Πολιτική ἀνίσων ἀποστάσεων ἀπό τόν Πρόεδρο Τράμπ

Αἰδήμων σιωπή στό αἴτημα Μητσοτάκη γιά ἀκύρωση τοῦ τουρκολιβυκοῦ μνημονίου

– Ἐμεῖς τοποθετηθήκαμε ὑπέρ τῶν Ἀμερικανῶν γιά τό Ἰράν.

– Ἐμεῖς ὑπογράψαμε μία σημαντική συμφωνία ἀμυντικῆς συνεργασίας.

– Ἐμεῖς ἐκφράσαμε πρόθεση ἀγορᾶς μαχητικῶν F-35.

– Ἐμεῖς ἔχουμε συμφωνήσει στήν ἀναβάθμιση τῶν F-16.

Ὅμως παρόντος τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ στόν Λευκό Οἶκο, ὁ Ντόναλντ Τράμπ δέν εἶπε τίποτε γιά τό Μνημόνιο τῆς Τουρκίας μέ τήν Λιβύη. Ἐτοποθετήθη ὑπέρ τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν χαρακτηρίζοντας σημαντική τήν συμβολή του στήν ἀντιμετώπιση τοῦ «χαλιφάτου» καί στήν κράτηση τζιχαντιστῶν μαχητῶν στήν Τουρκία. Ἀντιπαρῆλθε δέ τήν σαφῆ τοποθέτηση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ὅτι δέν εἶναι ἐπιτρεπτό νά γίνονται συμφωνίες πού καταπατοῦν τά ἑλληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός ἀνέφερε ρητῶς ὅτι «προσβλέπουμε στήν δική σας ὑποστήριξη γιά νά μήν ἰσχύσει αὐτό τό μνημόνιο» –καί ὁ Ντόναλντ Τράμπ σιωποῦσε.

Τό μόνο θετικό πού βρῆκε τελικῶς νά πεῖ γιά τήν Ἑλλάδα εἶναι κάποια καλά λόγια γιά τίς ἐπιδόσεις τῆς Κυβερνήσεως στήν οἰκονομία. Ἐνωρίτερα ὅμως ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης εἶχε καί αὐτός ἐπαινέσει τήν φορολογική πολιτική τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, ἐξαίροντας τά θετικά ἀποτελέσματά της ἐπί τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας.

Ὁ κ. Μητσοτάκης τόνιζε ἀκόμη ὅτι ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀξιόπιστος σύμμαχος τῶν ΗΠΑ σέ ἕναν πολύπλοκο κόσμο χαρακτηρίζοντας «τεράστιο προνόμιο» τό γεγονός ὅτι εὑρίσκεται στόν Λευκό Οἶκο, καθώς ἐπανελάμβανε ὅτι οἱ ΗΠΑ «μποροῦν νά βασίζονται στήν Ἑλλάδα».

Καί ναί μέν σέ σχέση μέ τήν Τουρκία ὁ Λευκός Οἶκος διατείνεται ὅτι συμμερίζεται τήν θέση πού υἱοθετεῖ καί ἡ Ἀθήνα, ὅτι δηλαδή εἶναι ἀναγκαῖο ἡ Ἄγκυρα νά παραμείνει προσδεδεμένη στό δυτικό ἅρμα, ὅμως ὑπό τό πρῖσμα τῶν ἐξελίξεων στήν Μέση Ἀνατολή φαίνεται πώς ἰσορροπίες ὁδηγοῦν σέ ἄνισες ἀποστάσεις καί ἑτεροβαρεῖς προτιμήσεις. Γιά τίς ΗΠΑ ἡ διατήρησις τῶν δεσμῶν τῆς Τουρκίας μέ τό ΝΑΤΟ ἔχουν προσλάβει ἰδιαίτερη σημασία, δεδομένων τῶν σχέσεών της τόσο μέ τό Ἰράν ὅσο καί μέ τήν Σαουδική Ἀραβία τίς ὁποῖες θεωροῦν ἄκρως ἀπαραίτητες. Παρουσία ἐξ ἄλλου τοῦ κ. Μητσοτάκη, στόν Ἀμερικανό Πρόεδρο ἐτέθη ἀπό δημοσιογράφους τό ζήτημα τῆς ἐξοντώσεως τοῦ Κασέμ Σολεϊμανί, ὁπότε ἀπήντησε δηλώνοντας ὅτι μέ τήν ἐνέργεια αὐτή ἔσωσαν ζωές, καθώς ὁ φονευθείς προετοίμαζε «πολύ κακά πράγματα». Δέν παρέλειψε νά ἐπικρίνει τήν τακτική κατευνασμοῦ τοῦ προκατόχου του Μπαράκ Ὀμπάμα, ἀφήνοντας νά ἐννοηθεῖ ὅτι ἐξ αἰτίας αὐτῆς ἡ κατάστασις εἶχε ἐκτραχυνθεῖ.

Ἡ συζήτησις ὅμως ξέφυγε, μέ τόν κ. Μητσοτάκη νά γίνεται ἀμήχανος μάρτυρας ἑνός λογιδρίου πού ἐξεφώνησε ὁ Πρόεδρος Τράμπ γιά νά ἐπαναλάβει καί τήν πρόθεσή του νά προχωρήσει σέ βομβαρδισμούς τοῦ Ἰράν.

Οἱ Ἀμερικανοί δημοσιογράφοι εὑρῆκαν τήν εὐκαιρία νά ἐρωτήσουν σχετικῶς πρός τήν διαδικασία παραπομπῆς τοῦ Προέδρου ἀπό τήν Γερουσία, τήν ὁποία χαρακτήρισε «φάρσα», ἐπ’ εὐκαιρία δέ ἄφησε αἰχμές κατά εὐρωπαϊκῶν κρατῶν λέγοντας ὅτι ἡ Γαλλία ἤ ἡ Γερμανία (καί ὄχι οἱ ΗΠΑ) θά ἔπρεπε νά ἀναλάβουν τό κόστος τῆς ἀμύνης τῆς Οὐκρανίας.

Ἐνωρίτερα ἀξιωματοῦχος τοῦ Λευκοῦ Οἴκου εἶχε δώσει ἔνδειξη τῶν προθέσεων τοῦ Λευκοῦ Οἴκου καλῶντας «τά ἐμπλεκόμενα μέρη νά ἐργασθοῦν γιά ἀπό κοινοῦ ἐπίλυση τῶν διαφορῶν» καί ὑπογραμμίζοντας ὅτι ὁ Πρόεδρος Τράμπ ἔχει ἐξαιρετική σχέση τόσο μέ τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό ὅσο καί μέ τόν Τοῦρκο Πρόεδρο. «Ἑστιάζουμε στήν ἐνθάρρυνση τῶν βημάτων πού κάνει ἡ Ἑλλάς καί τό κοινό συμφέρον μας γιά νά βοηθήσουμε στήν διαχείριση τῶν διαφορῶν μέ τήν Τουρκία, κατά ἕναν τρόπο πού νά μήν βλάπτει τήν σημαντική συμμαχία μας στό ΝΑΤΟ» ἀνέφερε συγκεκριμένως.

Ἐξ ἄλλου, σχετικῶς πρός τήν κατάσταση στήν ἀνατολική Μεσόγειο, δήλωσε ὅτι «προτιμοῦμε νά ἐπικεντρωνόμεθα στά πράγματα πού μᾶς ἑνώνουν καί νά ἐπιδιώξουμε τά κοινά συμφέροντα πού ἔχουμε στόν τομέα τῆς ἀσφαλείας στήν περιοχή τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου, ἀντί νά δοῦμε ἄν ὑπάρχουν προκλήσεις». Παραλλήλως ἀνεγνώριζε ὅτι ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιεῖται σέ μία συγκυρία ἐξαιρετικῶν σχέσεων μεταξύ Ἀθηνῶν καί Οὐάσιγκτων καθώς καί ὅτι ἡ Ἑλλάς διαδραματίζει διαχρονικά ἕναν σταθεροποιητικό ρόλο στήν εὐρύτερη περιοχή.

Σέ σχέση μέ τό ἐπενδυτικό περιβάλλον πού βελτιώνεται, ὁ ἀξιωματοῦχος τοῦ Λευκοῦ Οἴκου ἀνέφερε ὅτι αὐτό ἀναγνωρίζεται πιά ἀπό τούς Ἀμερικανούς ἐπιχειρηματίες, οἱ ὁποῖοι ἀξιολογοῦν θετικά ὅλες τίς ἀλλαγές πού ἔχουν γίνει ἀπό τήν Κυβέρνηση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς τά βήματα πού γίνονται εἶναι πρός τήν σωστή κατεύθυνση θετικά, καί ἀναμένεται θά φέρουν σύντομα ἀποτελέσματα.

Ὁ κ. Μητσοτάκης πάντως, ὁ ὁποῖος ὁμίλησε στο think tank Atlantic Council, χαρακτήρισε «γεωγραφικά γελοία» τήν συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης. Ἐξῆρε ὡστόσο τίς ἑλληνο-αμερικανικές σχέσεις τονίζοντας: «Ἔρχομαι σέ μιά περίοδο ἀναταράξεων ἀλλά καί σέ μιά περίοδο πού οἱ ἑλληνο-αμερικανικές σχέσεις εἶναι στήν καλύτερη φάση τους. Σέ αὐτήν τήν ταραχώδη περίοδο εἴμαστε ἕνας ἀξιόπιστος σύμμαχος τῶν ΗΠΑ». Χαρακτήρισε δέ σημαντικό σημεῖο καμπῆς τίς ἐκλογές τῆς 7ης Ἰουλίου, μετά δέκα χρόνια κρίσεως.

Κεντρικό θέμα