Παράκλητοι τοῦ Ἐρντογάν, ΗΠΑ, Ἀγγλία, Γαλλία καί Γερμανία

Συμβιβασμός στό Αἰγαῖο, στό μενού τῆς μυστικῆς συναντήσεως τοῦ Ἰ. Καλίν μέ τούς συμβούλους ἀσφαλείας τῶν Προέδρων Μπάϊντεν, Τζόνσον, Μακρόν καί Σόλτς – Θέμα χρόνου ἡ ἄσκησις πιέσεως στήν Ἑλλάδα

Ηταν μία συνάντησις πού οὔτε εἶχε προαναγγελθεῖ οὔτε ἔγινε γνωστή μέ τήν λήξη της. Στήν μία πλευρά τῆς τραπέζης ἦταν ὁ ἐξ ἀπορρήτων τοῦ Τούρκου Προέδρου, Ἰμπραήμ Καλίν, καί στήν ἄλλη, οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Προέδρων Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς καί Γαλλίας, τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου καί τοῦ Καγκελλαρίου τῆς Γερμανίας, ἤτοι ὁ σύμβουλος Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τῶν ΗΠΑ Τζαίηκ Σάλλιβαν (μέ τόν ὁποῖον ἔχει ἀνοιχτή γραμμή ἐπικοινωνίας ὁ σύμβουλος τοῦ Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν), ὁ σύμβουλος Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τῆς Μ. Βρεταννίας, Στῆβεν Λάβγκροουβ, ὁ γενικός διευθυντής Πολιτικῶν Ὑποθέσεων καί Ὑποθέσεων Ἀσφαλείας τοῦ γαλλικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, Φιλίπ Ἐρερά, καί ὁ σύμβουλος τοῦ Γερμανοῦ Καγκελλαρίου γιά θέματα Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς καί Πολιτικῆς Ἀσφαλείας (καί τέως πρέσβυς στήν Ἀθήνα), Γένς Πλότνερ.

Ἐπί τάπητος, ὅλα τά θέματα στά ὁποῖα ἡ Ἄγκυρα ἔχει διαφορετική προσέγγιση ἀπό τά ὑπόλοιπα κράτη τῆς Δύσεως, ὅπως καί τά θέματα γιά τά ὁποῖα ἡ ἀνάμειξίς της σέ περιφερειακά θέματα εἶναι ἀπολύτως κρίσιμη. Ὧν οὐκ ἐστι ἀριθμός: τό τουρκικό βέτο γιά τήν ἔνταξη Φινλανδίας καί Σουηδίας στό ΝΑΤΟ, ἡ μεταφορά σιτηρῶν μέσω τῆς Μαύρης Θαλάσσης, ἡ ἐπικείμενη τουρκική εἰσβολή στήν Συρία, ἡ ἐντεινόμενη ἀνησυχία γιά τήν στάση τῆς Τεχεράνης καί ἄλλα ζητήματα, πού καθιστοῦν τίς ἡγέτιδες χῶρες τῆς Δύσεως παρακλήτους ἐνώπιον τῶν διαθέσεων τοῦ Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν. Ἡ συνάντησις ἐπραγματοποιήθη, ἐξ ἄλλου, ἐν ὄψει τῆς κρισίμου Συνόδου Κορυφῆς τοῦ ΝΑΤΟ, ἡ ὁποία θά γίνει στίς 29-30 Ἰουνίου στήν πρωτεύουσα τῆς Ἱσπανίας, Μαδρίτη, μίας χώρας, δηλαδή, πού εἶναι ἐκ τῶν βασικοτέρων πωλητῶν ὅπλων στήν Ἄγκυρα.

Καί, ἐν μέσῳ ὅλων αὐτῶν, στήν πενταμερῆ (ἤ κατ’ ἄλλους διμερῆ) συνάντηση ἐτέθη καί ἡ ἑλληνοτουρκική διένεξις στό Αἰγαῖο καί τήν Ἀνατολική Μεσόγειο. Δέν μπορεῖ, ἐξ ἄλλου, νά μήν προκαλεῖ ἀνησυχία τό γεγονός ὅτι στά ὑπόλοιπα ζητήματα οἱ τουρκικές ἐνστάσεις φαίνεται πώς γίνονται ἤδη ἀποδεκτές ἀπό τούς συνομιλητές τοῦ κ. Καλίν. Ὅπως, ἐπίσης, ἀνησυχία προκαλεῖ ἡ… ἀφωνία τοῦ γερμανικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, πού δέν κατεδίκασε τό τουρκικό αἴτημα ἀποστρατιωτικοποιήσεως τῶν ἑλληνικῶν νήσων. Στήν ἀνακοίνωση τῆς γερμανικῆς Προεδρίας γιά τήν συνάντηση τῶν «πέντε», ὑπογραμμίζεται ἡ σημασία νά παραμείνει ἡ Συμμαχία ἀλληλέγγυος, σέ μία περίοδο κατά τήν ὁποία συνεχίζονται οἱ παγκόσμιες ἐπιπτώσεις τοῦ πολέμου στήν Οὐκρανία. Ἀναγνωρίζεται, σύν τοῖς ἄλλοις, ἡ ἀνάγκη νά τηρηθεῖ ξεκάθαρη στάσις ἐναντίον ὅλων τῶν μορφῶν τρομοκρατίας. Θέσις πού δέν μπορεῖ παρά νά ἱκανοποιεῖ τίς τουρκικές αἰτιάσεις γιά σουηδική ὀμπρέλα σέ «τρομοκράτες». Ἔγινε ξεκάθαρο, ἐξ ἄλλου, ὅτι τά αἰτήματα τῶν δύο σκανδιναβικῶν χωρῶν δέν θά προχωρήσουν, στόν βαθμό πού δέν γίνουν συγκεκριμένα βήματα ὅσον ἀφορᾶ στίς, συμφώνως μέ τήν Ἄγκυρα, «τρομοκρατικές ὀργανώσεις».

Στήν ἴδια συνάντηση ἀναγνωρίσθηκε, ἐπίσης, ἡ σημασία τῆς μεταφορᾶς σιτηρῶν μέσῳ τῆς Μαύρης Θαλάσσης, δεδομένης τῆς παγκοσμίου ἐπισιτιστικῆς κρίσεως, θέμα στό ὁποῖο ἡ τουρκική κυβέρνησις ἔχει ἀναπτύξει πρωτοβουλίες ὑπό τίς εὐλογίες τοῦ γενικοῦ γραμματέως τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν.

Στό σημεῖο αὐτό, ὅμως, ὑπεισέρχεται ἡ ἀνακοίνωσις τῆς τουρκικῆς Προεδρίας, στήν ὁποία ἐπισημαίνεται ὅτι «ἡ Ἄγκυρα δέν θά συμβιβασθεῖ σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τά “νόμιμα” δικαιώματά της σέ ζητήματα πού ἀφοροῦν τό Αἰγαῖο καί τήν Μεσόγειο, ἐπί πλέον ὅτι ἡ Ἄγκυρα θά συνεχίσει ἀποφασιστικῶς τίς προσπάθειές της γιά τήν ἐξεύρεση διπλωματικῶν λύσεων σέ περιφερειακές καί παγκόσμιες κρίσεις».

Τό γεγονός ὅτι οἱ ἡγέτιδες χῶρες τῆς Δύσεως ἐκλιπαροῦν πλέον τήν Ἄγκυρα, προκύπτει καί ἀπό τήν χθεσινή ἀντίδραση τοῦ Τούρκου Προέδρου, ὁ ὁποῖος, ἐπιθετικῷ τῷ τρόπῳ, ἔκανε λόγο γιά «παιγνίδι πού σκηνοθετεῖται σέ βάρος μας μέσῳ Ἑλλάδας, ἡ ὁποία πάντα στήν ἱστορία χαϊδεύτηκε ἀπό κάποιους, πού τήν ἔστρεψαν ἐναντίον μας. Τό πρόβλημα εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἴτε ἀγνοεῖ αὐτό τό παιγνίδι εἴτε προσποιεῖται ὅτι εἶναι ἐθελοντής κομπάρσος σέ αὐτό τό παιγνίδι». Μέ τόν Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν νά ὑπενθυμίζει: «τά μηνύματά μας στό Αἰγαῖο τά στείλαμε στούς συνομιλητές μας κατά τήν ἄσκηση πού πραγματοποιήσαμε στήν Σμύρνη».

Ὑπό αὐτό τό πρῖσμα θά πρέπει νά δεῖ κανείς μᾶλλον καί τήν ἐκτίμηση Μητσοτάκη, ὅτι «νομοτελειακά» κάποια στιγμή θά συναντηθεῖ μέ τόν Τοῦρκο Πρόεδρο, ὅπως ἐπίσης καί τήν «κόκκινη γραμμή», πού ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργός ἔθεσε (μέσῳ τῆς συνεντεύξεώς του στήν ΕΡΤ), πού εἶναι ἡ κυριαρχία στά νησιά (γιά θαλάσσιες ζῶνες, ἐναέριο χῶρο καί χωρικά ὕδατα δέν γίνεται πλέον λόγος). Ἐσχάτως, μάλιστα, εἰσήχθη διάκρισις τῶν ὑπερπτήσεων μέ κριτήριο τό ἄν εἶναι «πάνω ἀπό τά μεγάλα κατοικημένα νησιά τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου». Διερωτώμεθα ἡ νῆσος Κανδελιούσσα, ὕπερθεν τῆς ὁποίας πέταξε χθές ἕνα τουρκικό μή ἐπανδρωμένο ἀερόχημα, τί θεωρεῖται, μεγάλο ἤ μικρό νησί;

Κεντρικό θέμα