Πειθαρχικό γιά φοιτητές: Διαγραφή ἀπό τά Μητρῶα τῶν ΑΕΙ

Εἰς τό στόχαστρον οἱ ταραξίες, πού ἀφήνονται ἐλεύθεροι καί συνεχίζουν ἀενάως τήν ἴδια παραβατική συμπεριφορά

ΝΑ ΠΕΤΑΞΟΥΝ τά πανεπιστήμια «ἔξω μέ τίς κλωτσιές» τούς παραβατικούς φοιτητές ζήτησε ἀπό τίς διοικήσεις τῶν Ἱδρυμάτων ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σχολιάζων τά τελευταῖα γεγονότα στήν ΑΣΟΕΕ καί τό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ὁ Πρωθυπουργός ὁμίλησε εὐθέως γιά θεσμοθέτηση πειθαρχικοῦ τῶν φοιτητῶν. Ἐξέφρασε δέ τήν δυσφορία του νά συλλαμβάνονται συνεχῶς οἱ ἴδιοι καί οἱ ἴδιοι φοιτητές, ὁρισμένοι δέ ἐξ αὐτῶν νά εἶναι ἄνω τῶν 40 ἐτῶν, νά ἀφήνονται ἐλεύθεροι καί ὄχι μόνο νά συνεχίζουν τήν ἴδια παραβατική συμπεριφορά ἀλλά καί νά καταλαμβάνουν θέση φοιτητοῦ στό πανεπιστήμιο. «Εἶναι δυνατόν κάποιος, ὁ ὁποῖος μονίμως μπαίνει καί τά σπάει, νά παραμένει φοιτητής; Γιατί δέν διαγράφεται; Δηλαδή, πεῖτέ μου σέ ποιό πανεπιστήμιο τοῦ κόσμου θά τά ἔκανες αὐτά καί δέν θά σέ εἶχαν πετάξει ἔξω μέ τίς κλωτσιές» εἶπε χαρακτηριστικά ὁ Πρωθυπουργός, ἀνοίγοντας τό θέμα νά ἀλλάξει ἡ νομοθεσία γιά τό ἐπίμαχο αὐτό ζήτημα πού μαστίζει ἐπί δεκαετίες τήν πανεπιστημιακή κοινότητα καί νά διαγράφονται οἱ φοιτητές ἀπό τά Μητρῶα τῶν ΑΕΙ.

Στήν συνέντευξη πού παρεχώρησε στόν «Ἀντέννα» καί στόν δημοσιογράφο Νῖκο Χατζηνικολάου, ὁ κ. Μητσοτάκης ἔρριξε γιά μία ἀκόμη φορά τό μπαλλάκι τῶν εὐθυνῶν καί στίς πρυτανικές Ἀρχές. Τό εἶχε πράξει καί ὅταν ἐγίνοντο οἱ διαβουλεύσεις γιά τήν πανεπιστημιακή ἀστυνομία, τό κάνει καί τώρα. Οἱ πρυτάνεις, ὅπως εἶπε, ἔχουν ὑποχρέωση βάσει τοῦ νόμου νά ἐκπονοῦν σχέδια ἀσφαλείας γιά τά πανεπιστήμια. Ἔχουν ὅμως καί εὐθῦνες πού ἐκπορεύουνται ἀπό τήν θέση πού καταλαμβάνουν. Ὁ Πρωθυπουργός ἦταν σαφής, οἱ πρυτάνεις πρέπει νά συνεργάζονται μέ τήν Πολιτεία «ὥστε νά τελειώνουμε πιά μιά καί καλή μέ τά φαινόμενα αὐτά». Προσέθεσε ὅτι οἱ πρυτανικές ἀρχές «ἔχουν τά ὅπλα στήν διάθεσή τους» γιά νά ὑπάρξει ὁμαλότης καί ἠρεμία μέσα στά πανεπιστήμια. Ὡστόσο μέσῳ τῶν δηλώσεων αὐτῶν τούς ἔστειλε μήνυμα ὅτι δέν μπορεῖ ἄλλο νά ἀνεχθεῖ δικαιολογίες καί μία συνεχιζόμενη στάση ἀναμονῆς ἀπέναντι σέ ἄτομα τοῦ περιθωρίου, οἱ ὁποῖοι εἶναι γνωστοί στά πανεπιστήμια καί τήν ἀστυνομία.

Ἀνεγνώρισε ὅτι ὑπῆρξαν καθυστερήσεις ὡς πρός τήν λειτουργία τῆς πανεπιστημιακῆς ἀστυνομίας, ἐδεσμεύθη ὅμως ὅτι θά πράξει εἰς τό ἀκέραιον τό ἔργο της. Μήνυμα ἀπηύθυνε καί πρός τούς κουκουλοφόρους, καί ὅσους στηρίζουν ἄμεσα ἤ ἔμμεσα τίς ἔκνομες πράξεις τους, ὅτι «ἡ ἀστυνομία ἐάν χρειασθεῖ θά μπαίνει πιό συχνά στά πανεπιστήμια γιά νά ἐκκενώνει καταλήψεις». Ἐπίσης δήλωσε ὅτι μόλις ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἐκπαίδευσις τῶν πρώτων 400 πανεπιστημιακῶν ἀστυνομικῶν πού ἀρχίζει τήν Δευτέρα στήν Κομοτηνή, θά ἀναλαμβάνουν δράση ἀρχικῶς σέ ἐκεῖνα τά ἱδρύματα πού καταγράφονται οἱ περισσότερες ἐπιθέσεις.

Τό ἔργο τους βεβαίως στήν ἀρχή θά εἶναι δύσκολο. Ἀλλά, κατά τήν Κυβέρνηση, ἐάν τήν ἀγκαλιάσουν (ἐνν. πανεπιστημιακή ἀστυνομία) φοιτητές καί πρυτανικές Ἀρχές, τότε τά ὑπάρχουν λίαν συντόμως θετικά ἀποτελέσματα. Φανταζόμεθα, θά εἶναι πολύ δύσκολο νά ἐπαναληφθεῖ ἀνάλογο περιστατικό μέ τόν πρόσφατο ξυλοδαρμό καθηγητοῦ τῆς ΑΣΟΕΕ ἐν ὥρᾳ διδασκαλίας. Μέ παροῦσα τήν πανεπιστημιακή ἀστυνομία φαντάζει ἀδύνατον νά γίνει ἀντιληπτή ἡ εἴσοδος 15 κουκουλοφόρων μέσα στό ἵδρυμα καί νά μήν σημάνει ἀμέσως συναγερμός.

Μέχρι τότε ὅμως θά συνεχίσουμε νά βλέπουμε περιστατικά ὅπως ξυλοδαρμούς καθηγητῶν καί φοιτητῶν, καταστροφή τοιχίων μέ κρουστικά μηχανήματα, χρήση πυροσβεστήρων, διακίνηση ναρκωτικῶν καί ὅ,τι ἄλλο μπορεῖ νά φαντασθεῖ κανείς. Ἡ ΑΣΟΕΕ ἀπό χθές τελεῖ ὑπό κατάληψιν, μέ αἴτημα τήν ἀπομάκρυνση τοῦ καθηγητοῦ πού ἔχει περιπέτειες μέ τήν Δικαιοσύνη. Δέν γνωρίζουμε νά συμβαίνει σέ ἄλλη χώρα τῆς ΕΕ, φοιτητές νά διακόπτουν τά μαθήματα ὅταν ἕνας καθηγητής κατηγορεῖται γιά ἀδικήματα πού δέν σχετίζονται μέ τήν διδασκαλία. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ νέα ἀναταραχή στά πανεπιστήμια καταγράφεται τήν παραμονή τῆς ἐκπαιδεύσεως τῶν πανεπιστημιακῶν ἀστυνομικῶν. Ὅπως δέν θά μᾶς προκαλέσει ἔκπληξη φοιτητές ἄλλων πανεπιστημίων –ἡ μειοψηφία ὅπως πάντα– νά προχωρήσουν καί ἐκεῖνοι σέ καταλήψεις.

Καί οἱ «αἰώνιοι» φοιτητές πού συνήθως κινοῦνται στόν ἀντιεξουσιαστικό χῶρο ἔχουν ἀλλάξει τακτική. Γνωρίζοντας ὅτι ἡ κατοχή καί χρῆσις βομβῶν μολότωφ εἶναι πλέον κακούργημα, φέρουν μαζί τους κομπρεσέρ, βαριοποῦλες, κοντάρια καί ἄλλα οἰκοδομικά ἐργαλεῖα γιά νά κτίζουν τοίχους ἤ νά ἐπανακαταλαμβάνουν αἴθουσες καταλήψεων πού ἀποτελοῦν ὁρμητήριο τῶν ἐπιθέσεών τους. Ὁ ὑφυπουργός Παιδείας Ἄγγελος Συρίγος δήλωσε ὅτι ὁρισμένοι ἐκ τῶν συλληφθέντων γιά τήν ἀποτρόπαια ἐπίθεση πού ἔγινε πρό διετίας εἰς βάρος τοῦ πρυτάνεως τῆς ΑΣΟΕΕ, ἔχουν συλληφθεῖ οὐκ ὀλίγες φορές σέ σοβαρά ἐπεισόδια. Ἐνδεχομένως νά ἦταν οἱ πρωταγωνιστές τῶν χθεσινῶν σοβαρῶν ἐπεισοδίων ἔξω ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, πού μέσῳ τῆς ἐκτοξεύσεως πετρῶν καί ἄλλων φερτῶν ὑλικῶν ζητοῦσαν δωρεάν rapid test καί μάσκες ὑψηλῆς προστασίας. Ἄγνωστο ὅμως ποῦ θά τίς χρησιμοποιοῦσαν τίς τελευταῖες, γιά νά συμμετάσχουν στά μαθήματα ἤ γιά νά κρύψουν τά χαρακτηριστικά τους καί νά συνεχίσουν τά ἐπεισόδια!

Τό πρῶτο δεῖγμα ἄμεσης ἀνταποκρίσεως τῶν πρυτανικῶν Ἀρχῶν σέ ὅσα ἔκτακτα συμβαίνουν τίς τελευταῖες ἡμέρες ἐδόθη χθές. Μέ ἀφορμή τόν ξυλοδαρμό τοῦ καθηγητοῦ στήν ΑΣΟΕΕ ἡ πρυτανεία ἀνεκοίνωσε τήν παραπομπή τοῦ καθηγητοῦ στό Πειθαρχικό Συμβούλιο. Τό Οἰκονομικό Πανεπιστήμιο ἀπαντῶν στίς ἐπικρίσεις πού δέχεται γιά τήν παρουσία τοῦ ἐν λόγῳ καθηγητοῦ, τόνισε ὅτι «ἀνταποκρίνεται ἄμεσα, μέ ταχύτητα καί σύμφωνα μέ τό νόμο, ὅποτε αὐτό ἀπαιτεῖται». Ἐξηγεῖ ὅτι δέν ἔχει λάβει γνώση τοῦ κατηγορητηρίου ἀπό τήν Εἰσαγγελία ἀναφορικά μέ ἀδικήματα γιά παιδεραστία. Ἐνήργησε ἄμεσα ὅμως ὅταν ἐνημερώθηκε γιά τήν ἄσκηση ποινικῆς διώξεως γιά τά ὑπόλοιπα ἀδικήματα γιά τά ὁποῖα κατηγορεῖται. Ἡ Σύγκλητος τοῦ πανεπιστημίου ἀπεφάσισε ὁμοφώνως νά μήν τεθεῖ σέ ἀποχή ἀπό τήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων του μέχρι τήν ἔκδοση τῆς σχετικῆς πειθαρχικῆς ἀποφάσεως, μέ βάση «τό τεκμήριο τῆς ἀθωότητας».Τονίζεται δέ ἀπό τό πανεπιστήμιο ὅτι ἐφ’ ὅσον ὑπάρξει ὁποιαδήποτε δίωξις ἤ καταδικαστική ἀπόφασις γιά μέλος ΔΕΠ ἤ ὁποιαδήποτε ἀπόφασις ἀπό τό ἀνεξάρτητο Πειθαρχικό Συμβούλιο τῶν μελῶν ΔΕΠ τῶν ΑΕΙ, τότε οἱ ἀποφάσεις αὐτές ἐκτελοῦνται ἄμεσα ἀπό τό Πανεπιστήμιο.

Κεντρικό θέμα