Παραλήρημα Ἐρντογάν πρός Τράμπ: «Νά φύγουν πρῶτοι οἱ Ἕλληνες καί μετά ἐμεῖς»!

Τά δύο «ὄχι» τοῦ Σουλτάνου στόν Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ καί ἡ ἀπαίτησις γιά διάλογο μέ «Ὀρούτς Ρεΐς»

ΑΠEΤΥΧΕ Η ΜΕΣΟΛAΒΗΣΙΣ – ΠΟΛΕΜΙΚO ΚΛIΜΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚO ΤYΠΟ

ΟΣΟ περνοῦν οἱ ὧρες καί ξεκαθαρίζει τό τοπίο, τόσο διαγράφεται πλέον ζοφερός ὁ ὁρίζων τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων. Ἡ μεσολάβησις τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου Ντόναλντ Τράμπ πρός τίς δύο πλευρές εἶχε μέν ἕνα σημαντικό κέρδος γιά τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ὁ ὁποῖος καταγράφεται ὡς ὁ νικητής στό λεγόμενο blame game τοῦ διεθνοῦς παράγοντος γιά τήν τροπή πού λαμβάνουν οἱ ἐξελίξεις σέ αὐτήν τήν φάση, ἀπό τήν ἄλλη ὅμως φέρνει ἀκόμη πιό κοντά τό θερμό ἐπεισόδιο ἤ καί τήν σύρραξη μεταξύ Ἑλλάδος – Τουρκίας. Καί τοῦτο διότι σύμφωνα μέ ἀξιόπιστες πληροφορίες ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος εἶπε δύο ξερά «ὄχι» στά αἰτήματα Μητσοτάκη γιά ἀποκλιμάκωση καί διάλογο.

Εἶπε ὄχι στήν ταυτόχρονη ἀποχώρηση τῶν στόλων καί τοῦ ἐρευνητικοῦ «Ὀρούτς Ρεΐς». Εἶπε ὄχι καί στόν διάλογο. Καί τοῦτο διότι θεωρεῖ ἀπαραίτητη τήν παραμονή τοῦ ἐρευνητικοῦ του στήν Μεσόγειο ἐν ὅσω ὁ διάλογος θά εὑρίσκεται σέ ἐξέλιξη! Σύμφωνα μέ ἀξιόπιστες πηγές, ἡ ἀντιπρότασις Ἐρντογάν στήν πρόταση Μητσοτάκη γιά ταυτόχρονη ἀποχώρηση τῶν στόλων καί γιά μορατόριουμ ἐρευνῶν ἦταν ἡ ἑξῆς ἐξοργιστική: «Νά ἀποχωρήσουν πρῶτα οἱ Ἕλληνες, μετά ἐμεῖς καί στό τέλος, μετά τόν διάλογο, τό ἐρευνητικό “Ὀρούτς Ρεΐς”». Ἀπαίτησις πού καμμία ἀξιοπρεπής κυβέρνησις τοῦ κόσμου δέν θά μποροῦσε νά δεχθεῖ. Μετά ταῦτα ὁ Πρόεδρος Τράμπ ὁ ὁποῖος εἶχε ἐξασφαλίσει τήν συναίνεση Μητσοτάκη γιά τήν διεξαγωγή διαλόγου ἀκόμη καί σέ ἐπίπεδο κορυφῆς, κάλεσε τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό γιά νά τόν ἐνημερώσει γιά τά καθ’ ἕκαστα.

Δεδομένου ὅτι τά περιθώρια στενεύουν σιγά-σιγά συνειδητοποιεῖται ὅτι πρέπει νά τεθοῦν στό τραπέζι καί ἄλλες λύσεις. Εἴτε διπλωματικές μέ τήν ἐνεργοποίηση τῶν ἄρθρων 5 τοῦ ΝΑΤΟ καί 42 τῆς Συνθήκης Λισαβῶννος περί συλλογικῆς ἀμύνης εἴτε μέ τό νά τεθοῦν οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις στό τελευταῖο ἐπίπεδο συναγερμοῦ. Σέ κατάσταση ὑψίστης ἑτοιμότητος. Ὅπως θρυλεῖται ἄλλως τε, ὁ Ἐρντογάν ἔχει λάβει τήν ἐξουσιοδότηση τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας γιά θερμό ἐπεισόδιο ἐφ’ ὅσον κατά τήν κρίση του προκληθεῖ. Ἀναλυτικές λεπτομέρειες γιά τό κλῖμα πού ἐπεκράτησε στήν τηλεφωνική ἐπικοινωνία Τράμπ – Ἐρντογάν ἔδωσε ὁ συνάδελφος Μιχάλης Ἰγνατίου στό Hellasjournal.com σέ ἐνδιαφέρον σημείωμά του. Παραθέτουμε τίς πλέον κρίσιμες.

«Τό βασικό συμπέρασμα ἀπό τή μεσολαβητική προσπάθεια τοῦ κ. Τράμπ, εἶναι ὅτι ὁ Ἐρντογάν δέχεται διάλογο μόνο ὑπό τή συνέχιση τοῦ ἐκβιασμοῦ, πού ἐπιχειρεῖ σήμερα στήν περιοχή τοῦ Καστελόριζου. Αὐτή φαίνεται ὅτι εἶναι ἡ ἀντιπρότασή του. Διάλογος, ἀλλά καί συνέχιση τῆς παραβατικῆς δραστηριότητας τῆς κατοχικῆς δύναμης, ἀπό τό Καστελόριζο μέχρι τήν κυπριακή ΑΟΖ (…)

»Ἡ ἐπικοινωνία μέ τόν Ἕλληνα πρωθυπουργό περιγράφεται ὁμαλή. Ἔγινε σέ πολύ φιλικό κλῖμα χωρίς ἐκπλήξεις –διότι ὁ Τράμπ μᾶς ἔχει συνηθίσει στίς «ἐξυπνάδες» πού καταλήγουν σέ γκάφες. Ἐπειδή δέν ἔχει γνώσεις Ἱστορίας καί προσπαθεῖ πάντα νά κάνει ἐπίδειξη, ἄνευ λόγου καί αἰτίας, μπορεῖ νά προσβάλει τούς συνομιλητές του. Στή διάρκεια τῆς συνομιλίας χρειάστηκε νά ἀκούσει μία μεγάλη ἱστορική ἀλήθεια ἀπό τόν κ. Μητσοτάκη.

»Ὁ κ. Τράμπ φέρεται νά ρώτησε εὐθέως τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό, γιά τό τί ἐπιθυμεῖ νά πράξει ἀπό τήν πλευρά του. Ἀξίζει νά θυμίσουμε τή δήλωση τοῦ Προέδρου τῶν ΗΠΑ, ὅτι ἕνας ξένος ἡγέτης τοῦ τηλεφώνησε καί τοῦ εἶπε ὅτι μόνο ἐσύ μπορεῖς νά σταματήσεις τόν Ἐρντογάν. Εἶναι καί αὐτός ἕνας λόγος γιά τά τηλεφωνήματα. Ὁπότε ρώτησε εὐθέως τόν κ. Μητσοτάκη: Τί θέλετε νά κάνω;

»Ὁ πρωθυπουργός τοῦ ἀπάντησε καί μάλιστα τοῦ θύμισε ὅτι προσπάθησε δύο φορές νά συνεννοηθεῖ μέ τόν κ. Ἐρντογάν, μία φορά στή Νέα Ὑόρκη καί μία φορά στό Λονδῖνο, ἀλλά δέν τά κατάφερε, διότι προφανῶς ὁ Τοῦρκος ἡγέτης ἀπαιτεῖ “τά πάντα ὅλα”. (…)

»Ἀναφορικά μέ τή συνομιλία τοῦ κ. Τράμπ μέ τόν Ἐρντογάν, οἱ δικές μου πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι δέν ἦταν τόσο καλή. Καί αὐτή φέρεται νά ἦταν ἡ αἰτία τοῦ δεύτερου τηλεφωνήματος. Ἄλλωστε φαίνεται καί ἀπό τό ἀποτέλεσμα. Ὁ κ. Τράμπ ζήτησε ἀπό τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό καί τόν Πρόεδρο τῆς Τουρκίας ἀποκλιμάκωση καί διάλογο. Γνωρίζουμε ὅτι ἀκόμα καί χθές ἡ Ἀθήνα, σέ συνεννόηση μέ τήν Ἀμερική, προσπάθησε νά βρεῖ τρόπο συνεννόησης μέ τήν Ἄγκυρα. Ὅμως στό μήνυμα πού ἔστειλε τό Μαξίμου στό Προεδρικό Μέγαρο τῆς Ἄγκυρας, δέν ἐλήφθη ἀπάντηση. Ἐκτός ἄν θεωρηθεῖ ἀπάντηση ἡ ἐπέκταση τῆς navtex μέχρι τίς ἀρχές Σεπτεμβρίου.

»Ὁ κ. Μητσοτάκης ἐνημέρωσε τόν Πρόεδρο τῆς Ἀμερικῆς ὅτι εἶναι θετικός στίς προτάσεις του, ὑπό τόν ὅρο ὅτι θά ἀποσυρθοῦν ὅλες οἱ δυνάμεις ἀπό τήν περιοχή καί θά τερματιστοῦν ὅλες οἱ προκλήσεις. Ἡ ἀπάντηση τοῦ κ. Ἐρντογάν ἦταν ὅτι θά συνεχίσει τίς ἔρευνες καί δέν θά ἀποσύρει τίς δυνάμεις του».

Ἐνδεικτικό εἶναι καί τό κλῖμα στά χθεσινά πρωτοσέλιδα τοῦ τουρκικοῦ Τύπου:

– Σαμπάχ

«2 ἀκόμη Navtex στό κακομαθημένο παιδί»

– Γενή Σαφάκ

«Τό μήνυμα δέν τό πῆρες ἀκόμη;

Ἡ Τουρκία μέσα σέ ἕνα μῆνα διεξήγαγε 15 ἀσκήσεις. Ὁ στόλος σέ πολεμική διάταξη»

– Γενή Σαφάκ

«Καμμία διαπραγμάτευσις γιά τήν Ἀνατολική Μεσόγειο: Ἄν ἡ Ἑλλάδα διακινδυνεύσει πόλεμο θά χάσει νησιά καί δυτική Θράκη»

– Γενή Σαφάκ

«Τό 94% εἶπε “συνεχίστε τίς γεωτρήσεις”

Δημοσκόπησις δείχνει ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν Τούρκων ὑποστηρίζει τήν συνέχιση τῶν γεωτρήσεων σέ Ἀνατ. Μεσόγειο καί Μαύρη Θάλασσα»

– Στάρ

«Ὅπως ρίξαμε στήν θάλασσα τόν Ἕλληνα, ἔτσι μποροῦμε νά τόν πετάξουμε καί ἀπό τήν Γαλάζια Πατρίδα»

Κεντρικό θέμα