ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Παρέμβασις ΗΠΑ στόν Πρωθυπουργό λίγο πρίν ἀπό τήν συνάντηση μέ Πούτιν

Τί κρύβουν τά τηλεφωνήματα Μπλίνκεν καί Μενέντεζ στόν κ. Μητσοτάκη – Ἡ αἰφνιδιαστική ἄσκησις στήν Ἀλεξανδρούπολη μέ ἐπιθετικά ἑλικόπτερα παρόντος καί τοῦ κ. Πάυατ

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ἰσχύος ἔκαναν οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς, λίγο πρίν ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στό Σότσι τῆς Ρωσσίας, προκειμένου νά συναντηθεῖ, γιά πρώτη φορά κατά τήν διετῆ διακυβέρνησή του, μέ τόν Ρῶσσο Πρόεδρο Πούτιν. Τήν ὥρα πού στήν Οὐκρανία τό θερμόμετρο «ἀνεβαίνει» ἐπικίνδυνα καί ἀρκετοί διαβλέπουν ρωσσική εἰσβολή στήν περιοχή τοῦ Ντονμπάς, οἱ ΗΠΑ ἀποστέλλουν μέσῳ Ἑλλάδος διπλό μήνυμα στόν Πούτιν.

– Μέ τήν αἰφνιδιαστική ἐπίδειξη ἐπιθετικῶν ἑλικοπτέρων στήν Ἀλεξανδρούπολη, παρόντος τοῦ πρέσβεως Τζέφφρυ Πάυαττ στόν ὁποῖο «παρουσίασαν ὅπλα».

– Μέ τό τηλεφώνημα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Ἄντονυ Μπλίνκεν ξεκαθαρίζουν στήν Ἑλλάδα τά ὅριά της ὡς συμμάχου καί τήν ἀναδεικνύουν σέ σημαντική χώρα γιά τήν ἀσφάλεια τῆς Εὐρώπης.

Κατά τήν πρώτη αὐτή συνάντηση τῶν ἡγετῶν Ἑλλάδος καί Ρωσσίας μετά τίς ἐκλογές τοῦ 2019, ἡ ἐπίσημος ἀτζέντα περιλαμβάνει ὁλόκληρο τό φάσμα τῶν διμερῶν σχέσεων τῶν δύο χωρῶν. Φαίνεται ὅμως πώς ὑπάρχει καί ἀνεπίσημος ἀτζέντα καί αὐτή εἶναι πού ἀπασχολεῖ τόσο τόν κ. Μπλίνκεν ὅσο καί τόν κ. Μενέντεζ.

Ἡ «σύμπτωσις» μέ τήν ἄσκηση στήν Ἀλεξανδρούπολη, ἡ ἀνάπτυξις ἀμερικανικῶν δυνάμεων στήν περιοχή καί ἡ ἐπιθεώρησις τοῦ λιμανιοῦ πού εὑρίσκεται πολύ κοντά στά στενά τῶν Δαρδανελλίων δείχνει τό ἐνδιαφέρον τῶν ΗΠΑ γιά τόν Εὔξεινο Πόντο, τό «κλειδί» δηλαδή τοῦ θαλασσίου δρόμου πρός τήν Οὐκρανία, ἀλλά καί πρός τήν προσαρτηθεῖσα στήν Ρωσσία Κριμαία, τό θέατρο δηλαδή τῆς παρούσης ψυχροπολεμικῆς φάσεως.

Μία πρόσφατη δήλωσις τοῦ Ρώσσου ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν δείχνει τίς ἀνησυχίες τῆς Μόσχας. «Πολύς Στρατός στήν Ἀλεξανδρούπολη» φέρεται νά εἶπε ὁ Σεργκέι Λαβρώφ πρός τόν ὁμόλογό του Νῖκο Δένδια.

Ὁ Ἄντονυ Μπλίνκεν τόνισε σέ ἀνάρτησή του στό Twitter τήν σημασία τῆς Ἑλλάδος καί τόν «καθοριστικό ρόλο πού διαδραματίζει στήν ἀσφάλεια καί τήν σταθερότητα τῆς Εὐρώπης.»

Ἀπό τήν πλευρά του ὁ Ρῶσσος πρέσβυς στήν Ἀθήνα Ἀντρέι Μοσλώφ τόνισε τήν ἴδια στιγμή ὅτι «ἡ Ἑλλάδα εἶναι σημαντικός ἑταῖρος τῆς Ρωσσίας στήν κοινή μας εὐρωπαϊκή ἤπειρο». Ἀναδεικνύουν οἱ δύο αὐτές δηλώσεις τόν παραδοσιακό ρόλο τῆς Ἑλλάδος ὡς χώρας προπυργίου πού μπορεῖ νά ἑνώνει καί ταυτόχρονα νά χωρίζει ἠπείρους, πολιτισμούς καί στρατόπεδα. Γεωπολιτική διεπιφάνεια ἔχουν χαρακτηρίσει κάποιοι ἀναλυτές τά ἑλληνικά σύνορα.

Στήν παροῦσα φάση οἱ Ἀμερικανοί δείχνουν νά ἐπενδύουν στήν δύναμη τῆς Ἑλλάδος νά ἑνώνει. Ἴσως προσβλέπουν σέ μιάν ἐκτόνωση ἤ ἔστω ὕφεση τοῦ οὐκρανικοῦ προβλήματος. Ἀλλά κατά τήν παγία ἀγγλοσαξωνική τακτική τους, κάθε κίνησις στήν διπλωματική σκακιέρα ὑποστηρίζεται καί διά τῆς ἰσχύος. Ἐπίδειξις ἰσχύος ἦταν ἡ ἄσκησις στήν Ἀλεξανδρούπολη. Ἐπίδειξις δυνατοτήτων ἦταν ἡ χρησιμοποίησις τοῦ παρευξεινίου λιμανιοῦ γιά τήν ἐκφόρτωση, συναρμολόγηση καί ἐπιχειρησιακή ἀνάπτυξη τῶν ἐπιθετικῶν ἑλικοπτέρων Apache καί τῶν ἑλικοπτέρων ἀερομεταφορᾶς στρατευμάτων Blackhawk. Ἡ ἐπισημότης πού προσέδιδε ἡ παρουσία τοῦ πρέσβεως Τζέφφρυ Πάυαττ, παρόντος τοῦ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης Νίκου Παναγιωτόπουλου καί τοῦ ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου, εἶναι χαρακτηριστική τῆς σημασίας πού ἀποδίδουν οἱ ΗΠΑ στήν Ἑλλάδα, καθώς οἱ παλινωδίες τοῦ καθεστῶτος Ἐρντογάν ἔχουν δημιουργήσει ἀμφιβολίες ὡς πρός τό ἐάν καί κατά πόσον μποροῦν οἱ ΗΠΑ νά ὑπολογίζουν στήν Τουρκία ὡς ἀξιόπιστη σύμμαχο χώρα.

Γνωρίζουν ὅμως οἱ ΗΠΑ ὅτι ἡ Τουρκία δέν θά μποροῦσε ποτέ νά ἀναπτύξει τίς δυνατότητες ἐπικοινωνίας καί συνεννοήσεως μέ τήν Ρωσσία, τίς ὁποῖες ἔχει ἡ Ἑλλάς.

Ἡ ἀξία τῆς χώρας μας ἀναδεικνύεται ἀκριβῶς σέ κρίσιμες στιγμές ὅπως αὐτή. Ἡ Οὐκρανία εἶναι τό πεδίο μιᾶς διελκυστίνδος μεταξύ τῶν μεγάλων δυνάμεων, οἱ ὁποῖες ἐπιδιώκουν γεωπολιτικά κέρδη, ἀλλά ἴσως οἱ ἐξελίξεις ἔχουν ξεφύγει καί ὑπάρχουν φόβοι πώς μπορεῖ νά γίνουν «ἀτυχήματα» οἱ ἐπιπτώσεις τῶν ὁποίων θά εἶναι καταλυτικές. Ἄς μήν ξεχνᾶμε πώς ἡ Οὐκρανία εἶναι μιά χώρα πού ἀπέκτησε ἀνεξαρτησία πρίν ἀπό λίγες μόλις δεκαετίες καί εἶναι ὡς ἐκ τούτου πολιτικά ἀνώριμη. Αὐτό ἀνησυχεῖ τόσο τίς ΗΠΑ ὅσο καί τήν Ρωσσία. Καλεῖται λοιπόν ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός νά παίξει ἐξισορροπητικό ρόλο. Καί νά ἀνταποκριθεῖ σέ αὐτό πού περιμένουν ἀπό τήν Ἑλλάδα οἱ δύο μεγαλύτερες δυνάμεις τῆς ὑφηλίου. Καλεῖται τέλος ὁ Πρωθυπουργός νά ἐπιστρέψει μέ ἐνεργειακά κέρδη στήν βαλίτσα του: καλύτερες τιμές φυσικοῦ ἀερίου ἀπό τήν Gazprom.

Κεντρικό θέμα