Πεκῖνο στηρίζει Ἀθήνα σέ ΟΗΕ γιά τήν κυριαρχία τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου

Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κίνας, ἡ ὁποία εἶναι Μόνιμο Μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, ἐδήλωσε ὅτι τό Πεκῖνο προασπίζει τήν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος μετά ἀπό συνάντηση μέ τόν Ἕλληνα ὁμόλογό του

H Κίνα, ἕνα μόνιμο μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ, θά εἶναι ἕνας ἀπό τούς παραλῆπτες τῆς ἐπιστολῆς, πού ἔχει προαναγγείλει ὁ Μεβλούτ Τσαβούσογλου, διά τῆς ὁποίας θά ἐπιχειρηθεῖ ἡ ἀμφισβήτησις τῆς ἑλληνικῆς κυριαρχίας ἐπί τοῦ Αἰγαίου καί τῶν νήσων του. Ὡς ἐκ τούτου, ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη σημασία ἡ συνάντησις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, Νίκου Δένδια, μέ τόν Κινέζο ὁμόλογό του, Γουάνγκ Γί, κατά τήν ὁποία ὁ δεύτερος παρέσχε τήν διαβεβαίωση τῆς χώρας του γιά τήν στήριξη στήν ἐδαφική ἀκεραιότητα, στήν κυριαρχία καί τά κυριαρχικά δικαιώματα τῆς Ἑλλάδος ἀπέναντι στίς προκλήσεις τίς ὁποῖες ἀντιμετωπίζει. Εἶναι «μία θέση ἀπόλυτα συμβατή μέ τό Διεθνές Δίκαιο, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν ὅτι ἡ Κίνα εἶναι μόνιμο μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας» ἐσχολίασε ὁ Νῖκος Δένδιας.

Νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ συνάντησις τῶν δύο ὑπουργῶν, πού ἔγινε στό περιθώριο τῆς 55ης Συνόδου Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῆς ASEAN στήν Καμπότζη, σημειοδοτεῖ τήν 50ή ἐπέτειο τῆς ἀποκαταστάσεως διπλωματικῶν σχέσεων μεταξύ τῶν Ἀθηνῶν καί τοῦ Πεκίνου. Τότε ἡ Ἑλλάς ὑπῆρξε πρωτοπόρος καί ἄνοιξε τόν δρόμο γιά τήν προσέγγιση μεταξύ ΗΠΑ καί Κίνας, πού ὁλοκληρώθηκε μέ τήν ἀποδοχή τῆς μεγάλης ἀσιατικῆς χώρας ὡς Μονίμου Μέλους τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας. Θέση ἀπό τήν ὁποία σήμερα διαμορφώνεται ἀμοιβαία στήριξις. Ἀπεριφράστως ὁ κ. Δένδιας ἐδήλωσε ὅτι ἡ Ἑλλάς στηρίζει τήν θέση τῆς «Μίας Κίνας», τήν ὁποία ἄλλωστε υἱοθετεῖ συνολικῶς καί ἡ ΕΕ. Κατεδίκασε, ὡς ἐκ τούτου, τόν ἀναθεωρητισμό τῆς Προέδρου τῆς Ἀμερικανικῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, Νάνσυ Πελόζι, ὁ ὁποῖος ἐξεφράσθη μέ τό ταξίδι της στήν Ταϊβάν.

Ὅσο γιά τό Αἰγαῖο, ἡ ἀναφορά τοῦ Ἕλληνος ὑπουργοῦ στήν στάση τοῦ ὁμολόγου του γιά τά νησιά, δέν ἀφήνει περιθώριο παρερμηνειῶν: «Θά ἤθελα νά ἀναφερθῶ εἰδικά στή συνάντηση μέ τόν κύριο Γουάνγκ Γί, τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν τῆς Κίνας. Κατά τή διάρκεια αὐτῆς τῆς συνάντησης, εἶχα τήν εὐκαιρία νά δεχτῶ τή διαβεβαίωσή του γιά τήν στήριξη στήν ἐδαφική ἀκεραιότητα, στήν κυριαρχία καί τά κυριαρχικά δικαιώματα τῆς Ἑλλάδας ἀπέναντι στίς προκλήσεις τίς ὁποῖες ἀντιμετωπίζει. Μία θέση ἀπόλυτα συμβατή μέ τό Διεθνές Δίκαιο, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν ὅτι ἡ Κίνα εἶναι μόνιμο μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας. Καί ἀπό τήν ἄλλη, εἶχα τήν εὐκαιρία νά ἐπαναλάβω τήν ἑλληνική θέση ὑπέρ τοῦ “One China policy”, τῆς “Πολιτικῆς τῆς Μίας Κίνας”, μία θέση πού εἶναι καί ἡ εὐρωπαϊκή θέση στό θέμα αὐτό».

Τό κινεζικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν στήν δική του ἀνακοίνωση ὁμιλεῖ γιά «συνολική στρατηγική ἑταιρική σχέση μεταξύ τῆς Κίνας καί τῆς Ἑλλάδας». Εἰδικώτερα, ὁ Γουάνγκ Γί ἐδήλωσε ὅτι «τά τελευταῖα 50 χρόνια ἀπό τήν ἐγκαθίδρυση τῶν διπλωματικῶν σχέσεων, οἱ σινοελληνικές σχέσεις ἔχουν διανύσει ἕνα ἐξαιρετικό ταξίδι». Καί συνέχισε: «Ὡς φίλοι μέ ἀμοιβαῖο σεβασμό καί ἐμπιστοσύνη καί ἑταῖροι γιά μία ἀμοιβαία ἐπωφελῆ συνεργασία, οἱ δύο χῶρες ἔχουν ἐπιδείξει ἀπό κοινοῦ τήν εὐθύνη ἑνός ἀρχαίου πολιτισμοῦ καί ἔχουν προωθήσει τή συνολική στρατηγική ἑταιρική σχέση μεταξύ τῆς Κίνας καί τῆς Ἑλλάδας, ὥστε νά προχωρήσει ὅλο καί πιό βαθειά, συμβάλλοντας στήν οἰκοδόμηση μίας κοινότητας τοῦ ἀνθρώπινου πεπρωμένου. Ἐλπίζουμε ὅτι καί οἱ δύο πλευρές θά συνεχίσουν νά ἐνισχύουν τή στρατηγική ἀμοιβαία ἐμπιστοσύνη, νά ὑποστηρίζουν ἡ μία τίς νόμιμες φιλοδοξίες τῆς ἄλλης, νά ἐνισχύουν τά πολιτικά θεμέλια τῶν σχέσεών τους καί νά δημιουργήσουν μαζί καλύτερα τά ἑπόμενα 50 χρόνια τῶν σινοελληνικῶν σχέσεων».

Ὁ Γουάνγκ Γί ἀνέλυσε ἀκόμη τήν σταθερή θέση τῆς Κίνας στό ζήτημα τῆς Ταϊβάν. Ὁ κ. Δένδιας ἐδήλωσε ὅτι ἡ Ἑλλάδα καί ἡ Κίνα μοιράζονται μία κοινή γλῶσσα στήν ὑπεράσπιση τῆς κυριαρχίας καί τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος καί στή διατήρηση τῆς διεθνοῦς τάξεως.

Ἡ Κίνα δηλώνει πρόθυμη νά συνεργασθεῖ μέ τήν ἑλληνική πλευρά γιά τήν προώθηση τῆς ἀμοιβαίας ἐκτιμήσεως, τῆς ἀμοιβαίας μαθήσεως καί τῆς κοινῆς προόδου μεταξύ τῶν πολιτισμῶν καί νά συμβάλει στήν εἰρηνική ἀνάπτυξη τοῦ κόσμου μέ τήν «σινοελληνική» σοφία καί δύναμη. Ἀκόμη, ἐκτιμᾶ τήν ἀντικειμενική καί φιλική ἄποψη τῆς Ἑλλάδος γιά τήν ἀνάπτυξη καί τήν ἀναζωογόνηση τῆς Κίνας καί τήν ἀμεροληψία της στίς διεθνεῖς ὑποθέσεις καί ἐλπίζει ὅτι ἡ Ἑλλάδα θά συνεχίσει νά διαδραματίζει ἐποικοδομητικό ρόλο στήν προώθηση τῆς ὑγιοῦς καί σταθερῆς ἀναπτύξεως τῶν σχέσεων Κίνας – ΕΕ.

Καθίσταται ἐμφανές ὅτι, πέρα ἀπό τίς καθαρά διμερεῖς σχέσεις, τό Πεκῖνο προσβλέπει στήν στήριξη τῆς Ἑλλάδος κατά τήν ἐν γένει προσπάθειά του γιά τήν διατήρηση τῶν σχέσεων μέ τήν Εὐρώπη, χωρίς νά ἐπηρεασθοῦν ἀπό τήν διεθνῆ συγκυρία. Ἀκόμη, ὁ Γουάνγκ Γί ἐδήλωσε ὅτι ἡ Κίνα εἶναι πρόθυμη νά συνεργασθεῖ μέ τήν Ἑλλάδα γιά τήν προώθηση τοῦ τριετοῦς σχεδίου συνεργασίας στούς τομεῖς τῶν μεταφορῶν, τῆς ἐνέργειας, τῶν ἐπικοινωνιῶν, τῶν οἰκονομικῶν, τῆς πράσινης καί τῆς ψηφιακῆς οἰκονομίας, τήν προώθηση τῆς κατασκευῆς ἔργων ὁρόσημων, καθώς καί τήν ἵδρυση τοῦ Ἑλληνοκινεζικοῦ Ἐρευνητικοῦ Κέντρου γιά τήν Ἀμοιβαία Ἐκτίμηση τῶν Πολιτισμῶν, τήν οἰκοδόμηση ἐπιτευγμάτων πολιτιστικῆς συνεργασίας ὑψηλοῦ ἐπιπέδου.

Κεντρικό θέμα