«Πλήρωσε» τόν γάμο μέ… διαζύγιο! – Μέ 28% τιμώρησαν οἱ Νεοδημοκράτες τήν ΝΔ

Ἀμήχανος ὁ κ. Μητσοτάκης κατά τίς δηλώσεις του μετά τίς χθεσινές ἐκλογές.

Ἐκλογική συντριβή γιά τήν ἱστορική κεντροδεξιά παράταξη, ἕναν χρόνο μετά τίς ἐθνικές ἐκλογές – Μεῖον 12-13% –  Στό 20% τά κόμματα στά δεξιά της – Μεγάλη ἄνοδος γιά Ἑλληνική Λύση καί Νίκη, ἔκπληξις ἀπό Λατινοπούλου –  Ὀργή γιά ἀκρίβεια, ὁμοφυλοφίλους, ἐθνικά θέματα, Τέμπη, Πασοκοποίηση – Ἀποχή χαστούκι μέ 60%

Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ τακτική τήν ὁποία μπορεῖ νά ἀκολουθήσει ἕνα κόμμα εἶναι ὁ στρουθοκαμηλισμός. Νά ἀρνεῖται δηλαδή νά δεῖ τήν πραγματικότητα καί νά προσπαθεῖ νά δημιουργήσει ἐντυπώσεις, διάφορες τῆς ἀληθείας, διά τῆς γνωστῆς, ἄν καί οὐδόλως ἐπιτυχημένης, μεθόδου τῆς σοφιστείας. Τήν τακτική αὐτή εἴδαμε νά μετέρχονται χθές τόσο ἡ Νέα Δημοκρατία ὅσο καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ καί τό ΠΑΣΟΚ, οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις τῶν στελεχῶν τῶν ὁποίων παρέπεμπαν σέ λογική …φοιτητικῶν ἐκλογῶν ὅπου ὅλοι ἔχουν κερδίσει.

Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι συγκεκριμένη. Τό πολιτικό σύστημα ἔχει τραυματισθεῖ κατ’ ἀρχήν ἀπό τήν ἀποχή, ἡ ὁποία ἔφθασε τό 60%. Πρόκειται γιά ἕνα πρωτοφανές ὅσο καί ἰσχυρό ράπισμα. Ὁ …πολυτραυματίας ὅμως τῆς χθεσινῆς ἀναμετρήσεως εἶναι ἡ Νέα Δημοκρατία, ἡ ὁποία πέφτει ὄχι ἁπλῶς κάτω τοῦ 33% τό ὁποῖο θέσει ὡς στόχο, ἀλλά καί ὁριακά κοντά στό ψυχολογικό ὅριο τοῦ 30%. Τό τί πληρώνει μέ τήν ἧττα αὐτή μπορεῖ νά συνοψισθεῖ στήν λέξη «περιφρόνησις». Πράγματι, περιφρόνηση ἐπέδειξε πρός τά αἰσθήματα τῶν ψηφοφόρων της, περιφρόνηση ἐπέδειξε πρός τόν πυρῆνα τοῦ 41% πού τήν ἀνέδειξε κυβέρνηση πρό ἔτους καί εἰσπράττει τώρα τήν περιφρόνησή τους. Τό πλέον ἐμβληματικό σημεῖο πολιτικῆς πού ἀπεδοκιμάσθη ἀπό τούς πολῖτες ἦταν ὁ γάμος τῶν ὁμοφυλοφίλων, τόν ὁποῖο ὁ κ. Μητσοτάκης εἶχε ἀναδείξει σέ μεῖζον ζήτημα πολιτικῆς διχάζοντας οὐσιαστικῶς τήν κοινοβουλευτική ὁμάδα τοῦ κόμματος καί ἀσκῶντας ἀφόρητες πιέσεις στούς βουλευτές.

Τό γεγονός, ἐξ ἄλλου, ὅτι τά κόμματα πού εὑρίσκονται δεξιώτερα τῆς ΝΔ, συνυπολογιζομένων καί αὐτῶν πού δέν ἐκλέγουν εὐρωβουλευτή, συνεκέντρωσαν συνολικῶς 20% –στήν Βόρειο Ἑλλάδα δέ ἡ Ἑλληνική Λύση ἐξετόπισε καί τό ΠΑΣΟΚ καί τόν ΣΥΡΙΖΑ ἀπό τήν δεύτερη θέση, δεικνύει τήν ὀργή τῶν Ἑλλήνων γιά τήν ἐφεκτική τακτική τῆς Κυβερνήσεως στά ἐθνικά θέματα. Ὁ ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν ὑποκλίνεται πρό τῆς Τουρκίας, ὁ Ἀλβανός Πρωθυπουργός μᾶς χλευάζει μέσα στήν χώρα μας καί κρατεῖ ἔγκλειστο τόν δήμαρχο Χειμάρρας καί οἱ Σκοπιανοί προκλητικά ἰδιοποιοῦνται τό ἱερό ὄνομα τῆς Μακεδονίας, μέ τόν Πρωθυπουργό νά λέγει ὅτι τό θέμα «δέν εἶναι τό βέτο ἀλλά ἡ κατανόησις.» Οἱ Ἕλληνες δέν δέχονται αὐτήν τήν ἀντίληψη καί ἀπαιτοῦν σοβαρή πατριωτική πολιτική.

Ἔτσι, ὁ κ. Κυριάκος Βελόπουλος ἀνεδείχθη στόν οὐσιαστικό κερδισμένο τῶν ἐκλογῶν μέ ποσοστό πού πλησιάζει τό 10%, καθώς εἰσέπραξε τό μεγαλύτερο μέρος τῶν ψήφων τῆς Δεξιᾶς πού γύρισαν τήν πλάτη στήν Νέα Δημοκρατία.

Ἐξαιρετικά καλά αποτελέσμτατ ὅμως ἐπέτυχαν καί ἡ Νίκη μέ 4,43% καί ἡ Φωνή Λογικῆς τῆς Ἀφροδίτης Λατινοπούλου, μέ ποσοστό πού κινεῖται στό ὅριο τοῦ 3%.

Ἐξ ἴσου σημαντικό εἶναι καί τό γεγονός ὅτι μέ τήν ἄνοδο τῶν κομμάτων τῆς ταυτοτικής δεξιᾶς σέ ὅλη τήν Εὐρώπη ἡ ΝΔ παραμένει προσκεκολλημένη στίς ἀντιλήψεις περί «συμπεριλήψεως» καί ἀνερμάτιστης μεταναστευτικῆς πολιτικῆς (πού ἐπίσης ἐξοργίζει τούς Ἕλληνες.) Ἄν ἐπιμείνει στίς θέσεις αὐτές ὁδηγεῖται ἀφεύκτως ἐκτός ἐποχῆς.

Ἤδη ὁ κ. Μητσοτάκης στίς πρῶτες δηλώσεις του ναί μέν παρεδέχθη ὅτι ἡ ΝΔ δέν ἔπιασε τούς στόχους της, ὁμίλησε δέ γιά «ἕνα εὐρωκοινοβούλιο ὅπου δυστυχῶς ἡ ἄνοδος τῆς ἀκροδεξιᾶς ἀποτελεῖ μιά πραγματικότητα, ἀπό τήν ὁποία δέν ἐξαιρεῖται οὔτε ἡ πατρίδα μας.» Σάν νά ἦταν ἡ δεξιά στροφή τῶν Ἑλλήνων ψηφοφόρων ἀποτέλεσμα «εἰσαγομένης» νοοτροπίας καί ὄχι καθαρή ἔκφρασις τῶν προσδοκιῶν τους. Τήν ἴδια στιγμή, ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀποδεικνύει τήν παρωχημένη νοοτροπία πού διακατέχει τά στελέχη του. Καί καθώς τό ποσοστό του εἶναι σημαντικά μικρότερο ἀπό αὐτό τῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν, ἀκολουθεῖ τήν καθοδική πορεία πού ἔχει πάρει ἡ Ἀριστερά σέ ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη.

Κεντρικό θέμα