ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Ποῦ ἐφθάσαμε! Νά ζητοῦν προστασία ἀπό τό ἔγκλημα οἱ Ἀστυνομικοί

Χιλιάδες ἄνδρες διεδήλωσαν πρό τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτου στήν Κατεχάκη – Διεμαρτυρήθησαν γιά τά ἀνεπαρκῆ μέτρα – Συγκέντρωσις καί στήν Θεσσαλονίκη

ΑΥΤΟ δέν ἔχει ξαναγίνει! Ἀποτελεῖ ἔσχατο σημεῖο καταπτώσεως. Σήψεως κοινωνικῆς. Διαδηλώνουν οἱ ἀστυνομικοί ζητοῦντες προστασία ἀπό τό ἔγκλημα. Ἀπό τό ἔγκλημα τό ὁποῖο εἶναι ταγμένοι νά ἀντιμετωπίζουν, ἀλλά πού ἡ Πολιτεία τούς ἀφαιρεῖ τά μέσα νά τό πολεμήσουν. Γιά αὐτό καί χθές 3.000 ἀστυνομικοί ἐβάδισαν ἐν πορείᾳ ἀπό τοῦ Γουδῆ πρός τό Ὑπουργεῖο Δημοσίας Τάξεως, διαμαρτυρόμενοι γιά τήν κατάσταση στήν ὁποία τούς ἔχει περιαγάγει ἡ κρατική ἀδιαφορία. Ἡ ἀδιαφορία πού ἔχει ἀφήσει τήν ὀπαδική βία νά ἐξελίσσεται. Ἡ ἀδιαφορία, πού ἔχει ἀφήσει τήν ἐγκληματικότητα νά γιγαντώνεται. Ἡ ἀδιαφορία, πού ἔχει ἀφήσει τόν κάθε ἀστυνομικό ἀνήμπορο νά ἀντιμετωπίσει συκοφαντίες καί κατηγορίες γιά δῆθεν βία πού ἔχει ἀσκήσει. Γιά ὑποτιθέμενες παραβάσεις. Ἡ ἀδιαφορία, πού τοῦ «δένει τά χέρια» ἐνῷ τό ἔγκλημα «ἁλωνίζει» ἀσύδοτο. Θά τό ξαναποῦμε. Δέν εἶναι μόνον ἡ ὀπαδική βία. Αὐτή μπορεῖ νά εἶναι ἡ θρυαλλίς. Τό ζήτημα τῶν ἡμερῶν. Δέν εἶναι ὅμως τό μοναδικό.

Ὅ,τι καί νά γίνει, οἱ ἀστυνομικοί θά εὑρεθοῦν νά κατηγοροῦνται. Συλλαμβάνουν κακοποιούς, τούς ὁποίους οἱ δικαστές ἀφήνουν ἐλευθέρους καί στήν ἀστυνομία στρέφονται τά βέλη ὅταν αὐτοί ὑποτροπιάζουν καί ἐγκληματοῦν πάλι. Κατά εἰρωνική συγκυρία, τίς ἡμέρες αὐτές ἀφήνονται ἐλεύθεροι κατά δεκάδες οἱ Κροᾶτες «χούλιγκανς» πού εἶχαν συλληφθεῖ ὡς ὑπαίτιοι γιά τά ἐπεισόδια στήν Νέα Φιλαδέλφεια ὅπου ἔπεσε νεκρός ἕνας Ἕλλην φίλαθλος.

Καί πάλι οἱ ἀστυνομικοί εὑρίσκονται κατηγορούμενοι ὅταν κάποιος κακοποιός διαμαρτυρηθεῖ γιά «συνθῆκες κρατήσεως». Χωρίς καλά-καλά νά ἐρευνηθεῖ ἡ ὀρθότης τῆς καταγγελίας, ἀστυνομικοί μπορεῖ νά εὑρεθοῦν σέ διαθεσιμότητα. Δέν τούς προστατεύει κανείς! Χθές οἱ ἀστυνομικοί διεμαρτύροντο γιά τήν ἀνεπάρκεια τῶν μέτρων κατά τῆς ὀπαδικῆς βίας πού ἀνεκοίνωσε ἡ Κυβέρνησις καί ζήτησαν νά ἀπεμπλακοῦν ἀπό τήν φύλαξη τῶν γηπέδων. Ἔχει λογική τό αἴτημά τους αὐτό, ὅμως δέν τολμοῦμε νά διανοηθοῦμε πόσο χειρότερα μπορεῖ νά ἐξελιχθοῦν τά πράγματα ἄν ἀφεθοῦν οἱ ἀθλητικοί χῶροι, χωρίς ἀστυνομική ἐπιτήρηση. Θά γίνουν πραγματικές γιάφκες, ὅπου οἱ ὀργανωμένοι ὀπαδοί θά συγκροτοῦν ὁμάδες κρούσεως γιά νά ἐπιτεθοῦν ὄχι μόνον σέ ἀστυνομικούς πού θά εἶναι στόν πέριξ χῶρο, ἀλλά καί σέ ἀνυποψιάστους διερχομένους πολῖτες.

Μπορεῖ ἡ ἀπεμπλοκή τῆς ἀστυνομίας νά μήν εἶναι ἐφικτή. Εἶναι ὅμως ἐφικτό νά τῆς λύσει τά χέρια ἡ Κυβέρνησις ὥστε νά ἀνταποκριθεῖ στίς ἀπαιτήσεις τῆς ἀποστολῆς της. Νά μήν φοβᾶται ὁ κάθε ἀστυνομικός ὅτι θά εὑρεθεῖ κατηγορούμενος, ἐπειδή κάνει τήν δουλειά του εὐσυνειδήτως. Νά μήν καλεῖται σέ ἀπολογία ἀπέναντι στόν πρῶτο τυχόντα «παράγοντα», ὁ ὁποῖος ἔχει τήν ἐλευθερία νά συκοφαντεῖ χωρίς κίνδυνο συνεπειῶν.

Σημειώνεται ὅτι καί στήν Θεσσαλονίκη οἱ ἀστυνομικοί διεμαρτυρήθησαν. Ἐκεῖ μάλιστα ἐψάλη παράκλησις γιά τόν τραυματία ἀστυνομικό, στό ἐκκλησάκι πού εὑρίσκεται στήν εἴσοδο τοῦ Ἀστυνομικοῦ Μεγάρου.

Κεντρικό θέμα