Παρέμβασις Καραμανλῆ γιά τήν νίκη τῆς παρατάξεως

Κυριάκος: Κατά τῆς ἀποχῆς στίς ἐκλογές καί κατά «οὐδετέρων» κεντρώων

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ εὐθεῖα εὑρίσκονται οἱ προετοιμασίες γιά τήν διεξαγωγή τοῦ τακτικοῦ συνεδρίου τῆς ΝΔ τό προσεχές Σαββατοκύριακο στό συνεδριακό κέντρο τῆς Expo Athens στήν Ἀνθούσα. Λίγους μῆνες πρίν ἀπό τήν διεξαγωγή τῶν ἐκλογῶν, οἱ ὁποῖες σύμφωνα μέ τόν σύμβουλο στρατηγικῆς τοῦ Προέδρου τῆς ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη θά διεξαχθοῦν κατά πᾶσα πιθανότητα στίς 26 Μαΐου μαζί μέ τίς εὐρωεκλογές καί τίς περιφερειακές ἐκλογές, ἡ κεντροδεξιά παράταξις ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη ἑστιάζει τήν προσοχή της σέ τρεῖς κατευθύνσεις:

– Στήν ἑνότητα τῆς παρατάξεως προκειμένου ἡ συσπείρωσίς της στίς κάλπες νά προσεγγίσει τό 100%. Στό πλαίσιο αὐτό ἐπιστρατεύονται ὅλες οἱ κορυφαῖες προσωπικότητες τῆς παρατάξεως. Σύμφωνα μέ πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», ὁ πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλῆς θά πραγματοποιήσει ἐκτός ἀπροόπτου νέα παρέμβαση μετά τήν ΔΕΘ ὑπέρ τῆς ἐκλογικῆς προοπτικῆς τῆς κεντροδεξιᾶς συντηρητικῆς παρατάξεως στίς προσεχεῖς ἐκλογές. Στό ἴδιο πλαίσιο θά ὁμιλήσει στό συνέδριο ὁ πρώην Πρωθυπουργός Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ἐνῶ παρέμβαση θά πραγματοποιήσει καί ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ κόμματος Εὐάγγελος Μεϊμαράκης. Ὄχι χωρίς σημασία καί ἡ ὁμιλία τοῦ ἐκπροσώπου Τύπου τοῦ Προέδρου τῆς Κομμισσιόν Ζάν-Κλώντ Γιοῦνκερ, Μαργαρίτη Σχοινᾶ, ὁ ὁποῖος σιγά-σιγά παίρνει τόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς πρός τήν Ἑλλάδα μέ φιλοδοξία νά ἔχει πρωταγωνιστικό ρόλο στό αὔριο τῆς κεντροδεξιᾶς παρατάξεως μετά τίς ἐκλογές.

– Στήν διεύρυνση τῆς παρατάξεως. Ὁ Πρόεδρος τοῦ κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης θά ἀποταθεῖ μέ τήν ὁμιλία του πρός τούς «ἀνέστιους κεντρώους» τοῦ πολιτικοῦ φάσματος, τέως ψηφοφόρους τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀλλά καί ἄλλων μικροτέρων κομμάτων. Θά τούς καλέσει νά ἐγκαταλείψουν τήν «οὐδετερότητα καί τίς ἴσες ἀποστάσεις» μεταξύ ΝΔ καί ΣΥΡΙΖΑ καί νά συστρατευθοῦν ὑπέρ τῆς κεντροδεξιᾶς παρατάξεως, ἡ ὁποία ἐπιθυμεῖ νά συναντηθεῖ σέ αὐτές τίς κάλπες μέ φιλελεύθερες δυνάμεις ἀλλά καί δυνάμεις τοῦ μεταρρυθμιστικοῦ κέντρου. Μιά γεύση γιά τά διλήμματα πού θά θέσει σέ αὐτούς τούς πολῖτες ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης εἶχε ἡ ὁμιλία του στήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς ΝΔ Κωστῆ Χατζηδάκη.

– Στήν ἐκστρατεία τῆς ΝΔ κατά τῶν ἄκρων καί τῆς ἀπονομιμοποιήσεως τοῦ πολιτικοῦ συστήματος. Ἀπόρρητες ἔρευνες πού ἔχει στήν διάθεσή της ἡ ΝΔ δεικνύουν πώς διευρύνεται τό χάσμα μεταξύ πολίτου καί πολιτικῆς, μέ συνέπεια νά ὑπάρχει ἰσχυρότατο ἐνδεχόμενο νά πέσει ἡ συμμετοχή στίς ἐκλογές κάτω ἀπό τό 50%, γιά πρώτη φορά μετά τήν Μεταπολίτευση!

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει ἄριστα πώς ὑπάρχει αὐτή ἡ τάσις στό ἐκλογικό σῶμα καί γι’ αὐτό σκοπεύει νά ἀποταθεῖ στούς πολῖτες καί νά τούς ζητήσει νά ψηφίσουν καί αὐτήν τήν φορά. Στόχος τῆς ΝΔ νά ἐπανακάμψει στίς ἐκλογές ἕνα τμῆμα ἀπό τούς ψηφοφόρους της πού ἀπεῖχαν στίς ἐκλογές τοῦ 2015 ἀλλά καί νά ἀνακοπεῖ τό ὑπόγειο ρεῦμα νέας ἀποχῆς πού θά κάνουν γιά πρώτη φορά στήν ζωή τους ψηφοφόροι πού ψήφιζαν κανονικά σέ ὅλες τίς ἐκλογές μέχρι σήμερα ἀπό τήν ἡμέρα πού ἀπέκτησαν τό ἐκλογικό δικαίωμά τους. Γιά τόν λόγο αὐτό τό συνέδριο θά ἀσχοληθεῖ ἰδίως μέ τήν κοινωνική ἀτζέντα καί εἰδικώτερα μέ:

• τήν ἀνεργία τῶν νέων ἡ ὁποία, δυστυχῶς, εἶναι σήμερα ἐν Ἑλλάδι ἡ ὑψηλοτέρα ἀνάμεσα στά κράτη μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

• τήν συμμετοχή τῶν νέων στά κοινά καί τίς δεξιότητες πού πρέπει νά καλλιεργήσουν στήν προσπάθειά τους νά διαδραματίσουν ἀποφασιστικό ρόλο στήν πολιτική καί τήν κοινωνία τῶν πολιτῶν. Στό πλαίσιο αὐτό διοργανώνουμε σεμινάρια πού ἀφοροῦν τόσο στήν ἐπικοινωνία καί τά ΜΜΕ ὅσο καί τά Μέσα Κοινωνικῆς Δικτυώσεως.

• τό bullying, ἕνα ὀξύ κοινωνικό πρόβλημα, στό ὁποῖο δέν εἶχε δοθεῖ στό παρελθόν ἡ ἀπαραίτητη προσοχή καί τό ὁποῖο συμπεριλαμβάνεται ὡς θέμα συζητήσεως γιά πρώτη φορά σέ συνέδριο πολιτικοῦ κόμματος.

• τό brain drain καί τήν ἀνάγκη νά διασφαλίσουμε ὅτι οἱ νέοι πού ζοῦν στήν Ἑλλάδα θά ἔχουν εὐκαιρίες στήν χώρα τους, ἐνῶ καί ἐκεῖνοι πού ἔχουν ἤδη φύγει θά ξανασκεφθοῦν στό μέλλον νά ἐπιστρέψουν.

• τίς ἀνισότητες πού ἀντιμετωπίζουν μέχρι καί σήμερα οἱ γυναῖκες στήν ἀγορά ἐργασίας.

Πέραν αὐτῶν τῶν δράσεων ἡ Νέα Δημοκρατία δίδει ἔμφαση καί στά ζητήματα ὁδικῆς ἀσφαλείας. Ἔχει ἄλλωστε ἤδη ἀπό καιρό παρουσιάσει τό στρατηγικό σχέδιό της γιά τήν ὁδική ἀσφάλεια, ἐνῶ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἔχει κατ’ ἐπανάληψιν ὁμιλήσει γιά τήν ἀνάγκη ἡ Ἑλλάς νά μειώσει δραστικῶς τά ἀτυχήματα πού κοστίζουν κάθε χρόνο στήν χώρα μας ἑκατοντάδες νεκρούς καί χιλιάδες τραυματίες.

Ἀκόμη, μετά τήν πρόσφατη παρουσίαση τοῦ προγράμματός της γιά τήν ἠλεκτροκίνηση, ἡ Νέα Δημοκρατία θά συμπεριλάβει τήν ἐν λόγω θεματική στό παράλληλο πρόγραμμά της, προκειμένου νά ἐνημερωθοῦν οἱ πολῖτες γιά ἕνα ζήτημα πού συνδέεται τόσο μέ τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος ὅσο καί μέ τήν εἰσαγωγή νέων τεχνολογιῶν στίς μεταφορές.

Τέλος, ὅσοι εὑρεθοῦν τό Σαββατοκύριακο στό συνέδριο τῆς Νέας Δημοκρατίας θά ἔχουν τήν εὐκαιρία νά ἐπισκεφθοῦν τά περίπτερά της πού λειτουργοῦν συμπληρωματικῶς στίς ἀνωτέρω δράσεις καί περιλαμβάνουν τά ἑξῆς:

• τήν ἔκθεση γελοιογραφίας «Πλοηγοῦμαι μέ ἀσφάλεια στό Διαδίκτυο».

• τήν ὀργάνωση Win Cancer πού ἔχει ὡς σκοπό νά συνδράμει συνανθρώπους μας στήν μάχη πού δίδουν κατά τοῦ καρκίνου. Ὀργάνωση πού ὁραματίσθηκε καί ἵδρυσε ὁ Δημήτρης Σιάχος, ὁ ὁποῖος μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς του ἐστάθη ἀρωγός σέ ἄλλους ἀσθενεῖς.

• προσομοιωτές συγκρούσεων τοῦ Ἰνστιτούτου Ὁδικῆς Ἀσφαλείας «Πάνος Μυλωνᾶς». Στόχος εἶναι νά γίνει ἀντιληπτή μέ τόν πλέον ἄμεσο τρόπο ἡ σημασία πού ἔχει ἡ ἀσφαλής ὁδήγησις.

• ἠλεκτροκίνητα αὐτοκίνητα μέ φορτιστές.

Κεντρικό θέμα