«Πολυπολιτισμική χώρα ἡ Ἑλλάς»…

n Ὁ κ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ σέ ἐρώτηση τοῦ κ. Βαρουφάκη στό πλαίσιο τῆς «Ὥρας τοῦ Πρωθυπουργοῦ» στήν Βουλή

«Οὔτε φράκτες οὔτε τείχη: Kανόνες»

TO OΡΑΜΑ του γιά τήν ἑλληνική κοινωνία μέ τήν μόνιμη παρουσία χιλιάδων προσφύγων καί μεταναστῶν, περιέγραψε χθές στήν Βουλή ὁ Πρωθυπουργός. Ἀπαντώντας σέ ἐπίκαιρη ἐρώτηση τοῦ ἐπί κεφαλῆς τοῦ ΜέΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη γιά τήν Μόρια, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπεχείρησε νά ἀποσείσει ἀπό πάνω του κάθε κατηγορία ξενοφοβίας καί ρατσισμοῦ, λέγοντας ὅτι εἶναι ὑπερήφανος πού βλέπει τήν ἑλληνική κοινωνία νά μετατρέπεται σιγά-σιγά σέ πολυπολιτισμική. Καταχειροκροτούμενος ἀπό τούς βουλευτές τῆς ΝΔ ὁ Πρωθυπουργός ὑπεστήριξε ὅτι «δέν ἀμφισβητεῖται ἡ ἐθνική ἀκεραιότητα» ἀπό τήν μετάλλαξη τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ἐξέφρασε τήν βεβαιότητα, ὅτι ὅσα παιδιά μεταναστῶν ἐπιλέξουν νά κάνουν τήν Ἑλλάδα δεύτερη χώρα, «πρέπει νά αἰσθάνονται καί θά αἰσθάνονται Ἕλληνες». «Αὐτό εἶναι τό σωστό, καί θά πᾶνε σέ ἑλληνικό σχολεῖο καί ἄν εἶναι ἄριστοι μαθητές, νά σηκώσουν τήν ἑλληνική σημαία στίς παρελάσεις. Αὐτό εἶναι τό σωστό» δήλωσε ὁ κ. Μητσοτάκης.

Ὁ Πρωθυπουργός ἐξήγγειλε τό «μπόλιασμα» τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας μέ ἕνα μεγάλο ἀριθμό προσφύγων (ὄχι μεταναστῶν), ἀφοῦ «τό ἀνθρώπινο δυναμικό τῆς χώρας γερνᾶ». Βεβαίως ἡ ἐνσωμάτωσις χιλιάδων ξένων ἀνθρώπων στήν παραγωγή, συνέχισε ὁ Πρωθυπουργός, θά γίνει μέ κανόνες καί διαδικασίες, ἐνῶ μέσω τοῦ διαλόγου θά ἀποφασισθοῦν «σέ ποιές τοπικές κοινωνίες θά ἐνσωματωθοῦν». Ἀπαντώντας στήν παρατήρηση τοῦ κ. Βαρουφάκη ὅτι ἡ χώρα μας πρέπει νά ὑποδεχθεῖ ὅλους ὅσοι ἔρχονται ἀφοῦ δέν ὑπάρχει διαφορά μεταξύ πρόσφυγος καί μετανάστου, ὁ Πρωθυπουργός ἐπεσήμανε μέ ἔμφαση ὅτι ἡ Ἑλλάς «δέν θέλει οὔτε φράκτες οὔτε τείχη, ἀλλά κανόνες». Ὡς γνωστόν ὁ μοναδικός φράκτης πού ὑπάρχει στήν Ἑλλάδα εἶναι σέ ἕνα μικρό σημεῖο στόν Ἕβρο, πού ὅμως ἔχει συμβάλει καθοριστικά στήν μείωση τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν ἀπό τήν Ἀνατολική Θράκη.

Ἐν συνεχεία ὁ κ. Μητσοτάκης ἔστειλε μήνυμα στούς Ἕλληνες πού ἀνησυχοῦν καί φοβοῦνται ἀπό τήν ἔλευση χιλιάδων μεταναστῶν κάθε μῆνα, ὅτι «δέν τούς φοβᾶται». Κατά τόν Πρωθυπουργό, οἱ μετανάστες μποροῦν νά συμβάλλουν –ὀργανωμένα καί μέ κανόνες– καί στήν ἐπίλυση τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος! Ἐξέφρασε ὡστόσο ἀνησυχία γιατί ἔχουν ἐντοπισθεῖ νά εἰσέρχονται 25άρηδες ἀπό δύσκολες περιοχές πού δέν εἶναι κατατρεγμένοι, μέ ἀρκετά χρήματα στήν διάθεσή τους. «Ναί, μᾶς ἀπασχολεῖ αὐτό στό θέμα τῆς ἐθνικῆς ἀσφαλείας» εἶπε χαρακτηριστικά. Ἐπανέλαβε ὅτι τό πρόβλημα ἔχει παύσει νά εἶναι προσφυγικό, ἀφοῦ τό 2015 οἱ Σύριοι πού ἔφευγαν ἀπό τίς ἑστίες τους γιά νά γλυτώσουν ἀπό τόν πόλεμο ἦταν τό 75% τῶν εἰσερχομένων, ἐνῶ σήμερα εἶναι μόλις 2%.

Ὁ κ. Μητσοτάκης παρουσίασε τίς ἑπόμενες τέσσερεις κινήσεις πού θά κάνει ἡ Κυβέρνησις γιά νά βελτιωθεῖ ἡ κατάστασις. Ὅπως ἐξήγησε, καθιερώνεται ἕνα νέο συμπαγές αὐστηρό καί δίκαιο σύστημα ἀσύλου γιά ὅσους τό δικαιοῦνται. Εὐάλωτοι θά εἶναι πλέον μόνον ὅσοι ἀναφέρονται στήν ὁδηγία. Ἀπαλείφεται τό μετατραυματικό στρές ὡς λόγος εὐαλωτότητος, εἶπε ὁ Πρωθυπουργός. Ἡ δεύτερη κίνησις ἀφορᾶ τήν συνεργασία ὅλων τῶν δομῶν τῆς χώρας μέ τό σύστημα Ὑγείας καί Προνοίας ὅπως καί μέ τό Παιδείας. «Ὅλα τά παιδιά πρέπει νά πηγαίνουν σχολεῖο. Ὅσοι τό ἀρνοῦνται αὐτό, θά ἔχουν διοικητικές κυρώσεις. Ἐντός τοῦ 2020 ἐντάσσουμε 20.000 πρόσφυγες σέ διαμερίσματα καί ξενοδοχεῖα καί 16.000 σέ προγράμματα ἀπασχόλησης» ἐξήγγειλε ὁ Πρωθυπουργός. Ταυτοχρόνως, τόνισε ὅτι θά γίνει αὐστηρός ἔλεγχος στίς ΜΚΟ γιά νά ξεχωρίσει «ἡ ἦρα ἀπό τό στάρι». Ἡ τρίτη κίνησις εἶναι ἡ θωράκισις τῆς χώρας καί ἡ δημιουργία κλειστῶν προαναχωρησιακῶν κέντρων γιά ὅσους δέν δικαιοῦνται ἄσυλο. Ὁ κ. Μητσοτάκης ἀπεκάλυψε ὅτι περισσότεροι ἀπό 20.000 αἰτοῦντες ἄσυλο θά μεταφερθοῦν σέ 10 Περιφέρειες τῆς χώρας μέ τήν Κυβέρνηση νά φροντίζει νά ἐγκατασταθοῦν σέ «σοβαρές ὑποδομές». Τέλος, ἡ τέταρτη κίνησις ἀφορᾶ τήν ἀνάδειξη τοῦ μεταναστευτικοῦ σέ ζήτημα μέ διεθνῆ διάσταση. Ἐπανέλαβε τήν θέση, πώς πρέπει νά ἐπιβληθοῦν κυρώσεις σέ ὅσες χῶρες τῆς ΕΕ ἀρνοῦνται νά συμμετάσχουν στήν δίκαιη κατανομή τῶν προσφύγων σέ εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο.

Ἐν τῶ μεταξύ, ἡ Γερμανία συνεχίζει νά χαϊδεύει τά αὐτιά τῆς Τουρκίας, παρά τό γεγονός ὅτι οἱ φουσκωτές λέμβοι καταφθάνουν νυχθημερόν στά ἑλληνικά νησιά. Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Χόρστ Ζεεχόφερ, μετά τήν συνάντηση μέ τόν Τοῦρκο ὁμόλογό του στήν Ἄγκυρα, ἐξέφρασε τήν βούληση τοῦ Βερολίνου, νά προσφέρει ἐπί πλέον στήριξη στήν Τουρκία γιά τήν καλύτερη ἐφαρμογή τῆς Κοινῆς Δηλώσεως γιά τό προσφυγικό. Ἡ Γερμανία ἀναμένει μία λίστα μέ τά θέματα πού ἡ Ἄγκυρα θέλει νά βελτιωθοῦν ὡς πρός τήν συμφωνία. Ἀπαντώντας σέ ἐρώτηση σχετικῶς μέ τά αἰτήματα τῆς Τουρκίας καί ἄν σέ αὐτά περιλαμβάνεται καί ἡ ἐπιτήρησις τῶν συνόρων, ὁ Γερμανός κυβερνητικός ἐκπρόσωπος περιορίσθηκε νά δηλώσει ὅτι «σκεπτόμαστε πρός ὅλες τίς πιθανές κατευθύνσεις» καί ὅτι ὁ κατάλογος πού θά διαβιβάσει ἡ Ἄγκυρα θά μελετηθεῖ μέ προσοχή. «Ὑπάρχουν διάφορες δυνατότητες νά βοηθήσουμε» ἐπεσήμανε χαρακτηριστικά.

Τήν ἴδια στιγμή, ἀντιδράσεις ἔχει προκαλέσει ἡ εἴδησις ὅτι θά δημιουργηθεῖ κέντρο φιλοξενίας προσφύγων ἐντός τοῦ χώρου πού εἶναι τό νοσοκομεῖο «Ἀμαλία Φλέμινγκ». Ἡ ΠΟΕΔΗΝ ἐπέκρινε τήν Κυβέρνηση κάνοντας λόγο γιά «λάθος ἀπόφαση» νά δημιουργηθεῖ ἐντός τοῦ νοσοκομείου κέντρο φιλοξενίας καί θέτει ζήτημα ἀσφαλοῦς λειτουργίας του, καθώς «τά νοσοκομεῖα δέν προσφέρονται γιά τέτοιες δομές».

Κεντρικό θέμα