Πλεύρης: «Ἀντίθετος μέ τήν συνταγματική τάξη ὁ ὑποχρεωτικός ἐμβολιασμός ἑκατομμυρίων πολιτῶν!»

«Δέν εἶναι δουλειά τῆς πολιτείας νά τρέχει μέ μιά σύριγγα στό χέρι καί νά ἐμβολιάζει ἐκβιαστικά» εἶχε δηλώσει πρό ἑβδομάδων σέ τηλεοπτικό σταθμό

AΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ ἐκτεθειμένος ἐμφανίζεται μετά τήν χθεσινή συνεδρίαση τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου ὁ Ὑπουργός Ὑγείας Θᾶνος Πλεύρης, καθώς λίαν προσφάτως καί σέ πλήρη ἀντίθεση μέ τήν ἀπόφαση τοῦ ἀνωτάτου συλλογικοῦ κυβερνητικοῦ ὀργάνου διεκήρυξε ὅτι ἡ ὑποχρεωτικότης τοῦ ἐμβολιασμοῦ εἶναι ἀντισυνταγματική καί ὅτι δέν γίνεται νά κυνηγᾶ ἡ Πολιτεία τούς πολῖτες μέ μιά σύριγγα στό χέρι. Καί ὅμως αὐτό συνέβη. Ὁ Πρωθυπουργός υἱοθετῶντας ἀνεκοίνωσε ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό πολιτῶν ἄνω τῶν ἑξήντα ἐτῶν, μετά μηναίου προστίμου ἑκατό εὐρώ σέ ὅλους ὅσοι ἐγεννήθησαν τό 1961 καί προηγουμένως! Στούς διαδρόμους τοῦ Μεγάρου Μαξίμου ψιθυρίζεται ὅτι ἡ ἰδέα γιά τό πρόστιμο ἦταν τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας Ἄκη Σκέρτσου, σέ αὐτόν ἀποδίδεται ἡ πατρότης. Οἱ κυβερνητικές παλινωδίες μέ ἀφορμή τίς ἀποφάσεις πού ἐλήφθησαν ἐπειδή ἡ συντριπτική πλειονότης τῶν ἀπωλειῶν ἀπό κορωνοϊό ἀνήκει σέ αὐτές τίς ἡλικίες, προκαλοῦν ἤδη θύελλα ἀντιδράσεων. Τό τηλεφωνικό κέντρο τῶν γραφείων τῆς ΝΔ στήν ὁδό Πειραιῶς στό Μοσχᾶτο «ἔσπασε» χθές ἀπό κλήσεις διαμαρτυρομένων πολιτῶν. Ἀναλυτικῶς:

Σέ συνέντευξη πού εἶχε παραχωρήσει προσφάτως στήν δημοσιογράφο Νίκη Λυμπεράκη καί στήν ἐκπομπή της «Μεγάλη Εἰκόνα» στό Mega, ὁ ὑπουργός Ὑγείας ὄχι μόνο δέν ἐτάχθη ὑπέρ τῆς ὑποχρεωτικότητος ἀλλά ὅπως εἶπε «δέν εἶναι δουλειά τῆς Πολιτείας νά τρέχει μέ μιά σύριγγα στό χέρι νά ἐμβολιάζει ἐκβιαστικά». Αὐτό πού κατά τόν κ. Πλεύρη θά ἔπρεπε νά κάνει ἡ Πολιτεία εἶναι νά πεισθοῦν οἱ ἄνω τῶν 60 ἐτῶν νά ἐμβολιασθοῦν. Σημειώνεται ὅτι τίς δηλώσεις αὐτές δέν τίς ἔκανε πρίν ἀπό μῆνες ἀλλά λίαν προσφάτως ἔχοντας πλήρη εἰκόνα τοῦ νέου κύματος τῆς πανδημίας καί τῆς ἐξάρσεως τῶν κρουσμάτων. «Ἡ κουβέντα τῆς ἐπέκτασης τῆς ὑποχρεωτικότητας πρέπει νά συνεκτιμᾶ ἕναν παράγοντα, τήν συνταγματική τάξη» παρατήρησε ὁ κ. Πλεύρης στήν συνέντευξη προσθέτοντας ὅτι ἡ ἐπέκτασις τῆς ὑποχρεωτικότητος πέραν τῶν ὑγειονομικῶν «κινεῖται σέ μιά λεπτή ἰσορροπία». Καί συνέχισε ὅτι ἡ ἐπέκτασις τῆς ὑποχρεωτικότητος δέν ἔχει νά προσφέρει κάτι παραπάνω (!) καί μέ τό νά ἐπιβάλει ἡ Κυβέρνησις τό ἐμβόλιο σέ κάποιες ἐπαγγελματικές ὁμάδες θά πρέπει παραλλήλως νά σκεφθεῖ «καί τίς συνέπειες ὅσων ἀρνηθοῦν νά ἐμβολιασθοῦν». Καί κατέληξε ὅτι «ὁ ἀνεμβολίαστος ἔχει δικαίωμα νά μήν ἐμβολιασθεῖ ὅπως ὁ ἀσθενής ἔχει δικαίωμα ὁ ἰατρός πού θά τόν χειρουργήσει νά εἶναι ἐμβολιασμένος».

Οἱ δηλώσεις στίς ὁποῖες ἔχει προβεῖ ὁ κ. Πλεύρης ἐνδεχομένως νά προκαλέσει πονοκέφαλο στήν Κυβέρνηση ἀφοῦ θά δώσει «ἔρεισμα» στούς πολῖτες πού θά ἐπιβληθεῖ τό πρόστιμο τῶν 100 εὐρώ νά προσφύγουν στήν Δικαιοσύνη. Εἶναι βέβαιον ὅτι οἱ δικηγόροι πού τούς τελευταίους μῆνες ὑπερασπίζονται τό ἀντιεμβολιαστικό κίνημα καί παρέχουν νομικές συμβουλές στούς ἀρνητές θά ἀρχίσουν νά «ξεψαχνίζουν» παλαιότερες δηλώσεις μελῶν τῆς Κυβερνήσεως γιά νά τίς ἀξιοποιήσουν στήν δικαστική μάχη πού ἐπέρχεται.

Στήν ἴδια ἐκπομπή ὁ κ. Λοβέρδος δήλωσε ὅτι ἦταν ὁ πρῶτος πού τόν Νοέμβριο τοῦ 2020 εἶχε μιλήσει ἀνοικτά ὑπέρ τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ σέ δημόσιο καί ἰδιωτικό τομέα καί εἰδικά σέ ἐκείνους πού ἔρχονται σέ συναλλαγή μέ τό κοινό. Ἀνεγνώρισε ὅτι εἶναι ἕνα μέτρο στά ὅρια τοῦ Συντάγματος, ὡστόσο ὁ ἴδιος κατέστησε σαφές ὅτι δέν τίθεται ζήτημα συνταγματικότητος. Ἀμέσως μετά τήν χθεσινή ἀνακοίνωση τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὁ κ. Λοβέρδος σχολίασε ὅτι δέν μπορεῖ νά πάρει «ἀρνητική θέση σέ ὅ,τι ὠθεῖ τόν κόσμο στόν ἐμβολιασμό» ἐπισημαίνοντας ὅτι «ἡ γραμμή μου εἶναι ὅτι δέν παίζουμε μέ τήν πανδημία.»

Σέ αὐτό τό σημεῖο ὑπενθυμίζεται τί εἶχε ἐπικαλεσθεῖ ὁ Πρωθυπουργός ἐνώπιον τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας γιά νά στηρίξει τήν ἐπιχειρηματολογία του ὑπέρ τῆς ὑποχρεωτικότητος. Τότε, στά τέλη τοῦ περασμένου Ἰουλίου, καί ἐν μέσῳ τῆς ἐξαπλώσεως τῆς «Δέλτα», ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης εἶχε ἀναφερθεῖ στό ἄρθρο 25, παράγραφο 4 τοῦ Συντάγματος λέγοντας ὅτι «τό Kράτος δικαιοῦται νά ἀξιώνει ἀπό ὅλους τούς πολῖτες τήν ἐκπλήρωση τοῦ χρέους τῆς κοινωνικῆς καί ἐθνικῆς ἀλληλεγγύης». Ἐπίσης ὑπενθυμίζεται ὅτι τόν περασμένο Ἰανουάριο εἶχε ἀνακοινώσει τήν αὔξηση τοῦ προστίμου γιά τό σπάσιμο τῆς καραντίνας ἀπό 300 σέ 500 εὐρώ, ἀλλά λόγῳ τῶν ἐντόνων ἀντιδράσεων τό μέτρο ἀπεσύρθη ἐντός ὀλίγων ὡρῶν.

Χθές, καί πάλι ἐνώπιον μιᾶς νέας μεταλλάξεως ἐπικίνδυνης, τῆς «Ὄμικρον», ὁ κ. Μητσοτάκης ἐξέφρασε τήν ἀνησυχία του γιά τήν πορεία τῆς πανδημίας, ἡ ὁποία τόν ὁδήγησε εἰς τό νά πάρει δύο σημαντικές ἀποφάσεις: τόν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό καί τό τσουχτερό πρόστιμο. «Πᾶμε καλύτερα, ἀλλά ὄχι ὅσο πρέπει καί ὄχι ὅσο θέλουμε. Γιατί ἐνῶ ὅλες οἱ ἡλικιακές ὁμάδες ἀνταποκρίνονται, ὑπάρχει μία μόνο ἡ ὁποία ἐπιμένει νά καθυστερεῖ. Ἀπό τούς 580.000 ἀνεμβολίαστους συμπολῖτες μας ἄνω τῶν 60 ἐτῶν, δυστυχῶς μόνο 60.000 ἔσπευσαν νά ἐμβολιαστοῦν ἐντός τοῦ μῆνα Νοεμβρίου. Καί εἶναι κυρίως οἱ ἄνω τῶν 60 οἱ ὁποῖοι νοσηλεύονται καί δυστυχῶς πολλοί ἀπό αὐτούς χάνονται. Καί ὅπως ἔχουμε πεῖ πολλές φορές, εἶναι ἄδικοι θάνατοι» εἶπε ἀρχικῶς στό Ὑπουργικό Συμβούλιο.

Γιά τόν λόγο αὐτό ὅσοι 60άρηδες δέν ἔχουν κλείσει ραντεβού μέχρι τίς 16 Ἰανουαρίου 2022, θά τούς ἐπιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 εὐρώ ἀνά μῆνα. Αὐτό θά βεβαιώνεται μέσῳ τῆς ΑΑΔΕ καί τά ἔσοδα θά κατατίθενται σέ εἰδικό ταμεῖο γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ ΕΣΥ. Ὑπεστήριξε ὅτι δέν πρόκειται γιά ποινή, ἀλλά «γιά ἕνα ἀντίτιμο ὑγείας. Ἕνα κίνητρο προφύλαξης, μιά ὤθηση ζωῆς ἀλλά πιστεύω ὅτι εἶναι καί μιά πράξη δικαιοσύνης ἀπέναντι στούς πολύ περισσότερους ἐμβολιασμένους». Συνεπλήρωσε μάλιστα πώς «δέν γίνεται σήμερα κάποιοι νά στεροῦνται τίς ὑπηρεσίες τοῦ συστήματος Ὑγείας πού τίς ἔχουν ἀνάγκη ἐπειδή κάποιοι ἄλλοι ἀρνοῦνται πεισματικά νά πράξουν τό αὐτονόητο. Οἱ εἰδικοί, ἐξ ἄλλου, ἐκτιμοῦν ὅτι ἡ σημασία τοῦ ἐμβολίου ἑνός 70άρη ἰσοδυναμεῖ μέ 34 ἐμβολιασμούς νεότερων ἀπό πλευρᾶς δημόσιας ὑγείας» τόνισε.

Δέν περιορίσθηκε μόνο στίς δηλώσεις γιά τό ἐμβόλιο, ἀλλά ἐν ὄψει τῶν Χριστουγέννων καί στήν προσπάθεια νά ἐντοπιστοῦν πιθανοί ἀσυμπτωματικοί φορεῖς, θά δίδονται δωρεάν self tests σέ κάθε ἐνήλικο, ἐμβολιασμένο καί μή, στό διάστημα ἀπό τίς 6 ἕως τίς 12 Δεκεμβρίου. Τό ἴδιο θά γίνει καί ἀπό τίς 3 ἕως τίς 7 Ἰανουαρίου, ὥστε νά μπορέσουν οἱ εἰδικοί νά παρακολουθήσουν τήν πορεία τῆς μεταδόσεως τῆς πανδημίας στήν διάρκεια τῶν Ἑορτῶν, καθώς θά ὑπάρξουν πολλές οἰκογενειακές καί φιλικές συναθροίσεις. Οἱ λόγοι πού ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά λάβει μία τόσο δύσκολη ἀπόφαση πού θά προκαλέσει ὀξύτατες ἀντιδράσεις εἶναι οἱ ἑξῆς: 9 στούς 10 θανάτους ἀπό κορωνοϊό ἀφοροῦν πολῖτες ἄνω τῶν 60 ἐτῶν. 7 στούς 10 διασωληνωμένους ἀσθενεῖς εἶναι ἡλικίας ἄνω τῶν 60 ἐτῶν. 8 στούς 10 διασωληνωμένους εἶναι ἀνεμβολίαστοι. Τόν τελευταῖο μῆνα, ἡ αὔξησις τῶν νέων ραντεβού στήν πληθυσμιακή ὁμάδα ἄνω τῶν 60 ἐτῶν εἶναι μόλις 3%, ἔναντι 5%-15% στίς ὑπόλοιπες ἡλικίες, ἐνῶ ὁ κίνδυνος εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογος γιά αὐτήν τήν ὁμάδα πληθυσμοῦ. Σέ χῶρες ὅπως ἡ Πορτογαλία καί ἡ Δανία, πού ἔχουν ἐπιτύχει 99% ἐμβολιασμό σέ αὐτήν τήν ὁμάδα, ἡ πίεσις στό σύστημα ὑγείας καί ἡ ἀπώλεια ζωῶν εἶναι ἕως 10 φορές μικρότερη ἀπό ὅ,τι στήν Ἑλλάδα.

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐξαπέλυσε σφοδρή ἐπίθεση στόν Πρωθυπουργό, κατηγορῶντας τον ὅτι «στοχοποποιεῖ» τούς ἄνω τῶν 60 ἐτῶν. «Ὁ αὐτουργός τῆς ὑγειονομικῆς καταστροφῆς, σέ ἀπόλυτο πανικό ἀπό τή πλήρη κατάρρευση τοῦ ΕΣΥ καί τή θλιβερή εὐρωπαϊκή πρωτιά σέ θανάτους καί σέ κρούσματα, ἀντί νά ἀναλάβει τήν εὐθύνη του, τή μεταθέτει γιά ἄλλη μιά φορά στούς πολῖτες» σημείωσε ἡ ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις. «Ἀντί νά ἀνακοινώσει μέτρα στήριξης τοῦ ΕΣΥ, ἐνθάρρυνσης τοῦ ἐμβολιασμοῦ καί αὐστηροποίησης τῶν μέτρων ὑγειονομικῆς προστασίας, ἀνακοινώνει μέτρα τιμωρίας καί οἰκονομικῆς ἐξόντωσης, πού σέ καμμία ἄλλη χώρα τοῦ κόσμου δέν ἔχουν ἐφαρμοστεῖ» προσέθεσε ἐπαναλαμβάνοντας τόν χαρακτηρισμό περί «Πρωθυπουργοῦ περιορισμένης εὐθύνης». Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Γιάννης Οἰκονόμου κάλεσε τόν Ἀλέξη Τσίπρα νά ἀφήσει «τίς γενικότητες, τούς ἀφορισμούς, τίς καταγγελίες» καί νά τοποθετηθεῖ μέ συγκεκριμένα μέτρα γιά τό πῶς θά πεισθοῦν οἱ ἄνω τῶν 60 ἐτῶν.

Κεντρικό θέμα