Πῶς ὁ «Νικηφόρος» ἔδιωξε τό «Μπαρμπαρός» ἀπό τήν ΑΟΖ

Ἡ Ἑλλάς ἐνημέρωσε ξένες δυνάμεις: «Θά τούς κτυπήσουμε ἄν τό ξανακάνουν»

ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΘΕΡΜΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ

ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ τοῦ 2018 τό ἐρευνητικό πλοῖο τῶν Τούρκων «Μπαρμπαρός» ἐπεχείρησε νά παραβιάσει τήν ἑλληνική ὑφαλοκρηπῖδα στό Αἰγαῖο καί νά πραγματοποιήσει παράνομες σεισμικές ἔρευνες σέ τμῆμα αὐτῆς –σέ ἐφαρμογή ἤδη ἐκδοθείσης Navtex. Ὁ τότε ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ἀποστολάκης δέν δίστασε οὔτε στιγμή. Εἶχε προειδοποιήσει οὐκ ὀλίγες φορές τούς γείτονες καί τόν ὁμόλογό του Χουλουσί Ἀκάρ γιά τίς συνέπειες μίας τέτοιας ἀπόπειρας. Στόν Ναύσταθμο Σαλαμῖνος σήμανε συναγερμός. Τό Πεντάγωνο ἀπεφάσισε τήν ἐλεγχόμενη κλιμάκωση στό Αἰγαῖο καί νά στείλει φρεγάτα καί κανονιοφόρο γιά νά ἀντιμετωπίσει, μέ τήν συνδρομή καί ἄλλων πλοίων τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, τήν πρόκληση. Πράγματι, ἡ Ἑλλάς στήν προκειμένη περίπτωση λειτούργησε μέ ἀποφασιστικότητα. Ἡ φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκᾶς» παρενόχλησε μέ ἐπιμονή (harrasment) τό τουρκικό ἐρευνητικό σκάφος, τό ἀπέτρεψε ἀπό τίς ἔρευνες πού σχεδίαζε νά κάνει καί μέ τό κατάλληλο bullying τό ὁδήγησε βιαίως –«καροτσάκι» στήν λαϊκή καθομιλουμένη, ἐκτός τῶν ὁρίων τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπῖδος. Ἡ παρενόχλησις προφανῶς καί περιελάμβανε τήν ἀπειλή τῆς βυθίσεως. Οἱ Τοῦρκοι αἰφνιδιάσθηκαν. Δέν ἀνέμεναν αὐτήν τήν ἀντίδραση. Τό Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν καί οἱ τηλεοπτικοί σταθμοί τους, μέ ἔκτακτα δελτία, ἐπετέθησαν στήν Ἑλλάδα κατηγορώντας την ὅτι …ἐπεχείρησε καί προεκάλεσε «κρίση στήν Μεσόγειο». Γιά νά γίνουν πειστικοί ὅμως ὑπεστήριξαν ψευδῶς ὅτι τό θερμό ἐπεισόδιο ἔγινε σέ «διεθνῆ ὕδατα». Οὐδέν ἀναληθέστερον. Τό ἐπεισόδιο εἶχε γίνει σέ περιοχή κοντά στό ἀπώτατο δυτικό ὅριο τῶν τουρκικῶν διεκδικήσεων στόν 28ο μεσημβρινό, πλησίον τοῦ Καστελλορίζου.

Τό ἑλληνικό Πεντάγωνο δέν χρειάσθηκε νά κλιμακώσει περαιτέρω, γι’ αὐτό καί δέν ἐπιβεβαίωσε ποτέ ἐπισήμως τό περιστατικό. Ἤθελε νά στείλει σαφές μήνυμα πρός τήν τουρκική πολιτική ἡγεσία χωρίς νά ἐξάψει ὅμως τά πολιτικά πάθη στήν ἐσωτερική πολιτική σκηνή. Ἔτσι τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν περιορίσθηκε νά χαρακτηρίσει «παράνομη» τήν Navtex τῆς Ἀγκύρας, πού ἔδιδε τό δικαίωμα στό «Μπαρμπαρός» νά …διακορρεύσει τήν ἑλληνική ὑφαλοκρηπῖδα καί νά ἐνημερώσει τόν ἑλληνικό λαό, ὅτι «ἔγινε διάβημα πρός τήν τουρκική κυβέρνηση». Μέχρις ἐκεῖ. Γιά τήν καταδίωξη τοῦ «Νικηφόρου Φωκᾶ» πρός τό «Μπαρμπαρός» τήν ὁποία παρηκολούθησαν ἀπό ἀπόσταση καί διακριτικά ἕνα γερμανικό καί ἕνα ἀμερικανικό πλοῖο (σύν ἕνα τουρκικό ὑποβρύχιο), τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν σιώπησε. Δέν τήν ἐπιβεβαίωσε, ἀλλά δέν τήν διέψευσε κιόλας. Ἠκολούθησε ἐν τέλει τό δόγμα, ὅτι ἡ ἐξωτερική πολιτική δέν γίνεται γιά ἐσωτερική κατανάλωση. Οἱ γείτονες παρά τό γεγονός ὅτι στήν ἀνακοίνωση τοῦ ὑμετέρου Ὑπουργείου τους ἐπέμειναν ὅτι «ἡ Τουρκία θά συνεχίσει νά χρησιμοποιεῖ τά κυριαρχικά δικαιώματα καί τίς ἐξουσίες τῆς ἠπειρωτικῆς ὑφαλοκρηπῖδος βάσει τοῦ διεθνοῦς δικαίου» καί προέτρεψαν ἀλαζονικά τήν Ἑλλάδα «σᾶς συμβουλεύουμε νά παραμείνετε μακρυά ἀπό συμπεριφορές πού μπορεῖ νά προκαλέσουν κλιμάκωση στήν περιοχή», τελικῶς τό ἔλαβαν τό μήνυμα. Δέν «πάτησαν» ξανά ἀπό τότε στήν περιοχή.

Σήμερα, ὀκτώ μῆνες μετά τό ἄγνωστο αὐτό ἐπεισόδιο πού ἀπετέλεσε πρόβα τζενεράλε γιά σύρραξη μέλλοντος, ὑψηλόβαθμοι παράγοντες τῶν Ὑπουργείων Ἀμύνης καί Ἐξωτερικῶν ἐπιβεβαιώνουν γιά πρώτη φορά στήν «Ἑστία» ὅτι τό ἐπεισόδιο συνέβη. Ὅτι ὁ «Νικηφόρος Φωκᾶς» κατεδίωκε καί ἀπέβαλε τό τουρκικό ἐρευνητικό σκάφος «Μπαρμπαρός» ἀπό τά ἑλληνικά χωρικά ὕδατα καί τήν ἑλληνική ὑφαλοκρηπῖδα. Οἱ ἁρμόδιες ἀρχές ἐπιβεβαιώνουν πράγματι τό ἐπεισόδιο γιά νά ὑπογραμμίσουν τήν ἑλληνική ἀποφασιστικότητα σέ περίπτωση πού ἡ Τουρκία ἐπιχειρήσει νά πράξει τό ἴδιο σέ τμῆμα τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπῖδος κοντά στό χρυσοφόρο Καστελλόριζο τόν Αὔγουστο. Μετά τά Ἴμια, δέν ὑπάρχει ἄλλη ἐναλλακτική, ὅποιο κι ἄν εἶναι τό κόστος. Ξένοι πρέσβεις οἱ ὁποῖοι μετά τό ἐπεισόδιο τοῦ Ὀκτωβρίου ἐθορυβήθησαν καί ρωτοῦν συχνά Ἕλληνες κυβερνητικούς ἀξιωματούχους τί θά κάνουν ἄν ἐπαναληφθεῖ πρόκλησις τύπου «Μπαρμπαρός», λαμβάνουν στερότυπα τήν ἴδια ἀπάντηση τούς τελευταίους δύο μῆνες: «Θά τούς κτυπήσουμε! Δέν ἔχουμε ἄλλη ἐπιλογή!». Καί σπεύδουν νά ἐνημερώσουν τίς κυβερνήσεις τους.

Ἡ Ἑλλάς δέν πρόκειται νά ἀσχοληθεῖ μέ τίς ἐπιπτώσεις πού θά προκαλέσει μία τέτοια ἀπόφασις στήν οἰκονομία τῆς Τουρκίας, ἔστω καί ἄν ἐκεῖ ἐσχάτως ἡ λίρα δείχνει νά ἀνακτᾶ τήν ἀξία της καί τυχόν σύρραξις θά ὁδηγοῦσε τήν τουρκική οἰκονομία σέ ὀπισθοδρόμηση. Οἱ ἑλληνικές ἀρχές ἔχουν συγκεκριμένες πληροφορίες γιά τό σημεῖο πού θά ἐπιχειρήσουν νά προκαλέσουν καί πάλι τετελεσμένα οἱ Τοῦρκοι. Πρόκειται γιά τόν 28ο μεσημβρινό ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται περίπου στό μέσον τῆς Ρόδου καί δυτικώτερα τοῦ Καστελλορίζου. Ἐκεῖ ἐντοπίζεται τό δυτικό ὅριο τῶν τουρκικῶν γεωτρήσεων, μέ τό ἀνατολικό νά φθάνει στόν 32ο μεσημβρινό, στά ἀνοικτά τῆς Πάφου.

Στήν Ἀθήνα περιμένουν μετά βεβαιότητος κλιμάκωση τῆς τουρκικῆς προκλητικότητος στόν ἀέρα τοῦ Αἰγαίου (99 παραβιάσεις χθές ἐπάνω ἀπό τό Φαρμακονήσι), στά κυπριακά οἰκόπεδα 1, 4, 5 καί 7, πού δέν ἔχουν ἀποδοθεῖ ἀκόμη πρός ἐκμετάλλευσιν, ἐνῶ ἐξετάζουν καί τίς πληροφορίες ὅτι τό πρῶτο τουρκικό γεωτρύπανο προχωρεῖ ἀνενόχλητο γιά νά τρυπήσει, ἄν δέν τρυπᾶ ἤδη, τόν κυπριακό βυθό στήν ΑΟΖ, σέ περιοχή μή ἀδειοδοτημένη. Τό ἰσχυρίσθηκε καί ἡ τουρκική ἐφημερίς «Σαμπάχ», ἡ ὁποία ἀπέσυρε ὅμως τήν ἀνάρτησή της ἀμέσως. Κάτι πού, πάντως, διαψεύδεται κατηγορηματικῶς καί ἀπό τήν κυπριακή κυβέρνηση καί ἀπό ἄλλες δυνάμεις τῆς Δύσεως.

Κεντρικό θέμα