«Πρέσπες» καί στό Αἰγαῖο ἑτοιμάζει ἡ Μέρκελ

Ἐνῶ τό 66% τῶν Ἑλλήνων φοβᾶται θερμό ἐπεισόδιο

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου εὑρίσκεται ἀπό χθές στό Βερολῖνο. Λίγες ὧρες νωρίτερα ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν συνομιλοῦσε τηλεφωνικῶς μέ τήν Ἄγγελα Μέρκελ. Διμερεῖς σχέσεις, πανδημία, συριακή κρίσις καί κατάστασις στήν Λιβύη τά ὑπό συζήτησιν θέματα, συμφώνως πρός τόν τουρκικό Τύπο. Τό πιό σημαντικό ὅμως εἶναι ὅτι συζητεῖται ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο τό πολιτικό βάρος τοῦ Βερολίνου θά «πέσει» στήν προσπάθεια νά συρθεῖ ἡ Ἑλλάς σέ ἀπ’ εὐθείας διάλογο μέ τήν Τουρκία. Σέ ἕνα διάλογο κατά τόν ὁποῖο τό μόνο πού θέλουν νά συζητηθεῖ εἶναι ποιά ἑλληνικά κυριαρχικά δικαιώματα θά τεθοῦν γιά διανομή. Ποιές ἀπό τίς τουρκικές διεκδικήσεις θά ἱκανοποιηθοῦν. Ἡ Ἑλλάς διατρανώνει ἐπί χρόνια ὅτι δέν διεκδικεῖ τίποτε. Ταυτοχρόνως τονίζει ὅτι δέν παραχωρεῖ οὔτε σπιθαμή ἐδάφους ἤ κυριαρχίας. Ἐλπίζουμε καί τώρα νά ἐμμείνει στήν τήρηση καί αὐτῆς τῆς δεύτερης ἐξαγγελίας…

Ἡ Τουρκία βεβαίως ἐπιδιώκει τόν διάλογο. Ὑποκρύπτει ὡστόσο πώς αὐτός ὁ διάλογος τόν ὁποῖο θέλει δέν εἶναι ἕνας ἔντιμος διάλογος ἰσοτίμων χωρῶν γιά τήν διευθέτηση ἐκκρεμῶν ζητημάτων. Εἶναι ὁ διάλογος τοῦ ἅρπαγος, πού ὑπό τήν ἀπειλή βίας (νά μήν ξεχνᾶμε τό casus belli) ἐπιδιώκει νά διευρύνει τό πεδίο τῶν διεκδικήσεών του. Αὐτό συνεζήτησε τηλεφωνικῶς ὁ Ἐρντογάν. Αὐτό θέτει καί ὁ Τσαβούσογλου στό Βερολῖνο. Καί ἡ Ἄγγελα Μέρκελ; Πολύ βολικά προσφέρει τίς «καλές» της ὑπηρεσίες, προκειμένου οἱ δύο χῶρες τοῦ ΝΑΤΟ νά προσέλθουν σέ διάλογο. Οἱ «λεπτομέρειες» πού παραπάνω παραθέσαμε ἐλάχιστα ἐνδιαφέρουν τήν Γερμανίδα Καγκελλάριο. Μένει –ἤ θέλει νά μένει– στήν ἐπιφανειακή θεώρηση τῶν πραγμάτων. «Διάλογος», ἡ μαγική λέξις τήν ὁποία κάποιοι θεωροῦν πανάκεια καί τρόπο διευθετήσεως κάθε προβλήματος.

Δέν εἶναι ἔτσι. Μέσω διαλόγου ὁδηγήθηκε ἡ χώρα μας στήν ἐπαίσχυντη συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Κάποιοι προσβλέπουν σέ «Πρέσπες» καί στό Αἰγαῖο. Νά μήν ξεχνᾶμε πώς ὑπῆρξε καί μέλος τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου πού εἶχε τό θράσος νά τοποθετηθεῖ ὑπέρ αὐτῆς τῆς τακτικῆς. Δέν ἔχει περάσει πολύς καιρός ἀπό τότε πού ὁ βουλευτής Δωδεκανήσου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ἠλίας Καματερός ἀναισχύντως δήλωνε: «Μακάρι νά εἴχαμε καί ἐμεῖς μιά Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Σᾶς ζηλεύουμε ἐσᾶς τούς Μακεδόνες. Ἔχετε ἐσεῖς πρόβλημα ἀσφάλειας; Σέ μᾶς πετᾶνε ἀεροπλάνα καί γίνονται ἀερομαχίες. Ἔχετε πρόβλημα μέ τά σύνορα; Ἐμᾶς διεκδικοῦν τά νησιά μας καί συνεχῶς ζητοῦν περισσότερα».

Ἀλλά ὅπως οἱ Σκοπιανοί δέν ἔκαναν πίσω σέ καμμία ἀπό τίς ἀνιστόρητες διεκδικήσεις τους, οὔτε οἱ Τοῦρκοι θά κάνουν πίσω στίς προκλήσεις καί στίς διεκδικήσεις νησιῶν. Γιά αὐτούς, ὁ διάλογος δέν ἀποτελεῖ τρόπο ἐπιλύσεως διαφορῶν. Ἀποτελεῖ πλατφόρμα διαμορφώσεως τοῦ ἐφαλτηρίου, ἀπό τό ὁποῖο θά διεκδικήσει καί ἄλλα, μόλις διασφαλίσει τήν λεία τῆς πρώτης ἁρπαγῆς. Αὐτῆς τοῦ διαλόγου γιά τόν ὁποῖο μεσολαβεῖ τώρα ἡ Ἄγγελα Μέρκελ.

Τό 66% τῶν Ἑλλήνων θεωρεῖ πιθανό ἕνα «θερμό ἐπεισόδιο» μέ τήν Τουρκία στό ἑπόμενο δωδεκάμηνο, συμφώνως πρός δημοσκόπηση τῆς MRB. Ποσοστό αὐξημένο κατά 6,8% σέ σχέση μέ τό 59,2% πού ἐξέφραζε τήν ἴδια ἀνησυχία τόν περασμένο Δεκέμβριο. Θά ἡσυχάσουν ἄραγε αὐτοί οἱ ἀνησυχοῦντες Ἕλληνες ἄν γίνει δεκτός ἕνας διάλογος μέ τήν Τουρκία; Δεδομένου ὅτι θά εἶναι ἕνας διάλογος στόν ὁποῖο μᾶς ὁδηγοῦν οἱ πιέσεις ξένων δυνάμεων, χωρίς νά ἔχει ἀποσυρθεῖ ἡ ἀπειλή βίας ἀπό τήν Τουρκία, στούς ἑπομένους μῆνες μᾶλλον θά δοῦμε τό ποσοστό αὐτό νά αὐξάνεται. Ἐκεῖ θά ὁδηγήσει ἡ συμπεριφορά τῆς Τουρκίας πού πάντα διεκδικεῖ περισσότερα. Κάτι πού ἡ Ἄγγελα Μέρκελ καί οἱ λοιποί σύμμαχοι καί ἑταῖροι προσποιοῦνται ὅτι ἀγνοοῦν.

Κεντρικό θέμα