Πέντε φορές χαμηλότερα πληρώνουν οἱ Γερμανοί τό ρωσσικό ἀέριο

Τί ἀπεκάλυψε ὁ Πούτιν στήν συνέντευξη Τύπου μέ τόν Σόλτς – Τό πλεονέκτημα τοῦ Nord Stream – Ἡ εὐκαιρία πού ἔχασε ἡ Ἑλλάς τό 2009

Η ΠΟΛΥΩΡΟΣ συνάντησις τοῦ νέου Καγκελλαρίου τῆς Γερμανίας Ὄλαφ Σόλτς μέ τόν Πούτιν στήν Μόσχα ἔγινε μέν μεσούσης τῆς κρίσεως στήν Οὐκρανία, ὅμως αὐτό πού κυριάρχησε ἦταν ἡ συνέχισις τῆς παροχῆς φυσικοῦ ἀερίου στούς Γερμανούς καταναλωτές σέ χαμηλές τιμές. Ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος οὔτε λίγο οὔτε πολύ εἶπε στόν Καγκελλάριο καί κατ’ ἐπέκτασιν στά ἑκατομμύρια τῶν Γερμανῶν, νά μήν φωνάζουν καί νά μήν διαμαρτύρονται γιά ὅ,τι συμβαίνει στήν ἀνατολική Οὐκρανία, γιά τόν ἁπλούστατο λόγο, ὅτι δέν ἔχουν ὑποστεῖ καμμία συνέπεια ἀπό τό ξέφρενο ράλλυ τιμῶν στό χρηματιστήριο τοῦ φυσικοῦ ἀερίου. Στήν συνέντευξη Τύπου πού παρεχώρησαν οἱ δύο ἡγέτες, ἐπεσημάνθη ἡ προνομιακή θέσις τῆς Γερμανίας ἔναντι τῶν ὑπολοίπων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, καθώς προμηθεύεται ἀέριο μέσῳ τοῦ ἀγωγοῦ Nord Stream. Οἱ δέ τιμές εἶναι κλειστές μέ συμβόλαια πού ἔχουν ὑπογράψει οἱ δύο χῶρες, κάτι ὅμως πού δέν ἰσχύει γιά τίς ὑπόλοιπες χῶρες. «Σήμερα ἡ Γερμανία παίρνει 55 δισ. κυβικά μέτρα φυσικοῦ ἀερίου μέσῳ αὐτῆς τῆς ὁδοῦ. Μέ τιμές πού εἶναι τρεῖς-τέσσερεις, πέντε ἀκόμη καί ἑπτά φορές χαμηλότερες τιμές. Ἄς ἀνοίξει ὁ Γερμανός πολίτης τό πορτοφόλι του καί νά δεῖ τί πληρώνει σήμερα. Καί ἄς ἐρωτηθεῖ ἐάν εἶναι ἕτοιμος νά πληρώσει πέντε φορές παραπάνω. Γι’ αὐτό πρέπει νά εὐχαριστήσει τόν κ. Σρέντερ» εἶπε ὁ Πούτιν, μή ἀφήνοντας πολλά περιθώρια κριτικῆς καί ἑλιγμοῦ στόν Σόλτς. Δηλαδή ἡ Ρωσσία, ὅπως ξεκάθαρα εἶπε ὁ «Τσάρος», ἀκόμη καί σέ περιόδους ὑψηλῶν τιμῶν στό φυσικό ἀέριο, συνέχισε νά τό παρέχει στούς Γερμανούς καταναλωτές μέ βάση τίς τιμές πού εἶχαν συμφωνήσει κατά τό παρελθόν. Καί δέν παρέλειψε νά ὑποσχεθεῖ στόν μέσο Γερμανό πολίτη ὅτι δέν ἔχει νά φοβᾶται τίποτε, γιατί ἡ ρωσσική Κυβέρνησις θέλει νά συνεχίσει νά ἐφοδιάζει τήν μεγαλύτερη εὐρωπαϊκή ἀγορά καί μετά τό 2024, ἀκόμη καί ὅταν θά ἔχει λήξει ἡ ἰσχύουσα σύμβασις. Φυσικά εἰς βάρος τῶν ὑπολοίπων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν πού ἀναγκάζονται νά ἀλλάξουν τούς προϋπολογισμούς λόγῳ τῆς ἐκτοξεύσεως τῶν τιμῶν.

Καί ἡ Ἑλλάς θά μποροῦσε νά ἦταν σέ ἀνάλογη προνομιακή θέση, ἐάν δέν εἶχε ναυαγήσει τό σχέδιο κατασκευῆς τοῦ South Stream, πού δρομολογοῦσε ἡ Κυβέρνησις τοῦ Κώστα Καραμανλῆ. Καί ἡ χώρα μας θά μποροῦσε σήμερα νά ἔχει ὑπογράψει κλειστά συμβόλαια ἀπ’ εὐθείας μέ τήν Ρωσσία καί μήν ἐξαρτᾶται ἀπό τόν TurkStream καί τίς ὀρέξεις τῶν γειτόνων. Θά μποροῦσε ἡ μικρή Ἑλλάς νά ἦταν σήμερα ἐνεργειακός κόμβος καί ὄχι μόνο νά ἐπρομηθεύετο ἀέριο σέ πέντε φορές χαμηλότερες τιμές ἀλλά νά τό διοχετεύει στά Βαλκάνια καί τήν νότιο Εὐρώπη, μέ τά ὀφέλη πού προκύπτουν ἀπό μιά τέτοια διαδικασία. Δυστυχῶς τώρα ὁ Ἕλλην πολίτης εἶναι ἀναγκασμένος νά παρακολουθεῖ κάθε ἡμέρα τίς τιμές πού ἀναγράφονται στούς πίνακες ἔξω ἀπό τά βενζινάδικα, νά ἐνημερώνεται γιά τήν καθημερινή διακύμανση τῶν ἀγορῶν ἐνέργειας, ἀνήμπορος νά σχεδιάσει μέ ἀκρίβεια τόν οἰκογενειακό προϋπολογισμό του. Ὁ Πούτιν τό ἔθεσε ἁπλά καί λαϊκά στήν συνέντευξη Τύπου: «Οἱ Γερμανοί ἔχουν ἕναν δικό τους μέσα στήν Gazprom [Στρέντερ] πού τούς ἐνημερώνει καί φυσικά ἐπηρεάζει τίς ἀποφάσεις. Αὐτό εἶναι μόνο καλό γιά τήν συνεργασία μας». Σημειώνεται δέ ὅτι ἀπό τόν περασμένο Δεκέμβριο εἶναι καί ὁ δεύτερος ἀγωγός Nord Stream ἕτοιμος γιά νά διοχετεύσει φυσικό ἀέριο, πάμφθηνο, στήν Γερμανία, παρακάμπτοντας αὐτήν τήν φορά τήν Οὐκρανία. Ἐξ οὗ καί τό Βερολῖνο ἀποφεύγει τεχνηέντως νά ἀναφερθεῖ σέ ἀναστολή τῆς λειτουργίας τοῦ ἀγωγοῦ Nord Steam 2 σέ περίπτωση ρωσσικῆς εἰσβολῆς!

Κεντρικό θέμα