Παραστρατιωτικές μονάδες ἱδρύει ἡ Ἄγκυρα στήν Θράκη

20.000 ὅπλα σέ κρύπτες – Ἐνῶ ὁ ψευδομουφτῆς στρατολογεῖ Ρόμ

ΠΕΡΑΣΑΝ τέσσερεις ὁλόκληρες ἡμέρες ἀπό τήν ἀποκάλυψη τῆς «Ἑστίας», ὅτι ἄνδρες τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς γείτονος Τουρκίας σάρωσαν, σκανάρισαν καί ἔκαναν ἔλεγχο ἀσφαλείας στίς αἴθουσες τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ἀρριανῶν Ροδόπης, ὅπου θά διεξαχθεῖ αὔριο καί μεθαύριο συνέδριο ἀγροτῶν σέ συνεργασία μέ τό Παγκόσμιο Τουρκικό Ἐπιχειρηματικό Συμβούλιο. Οὐδείς τόλμησε νά ἀμφισβητήσει τήν ἀποκάλυψή μας. Ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή. Ἐκλαμβάνουμε αὐτήν τήν σιωπή καί τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν καί τῶν τουρκικῶν ὡς ἐπιβεβαίωση καί συνεχίζουμε τίς ἀποκαλύψεις. Ἐάν κάποιοι στήν Ἑλλάδα παίρνουν ἀψήφιστα τίς ἀπειλές καί τούς χάρτες τοῦ ὑπουργοῦ Ἀμύνης τῆς Τουρκίας Ἀκάρ, ὁ ὁποῖος ἐμφανίζει στόν Ἑλληνικό Βορρᾶ Τουρκικό ἔδαφος ἀπό τήν Θράκη ἕως τήν Μακεδονία, ἐμεῖς διαφωνοῦμε. Τίς παίρνουμε στά σοβαρά. Ἐάν ἐκχωρεῖται ὁ ἔλεγχος τῆς ἀσφαλείας σέ ἑλληνικό ἔδαφος σέ τουρκικές ὑπηρεσίες καί ἀμφισβητεῖται ἐμπράκτως ἡ ἑλληνική κυριαρχία, τότε εἴμεθα μπροστά σέ μία μείζονα μεταβολή. Οἱ Τοῦρκοι μετά τήν δημιουργία παραλλήλου ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος, παραλλήλου θρησκευτικοῦ συστήματος, παραλλήλου χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος (τράπεζα Ziraat), παραλλήλου συστήματος ὑγείας –μέ δικές τους κλινικές– καί παραλλήλου συνεταιριστικοῦ κινήματος, τώρα σιωπηρά ἑτοιμάζουν καί παράλληλο σύστημα ἀσφαλείας δίκην πολιτοφυλακῆς. Στήν πραγματικότητα ἐντελῶς ἀθόρυβα ἔχουν στήσει ἕνα τουρκικό κράτος μέσα στό ἔδαφος τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους!

Πρόβες γιά τήν δημιουργία πολιτοφυλακῆς ἔχουν καταγραφεῖ δύο φορές στό παρελθόν. Ἡ πρώτη, ὅταν κυκλοφόρησαν σέ πανηγύρεις νεαροί μουσουλμάνοι μέ κίτρινα περιβραχιόνια σάν κι αὐτά πού φορᾶ ἡ τουρκική στρατοχωροφυλακή. Ἡ δεύτερη, ὅταν τό 2014 ἐπεχείρησαν μέ αἴτησή τους στό Πρωτοδικεῖο Ροδόπης νά ἱδρύσουν παρακυνηγετικό σύλλογο μόνο γιά μουσουλμάνους. Ἐνέργεια ὕποπτη ἀρχῆς ἐξ ἀρχῆς, γιατί ἄνετα ἕνας τέτοιος σύλλογος μποροῦσε νά ἐξελιχθεῖ σέ ἰσλαμική πολιτοφυλακή. Λέγεται ὅτι τώρα ἀρκετοί μουσουλμάνοι παρακολουθοῦν μέ ἔξωθεν παρότρυνση μαθήματα πολεμικῶν τεχνῶν, ἐνῶ δέν θά ἀργήσει ὁ καιρός γιά τήν ἐπαναφορά τοῦ αἰτήματος για ἀμιγῶς μουσουλμανικό κυνηγετικό σύλλογο. Σύμφωνα μέ ἀπόρρητες ἐκτιμήσεις, τά ὅπλα πού εἶναι κρυμμένα στήν περιοχή εἶναι 15-20.000 συνολικῶς. Δηλωμένα, ὅμως, στούς τοπικούς κυνηγετικούς συλλόγους μόνο τά 2.500. Τήν ἴδια ὥρα ἡ Ἄγκυρα θέτει σέ ἐφαρμογή ἕνα ἀκόμη σχέδιο ἀμφισβητήσεως ἑλληνικῆς κυριαρχίας. Ὁ ψευδομουφτῆς Ξάνθης ἔστειλε στήν Ἀλεξάνδρεια Ἠμαθίας ἰμάμη γιά νά ἀσκήσουν τά θρησκευτικά καθήκοντά τους οἱ Ρομά τῆς περιοχῆς. Δεῖγμα ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἐργάζονται σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια ἀθόρυβα στρατολογῶντας μέσω τοῦ Ἰσλάμ νέους φανατικούς καί δημιουργῶντας μουσουλμανικές μειονότητες ἐκτός Θράκης.

Ἡ «Ἑστία» –δυστυχῶς– δικαιώνεται στίς ἐκτιμήσεις της γιά τά σχέδια τῆς Ἀγκύρας. Θά προτιμοῦσε ὅμως νά μήν δικαιώνεται, ἀλλά νά τήν προλαβαίνει ὁ κοιμώμενος κρατικός μηχανισμός στήν Θράκη, ἐπιφανῆ στελέχη τοῦ ὁποίου –ὅπως μαθαίνουμε– δέν ξέρουν οὔτε …τουρκικά!!!

Κεντρικό θέμα