«Παροχές» 80 δισ. εὐρώ ἀπό τόν κ. Μητσοτάκη, ἀπόντος τοῦ κ. Ἀντώνη Σαμαρᾶ

Τί ἀνεκοίνωσε στήν Καλαμάτα ὁ Πρωθυπουργός γιά τίς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις καί τούς ἀγρότες – Ψυχρό κλῖμα καί ἑκατέρωθεν αἰχμές μέ τόν Ἄδωνι Γεωργιάδη, ὁ ὁποῖος ἐπαίνεσε τόν πρώην Πρωθυπουργό

«Παροχές» 80 δισ. εὐρώ ἐξήγγειλε χθές ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σέ μία ὁμιλία μέ ἔντονο προεκλογικό ἄρωμα, κάνοντας λόγο, ἄλλως τε, γιά πηγή ἀναπτυξιακῶν κεφαλαίων, πού ὅμοιά της δέν ἔχει δεῖ ἡ μεταπολεμική Ἑλλάς.

Οἱ ἐξαγγελίες τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη ἔγιναν σέ συνέδριο στήν Καλαμάτα, ἀπόντος τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ὀνομαστική ἀναφορά στόν ὁποῖον δέν ἔκανε ὁ κ. Μητσοτάκης, ἀλλά (ἔκανε) ὁ ὑπουργός Ἀναπτύξεως καί Ἐπενδύσεων, Ἄδωνις Γεωργιάδης. Ὁ Πρωθυπουργός ἔκανε μία ἀναφορά ὀνόματος στήν ὁμιλία του καί αὐτή ἀφοροῦσε τόν ἀναπληρωτή ὑπουργό τοῦ κ. Γεωργιάδη, Νῖκο Παπαθανάση.

Βασικῶς ὠφελημένοι τοῦ «πακέτου Μητσοτάκη» εἶναι οἱ μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις καί οἱ ἀγρότες, κοινωνικές ὁμάδες-βαρόμετρο τῶν ἐκλογικῶν ἀναμετρήσεων σέ κάθε περίπτωση. Ὁ Πρωθυπουργός ἐπέλεξε, ἐπί πλέον, νά διανθίσει τήν ὁμιλία του μέ θετική ἀναφορά στό πρόσωπο τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς παρατάξεως, Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ, γιά τήν προνοητικότητα πού εἶχε ἐπιδείξει.

Ἀπό τίς ἐξαγγελίες Μητσοτάκη ξεχωρίζει, ἐπίσης, αὐτή γιά τήν ἰδιωτικοποίηση τοῦ τοπικοῦ ἀεροδρομίου, ἀλλά καί ἐκείνη γιά τήν περαιτέρω μείωση τῶν ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν – ἡ τελευταία εἶχε γίνει στόν ΣΕΒ.

Ἀναλυτικῶς, ἀπό τό βῆμα τοῦ ἀναπτυξιακοῦ συνεδρίου γιά τό νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε ὅλες τίς πηγές κονδυλίων, προκειμένου νά φθάσει στόν τελικό στόχο τῶν 80 δισ. Συγκεκριμένα, ὅπως εἶπε, «πρόκειται γιά ἕνα πρόγραμμα χρηματοδότησης ὕψους 26,2 δισεκατομμυρίων εὐρώ. Αὐτό συμπληρώνει καί ἄλλα σημαντικά χρηματοδοτικά ἐργαλεῖα: τό Ταμεῖο Ἀνάκαμψης, τό Σχέδιο Ἀνάκαμψης Ἑλλάδα 2.0, μέ συνολικές πιστώσεις πού ξεπερνοῦν τά 30 δισ. εὐρώ. Καί ἀπό κοινοῦ μέ τή νέα Κοινή Ἀγροτική Πολιτική, ἡ ὁποία ἐξασφαλίζει τό εἰσόδημα τῶν ἀγροτῶν μας, ἀλλά τούς βοηθᾶ ταυτόχρονα νά κάνουν τήν μετάβαση σέ μία γεωργία πιό φιλική πρός τό περιβάλλον, ἀλλά καί σέ συνδυασμό μέ τήν πρωτοβουλία “Connecting Europe”, μιλᾶμε γιά ἕνα συνολικό “ταμιευτήριο”, τό ὁποῖο ἀγγίζει τά 80 δισ. εὐρώ. Ὀγδόντα δισεκατομμύρια εὐρώ». Ἐμφατικῶς ὁ κ. Μητσοτάκης προσέθεσε: «Πρόκειται γιά μία πηγή ἀναπτυξιακῶν κεφαλαίων, ἡ ὁποία οὐσιαστικά δέν ἔχει προηγούμενο στήν μεταπολεμική Ἑλλάδα».

Μεγάλο μέρος τῶν κονδυλίων θά διατεθεῖ στήν μικρομεσαία ἐπιχειρηματικότητα, ὑπεσχέθη ὁ Πρωθυπουργός, καθώς, ὅπως ἀνέφερε, «τό Πρόγραμμα Ἀνταγωνιστικότητας εἶναι σημαντικό. Σημαντικό γιά ὅλες τίς ἐπιχειρήσεις. Θά ἀφορᾶ κυρίως τίς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, θά μᾶς δώσει πρόσθετους πόρους γιά σημαντικές ἐπενδύσεις σέ ἐργαλεῖα ψηφιοποίησης τῆς παραγωγῆς, τόνωσης τῶν ἐξαγωγῶν, γιά παραγωγή περισσότερης πράσινης ἐνέργειας, σέ ἕνα περιβάλλον αὐξημένου κόστους ἐνέργειας. Ἀλλά καί γιά τήν ἐνδοεταιρική κατάρτιση ἐργαζομένων. Στήν μικρομεσαία ἐπιχειρηματικότητα θά κατευθυνθοῦν συνολικά παραπάνω ἀπό 8 δισεκατομμύρια, τά ἑπόμενα 5 χρόνια. Ἀπό τό ΕΣΠΑ, ἀπό τό “Ἑλλάδα 2.0” ἀλλά καί ἀπό τά ἀγροτικά ταμεῖα», σημείωσε. Ταυτοχρόνως, ὁ Πρωθυπουργός ἔδειξε τήν μέριμνά του γιά τούς ψηφοφόρους τῆς ἐπαρχίας, καθ’ ὅσον «ὅπως εἶχα δεσμευθεῖ στούς περιφερειάρχες καί προεκλογικά, τό ἕνα τρίτο τῶν πόρων τοῦ ΕΣΠΑ δεσμεύεται πλέον γιά ἔργα στίς περιφέρειες. Τό εἴπαμε, τό κάνουμε πράξη. Εἶναι σωστή πολιτική ἐπιλογή, καθώς ἡ Ἑλλάδα μέχρι σήμερα θεωρεῖται ὡς ἕνα ἀπό τά πιό συγκεντρωτικά κράτη-μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Μιλᾶμε γιά ποσά, τά ὁποῖα ξεπερνοῦν τά 8 δισεκατομμύρια εὐρώ, παραπάνω ἀπό 2 δισεκατομμύρια περισσότερα ἀπό τήν τρέχουσα περίοδο».

Σέ ἑπόμενο σημεῖο ἑστίασε στήν προνοητικότητα τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, ἐπισημαίνοντας πώς «ἡ πατρίδα μας εἶναι ἱστορικά συνδεδεμένη μέ αὐτές τίς πολιτικές περιφερειακῆς ἀνάπτυξης, οἱ ὁποῖες κατοχυρώθηκαν ἕξι χρόνια μετά τήν εἴσοδό μας στίς Εὐρωπαϊκές Οἰκονομικές Κοινότητες, ἔργο τό ὁποῖο ὀφείλουμε ἀποκλειστικά στήν προνοητικότητα τοῦ ἱδρυτῆ τῆς παράταξής μας, τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ».

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πρωθυπουργός ἀνεφέρθη ἀκροθιγῶς στό ἁμαρτωλό παρελθόν διαχειρίσεως τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων, ἀποδεχόμενος πώς ἀληθῶς «στή χώρα μας τά κοινοτικά κονδύλια ἔγιναν συχνά συνώνυμο τῆς κακοδιαχείρισης καί κατά καιρούς δέν ἔλειψε καί ἡ σπατάλη καί ἡ ἀπώλεια πόρων. Τό ἴδιο ἀλήθεια εἶναι, ὅμως, ὅτι αὐτοί οἱ εὐρωπαϊκοί πόροι “προίκισαν” ἐπί δεκαετίες τήν Ἑλλάδα μέ ὑποδομές πρώτης γραμμῆς.

Χρηματοδότησαν, ἐπίσης, τήν ἵδρυση καί τήν ἐπέκταση πολλῶν ἐπιχειρήσεων καί ἐπέτρεψαν νά προωθηθοῦν ἐκπαιδευτικές ἀλλά καί πολιτιστικές δράσεις, πού διαφορετικά δέν θά εἶχαν γίνει ποτέ», ἔσπευσε νά συμπληρώσει.

Ἀπό τίς ἄλλες ἐξαγγελίες του ξεχωρίζει ἡ ὑπόσχεσις ὅτι «θά κινηθοῦμε γρήγορα, προκειμένου νά προχωρήσουμε τήν ὁλοκλήρωση τῆς σύμβασης παραχώρησης γιά τό ἀεροδρόμιο “Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος”».

Ἐνῶ ἀναπτύσσοντας τά ἐν ἐξελίξει προγράμματα στίς περιφέρειες, πού σταματοῦν τήν ἐξόρυξη λιγνίτη, συνεχάρη δημοσίως τόν ἀναπληρωτή ὑπουργό Νῖκο Παπαθανάση.

Στό συνέδριο μίλησαν πολλοί τοπικοί παράγοντες καί ὑπουργοί, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης, πού δέν παρέλειψε νά ἀπονείμει τά εὔσημα στόν τότε Πρωθυπουργό (καί ἀπόντα ἀπό τό χθεσινό συνέδριο) Ἀντώνη Σαμαρᾶ, γιατί «κράτησε τήν Ἑλλάδα στό εὐρώ, (πρᾶγμα πού) δέν ἦταν τότε αὐτονόητο».

Τό κλῖμα παροχολογίας διά χειλέων τοῦ Πρωθυπουργοῦ εἶχε ξεκινήσει, πάντως, ἀπό τήν προηγούμενη ἡμέρα, ὅταν ἀπό τό συνέδριο τοῦ ΣΕΒ ἐξήγγειλε «περαιτέρω μείωση τῶν ἐργοδοτικῶν εἰσφορῶν», ὅταν θά ὑπάρχει πρόσθετος δημοσιονομικός χῶρος.

Κεντρικό θέμα