ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

«Ποινικό ἀδίκημα» νά εἶσαι Ἕλλην «βλασφημία» νά κρατᾶς τήν Σημαία

Ἐνῶ ὅλα καλά ἄν δηλώνεις …ἐθνικότητα Nike ἤ Αdidas – Ἡ διαμάχη γιά τόν Τσιτσιπᾶ

ΠΑΡΕΛΚΕΙ νά ἀναλύσουμε τά κίνητρα τῆς νέας ἐπιθέσεως πού ἐδέχθη ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἀπό συγκεκριμένα κέντρα, ἐπειδή τόλμησε σέ συγχαρητήριο τηλεγράφημά του πρός τόν κορυφαῖο τεννίστα μας Στέφανο Τσιτσιπᾶ νά ἀναφέρει τήν ἑλληνική καταγωγή του καί νά ἐπικαλεσθεῖ τό ὄνομα τῆς πατρίδος μας, τῆς Ἑλλάδος. Ὁ ἀποτυχημένος πολιτευτής πού πυροδότησε τήν ἐπίθεση τῆς ἰδεολογικῆς «συνιστώσας» κατά τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ κράτους εἶναι γνωστός. Ὅπως καί οἱ συνοδοιπόροι του. Αὐτό πού τόν ἐνοχλεῖ εἶναι πώς Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἐξακολουθεῖ, καί εἶναι, ὁ Προκόπης Παυλόπουλος. Ὄχι ὁ ἐθνικισμός πού ὑποτίθεται ὅτι καλλιεργεῖ μέ τίς δηλώσεις του. Ἄν δέν τόν κυρίευε τό μῖσος γιά τό πρόσωπο, θά εἶχε διαβάσει δεκάδες ὁμιλίες πού ἐξεφώνησε ὁ ἀνώτατος ἄρχων σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια καί στό ἐξωτερικό καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς πενταετοῦς θητείας του, μέ τίς ὁποῖες κατήγγειλε διαρκῶς καί ἐπιμόνως τό μόρφωμα τοῦ ναζισμοῦ καί τοῦ ἐθνικισμοῦ.

Ὡστόσο, στήν πραγματικότητα, ἡ ἔκρηξις τοῦ ἀποτυχημένου πολιτευτοῦ καί τῶν μηντιακῶν συνοδοιπόρων τοῦ Σημιτισμοῦ κατά τοῦ Προέδρου ἀποτελεῖ εὐλογία. Ἄριστα ἔπραξε ὁ ἐν λόγω. Τόν εὐχαριστοῦμε καί τόν εὐγνωμονοῦμε. Γιατί μᾶς δίδει μίας πρώτης τάξεως ἀφορμή, γιά νά κάνουμε μία ἁπλή σύγκριση τῆς κοσμο-αντιλήψεως καθ’ ἑνός, μέ ἀφορμή τήν ὑπόθεση Τσιτσιπᾶ. Πῶς ἔχει στό μυαλό του τήν Ἑλλάδα ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καί πῶς τήν ἔχουν οἱ κατά Ἴωνα Δραγούμη «ἀντικειμενικοί Ἕλληνες», οἱ ὁποῖοι ὑποφέρουν μέσα στά σχήματα τῆς γαλανόλευκης καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Στά πέντε σχεδόν χρόνια πού παρακολουθοῦμε τόν Πρόεδρο γνωρίζουμε ὅτι ἐπιστρατεύει καθημερινῶς γιά τήν Ἑλλάδα –τόν μικρό αὐτό τόπο στόν ὁποῖο καρπίζουν μεγάλες κακίες– τά ἄνθη τοῦ Ἔθνους ἀπό ὅλο τόν κόσμο. Ἀπό τόν καθηγητή τοῦ Yale Νικόλα Χρηστάκη πού συγκλονίζει τόν κόσμο μέ τό Προσχέδιό του (ἡ ἑλληνική ματιά ὑπέρ ἑνός κόσμου πού ρέπει στό καλό, ἐκδόσεις Κάτοπτρον), τόν κορυφαῖο ἐπιστήμονα τοῦ ΜΙΤ Κωνσταντῖνο Δασκαλάκη, τόν κορυφαῖο Ἕλληνα ἀρχαιολόγο Μιχάλη Κοσμόπουλο μέ τίς ἀνασκαφές στήν Ἴκλαινα, τόν κορυφαῖο Ἕλληνα δικαστή Σισιλιάνο, ὁ ὁποῖος μετέχει στήν σύνθεση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέχρι βεβαίως τούς ἀθλητές πού συγκροτοῦν τήν Dream Team τοῦ Ἔθνους. Τήν πολυνίκη ἅλτρια τοῦ ἐπί κοντῶ Κατερίνα Στεφανίδου, τόν παγκόσμιο πρωταθλητή Λευτέρη Πετρούνια, τήν Μαρία Σάκκαρη ἕως τόν Στέφανο Τσιτσιπᾶ, τόν ὁποῖο ὁ Πρόεδρος ἐδέχθη στό Προεδρικό κατόπιν παρακλήσεως τοῦ προπονητοῦ καλαθόσφαιρας Μιχάλη Κυρίτση, ὅταν αὐτός ἦταν στήν θέση 30 στήν παγκόσμια κατάταξη, ὄχι στήν θέση 6. Καί τόν ἀγαπᾶ, γιατί εἶναι ὁ μόνος
ἐπαγγελματίας τεννίστας στόν κόσμο, ὁ ὁποῖος ὅταν κερδίζει τυλίγεται μέ τήν ἑλληνική Σημαία καί δηλώνει στό You Tube πώς ἀγαπημένος του ἐθνικός ὕμνος εἶναι ὁ ἑλληνικός. Δέν εἶναι αὐτονόητο. Συναγωνιστές τοῦ Τσιτσιπᾶ πλήν Τζόκοβιτς ἀρνοῦνται νά τό κάνουν. Οὔτε Σημαία σηκώνουν οὔτε ὕμνο ἀναφέρουν. Αὐτή εἶναι ἡ ἀντίληψις τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ κράτους, τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας γιά τόν Ἑλληνισμό. Νά κινητοποιεῖ, νά ἐπαινεῖ, νά ὑπογραμμίζει καί νά συντάσσει τό δίκτυο τῶν καταξιωμένων Ἑλλήνων ὑπέρ ἑνός σκοποῦ: τῆς ἀνυψώσεως τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητος τήν ὁποία κάποιοι διέσυραν διεθνῶς μέσα στήν κρίση. Ναί, νά μήν ντρεπόμαστε νά τό λέμε: Γιά τό μικρό μας μέγεθος ἔχουμε πατήσει ὡς σύνολο μέσα στούς αἰῶνες μεγάλες κορυφές. Ὑπεροχή ὀνομάζεται αὐτό. Ὑπερ-έχουμε. Ὄχι ἐθνικισμός. Βεβαίως ἔναντι τῆς ἀπόψεως τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ὁ ὁποῖος ἀπηχεῖ τήν ὑπερηφάνεια ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων ὑπάρχει καί ἡ ἄλλη ἄποψις. Τῆς κατήφειας, τῆς μιζέριας, τῆς μικρᾶς καί ἐντίμου Ἑλλάδος. Ἡ ἄποψις τῶν «ἀντικειμενικῶν Ἑλλήνων» οἱ ὁποῖοι ἀντιμετωπίζουν τόν Τσιτσιπᾶ ὡς μονάδα, ὡς ἄτομο, ὡς «παιχταρά» ἀλλά ὄχι ὡς Ἕλληνα. Ἐκείνων πού θεωροῦν ὅτι ὁ Στέφανος δέν ἔχει προέλευση, δέν ἀποτελεῖ μέλος ἑνός ἐθνικοῦ συνόλου καί μιᾶς ὀργανωμένης κοινωνίας –μέ τά θετικά της καί τά ἀρνητικά της– δέν ἔχει ταυτότητα, ἔρχεται μᾶλλον ἀπό τό πουθενά,. Αὐτῶν πού προσβάλλουν τόν Ἕλληνα πρωταθλητή μέ ἀκροδεξιά ρητορική τοῦ τύπου «ἡ μητέρα του εἶναι Ρωσσίδα», πού τόν βλέπουν ὡς σκέτο «προϊόν» καί brand τοῦ καπιταλιστικοῦ κόσμου, προορισμένο νά παράγει κέρδη γιά τίς πολυεθνικές καί ὄχι νά διαδίδει ἀξίες γιά τίς πατρίδες. Ἑλληνικές ἀξίες. Πρόκειται γιά τό ἰδεολογικό ρεῦμα τῶν ἀνθρώπων, πού προτιμᾶ νά νοιώθει κατώτερο γιά τήν ἐθνική καταγωγή του καί ὄχι ἀνώτερο. Γιά τό ρεῦμα, πού ἄν ὁ Τσιτσιπᾶς δηλώσει ἐθνικότητα Νike ἤ Adidas, θά δηλώσει ἀπολύτως εὐτυχισμένο γιά τόν παγκοσμιοποιημένο αὐτόν Πολίτη. Εὐχαριστοῦμε πού μᾶς τό κάνετε κατανοητό. Εὐλογία νά βγαίνουν τά σαλιγκάρια ἀπό τό κέλυφός τους! Ἀλλά γιά νά καταλήξουμε ὅπως ἀρχίσαμε: Στόχος τῆς ἐπίθεσης δέν ἦταν οἱ ἀπόψεις Παυλόπουλου ἀλλά ὁ ἴδιος ὁ Παυλόπουλος ἐν ὄψει προεδρικῆς ἐκλογῆς. Ἁρμοδιότης τοῦ Πρωθυπουργοῦ εἶναι νά ἐπιλέξει Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας. Δικαίωμά του. Ἐμεῖς ἔχουμε διατυπώσει τίς ἀπόψεις μας γιά τίς προδιαγραφές γιά τό πρόσωπο ἀνεξαρτήτως ὑποψηφίων.

Φαίνεται ὅμως ἀπό τήν ἐπίθεση τοῦ κοσμοπολίτικου φιλελευθεράτου πώς κάποιοι θέλουν στό ἀξίωμα κάποιον πού νά ντρέπεται νά δηλώσει Ἕλλην, μή τυχόν καί θεωρηθεῖ ἐθνικιστής. Κάποιον πού νά ὑποστέλλει τήν Σημαία ὄχι νά τῆς κάνει ἔπαρση. Οἱ ἀπόψεις αὐτές δοκιμάσθηκαν στίς ἐκλογές καί δοκιμάζονται καθημερινῶς. Καί ἀποτυγχάνουν ὅπως οἱ ἀποτυχημένοι πολιτευτές πού τίς ἐκφράζουν. Εἶναι βαθειά μειοψηφικές ἀλλά πλειοψηφικές στά μήντια. Μᾶς παρηγορεῖ ὅτι ὁ Πρωθυπουργός ξέρει καλά ποιό εἶναι τό διακύβευμα. Ἄν ὁ Τσιτσιπᾶς δέν ἦταν Ἕλλην, ὁ κ. Μητσοτάκης δέν θά ἔπαιρνε τό πρῶτο ἀεροπλάνο νά πάει στό Λονδῖνο γιά νά παρακολουθήσει τόν τελικό ἀπό κοντά.

Κεντρικό θέμα