρίσκονται ἐδῶ καί καιρό φωτογραφίες στελεχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ (καί τοῦ ἰδίου τοῦ Πρωθυπουργοῦ ὅπως λέγεται) μέ Ἕλληνα ἐπιχειρηματία (τό ἐπίθετο λήγει σέ – γλου) ὁ ὁποῖος ἦταν προνομιακός συνομιλητής τῶν Τσάβες/Μαδοῦρο. Λέγεται, δέ, πώς αὐτός ὁ ἐπιχειρηματίας ἔχει ἐπενδύσει ἐσχάτως σέ ἀγορές ἀκινήτων ἀξίας ἄνω τῶν 100 ἑκατομμυρίων εὐρώ στήν Ἑλλάδα. Ὁπότε, ἀνεξαρτήτως ἐξελίξεων στό Καράκας, ἡ Βενεζουέλα θά ἔχει, ὡς φαίνεται, καί προεκτάσεις στίς ἑλληνικές ἐθνικές ἐκλογές…

Εἶναι, πάντως, χαρακτηριστικό ὅτι ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ προτρέπει γιά διενέργεια νέων προεδρικῶν ἐκλογῶν, υἱοθετώντας κατά τοῦτο τό βασικό αἴτημα τοῦ Γκουαϊδό. Ἀναφέρει συγκεκριμένως: «Ὁ ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει κάθε ἀντιδημοκρατική παρέμβαση ἐνάντια στήν ἐκλεγμένη κυβέρνηση τῆς Βενεζουέλας καί ἐπιμένει ὅτι πρέπει νά δοθεῖ δημοκρατική διέξοδος στήν κρίση μέσα ἀπό τόν διάλογο μεταξύ κυβέρνησης καί ἀντιπολίτευσης καί τή διενέργεια νέων προεδρικῶν ἐκλογῶν. Χρέος τῆς διεθνοῦς κοινότητας εἶναι νά μεσολαβήσει γιά τήν ἐκτόνωση τῆς κρίσης καί τήν ἀποφυγή τῆς βίας καί τῆς αἱματοχυσίας καί ὄχι νά πυροδοτήσει περαιτέρω τήν ἔνταση».

Στά γεγονότα τῆς Βενεζουέλας ἀνεφέρθη μέ ἀνάρτησή του ὁ τομεάρχης Ἐξωτερικῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας Γιῶργος Κουμουτσάκος: «Ἡ κυβέρνηση ὀφείλει ἄμεσα, χωρίς προφάσεις καί ὑποσημειώσεις, νά συνταχθεῖ μέ τίς θέσεις τῆς δημοκρατικῆς Εὐρώπης κατά τοῦ καθεστῶτος Μαδοῦρο καί ὑπέρ τῆς ἐπιστροφῆς τῆς δημοκρατίας στή Βενεζουέλα. Δέν ἔχουν δικαίωμα μέ τίς ἰδεοληψίες τους νά ἀμαυρώνουν τήν εἰκόνα τῆς Ἑλλάδας».

Τίς θέσεις τῆς ΕΕ εἶχε διατυπώσει ἡ Ὑπάτη Ἐκπρόσωπος τῆς Ἐξωτερικῆς καί Ἀμυντικῆς Πολιτικῆς τῆς ΕΕ Φεντερίκα Μογκερίνι, ὡς ἀκολούθως: «Ἡ ΕΕ παρακολουθεῖ στενά τά τελευταῖα γεγονότα στήν Βενεζουέλα. Ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι μπορεῖ νά ὑπάρξει μόνο ἕνας πολιτικός, εἰρηνικός καί δημοκρατικός τρόπος γιά τίς πολλαπλές κρίσεις πού ἀντιμετωπίζει ἡ χώρα. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις ἀπορρίπτει κάθε μορφή βίας καί ζητεῖ τήν ἀπόλυτη αὐτοσυγκράτηση γιά νά ἀποφευχθεῖ ἡ ἀπώλεια ζωῶν καί ἡ κλιμάκωση τῶν ἐντάσεων.

»Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις στέκεται σταθερά μέ τόν λαό τῆς Βενεζουέλας καί τίς νόμιμες δημοκρατικές του φιλοδοξίες. Θά συνεχίσουμε νά καταβάλλουμε προσπάθειες γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας καί τοῦ κράτους δικαίου, μέσω ἐλεύθερων καί δίκαιων ἐκλογῶν, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα τῆς Βενεζουέλας».

Λίγο ἀργότερα, ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Γιῶργος Κατρούγκαλος, ἀπό τό Κατάρ ὅπου πραγματοποιεῖ περιοδεία, διαβεβαίωσε ὅτι ἡ Ἑλλάς συντάσσεται μέ τίς θέσεις τῆς ΕΕ, ὑποστηρίζοντας μάλιστα ὅτι τίς ἔχει συνδιαμορφώσει. Εἰδικώτερα, στήν ἀνακοίνωση τονίζεται: «Στήν κρίση τῆς Βενεζουέλας, ἡ Ἑλλάδα συντάσσεται μέ τήν Εὐρώπη καί τίς θέσεις τῆς Φεντερίκα Μογκερίνι, τίς ὁποῖες συνδιαμόρφωσε. Καί σέ αὐτήν τήν περίπτωση φάνηκε ποιά πολιτική δύναμη εἶναι δημοκρατική ἀλλά καί πραγματικά εὐρωπαϊκή. Μέ τήν Εὐρώπη τῶν πολλῶν, τῶν λαῶν καί τῶν ἀξιῶν». Ὁ κ. Κατρούγκαλος ἐπισημαίνει ἐπίσης ὅτι «δηλώσεις στελεχῶν τῆς ΝΔ φαίνεται νά εὐνοοῦν στρατιωτική “λύση” στή Βενεζουέλα», τονίζοντας ὅτι «οἱ Ἕλληνες ξέρουμε δυστυχῶς ἀπό παρόμοιες “λύσεις”». Καί προσέθεσε: «Χθές ἡ δημοκρατική Εὐρώπη τοποθετήθηκε μέ σαφήνεια κι εὐθύνη. Ζήτησε ξανά λύση μόνο μέ εἰρηνικά, δημοκρατικά μέσα, ἐκλογές, νά ἀποφευχθεῖ ἡ αἱματοχυσία». Πολύ πιό σαφής ἦταν ἡ θέσις τοῦ ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Μάικ Πομπέο, ὁ ὁποῖος δέν ἀπέκλεισε τό ἐνδεχόμενο στρατιωτικῆς δράσεως τῶν ΗΠΑ. «Ἡ στρατιωτική δρᾶσις (σ.σ.: στή Βενεζουέλα) εἶναι ἕνα πιθανό ἐνδεχόμενο. Ἄν αὐτό εἶναι ἀπαραίτητο, αὐτό θά κάνουν οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες», ἀνέφερε ὁ Πομπέο σέ συνέντευξή του στό Fox Business Network, ἀλλά προσέθεσε ὅτι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες θά προτιμοῦσαν μιά εἰρηνική μετάβαση τῆς ἐξουσίας στή Βενεζουέλα.

Λίγο νωρίτερα εἶχαν ὑπάρξει ἔντονες φῆμες περί στρατιωτικοῦ πραξικοπήματος καί σχεδίου διαφυγῆς τοῦ Μαδοῦρο πρός τήν Κούβα. Ὁ Πομπέο ὑπεστήριξε ὅτι αὐτό ἀπετράπη κατόπιν παρεμβάσεως τῆς Μόσχας. Ὁ ἴδιος ὁ Μαδοῦρο πάντως, σέ δήλωση στήν ὁποία προέβη λίγες ὧρες ἀργότερα, ἀνέφερε: «Ὁ Μάικ Πομπέο εἶπε ὅτι ὁ Μαδοῦρο εἶχε ἕνα ἀεροπλάνο ἕτοιμο νά τόν πάει στήν Κούβα καί οἱ Ρῶσσοι τοῦ ἀπαγόρευσαν νά φύγει ἀπό τήν χώρα. Κύριε Πομπέο, σᾶς ἱκετεύω, πόση ἔλλειψη σοβαρότητας πιά;».Ἡ Ρωσσία ἀπό τήν πλευρά της ἔκανε λόγο γιά fake news, κατηγορώντας τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ ὅτι ἐπιδίδεται σέ πόλεμο παραπληροφορήσεως. Γεγονός εἶναι, πάντως, ὅτι κατά τήν μεγάλη συγκέντρωση τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἐξ ἀφορμῆς τῆς Πρωτομαγιᾶς ἐσημειώθησαν σοβαρά ἐπεισόδια, κατά τά ὁποῖα τεθωρακισμένα τῆς Ἀστυνομίας ἐπέπεσαν σέ διαδηλωτές. Ὁ Χουάν Γκουαϊδό εἶχε καλέσει τόν στρατό νά βοηθήσει στήν ἀνατροπή τοῦ Νικολάς Μαδοῦρο καί εὑρέθη στήν ἀεροπορική βάση Λά Καρλότα στό Καράκας τά ξημερώματα τῆς Τρίτης. Ἐκεῖ, δημοσιογράφος τοῦ Reuters ἀνέφερε ὅτι δυνάμεις ἀσφαλείας κάνουν χρήση δακρυγόνων κατά τοῦ Γκουαϊδό καί περίπου 70 ὁπλισμένων ἀνδρῶν πού τόν συνόδευαν. Ἀκολούθησε χάος, καθώς οἱ συνοδοί τοῦ Γκουαϊδό συγκρούσθηκαν μέ ὑποστηρικτές τοῦ Μαδοῦρο ἔξω ἀπό τήν βάση. Ἄλλοι διαδηλωτές ἔβαλαν φωτιά σέ λάστιχα, ἐκτόξευαν πέτρες καί οἱ δυνάμεις ἀσφαλείας ἀπαντοῦσαν μέ δακρυγόνα. Χθές ὁ Γκουαϊδό ἐπανέλαβε τήν ἔκκληση γιά νέες διαδηλώσεις, καλώντας τούς κατοίκους τοῦ Καράκας νά συγκεντρωθοῦν σέ 15 σημεῖα τῆς πρωτευούσης. Ἡ σχετική ἀνάρτησίς του ἔχει ὡς ἀκολούθως: «Καλημέρα! Σήμερα συνεχίζουμε. Αὐτά εἶναι τά σημεῖα τῆς συγκεντρώσεως σήμερα στό Καράκας. Συνεχίζουμε μέ περισσότερη δύναμη ἀπό ποτέ, Βενεζουέλα». Ὁ Μαδοῦρο υἱοθέτησε τήν θεωρία τῆς ἀπόπειρας «πραξικοπήματος» στρατιωτικῶν καί ἀνήγγειλε ὅτι θά ἀσκηθοῦν «ποινικές διώξεις» σέ βάρος τῶν ὑπεύθυνων γιά αὐτήν. Κατά τήν πρώτη δημοσία του ἐμφάνιση μετά τά ἐπεισόδια, ὁ Μαδοῦρο συνεχάρη τίς ἔνοπλες δυνάμεις διότι κατάφεραν νά «ἀποτύχει ἡ μικρή ὁμάδα πού ἐπιδίωκε νά ξεσπάσουν βίαια ἐπεισόδια».

Ἡ κατάστασις, πάντως, παραμένει ρευστή καί τεταμένη.

Κεντρικό θέμα