«Πωλεῖται» ὄνομα-ταυτότητα σέ τιμή erga omnes

Πιέσεις τῶν ΗΠΑ στά Σκόπια νά ἀλλάξουν τό Σύνταγμα

ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ σιγά-σιγά τό τοπίο στό Σκοπιανό. Τό νέφος διαλύεται. Ἡ Ἑλλάς συμφώνως πρός ὅλες τίς διαθέσιμες πληροφορίες ὑποχωρεῖ σέ ὅλα τά βασικά μέτωπα πού θεωροῦντο κρίσιμα γιά τήν κυβέρνηση τῆς γειτονικῆς χώρας, δέχεται στίς διαπραγματεύσεις νά ἀναγνωρίσει στό πλαίσιο μιᾶς διεθνοῦς συμφωνίας «μακεδονική γλῶσσα» καί «μακεδονική ταυτότητα» (στό κείμενο θά ἀναφέρονται ὡς «Μακεντόνσκι»), προτιμᾶ τόν ὅρο «Νέα Μακεδονία» ἀντί τοῦ «Βόρειος Μακεδονία» καί ἀφοῦ κάνει ὅλες τίς μείζονες παραχωρήσεις πού τῆς ζητήθηκαν τώρα ἀναμένει ἀπό τούς Σκοπιανούς νά ὑποχωρήσουν καί αὐτοί. Νά δεχθοῦν τήν ἀλλαγή τῆς συνταγματικῆς ὀνομασίας τους καί νά ἀπαλείψουν τήν ἀλυτρωτική ὀνομασία «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας» ἀπό τό Σύνταγμά τους.

Μέ ὅρους ἱστορικούς, ἡττηθήκαμε! Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία. Χαρίζουμε τό ὄνομα «Μακεδονία» (ἐντός βουλγαρικοῦ ἐδάφους μάλιστα) καί τώρα περιμένουμε νά ἐμφανίσουμε ὡς μεγάλη νίκη τόν ἐξαναγκασμό τῶν Σκοπίων νά ἀλλάξουν Σύνταγμα καί συνταγματική ὀνομασία. Μέ ὅρους ἱστορικούς ἔχουμε ἤδη χάσει, λοιπόν, καί ἀπομένει ἡ πιστοποίησις τῆς ἥττας μέ τήν ὑπογραφή τῆς συμφωνίας. Μέ ὅρους τακτικῆς ὅμως, μετά τήν ἀπόφαση Τσίπρα – Κοτζιᾶ νά ἀναλάβουν ἔναντι τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τήν βαρειά εὐθύνη γιά τήν ἐκποίηση τῆς ἱστορικῆς κληρονομιᾶς μας, τό βάρος ὁλοκληρώσεως τῆς συμφωνίας ἤ τοῦ ναυαγίου τῆς διαπραγματεύσεως (blame game) πέφτει πλέον στούς Σκοπιανούς. Πρῶτοι τά δώσαμε ὅλα ἐμεῖς, τώρα εἶναι ἡ σειρά τους νά «δώσουν».

Ἤδη, ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία», γιά λόγους ἐθνικῆς ἀξιοπρεπείας τῶν Σκοπίων τήν πρόταση γιά ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος καί ἀλλαγή τοῦ προοιμίου αὐτοῦ τήν καταθέτει μέ ἐπιμονή στίς διαπραγματεύσεις ὁ ΟΗΕ μέ τίς παρασκηνιακές ὑποδείξεις τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς. Αὐτές πιέζουν πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες τούς γείτονες νά κάνουν καί αὐτοί μία μείζονα γιά τά δικά τους μέτρα ὑποχώρηση, ὅπως εἶναι ἡ υἱοθέτησις τοῦ erga omnes σέ ὅλες τίς χρήσεις –διεθνεῖς, διμερεῖς, ἐσωτερικές. Ὑποχώρησις πού κατά τήν ἀντίληψή τους κτυπᾶ τό ἰδεολόγημα τοῦ Μακεδονισμοῦ, γι’ αὐτό καί δύσκολα θά γίνει ἀποδεκτή ἀπό τήν ἀντιπολίτευσή τους. Ὑποχώρησις πού σημαίνει ὅτι ἡ νέα σύνθετη ὀνομασία θά καταχωρηθεῖ στίς ἀστυνομικές ταυτότητές τους καί τά διαβατήριά τους.

Ἡ Ἑλλάς παρά τίς ἐθνικές ὑποχωρήσεις εἶναι σέ καλύτερη θέση ἔναντι τῶν Σκοπίων στήν τελική φάση τῆς διαπραγματεύσεως, γιατί ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας καί ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Κυριάκος Μητσοτάκης συγκρότησαν χθές ἑνιαῖο μέτωπο καί ἔδειξαν στόν διεθνῆ παράγοντα πώς ἐννοοῦν ἀπολύτως ὅτι ἡ ἀλλαγή τῆς συνταγματικῆς ὀνομασίας εἶναι ἡ σκληρή «κόκκινη γραμμή».

Οἱ Σκοπιανοί ἀπό τήν ἄλλη ἐπεχείρησαν στό πλαίσιο τῆς διαπραγματεύσεως κουτοπονηριές γιά νά ἀποφύγει ἡ κυβέρνησις τίς κατηγορίες τῆς ἀντιπολιτεύσεώς της περί προδοσίας. Ἔτσι φέρονται νά πρότειναν νά τεθεῖ ἀκροτελεύτιος διάταξις στό Σύνταγμά τους, πού νά λέει ὅτι ἡ ὀνομασία «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας» ἀντικαθίσταται μέ τήν νέα σύνθετη ὀνομασία. Ἡ Ἑλλάς ὅμως ἐπιμένει στήν ἀναθεώρηση τῶν συγκεκριμένων ἄρθρων 3 καί 41 περί «ὀνομασίας» καί ἀλύτρωτης «μακεδονικῆς μειονότητος».

Τούτων δοθέντων μπορεῖ νά ἑρμηνεύσει κανείς γιατί ὁ Πρωθυπουργός δήλωσε χθές στήν Σόφια ὅτι «δέν εἴμαστε σέ θέση νά μιλήσουμε γιά συμφωνία», ὅτι «ὁ πῆχυς εἶναι ψηλά», ὅτι «ἡ συμφωνία δέν πρέπει νά εἶναι εὔθραυστη», ὅτι «ἀκόμη καί στό θέμα τῆς ὀνομασίας πρέπει νά δοθεῖ τό μήνυμα ὅτι διαχωρίζεται ἡ ἑλληνική Μακεδονία καί ἡ ἱστορία της ἀπό τήν ΠΓΔΜ». Περιμένει τήν ἀπάντηση τοῦ Ζάεφ. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα ἕνα εἶναι σίγουρο. Τό κείμενο τῆς ὅποιας συμφωνίας ἡ ὁποία θά κατατεθεῖ στόν ΟΗΕ, στό ΝΑΤΟ καί στήν ΕΕ θά ἀξιολογηθεῖ συνολικῶς. Καί τότε θά κρίνουμε ἄν οἱ ἐγγυήσεις πού μᾶς δίδονται εἶναι ἐπαρκεῖς ἤ ὄχι. Στήν πραγματικότητα ἡ Κυβέρνησις δίδει μάχη γιά νά μετριασθοῦν οἱ δυσμενεῖς ἐντυπώσεις ἀπό τίς μείζονες παραχωρήσεις πού κάνει.

Ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας, πού ὅπως ἀπεκάλυψε ξενύχτησε μέχρι τίς πρωινές ὧρες μέ τόν ὁμόλογό του γιά νά βροῦν λύση, ἔχει ἀκόμη δύσκολα βράδυα μπροστά του… Τά φαντάσματα τῶν ἡρώων τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος θά τόν ἐπισκεφθοῦν στά ὄνειρά του.

 

Κεντρικό θέμα