Παραιτεῖται ὁ ἀνώτατος δικαστής στήν οἰκία τοῦ ὁποίου εὑρέθησαν ναρκωτικά!

Σόκ στό Μαξίμου, στήν Ἡρώδου Ἀττικοῦ καί στό δικαστικό σῶμα γιά τήν κατάπτωση τῶν θεσμῶν – Ὁδηγήθηκε στό τμῆμα μετά ἀπό ἔρευνα ἀνδρῶν τῆς ΔΙΑΣ! – Θά δικαστεῖ στό Ἐφετεῖο

Η ΚΑΤΑΠΤΩΣΙΣ τῶν θεσμῶν ἔφθασε ἕως ἐκεῖ. Νά παραβιάζουν τόν νόμο οἱ θεματοφύλακες τοῦ νόμου. Μέ ἀνοικτό τό στόμα ἔμειναν χθές τό πρωί κορυφαῖοι λειτουργοί τῆς δικαιοσύνης, μέλη τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ὁ Πρωθυπουργός ὁ ἴδιος, ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καί φυσικά ἡ κοινωνία ὁλόκληρη (ἡ ὁποία ἐναποθέτει στήν δικαιοσύνη τό ὕστατο καταφύγιο, τίς ἐλπίδες της γιά ἀνάταξη τῆς χώρας) ὅταν ἐπληροφορήθησαν ὅτι ἀνώτατος δικαστικός ὁδηγήθηκε στό τμῆμα ἐπειδή στήν οἰκία του ἀνιχνεύθηκαν ναρκωτικά! Ἡ παρατηρητικότης τῶν ἀνδρῶν τῆς ὁμάδος «Δίας», τῶν «μπάτσων», κατά τήν ὑβριστική ἔκφραση Βουλευτοῦ τῆς πλειοψηφίας, ἐκείνων πού ἐλοιδορήθησαν ἐπειδή δέν σταμάτησαν τήν καταδίωξη ἑνός ἐπικίνδυνου διαρρήκτου στό Πέραμα, ὑπῆρξε ἡ αἰτία τῆς συλλήψεως τοῦ δικαστικοῦ λειτουργοῦ, ὁ ὁποῖος εἶχε προαχθεῖ ἀπό τό Ὑπουργικό Συμβούλιο σέ κορυφαία θέση ἀνωτάτου δικαστηρίου τό 2019. Δυστυχῶς τά στερνά τιμοῦν τά πρῶτα. Ἐνῶ ἡ πορεία του ὡς δικαστοῦ ἦτο ἄμεμπτος καί ἄσπιλος –δίδασκε μάλιστα στήν Ἐθνική Σχολή Δικαστῶν– στό τέλος ἐξεστράτισε. Ὀλίγους μῆνες πρίν ἀπό τήν συνταξιοδότησή του μέ τήν ὁποία θά ἀκολουθοῦσε στήν ἔξοδο ἀπό τήν ὑπηρεσία καί τήν σύντροφό του, ἐπίσης κορυφαία τέως δικαστική λειτουργό, ἔφθασε μιά στιγμή ἀδυναμίας καί πιθανόν πάθους γιά νά σπιλώσει τήν πολυετῆ εὐδόκιμο δικαστική του πορεία. Οἱ νεαροί πού συνελήφθησαν νά κάνουν χρήση κάτω ἀπό τήν οἰκία του στά νότια προάστια ὑπέδειξαν αὐτόν πού τούς προμήθευσε τήν κοκαΐνη, ἕναν ἄγνωστο ἄνδρα, μέ τόν ὁποῖο εὑρίσκετο μαζί στό διαμέρισμά του, ἕνας φίλος τους. Ὅπως ἀπεδείχθη, ὁ ἄγνωστος ἄνδρας τόν ὁποῖο ὑπέδειξαν καί προσῆλθε πρός ἔλεγχο τίς πρῶτες πρωινές ὧρες, κάτω ἀπό τήν οἰκία του, ἦταν ἀνώτατος δικαστής, ὁ δέ φίλος τους εἶχε προμηθευτεῖ ἀπό αὐτόν ἕνα γραμμάριο κοκαΐνης. Παράβασις πλημμεληματικοῦ χαρακτῆρα. Ὅσον ἀφορᾶ δέ τήν γνωριμία μεταξύ τοῦ ἀνωτάτου δικαστικοῦ καί τοῦ νεαροῦ, αὐτή σύμφωνα μέ πληροφορίες τῆς ΕΛ.ΑΣ. ἔγινε μέσῳ κάποιας ἐξειδικευμένης σελίδος στά κοινωνικά δίκτυα. Ὁ δικαστής ὑπῆρξε ἀπολύτως συνεργάσιμος ὅταν οἱ ἀστυνομικοί ζήτησαν νά ὁδηγηθεῖ στό τμῆμα. Σέ ἔλεγχο πού ἐπραγματοποιήθη μετά στήν οἰκία του εὑρέθησαν ὑπολείμματα ναρκωτικῶν. Ὡστόσο ἡ δικογραφία λέγεται ὅτι ἐνδεχομένως περιλαμβάνει καί ἄλλα ἀδικήματα ρόζ ἀποχρώσεως. Ἡ δικογραφία διεχωρίσθη. Οἱ νεαροί λόγῳ covid ἀπέφυγαν τό αὐτόφωρο, ἐνῶ ὁ ἀνώτατος δικαστής βάσει εἰδικῆς δωσιδικίας θά ἀπολογηθεῖ στό Ἐφετεῖο.

Ἄν καί οἱ πρῶτες πληροφορίες ἔλεγαν ὅτι δέν πρόκειται νά ἀνέβει ποτέ ξανά στήν ἕδρα καί θά προσπαθήσει νά ἐξαντλήσει τήν θητεία του μέχρι τόν Ἰούνιο πού συνταξιοδοτεῖται, νεώτερες πληροφορίες πού περιῆλθαν στήν «Ἑστία» ἀπό ἀνωτάτη πηγή ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ ἀνώτατος δικαστής ἄν δέν ἔχει ὑποβάλει ἤδη τήν παραίτησή του μέχρι τήν ὥρα ἐκτυπώσεως τῆς ἐφημερίδας μας, προτίθεται νά τό πράξει στίς ἀμέσως ἑπόμενες ἡμέρες. Δέν στέκεται ἀλλιῶς. Εἶναι τό ἐλάχιστο πού μπορεῖ νά κάνει γιά νά τήν πλήξει περαιτέρω τό γόητρο τῆς δικαιοσύνης. Ὁ κόσμος παρακολουθεῖ μέ τό στόμα ἀνοικτό! Ὡστόσο ἐκτίμησίς μας εἶναι ὅτι τό σόκ πού προκαλεῖ ἡ ἱστορία τοῦ δικαστοῦ εἶναι τό μισό τῆς ἱστορίας. Τό ἄλλο μισό εἶναι πῶς βρέθηκαν καί γιά ποιό λόγο μέσα καί ἔξω ἀπό τήν οἰκία του οἱ τρεῖς νεαροί. Ἡ σῆψις εἶναι βαθειά καί ἐκτεταμένη! Ὅσο σοκάρει ὅτι πρωταγωνιστής τοῦ σκανδάλου εἶναι δικαστής, ἄλλο τόσο πρέπει νά σοκάρει εἶναι ὅτι συμπρωταγωνιστές του εἶναι νεαρά παιδιά. Πού μέσῳ τῆς τεχνολογίας καταργοῦν τίς ἀποστάσεις καί φθάνουν μέ ἄνεση στίς κορυφές τῆς μίας ἐκ τῶν τριῶν ἐξουσιῶν μας.

Κεντρικό θέμα