Πωλητήριο στήν Κουμουνδούρου καί ἀντιπροεδρία στόν Νῖκο Παππᾶ

Ἀπό τό «βρεῖτε μου ἀντίπαλο καί πᾶμε» στήν ἄτακτο φυγή καί στήν γελοιοποίηση – Πῶς ὁ χαρισματικός πολιτικός «ἀπατεών» Στέφανος Κασσελάκης τό ἔβαλε στά πόδια μπροστά στόν φόβο τῆς ἥττας μετά τήν παρέμβαση Τσίπρα – Οἱ ἐσωκομματικοί συμβιβασμοί, οἱ κλακαδόροι καί τά σχέδια γιά τίς εὐρωεκλογές

ΔΗΜΟΣΙΩΣ ἦταν Λέων. Ἀλλά ἰδιωτικῶς, ὅπως λέει καί ἡ νεολαία μας, ἦταν …«γατάκι». Ἡ ἀντίδρασίς του στήν ψῆφο ἐμπιστοσύνης πού ζήτησε γιά τό πρόσωπό του ὁ προκάτοχός του Ἀλέξης Τσίπρας, τήν περασμένη ἑβδομάδα, ἦταν ἡ ἀντεπίθεσις ἀπό τό βῆμα τοῦ συνεδρίου τό βράδυ τῆς Πέμπτης, μέ τήν ἀλαζονική φράση «βρεῖτε μου ἀντίπαλο καί πᾶμε». Καί μέ ὑπονοούμενα ἐναντίον τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ, ὅτι «ναρκοθετεῖ τήν εἰκόνα τοῦ κόμματος» καί ὅτι «ἤθελε τόν ξένο ἀπό τήν Ἀμερική ὡς ἀχυράνθρωπό του στήν ἡγεσία.» Ἐάν ἡ ἀντίδρασίς του αὐτή ἦταν εἰλικρινής καί τήν ἐννοοῦσε μέχρι τέλους, θά ἦταν ἀντρίκια καί θά τήν ἐπαινούσαμε. Ἀλλά δέν ἦταν ἀντρίκια. Ἦταν τακτική διπρόσωπου. Ἀπό τό ἴδιο βράδυ στό παρασκήνιο ἄρχισαν νά διακινοῦνται πληροφορίες, ὅτι κορυφαῖα στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τά ὁποῖα βρίσκονται σέ ἀνοικτή γραμμή μέ τόν κύριο Κασσελάκη, θά ἔθεταν τό Σάββατο ζήτημα ἀναβολῆς τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν, καθώς ὁ πανικός πού ἐπεκράτησε στό ἐπιτελεῖο τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως δέν μποροῦσε νά ἀποκρυβεῖ. Ἄλλο νά πηγαίνει στίς ἐκλογές μέ σύμμαχο τόν Τσίπρα κι ἄλλο νά πηγαίνει μέ ἀντίπαλο τόν Τσίπρα.

Τίς πρῶτες πρωινές ὧρες τοῦ Σαββάτου μάλιστα ὁ ἱστότοπος newsbreak δημοσίευσε τήν πληροφορία, ὅτι τήν ἑπομένη οἱ κύριοι Φάμελλος καί Παππᾶς θά ἔθεταν ζήτημα ἀναβολῆς τῶν ἐκλογῶν. Ὅπως καί τελικῶς συνέβη. Γιά νά φτάσουμε στήν χθεσινή ἀπόφαση τοῦ διαλυμένου Συνεδρίου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μέ τήν ὁποία ἐπικυρώθηκαν οἱ εἰσηγήσεις αὐτές καί ἀνεβλήθησαν οἱ ἐκλογές γιά νά πάει …φαντάρος ὁ κύριος Κασσελάκης. Εἶχε προηγηθεῖ ἡ ὁμιλία τῆς Ὄλγας Γεροβασίλη τό Σάββατο τό βράδυ, μέ τήν ὁποία ἀνεκοίνωσε ἐν μέσῳ ἀποδοκιμασιῶν τήν ὑποψηφιότητά της καί κατήγγειλε τήν …ἑνός ἀνδρός ἀρχή. Εἶχε προηγηθεῖ ἐπίσης ἡ διαρροή τῆς πληροφορίας, ὅτι τό περίφημο ἐρωτηματολόγιο πού συνέταξε ὁ κύριος Κασσελάκης χωρίς νά ρωτήσει τήν Πολιτική Γραμματεία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τό εἶχαν ἀπαντήσει μόλις 7.000 μέλη τοῦ κόμματος, τά μισά ἐκ τῶν ὁποίων, στό ἐρώτημα τί πρέπει νά ἀλλάξει στόν ΣΥΡΙΖΑ, ἡ ἀπάντησις πού ἔδωσαν ἦταν μονολεκτικῶς «ἐσύ».

Ἡ ἧττα λοιπόν ἔπρεπε νά ἀποφευχθεῖ χωρίς ὅμως νά καταλογιστεῖ ἡ ὀπισθοχώρησις στόν θεατρῖνο ἀρχηγό. Ἐξ οὗ καί ἐπιστρατεύτηκαν κορυφαῖα στελέχη. Μετά τόν Σωκράτη Φάμελλο, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ πρόεδρος τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τοῦ κόμματος, θέση ἔλαβε ὁ Νῖκος Παππᾶς, ὁ ὁποῖος διακινεῖται στό παρασκήνιο ὅτι συμφώνησε μέ τόν κ. Κασσελάκη νά ἀναλάβει τήν ἀντιπροεδρία τοῦ κόμματος μετά τίς εὐρωεκλογές καί μετά τυχόν ἀλλαγή στό καταστατικό. Ὁ ἀμφιλεγόμενος πολιτικός πού κατεδικάσθη ἀπό τό εἰδικό δικαστήριο, φιλοδοξεῖ νά γίνει ἡ «Καμάλα» τοῦ «Μπάιντεν»! Θέση ὑπέρ τοῦ Κασσελάκη ἔλαβε ἐπίσης καί ὁ Παῦλος Πολάκης, πού εἶχε κάκιστες σχέσεις μέ τήν Ὄλγα Γεροβασίλη, ἡ ὁποία ἔχει ζητήσει στό παρελθόν τήν διαγραφή του ἀπό τό κόμμα. Ἡ «Ἑστία» παρηκολούθησε αὐτές τίς ἡμέρες προσεκτικά τίς ἐξελίξεις στό κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, ἀλλά ἀπέφυγε νά τίς κάνει πρῶτο θέμα της πρίν μπορέσει νά ἔχει καθαρή εἰκόνα γιά τό τί ἀκριβῶς συνέβη στό περίεργο αὐτό κόμμα τοῦ Ἰανοῦ.

Τρία πράγματα συνέβησαν λοιπόν μέ βάση τήν ξεκάθαρη εἰκόνα πού ἔχουμε σήμερα:

Πρῶτον, ὁ Στέφανος Κασσελάκης ἐπεχείρησε νά καταργήσει τόν ΣΥΡΙΖΑ καί νά τοῦ ἀλλάξει ὄνομα στόν δρόμο πρός τίς εὐρωεκλογές, ὡσάν νά ἐπρόκειτο γιά ἐπιχείρηση πού ἐκκαθαρίζεται ἐν λειτουργίᾳ. Τίς προθέσεις του τίς ἀπεκάλυψε μέ τό ἐρωτηματολόγιο. Ὁ ἴδιος προεκάλεσε ἐσωκομματική κρίση ἀπαιτῶντας μάλιστα ἀπό τήν Πολιτική Γραμματεία νά τόν ἀνακηρύξει ὡς πρόεδρο ἐπί προθεσμία ἕως τό 2027, ἀνεξαρτήτως ἀποτελέσματος τῶν εὐρωεκλογῶν.

Τό δεύτερον, τήν προσπάθειά του αὐτή σταμάτησε ὁ προκάτοχός του Ἀλέξης Τσίπρας (δέν εἶναι ἄμοιρος εὐθυνῶν) μέ τήν γνωστή ἐπιστολή παρέμβαση ἡ ὁποία πρακτικά ἀκύρωσε τούς σκοπούς τοῦ συνεδρίου νά καταστεῖ ἱδρυτικό καί τό διέλυσε. Ἡ δημόσια παρέμβαση Τσίπρα πού εἶχε ἰσχυρό στοιχεῖο πολιτικοῦ ρίσκου σταμάτησε προσωρινά τίς διεργασίες, ἀλλά δέν τίς ἀνέστειλε. Καί τοῦτο, διότι ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία», στόν σχεδιασμό τοῦ κυρίου Κασσελάκη μετά τίς εὐρωεκλογές εἶναι νά βάλει πωλητήριο στό ἱστορικό κτήριο τῆς Κουμουνδούρου, τό ὁποῖο ἠγοράσθη μέ δάνειο ἐπί ἡγεσίας Λεωνίδα Κύρκου ὅταν ἱδρύθηκε ἡ ἑλληνική Ἀριστερά (ΕΑΡ). Ὁ Κασσελάκης νοιώθει ἀσφυκτικά στά γραφεῖα αὐτά καί κάνει ὁτιδήποτε γιά νά ἀπομακρύνεται καί γιά νά ἀπαλλάσσεται ἀπό τούς συμβολισμούς τους –κορυφαῖο τό παράδειγμα τῆς συνεδριάσεως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος στίς εἰδυλλιακές Σπέτσες. Καί καθώς οἱ ἀντικειμενικές ἀξίες στήν ὁδό Πειραιῶς ἔχουν ἐκτιναχθεῖ, πιστεύει ἔτσι ὅτι μπορεῖ νά λύσει τό οἰκονομικό πρόβλημα τοῦ κόμματός του καί νά πάψει νά τό δανείζει ἀπό τήν τσέπη του.

Τρίτον, μετά τήν παρέμβαση Τσίπρα, καί ἐνώπιον τοῦ φάσματος τῆς ἥττας ἤ τῆς νίκης του μέ μικρότερο ποσοστό ἀπό αὐτό μέ τό ὁποῖο νίκησε τήν Ἔφη Ἀχτσιόγλου, ὁ Στέφανος Κασσελάκης κινητοποίησε στελέχη νά δημιουργήσουν κλῖμα ἀναβολῆς τῶν ἐκλογῶν χωρίς ἐκεῖνος νά τό χρεώνεται. Παρίστανε ὅταν ἐρωτᾶτο τόν ἀνήξερο! Λέων τῆς Χαλιμᾶς. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά ἀναβληθοῦν τελικῶς οἱ ἐκλογές καί νά ἀπαλλαγεῖ ὁ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπό τό ἄγχος τῆς ἐπανεκλογῆς του. Κάτι πού ἐπαρουσιάσθη ὡς ἐπικοινωνιακός θρίαμβός του. Ἀλλά τό πρόβλημα παραμένει.

Τακτικά, στήν μάχη αὐτή, νίκησε ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὁ ὁποῖος μέ τούς θεατρινισμούς ἔχει καταφέρει τελικά νά ἀποφύγει τίς κάλπες καί τήν ἀμφισβήτηση. Καί ἄς ἀκυρώθηκε τό σχέδιό του γιά κατάργηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐν λειτουργίᾳ. Ἡ νίκη του αὐτή θά ὁλοκληρωθεῖ μόνον ἐάν ὁ ΣΥΡΙΖΑ λάβει ποσοστό τοὐλάχιστον 17% στίς εὐρωεκλογές. Μόνο τότε θά ἔχει τήν νομιμοποίηση νά προχωρήσει στίς ἀλλαγές. Στρατηγικά φαίνεται ὅτι κέρδισε ὁ προκάτοχός του Ἀλέξης Τσίπρας. Καθώς ἄν τό ἀποτέλεσμα τῶν εὐρωεκλογῶν εἶναι πολύ χαμηλότερο ἀπό τό ἀναμενόμενο καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ καταταγεῖ τρίτος, τότε θά μπορεῖ νά λέει μέ ἀξιοπιστία ὅτι ἐκεῖνος προειδοποίησε ὅτι ἔπρεπε νά ἐπαναβεβαιωθεῖ ἡ ἀρχηγία Κασσελάκη, ὅτι δέν εἰσακούστηκε, καί τό ἀποτέλεσμα ἐπιβεβαίωσε πλήρως τήν ἀνησυχία του. Ἄρα θά ἔχει τά χέρια του ἐλεύθερα γιά νά προχωρήσει στό ἑπόμενο βῆμα. Ἀντιθέτως, ἐάν ἔχανε μία ἐκλογή ἀπό τόν κύριο Κασσελάκη, μέ ὑποψήφια τήν κυρία Γεροβασίλη, θά ἀκυρώνετο τό κῦρος του στό ἐσωτερικό τῆς Ἀριστεράς, ἐνῷ ἐάν κέρδιζε μέ ἀρχηγό τήν κυρία Γεροβασίλη, θά τοῦ ἐχρεώνετο τό ὅποιο ἀποτέλεσμα μετά τίς εὐρωεκλογές. Ὁ πῆχυς θά ἦταν πολύ πιό ψηλά γι’ αὐτόν, γιατί τό ποσοστό Γεροβασίλη θά συνεκρίνετο μέ τό ποσοστό πού κέρδισε ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὑπό τήν ἡγεσία του! Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ στόν ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, ραντεβού μετά τίς εὐρωεκλογές. Τότε ξυρίζουν τόν γαμπρό. Τότε θά μάθουμε καί ποιός εἶναι ὁ γαμπρός. Ὁ Τσίπρας ἤ ὁ Κασσελάκης;

Κεντρικό θέμα