Πατάει «πόδι» ὁ Ἐρντογάν στίς Μητροπόλεις τοῦ Βορρᾶ!

Διάσπαση τῆς Ἐκκλησίας θέλει ὁ ΣΥΡΙΖΑ – Ἱερώνυμος κατά Φίλη, Σκουρλέτη, Κατρούγκαλου

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ πού ἔκανε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος γιά τό περιεχόμενο τῆς μυστικῆς συναντήσεώς του μέ τόν Πρωθυπουργό τήν περασμένη Τετάρτη τό βράδυ, ἑρμηνεύθηκαν ὡς θετικές γιά τήν Κυβέρνηση καί ὡς ἔνδειξις ἀποκλιμακώσεως στήν κρίση μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Ὁποία πλάνη. Οἱ παροικοῦντες εἰς τήν Ἱερουσαλήμ τονίζουν στήν «Ἑστία» ὅτι αὐτές ἀποτελοῦν ἕνα σκληρό μήνυμα καί πρός τό Μαξίμου καί πρός τό Φανάρι. Πρίν τίς ἀποκωδικοποιήσουμε, τίς θυμίζουμε:

«Ἀγαπᾶμε τόν Πατριάρχη καί τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τό ὁποῖο σεβόμαστε καί στηρίζουμε. Ἀγαπᾶμε τόν Πρωθυπουργό μας καί τούς πολιτικούς μας καί ὅπου ἔχουμε λόγο βοηθᾶμε καί συμπαριστάμεθα. Πρέπει ὅμως νά διευκρινίσουμε ὅτι ἀγαπᾶμε περισσότερο τήν Ἐκκλησία καί τήν Πατρίδα».
Ὅταν ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας δηλώνει δημοσίως ὅτι «ἀγαπᾶ τήν Ἐκκλησία καί τήν Πατρίδα περισσότερο ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη», στέλνει μήνυμα συμφώνως πρός τίς ἴδιες πηγές γιά δύο συγκεκριμένα θέματα:

Πρῶτον, γιά τήν ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας μέ τήν ὁποία δίδεται στήν δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὁ ἔλεγχος ναοῦ στό κτῆμα Προμπονᾶ πού εὑρίσκεται ἐντός ἑλληνικοῦ ἐδάφους, ἐπί τοῦ ὁποίου ἔχει πλήρη δικαιώματα ἡ Αὐτοκέφαλος Ἑλλαδική Ἐκκλησία. (Τό ΣτΕ ἐπεκαλέσθη εἰδική διάταξη τοῦ ἄρθρου 39, παράγραφος 8 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.) Πρόκειται γιά ἀπόφαση ἀπό τήν ὁποία ἐπωφελεῖται ὄχι μόνο τό Πατριαρχεῖο ἀλλά καί ἄλλοι πού ἀποτελοῦν ἐθνικό κίνδυνο γιά τά συμφέροντα τῆς πατρίδος μας. Στήν Μονή Πετράκη ἔχουν φθάσει πληροφορίες ὅτι τήν ἀνάθεση τῆς ὑποθέσεως σέ συγκεκριμένη εἰσηγήτρια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας πού κατάγεται ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη τήν ἔκανε ὁ μόλις ἀπελθών Πρόεδρος.

Δεύτερον (ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στέλνει μήνυμα), γιά τήν πρόθεση τῆς Κυβερνήσεως νά ἐντάξει στά ὑπό ἀναθεώρησιν ἄρθρα τοῦ Συντάγματος τό ἄρθρο 3 κατά τρόπο τέτοιον πού θά καταργεῖ τήν Αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Στήν Μονή Πετράκη πνέουν μένεα γιά τόν Γραμματέα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Πάνο Σκουρλέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει φιλικές (κατ’ ἄλλους συγγενικές) σχέσεις μέ τόν Ἔξαρχο τοῦ Πατριαρχείου στήν Ἀθήνα, τόν πρώην ὑπουργό Παιδείας Νῖκο Φίλη καί τόν ἀναπληρωτή ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Γιῶργο Κατρούγκαλο. (Προσπάθησε ἀνεπιτυχῶς νά δώσει status πρεσβείας στό γραφεῖο τοῦ Πατριαρχείου στήν Ἀθήνα.) Τούς χρεώνουν ἀπόπειρα τροποποιήσεως τῆς συγκεκριμένης διατάξεως τοῦ Συντάγματος, ὥστε στό μέλλον οἱ Μητροπολῖτες τῶν Νέων Χωρῶν (Μητροπόλεις τῆς Βορείου Ἑλλάδος) νά ἐκλέγονται ἤ νά διορίζονται ἀπό τοπική σύνοδο πού θά ὑπάγεται στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη.

Στόν ἀναπληρωτή ὑπουργό Ἐξωτερικῶν ἀποδίδεται, μάλιστα, ἡ σκέψις (ἐκεῖνος τό διαψεύδει) νά ἐνσωματώσει τό ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος στό ἄρθρο 105 τοῦ Συντάγματος καί νά θέσει ἔτσι τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὑπό τήν σκέπη τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ὅταν, λοιπόν, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος τονίζει ὅτι «ἀγαπᾶμε πιό πολύ τήν Ἐκκλησία καί τήν Πατρίδα ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη» ἐννοεῖ:

• Ἄν συσταθεῖ τοπική σύνοδος γιά τίς Μητροπόλεις τῶν Νέων Χωρῶν, τότε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θά τριχοτομηθεῖ σέ Ἐκκλησία Ἀθηνῶν, Ἐκκλησία Θεσσαλονίκης καί Ἐκκλησία Κρήτης (ἡμιαυτόνομη), μέ ἐπί κεφαλῆς τρεῖς Ἀρχιεπισκόπους!

• Ἡ ὑπαγωγή τῶν Μητροπόλεων τοῦ Βορρᾶ στήν δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου δημιουργεῖ μελλοντικῶς τόν κίνδυνο νά ἔχει λόγο ἡ τουρκική κυβέρνησις –σήμερα ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν, στόν διορισμό Μητροπολιτῶν πού θά γίνεται ἀπό Νομικό Πρόσωπο πού ἔχει ἕδρα νῦν τουρκικό ἔδαφος, τήν Κωνσταντινούπολη. Ἡ αἰχμή Ἱερωνύμου δέν ἀφορᾶ στόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο. Ἀφορᾶ στούς θεσμούς στό μέλλον. Κανένας ὑπαινιγμός γιά τήν πατριωτική στάση Βαρθολομαίου. Τά δύο αὐτά θέματα πού «καῖνε» τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπετέλεσαν μέ τίς λεπτομέρειες πού παραθέτουμε γιά πρόσωπα καί πράγματα τό «μενού» τῆς συναντήσεως Τσίπρα – Ἱερωνύμου.

Ὁ Πρωθυπουργός λέγεται ὅτι καθησύχασε τόν Ἀρχιεπίσκοπο μέ τήν δέσμευση ὅτι ἡ νομική ρύθμισις πού ἑτοιμάζει ὁ Γιῶργος Κατρούγκαλος περιορίζεται ἁπλῶς στό νά διακηρύσσει τήν οὐδετεροθρησκεία τοῦ κράτους καί νά ἐπιβεβαιώνει ὅτι κρατοῦσα θρησκεία εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος. Πέραν αὐτῶν οὐδέν. Ὡστόσο, ὅπως εἶναι εἰς θέσιν νά γνωρίζει ἡ «Ἑστία», τό κλῖμα ἔχει δηλητηριασθεῖ. Καί θά δηλητηριασθεῖ ἀκόμη περισσότερο ἄν ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ φῆμες πώς ἡ ΝΔ θά ἀπόσχει ἀπό τήν συζήτηση γιά τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος μέ ἐπιχείρημα ὅτι δέν περιλαμβάνει τό ἄρθρο 16. Τότε ἡ Ἀρχιεπισκοπική ὀργή θά γενικευθεῖ…

Κεντρικό θέμα